Join our new Duolingo Forum to help us rebuild what was lost with the old forum closing and more...

Cached mode
Duome is showing cached data by default, you can hit refresh button right here to update your stats.
Remember that your profile must be public for duome to be able to visualize the data. Simple numbers like streak or crowns would be updated instantly while more complex concepts like daily XP chart or Recent Practice Sessions will be available on page reload. You can provide feedback, ask questions and request new features on our forum — be welcome to join us there :)

Streak Hall of Fame
210

AnnaSusita

3488548 XP#346
2694#8726
55635#1820
186440

Learning Russian from Turkish

Level 10 · 2549 XP

Crowns: 0/318

Skills: 4

Lessons: 18

Lexemes: 118

Strength: 94%

Created: 2016-08-15
Last Goal: 2023-11-05
Timezone: UTC+2

Last update: 2024-02-22 22:33:50 GMT+3 (cached)


206555082

Russian Skills by StrengthCrownsNameOriginal Order

 • ••• 41 Alfabe10 @ 25% 75
  а · актёр · анна · багаж · борщ · в · велосипед · вот · где · гитара · да · дженни · дима · дом · ем · кафе · мама · медик · метро · мой · мотор · моя · не · нет · папа · пицца · пюре · радио · рюкзак · свитер · суши · такси · там · тим · том · ты · цирк · это · я
  39 words

  İlk olarak bu kurstaki öğreniminiz boyunca Rusça yazabilmek için, Rusça dilini bilgisayarınıza veya telefonunuza/tabletinize kurmanız gerekiyor.

  Şimdi hiç beklemeden bazı basit cümleler ile başlayacağız. Rusçada, İngilizcedeki gibi "a/an" veya "the" gibi şeyler yok. Bu açıdan Türkçeye benziyor. Ancak Türkçedekinin de aksine Rusçada geniş zamanda hiçbir sonek veya önek kullanılmaz. Örneğin: "Я медик." (Anlamı: "Ben doktorum.") Yukarıdaki cümlede Rusça gramerine göre, "Ben doktor." dedik ve cümleyi bitirdik. Ekstra bir şey demeye gerek yok.

  İki tane isim soylu sözcük arasında uzun çizgi kullanılır: "Мокка — кофе" ("Moka bir kahvedir.")

  Rusça, Kiril alfabesinin kendine özgü bir halini kullanıyor. Ve birçok harf, Latin alfabesindeki karşılıklarına benziyor. Kiril matbaacılığı yaklaşık 300 yıl önce yeniden modellendiği için, her iki alfabenin de benzer bir stili var.

  Harfler ve Sesler

  • К, О, М, Т, А harfleri, Latin karşılıklarına benzer şekilde okunuyor.

  • Е aslında sadece "e"den ziyade daha çok "yeni"deki "ye" gibi okunuyor.

  • В harfi bizdeki karşılığı 'v' olarak, Б ise 'b' olarak okunuyor. Ve Н bizdeki "n" harfine, И ise "i" harfine karşılık geliyor. Diğer harfler aşağıdaki tabloya dahil edildi:

  Harflerin Türkçe okunuş karşılıkları
  Ёё (yol) Вв (vazo) Бб (bilek)
  Ээ (eski) Нн (nota) Дд (dolap)
  Уу (ultra) Хх (hastane) Гг (grup)
  Ии (imkan) Йй (yelek) Лл (limon)
  Юю (yulaf) Рр (renk) Пп (patates)
  Ыы (ılık) Сс (sarı) Зз (zebra)
  Яя (yardımcı) Фф (fotoğraf) Цц (tsunami)
  Жж (jüri) Шш (şan) Щщ (daha uzun okunan "ş")
  Чч (çay) Ь (yumuşak vurgu) Ъ (sert vurgu)
  • Ёё harfini içeren heceler her zaman vurgulanır.
  • т, д, н, л harfleri dilinizin dişinize değmesiyle telaffuz edilir.
  • ы harfinin tam Türkçe karşılığı "ı" harfidir.
  • ъ ve ь harfleri öncesinden gelen harfi ince veya kalın telaffuz etmek için kullanılır ve kendileri tek başına telaffuz edilemez. Yani bir sesleri yoktur.

  İşte Türkçe karşılıklarıyla birlikte Rusçanın kullandığı Kiril alfabesi:

  Rusça harf Türkçe karşılığı
  Аа Aa
  Бб Bb
  Вв Vv
  Гг Gg
  Дд Dd
  Ее "ye" sesi veya Ee
  Ёё "yo" sesi veya Öö
  Жж Jj
  Зз Zz
  Ии İi
  Йй Yy
  Кк Kk
  Лл Ll
  Мм Mm
  Нн Nn
  Оо Oo
  Пп Pp
  Рр Rr
  Сс Ss
  Тт Tt
  Уу Uu
  Фф Ff
  Хх Hh
  Цц "ts" sesi
  Чч Çç
  Шш Tekli "Ş"
  Щщ İkili/Uzatmalı "Ş", yani "ŞŞ"
  ъ sert işareti
  Ыы
  ь yumuşak vurgu
  Ээ Ee
  Юю "yu" sesi veya Üü
  Яя "ya" sesi

  Şimdilik giriş bu kadar, sonraki derslerde daha fazla detay öğreneceğiz!

 • ••• 50 Temeller 121 100
  вы · девочка · ест · женщина · женщины · здесь · и · или · кофе · мальчик · мужчина · наше · не · она · они · хлеб · человек · этот · яблоко
  19 words

  Kursumuza hoş geldiniz!

  Şimdi beceri ağacının esas kısmına ilerlemeye hazırsınız!

  Rusça kursumuzu tercih ettiğiniz için çok mutluyuz. Burada öğrettiğimiz Rusça, Moskova ve St. Petersburg gibi şehirlerde konuşulan ve standart olan Rusçadır.

  İsmin halleri ve sözcük dizimi

  Rusça çekimli bir dildir, bu yüzden isimlerin ve değişmekte olan sıfatların halleri, cümledeki rollerine göre uyum sağlarlar.

  Rusçada 6 tane hal vardır:

  • Yalın hali
  • Belirtme durumu (-i hali)
  • Tamlayan durumu (-in hali)
  • Bulunma hali (diğer adıyla "edat hali", kurs içerisinde başlarda edat hali diye verilecek bazı kelimeler ancak ilerledikçe sadece "bulunma hali" olarak göreceksiniz)
  • Yönelme durumu (-e hali)
  • Araç durumu (diğer adıyla "araclık hali" ki kurs içerisinde bu ad kullanılacak)

  Yalın hali, sözlük formudur (sözlükte arattığınız kelimeler her zaman yalın haldedir); diğerlerine gelirsek, onları aşama aşama, teker teker ileri ki derslerde öğreneceğiz.

  Şimdi sözcük dizimine geçebiliriz. Rusçanın sözcük dizimi biraz gevşetilebilir ancak rastgele değildir. Tipik bir sözcük dizimi özne—fiil—nesnedir. “ Ancak özne—nesne—fiil olduğu durumlar da vardır.

  • Onu tanıyorum. → Я его знаю.
  • Maria'yı tanıyorum. → Я знаю Марйю.

  Rusçada zarflar, İngilizcedekinin aksine, her zaman sona yerleştirilmezler. Bu yüzden zaman, yer ve hareket ifadeleri için tipik yerleşimlere dikkat edin. Örneğin, Rusçada "çok" / "çok fazla" zarfı "çok" olan neyse onun önüne gelir.

  • O, okumayı çok sever. = Она́ очень любит читать
  • O, çok okumayı sever. = Она любит очень читать.

  İyi şanslar!

  Ünlü kısaltmaları

  Ünlü harflerin hepsi kelime içerisine girince tıpkı alfabedeki gibi okunmazlar. Rusçada vurgusuz hecelerin kısaltılmış ünlü harfleri vardır.

  • А ve О aynı "o" sesini verir.
  • И ve Е (Э) aynı "i" sesini verir.
  • Я "a" veya "ay" sesini verebilir. Bu aynı zamanda birçok kelimede (maalesef ki hepsinde değil) ч, ш, щ, ж veya ц ardından gelen "а" harfini de etkiler..

  Yani bir ünlü vurgulu olmadığında daha zayıf, bir miktar daha kısa hale gelir ve bazı ünlüler ayırt edilemez hale gelirler.

  İsmin hallerinde daha fazlası

  Şimdilik, sadece ya sözlük halini, yalın hali kullanan ya da bir eylemden etkilenen nesneler için kullanılan belirtme durumu (-i hali) kullanan cümleleri öğreniyoruz.

  • Yalın hali (özne durumunda)
  • Belirtme durumu "-i" (dolaysız nesne, eylemden etkilenen nesne)
  • Tamlayan durumu "-in" ("-(n)ın/-(n)in/-(n)un/-(n)ün" = sahiplik/iyelik)
  • Edat hali (yer, zaman bildiren edatlardan sonra gelen isimler için)
  • Yönelme durumu "-e" (dolaysız nesne, eylemden etkilenen nesnenin alıcısı)
  • Enstrümantal hali (bir şeyin nasıl, neyle yapıldığını göstermek için kullanılır)

  Kökeni yabancı olan bazı kelimeler çekimlenmez. Yani, bütün halleri aynıdır. "Метро", "Дженни" ve "кафе" gibi kelimeler buna dahildir.

 • ••• 50 Yaygın İfadeler 122 100
  вечер · всё · дела · день · до · доброе · добрый · извините · как · надо · ночи · площадь · пожалуйста · пока · привет · свидания · скорого · спасибо · спокойной · уже · утро · хорошо
  22 words

  Selam, Merhaba

  Rusçada daha gündelik olan "Привет" ve daha resmi olan "Здравствуй(те)" (sondaki "те"yi derseniz tam resmiyet yaratırsınız, demezseniz ise yarı resmiyet) olarak iki tane farklı selamlaşma bulunuyor. Daha kısa olduğu için şimdilik birincisini inceleyeceğiz. ("Здравствуй" hakkındaki bilgileri ileride göreceğiz.)

  Telefondaki selamlaşmalar ("alo" dediğimiz zamanlar) için "Алло" veya "Алё" diyoruz.

  • Ayrıca, "пожалуйста"yı "teşekkürler" cevabına karşılık olarak, yani "rica ederim" olarak da kullanabilirsiniz. Not: Kendisi normalde "lütfen" demek.

  Nasılsın?

  Rusçadaki "Nasılsın" ifadesi aslında birebir çeviri ile "İşlerin nasıl?"a eşdeğerdir.

  Günaydın!

  Normalde sabah dediğimiz zaman, günün erken saatleri 4 veya 5'de başlıyor, öğlen ve öğleden sonra ise güneşin tepede olduğu saatlerde, akşam zamanı 5 veya 6'da, gece de 11 veya gece yarısına deniyor.

  "İyi geceler" anlamına gelen "Спокойной ночи" ifadesini sadece uyumadan önce söylersiniz. (Veya çok geç bir saatte "bay bay" yerine söylersiniz, bu da söylediğiniz kişide sizin veya onun konuşma bittikten yakın zaman sonra ikinizden birinin uyumaya gideceği hissini uyandırır.)

  • Eğer Rusçada geçmişten gelen bir bilginiz varsa fark edeceksiniz ki bazı ifadelerde bir eğiklik, kayma var. Selamlaşmalar ve diğer bazı benzer ifadeler uzun hallerinin kısaltılmış halidir. Yine de bu ifadeler, köklerini korumaya devam eder. Örneğin, "Споко́йной но́чи" ifadesi uzun hali olan "Я жела́ю вам споко́йной но́чи" (Size barış dolu bir gece dilerim) ifadesinin yerine kullanılıyor. Dememize gerek bile yok ancak, bu uzun hali hiç kullanılmaz.
 • ••• 50 Temeller 231 100
  брат · вода · дети · есть · кошка · меня · мои · молоко · моё · мы · нас · наш · него · неё · них · план · пьёт · пьёшь · ребёнок · сестра · стол · тебя · у · что · это · яблоки
  26 words

  (Benim) bir kedim var.

  Rusçada sahip olma, iyelik cümleleri farklı bir şekilde kuruluyor. (Not: Normal bir şekilde ancak resmi ve akademik durumlarda "иметь" ("sahip olmak") fiili kullanılabilir.)

  Genel olarak "sahip olmak" anlamındaki cümleler şöyle kurulur:

  • У A есть B - A'nın yanında X var (birebir çeviri) → A'nın B'si var. (doğal çeviri)

  Bahsedilen şeye sahip olan kişiyi tamlayan durumu (ismin -in hali) (Tamlayan durumu hakkında daha fazla bilgiyi daha sonraki derslerde göreceğiz.) yardımıyla belirtiriz. Ve bu cümlelerde B olarak belirttiğimiz şey aslında Rusçada öznedir, yani yalın halde olur.

  Harika gözlerin var!

  Sahip olmadan etkilenen nesnenin açık olduğu veya üzerinde durulan asıl noktanın bir nesneye sahip olmak olmadığı anlarda — kişisel özelliklerden ("Onun büyük gözleri var.") veya geçici durumlar/hastalıklardan bahsederken ("Onun migreni var.") — cümleden "есть"i atın.

  Ben yiyorum/O yiyor.

  "yemek" (есть) ve "istemek" (хоте́ть) fiilleri düzensiz olan dört fiilden ikisidir. (Yani, her özne için düzensiz bir şekilde çekimlenirler ve belli bir çekim desenini takip etmezler.)

  Sert ve yumuşak vurgular

  Rusçada ünsüz harfler, iki farklı şekilde okunan 15'erlik ikişer gruba ayrılıyor. Ve bunlara damaksıllaşmış (diğer adıyla "yumuşak vurgu") ve damaksıllaşmamış (diğer adıyla "sert vurgu") denir.

  Siz bunları "yumuşak/sert vurgu" olarak öğrenin, "damaksıllaşmış" terimi sadece dilbilimsel bir terimdir.

  Eğer sessiz bir harfin ardından "ь" geliyorsa, bu o harfi daha yumuşak yani dilinizi damağınıza değdirerek söyleyeceğiniz anlamına gelir. Eğer "ъ" geliyorsa, dilinizi damağınız yerine en öndeki dişinize değdirmelisiniz.

 • ••• 50 Yaygın İfadeler 240 100
  алло · благодарю · ваня · вас · вера · вы · ещё · здравствуй · здравствуйте · зовут · иван · иванович · ивановна · извини · можете · отлично · скажи · скажите · сказать · так · чернов
  21 words

  Sen/Siz

  Tıpkı Türkçe gibi, Rusça da tekil kişi için "sen" kullandırtırken çoğul kişi veya tekil kişi ama resmi kullanımda "siz" arasında «ты» ve «вы» olarak ayrım yapar.

  • Arkadaşlarınız veya aile üyeleriniz için «ты» kullanın.
  • Yetişkin yabancılar, öğretmenleriniz ve diğer resmi etkileşimler (mağazada, hastanede, havaalanında, ofiste vb.) için «вы» kullanın.
  • Çok daha yaşlı insanlar için saygı anlamında «вы» kullanın.
  • Küçük çocuklar için hiç kimse «вы» kullanmıyor.

  Geleneksel İsim Stili

  Bu güne kadar Rus edebiyatıyla bir ilginiz olduysa bilebileceğiniz gibi, Rusların üç adet adı var; ad ve soyad — tıpkı bizim de olduğu gibi — ve baba kökenli ad ki bu da babalarının adına dayanır. («отец» = "baba" olmakla bu baba kökenli ada Ruslar «отчество» derler.) Çok yaygın "kibar" bır kalıp da bir insanın adını ve baba kökenli adını kullanmaktır:

  • «Иван Иванович, вы заняты?» = "İvan İvanoviç, meşgul müsünüz?"

  Adınız ne?

  «Как вас зовут?» aslında kelimesi kelimesine "Sana nasıl sesleniyorlar?" / "Seni nasıl çağırıyorlar?" demektir.

  Rusçada çoğu yaygın isim için resmi olmayan, gündelik bir küçültme şekli vardır:

  • Иван → Ваня
  • Мария → Маша
  • Александр (Алекса́ндра) → Саша
  • Евгений (Евге́ния) → Женя
  • Елена → Лена
  • Алексей → Лёша
  • Пётр → Петя

  Bunların hiçbir şekilde "kibarlık"la alakalı olmadığını söyleyelim, ama yine de sıkça bu eğilimde kullanılıyorlar.

 • ••• 50 Çoğullar42 100
  едят · кошки · лошади · мужчины · наши · озёра · планы · полотенца · полотенце · сёстры · тарелки · тетради · эти
  13 words

  Rusçada yalın çoğul hal işte böyle yapılır:

  Tip Sonek Örnek
  -а/-я - isimler ы/и мамы, земли
  isimler, dişil и кровати
  ünsüz ile biten çoğu eriller ы/и столы, мальчики
  -о/-е isimler а/я окна, моря
  ünsüz ile biten bazı eriller а/я доктора, глаза

  Yani «я́блоки» aslında nadir bir çoğuldur. Ve başka düzensiz çoğullar da vardır.

  Telaffuz kuralları

  Bazen Rusça, sizin belli bir harftan sonra gelecek ünlü seçiminizi zorla değiştirir.

  7 Harf Kuralı: Bir kelimeyi her şekillendirdiğinizde И veya Ы yazmanız gerekir, şunu inceleyin:

  • К, Г, Х ve Ш, Ж, Щ, Ч harflerinden sonra her zaman И kullanın.

  • страна → страны

  • строка → строки

  Bu yedi ünsüzden esas endişeniz şimdilik «К» olsun. Bir çok isimde bu bir sonek olarak veya sonekin bir parçası olarak bulunur ki bu da size bu kuralı hatırlatmalı:

  8 Harf Kuralı: Bir kelimeyi her şekillendirdiğinizde, bir ünsüzden sonra А, У veya Я, Ю yazmanız gerekiyor. Şu kurala uyun:

  • К, Г, Х , Ш, Ж, Щ, Ч ve Ц harflerinden sonra, her zaman А veya У kullanın.
 • ••• 50 Nerede43 100
  городе · далеко · двери · дома · живёт · кровать · месте · на · работе · сейчас · столе · тарелке · тоже · этом
  14 words

  Rusça kelimeler cümledeki rollerine göre farklı şekiller alırlar. Bu şekillere "isim halleri" denir. Hatta birkaç şekil aynı gibi gözükebilir.

  Bu şekillerin, adları vardır: Yalın hal, belirtme hali (-i hali), tamlayan hali (-in hali), bulunma hali (-de hali), yönelme hali (-e hali) ve aracılık hali (-le hali).

  Şu andan itibaren, YALIN hali biliyorsunuz; bir kelimenin sözlük hali. Bu şekil cümlenin öznesi, eylemi yapan kişi, gibi davranır. Aynı zamanda "A, B'dir." yapısı için de bu şekil kullanılır.

  • Мо папа ест.
  • Том — мой брат.

  Ayrıca birkaç -in halini de biliyorsunuz (у меня) ama hepsi bu. Şimdilik bazı şeyleri daha kolay ele alacağız.

  Bulunma Hali

  Bir şeylerin bir yerde oluşundan bahsederken, ismin bulunma haliyle birlikte genelde в (içinde) veya на (üzerinde) edatlarını kullanırız.

  Bulunma hali kendi başına, bir edat olmadan kullanılamayan tek haldir. Ve bu hali gerektiren sadece dört veya beş edat vardır:

  • Я на концерте. = Ben konserdeyim.
  • Я в школе. = Ben okuldayım.
  • видео о школе = okul hakkında bir video

  Genel kural şudur ki belli sınırları olan binalar ve yerlerden bahsederken "в"yi ve açık alanlardan ve etkinliklerden bahsederken "на"yı kullanırız.

  • в доме (evde)
  • в школе (okulda)
  • в комнате (odada)
  • в театре (tiyatroda)
  • в кино (sinemada)
  • в университете (üniversitede)
  • на улице (dışarıda, sokakta)
  • на площади (meydanda)
  • на концерте (konserde)
  • на уроке (derste)
  • на корабле (gemide)

  Eğer bir nesnenin fiziksel olarak içinde/üstünde olmaktan bahsediyorsanız, belirsizlik vardır ki o zaman da maalesef yerler için kullanacağımız edatlar hatırlamamızı gerektirir.

  Bulunma hali çekim ekleri

  Çoğu isme uyan kurallar işte bunlar:

  • ь ile biten dişil isimler alır.
  • я veya а ile biten dişil isimler alır.
  • eril isimler alır.
  • bazı diğer eril isimler (çoğunlukla tek heceliler) alırlar, ancak "о" edatından sonra değil.
  • о ile biten nötr isimler alır.
  • е ile biten nötr isimler aynı kalır.

  Arkadaşımdayım...

  Bir kişinin yerinde/evinde/mekanında kalmaktan bahsederken “у + -in hali” yapısını kullanın: Да, я у дру́га = Evet, ben arkadaşımdayım..

  Bir yerde bulunmak, bir yere gitmek, bir yerden gitmek

  Buna sonra değineceğiz. Ama genel kural tutarlıdır. Bir yerde bulunuyor, bir yere gidiyor veya bir yerden gidiyorken aşağıdaki üçlemeyi kullanın:

  -DE/-DA -E/-A -DEN/-DAN
  в + Bulunma h. в + -i hali из + -in hali
  на + Bulunma h. на + -i hali с + -in hali
  у + -in hali к + -e hali от + -in hali

  Örneğin, eğer bahsettiğiniz yer genel olarak на ile kullanılıyorsa (Her yerin kendine özgü kullanılan bir edatı vardır, bunlar ezberle ve pratikle öğrenilir. Belli bir kural çerçevesinde değildir.) uygun edatlar, bu üçleme için на–на–с idir.

 • ••• 50 Hayvanlar51 100
  курица · медведи · мухи · мыши · птицы · пьют · собаки · утки
  8 words
 • ••• 50 -in hali52 100
  брата · воды · возле · девочки · его · ешь · её · женщины · карандаш · карандаша · кошки · мальчика · мамы · масла · масло · молока · мужчины · нет · ни · ничего · папы · пью · ребёнка · рис · сестры · собака · собаки · сок · сока · хлеба · этого · яблока
  32 words
 • ••• 50 İyelik Sıfatları53 100
  ваш · ваша · ваше · ваши · их · какао · книга · меню · наша · твой · твоя · твоё
  12 words
 • ••• 50 Parçacıl Tanımlık61 100
  воды · риса · сока
  3 words
 • ••• 50 -i hali63 100
  вашу · видит · вижу · воду · дайте · девочку · знает · знаю · кошку · курицу · маму · мне · нашу · папу · собаку · тарелку · утку · хочет · хочешь · хочу · читает · эту
  22 words
 • ••• 50 Geniş Zaman Fiiller 171 100
  видим · видите · видишь · видят · всегда · готовим · готовит · готовите · готовишь · готовлю · готовят · делает · домой · думаете · думаешь · думаю · едите · живу · живут · живёшь · завтрак · знаете · знаешь · значит · иду · идут · идём · идёт · идёте · идёшь · кажется · кровати · любим · любите · много · обедать · от · понимает · понимаешь · понимаю · сам · стоит · хотите · хотят · читаешь · читаю
  46 words
 • ••• 50 Mastar, Sevmek & Hoşlanmak72 100
  готовить · есть · жить · завтракать · знать · любит · любишь · люблю · любят · можно · нельзя · нравится · очень · писать · пить · работать · спать · умеет · умеешь · умею · читать
  21 words
 • ••• 50 Yemek 174 100
  для · за · купи · нам · нарезать · помыть · приготовить · риса · с молоком · сварить
  10 words
 • ••• 50 Sıfat Çekimi81 100
  вкусный · громкая · младший · старший · тихая · тихий · хорошая · хороший
  8 words
 • ••• 50 Bağlaçlar82 100
  а · зато · как · но · пока · потому · хотя · что
  8 words
 • ••• 50 var83 100
 • ••• 50 Soru Cümleleri91 100
  зачем · когда · кого · кто · куда · нём · о · откуда · почему · там · чей · чьи · чья · чьё · чём
  15 words
 • ••• 50 İnsanlar 192 100
 • ••• 50 Çevre93 100
  английски · близко · впереди · говорю · немецки · по · русски · слева · совсем · справа
  10 words
 • ••• 50 Edatlar ve Yerler101 100
  без · европе · из · какой · комнате · людей · люди · около · тут · улице · этой
  11 words
 • ••• 50 Geniş Zaman Fiiller 2103 100
  быстро · вместе · днём · за · иногда · никогда · отдыхает · пианино · редко · снова · сплю · туда · ходит · хожу · часто
  15 words
 • ••• 50 Zaman ve Sayılar111 100
  будет · был · была · было · восемнадцать · восемь · время · вчера · два · двадцать · две · девочек · девятнадцать · девять · десять · ей · ему · завтра · кошек · лет · мало · минут · начале · один · одна · одно · пятнадцать · пять · пятьдесят · семнадцать · семь · сколько · скоро · собак · сорок · тебе · три · тридцать · тринадцать · час · часа · часов · четыре · четырнадцать · шестнадцать · шесть
  46 words
 • ••• 50 Aile112 100
  братья · дочь · мать · отец · родителей · своих · свою · сыновья · твои
  9 words
 • ••• 50 Spor120 100
  просто
  1 words
 • ••• 50 İnsanlar 2122 100
  будут · вашей · директора · друзья · имя · моего · моей · нашего · нашей · соседи · твоего · твоей · учится · учусь · человек
  15 words
 • ••• 50 Doğa123 100
  грязно · минус · плюс · тепло · холодно · шумно
  6 words
 • ••• 50 Sıfatlar 1131 100
  белой · белую · больше · большие · большое · большую · длинная · длинную · должен · зелёный · интересная · интересные · интересный · короткая · короткий · красивая · лучше · маленькая · маленькие · маленький · маленькое · меньше · новая · нового · новой · новую · плохая · плохие · плохой · плохую · серая · серые · серый · синей · синюю · следующий · только · хорошего · хорошее · хорошей · хорошие · хорошую · хуже · цел · целый · чем · чёрный
  47 words
 • ••• 50 Geçmiş & Mastar132 100
  видела · все · говорил · говорила · говорить · думал · думала · жила · идти · лежу · подожди · работал · раньше · смотрел · смотреть · стоял · стояла · стоять · устал · устала · устали · ходил · ходила · ходить · читал
  25 words
 • ••• 50 -e hali ve Çoğullar141 100
  всем · девочкам · девочках · долго · имена · кому · кошке · мальчикам · мальчику · моим · нравятся · обычно · окна · писателю · по · пора · своим · твоим · трудно · улице · учителя · хочется · человеку · школам · школе · этой · этому
  27 words
 • ••• 50 Konuşma 1142 100
  кроме · ли · может быть
  3 words
 • ••• 50 Aracılık Hali152 100
  братом · вилкой · даже · девочкой · за · карандашом · кем · мамой · окном · папой · поздравляю · праздником · рядом · с · с новым годом · со · человеком · этим
  18 words
 • ••• 50 Vücut153 100
  давно
  1 words
 • ••• 50 Çoğul -in hali161 100
  несколько · слишком · таких · тарелок
  4 words
 • ••• 50 Sıfatlar 2162 100
 • ••• 50 Uzun & Kısa Sıfatlar171 100
  быть · жарко · как раз · ничего · похоже · поэтому · прохладно · рад · стыдно · ясно
  10 words
 • ••• 50 Ev181 100
  сначала
  1 words
 • ••• 50 Dönüşlü182 100
 • ••• 50 Zaman İfadeleri 2191 100
  гораздо · назад · позавчера · поздно · послезавтра · рано · теперь · через
  8 words
 • ••• 50 Emir Kipi 1192 100
  медленно · пишите · прямо
  3 words
 • ••• 50 Şehir202 100
  по-моему
  1 words
 • ••• 50 Ülkeler ve Yerler203 100
  добро пожаловать · когда-нибудь · почти
  3 words
 • ••• 50 Emir Kipi 2210 100
  конечно
  1 words
 • ••• 50 Olmak, Aracılık Hali ile Fiiller221 100
 • ••• 50 Alışveriş231 100
  брюки · вам · вон · ищу · купить · найти · нужен · нужна · нужно · нужны · пальто · платье · побольше · покажу · поменьше
  15 words
 • ••• 50 Bitmişlik Gösteren Fiillerle Gelecek ve Geçmiş241 100
  если
  1 words
 • ••• 50 Bileşik Gelecek Zaman251 100
  ставить
  1 words
 • ••• 50 Planlamalar261 100
 • ••• 50 Beraber262 100
  вдвоём
  1 words
 • ••• 50 Sayılar 2271 100
 • ••• 50 Eğitim & Öğretim282 100
  более · были · менее · после
  4 words
 • ••• 50 Herhangi Bir Şey ve Birisi291 100
  нигде
  1 words
Cached // 2021-06-200.015

··········· Table of Contents ···········

Alfabe 1 · 2018-10-10 ^

İlk olarak bu kurstaki öğreniminiz boyunca Rusça yazabilmek için, Rusça dilini bilgisayarınıza veya telefonunuza/tabletinize kurmanız gerekiyor.

Şimdi hiç beklemeden bazı basit cümleler ile başlayacağız. Rusçada, İngilizcedeki gibi "a/an" veya "the" gibi şeyler yok. Bu açıdan Türkçeye benziyor. Ancak Türkçedekinin de aksine Rusçada geniş zamanda hiçbir sonek veya önek kullanılmaz. Örneğin: "Я медик." (Anlamı: "Ben doktorum.") Yukarıdaki cümlede Rusça gramerine göre, "Ben doktor." dedik ve cümleyi bitirdik. Ekstra bir şey demeye gerek yok.

İki tane isim soylu sözcük arasında uzun çizgi kullanılır: "Мокка — кофе" ("Moka bir kahvedir.")

Rusça, Kiril alfabesinin kendine özgü bir halini kullanıyor. Ve birçok harf, Latin alfabesindeki karşılıklarına benziyor. Kiril matbaacılığı yaklaşık 300 yıl önce yeniden modellendiği için, her iki alfabenin de benzer bir stili var.

Harfler ve Sesler

 • К, О, М, Т, А harfleri, Latin karşılıklarına benzer şekilde okunuyor.

 • Е aslında sadece "e"den ziyade daha çok "yeni"deki "ye" gibi okunuyor.

 • В harfi bizdeki karşılığı 'v' olarak, Б ise 'b' olarak okunuyor. Ve Н bizdeki "n" harfine, И ise "i" harfine karşılık geliyor. Diğer harfler aşağıdaki tabloya dahil edildi:

Harflerin Türkçe okunuş karşılıkları
Ёё (yol) Вв (vazo) Бб (bilek)
Ээ (eski) Нн (nota) Дд (dolap)
Уу (ultra) Хх (hastane) Гг (grup)
Ии (imkan) Йй (yelek) Лл (limon)
Юю (yulaf) Рр (renk) Пп (patates)
Ыы (ılık) Сс (sarı) Зз (zebra)
Яя (yardımcı) Фф (fotoğraf) Цц (tsunami)
Жж (jüri) Шш (şan) Щщ (daha uzun okunan "ş")
Чч (çay) Ь (yumuşak vurgu) Ъ (sert vurgu)
 • Ёё harfini içeren heceler her zaman vurgulanır.
 • т, д, н, л harfleri dilinizin dişinize değmesiyle telaffuz edilir.
 • ы harfinin tam Türkçe karşılığı "ı" harfidir.
 • ъ ve ь harfleri öncesinden gelen harfi ince veya kalın telaffuz etmek için kullanılır ve kendileri tek başına telaffuz edilemez. Yani bir sesleri yoktur.

İşte Türkçe karşılıklarıyla birlikte Rusçanın kullandığı Kiril alfabesi:

Rusça harf Türkçe karşılığı
Аа Aa
Бб Bb
Вв Vv
Гг Gg
Дд Dd
Ее "ye" sesi veya Ee
Ёё "yo" sesi veya Öö
Жж Jj
Зз Zz
Ии İi
Йй Yy
Кк Kk
Лл Ll
Мм Mm
Нн Nn
Оо Oo
Пп Pp
Рр Rr
Сс Ss
Тт Tt
Уу Uu
Фф Ff
Хх Hh
Цц "ts" sesi
Чч Çç
Шш Tekli "Ş"
Щщ İkili/Uzatmalı "Ş", yani "ŞŞ"
ъ sert işareti
Ыы
ь yumuşak vurgu
Ээ Ee
Юю "yu" sesi veya Üü
Яя "ya" sesi

Şimdilik giriş bu kadar, sonraki derslerde daha fazla detay öğreneceğiz!

Temeller 1 1 · 2018-10-10 ^

Kursumuza hoş geldiniz!

Şimdi beceri ağacının esas kısmına ilerlemeye hazırsınız!

Rusça kursumuzu tercih ettiğiniz için çok mutluyuz. Burada öğrettiğimiz Rusça, Moskova ve St. Petersburg gibi şehirlerde konuşulan ve standart olan Rusçadır.

İsmin halleri ve sözcük dizimi

Rusça çekimli bir dildir, bu yüzden isimlerin ve değişmekte olan sıfatların halleri, cümledeki rollerine göre uyum sağlarlar.

Rusçada 6 tane hal vardır:

 • Yalın hali
 • Belirtme durumu (-i hali)
 • Tamlayan durumu (-in hali)
 • Bulunma hali (diğer adıyla "edat hali", kurs içerisinde başlarda edat hali diye verilecek bazı kelimeler ancak ilerledikçe sadece "bulunma hali" olarak göreceksiniz)
 • Yönelme durumu (-e hali)
 • Araç durumu (diğer adıyla "araclık hali" ki kurs içerisinde bu ad kullanılacak)

Yalın hali, sözlük formudur (sözlükte arattığınız kelimeler her zaman yalın haldedir); diğerlerine gelirsek, onları aşama aşama, teker teker ileri ki derslerde öğreneceğiz.

Şimdi sözcük dizimine geçebiliriz. Rusçanın sözcük dizimi biraz gevşetilebilir ancak rastgele değildir. Tipik bir sözcük dizimi özne—fiil—nesnedir. “ Ancak özne—nesne—fiil olduğu durumlar da vardır.

 • Onu tanıyorum. → Я его знаю.
 • Maria'yı tanıyorum. → Я знаю Марйю.

Rusçada zarflar, İngilizcedekinin aksine, her zaman sona yerleştirilmezler. Bu yüzden zaman, yer ve hareket ifadeleri için tipik yerleşimlere dikkat edin. Örneğin, Rusçada "çok" / "çok fazla" zarfı "çok" olan neyse onun önüne gelir.

 • O, okumayı çok sever. = Она́ очень любит читать
 • O, çok okumayı sever. = Она любит очень читать.

İyi şanslar!

Ünlü kısaltmaları

Ünlü harflerin hepsi kelime içerisine girince tıpkı alfabedeki gibi okunmazlar. Rusçada vurgusuz hecelerin kısaltılmış ünlü harfleri vardır.

 • А ve О aynı "o" sesini verir.
 • И ve Е (Э) aynı "i" sesini verir.
 • Я "a" veya "ay" sesini verebilir. Bu aynı zamanda birçok kelimede (maalesef ki hepsinde değil) ч, ш, щ, ж veya ц ardından gelen "а" harfini de etkiler..

Yani bir ünlü vurgulu olmadığında daha zayıf, bir miktar daha kısa hale gelir ve bazı ünlüler ayırt edilemez hale gelirler.

İsmin hallerinde daha fazlası

Şimdilik, sadece ya sözlük halini, yalın hali kullanan ya da bir eylemden etkilenen nesneler için kullanılan belirtme durumu (-i hali) kullanan cümleleri öğreniyoruz.

 • Yalın hali (özne durumunda)
 • Belirtme durumu "-i" (dolaysız nesne, eylemden etkilenen nesne)
 • Tamlayan durumu "-in" ("-(n)ın/-(n)in/-(n)un/-(n)ün" = sahiplik/iyelik)
 • Edat hali (yer, zaman bildiren edatlardan sonra gelen isimler için)
 • Yönelme durumu "-e" (dolaysız nesne, eylemden etkilenen nesnenin alıcısı)
 • Enstrümantal hali (bir şeyin nasıl, neyle yapıldığını göstermek için kullanılır)

Kökeni yabancı olan bazı kelimeler çekimlenmez. Yani, bütün halleri aynıdır. "Метро", "Дженни" ve "кафе" gibi kelimeler buna dahildir.

Yaygın İfadeler 1 1 · 2018-10-10 ^

Selam, Merhaba

Rusçada daha gündelik olan "Привет" ve daha resmi olan "Здравствуй(те)" (sondaki "те"yi derseniz tam resmiyet yaratırsınız, demezseniz ise yarı resmiyet) olarak iki tane farklı selamlaşma bulunuyor. Daha kısa olduğu için şimdilik birincisini inceleyeceğiz. ("Здравствуй" hakkındaki bilgileri ileride göreceğiz.)

Telefondaki selamlaşmalar ("alo" dediğimiz zamanlar) için "Алло" veya "Алё" diyoruz.

 • Ayrıca, "пожалуйста"yı "teşekkürler" cevabına karşılık olarak, yani "rica ederim" olarak da kullanabilirsiniz. Not: Kendisi normalde "lütfen" demek.

Nasılsın?

Rusçadaki "Nasılsın" ifadesi aslında birebir çeviri ile "İşlerin nasıl?"a eşdeğerdir.

Günaydın!

Normalde sabah dediğimiz zaman, günün erken saatleri 4 veya 5'de başlıyor, öğlen ve öğleden sonra ise güneşin tepede olduğu saatlerde, akşam zamanı 5 veya 6'da, gece de 11 veya gece yarısına deniyor.

"İyi geceler" anlamına gelen "Спокойной ночи" ifadesini sadece uyumadan önce söylersiniz. (Veya çok geç bir saatte "bay bay" yerine söylersiniz, bu da söylediğiniz kişide sizin veya onun konuşma bittikten yakın zaman sonra ikinizden birinin uyumaya gideceği hissini uyandırır.)

 • Eğer Rusçada geçmişten gelen bir bilginiz varsa fark edeceksiniz ki bazı ifadelerde bir eğiklik, kayma var. Selamlaşmalar ve diğer bazı benzer ifadeler uzun hallerinin kısaltılmış halidir. Yine de bu ifadeler, köklerini korumaya devam eder. Örneğin, "Споко́йной но́чи" ifadesi uzun hali olan "Я жела́ю вам споко́йной но́чи" (Size barış dolu bir gece dilerim) ifadesinin yerine kullanılıyor. Dememize gerek bile yok ancak, bu uzun hali hiç kullanılmaz.

Temeller 2 1 · 2018-10-10 ^

(Benim) bir kedim var.

Rusçada sahip olma, iyelik cümleleri farklı bir şekilde kuruluyor. (Not: Normal bir şekilde ancak resmi ve akademik durumlarda "иметь" ("sahip olmak") fiili kullanılabilir.)

Genel olarak "sahip olmak" anlamındaki cümleler şöyle kurulur:

 • У A есть B - A'nın yanında X var (birebir çeviri) → A'nın B'si var. (doğal çeviri)

Bahsedilen şeye sahip olan kişiyi tamlayan durumu (ismin -in hali) (Tamlayan durumu hakkında daha fazla bilgiyi daha sonraki derslerde göreceğiz.) yardımıyla belirtiriz. Ve bu cümlelerde B olarak belirttiğimiz şey aslında Rusçada öznedir, yani yalın halde olur.

Harika gözlerin var!

Sahip olmadan etkilenen nesnenin açık olduğu veya üzerinde durulan asıl noktanın bir nesneye sahip olmak olmadığı anlarda — kişisel özelliklerden ("Onun büyük gözleri var.") veya geçici durumlar/hastalıklardan bahsederken ("Onun migreni var.") — cümleden "есть"i atın.

Ben yiyorum/O yiyor.

"yemek" (есть) ve "istemek" (хоте́ть) fiilleri düzensiz olan dört fiilden ikisidir. (Yani, her özne için düzensiz bir şekilde çekimlenirler ve belli bir çekim desenini takip etmezler.)

Sert ve yumuşak vurgular

Rusçada ünsüz harfler, iki farklı şekilde okunan 15'erlik ikişer gruba ayrılıyor. Ve bunlara damaksıllaşmış (diğer adıyla "yumuşak vurgu") ve damaksıllaşmamış (diğer adıyla "sert vurgu") denir.

Siz bunları "yumuşak/sert vurgu" olarak öğrenin, "damaksıllaşmış" terimi sadece dilbilimsel bir terimdir.

Eğer sessiz bir harfin ardından "ь" geliyorsa, bu o harfi daha yumuşak yani dilinizi damağınıza değdirerek söyleyeceğiniz anlamına gelir. Eğer "ъ" geliyorsa, dilinizi damağınız yerine en öndeki dişinize değdirmelisiniz.

Yaygın İfadeler 2 1 · 2018-10-10 ^

Sen/Siz

Tıpkı Türkçe gibi, Rusça da tekil kişi için "sen" kullandırtırken çoğul kişi veya tekil kişi ama resmi kullanımda "siz" arasında «ты» ve «вы» olarak ayrım yapar.

 • Arkadaşlarınız veya aile üyeleriniz için «ты» kullanın.
 • Yetişkin yabancılar, öğretmenleriniz ve diğer resmi etkileşimler (mağazada, hastanede, havaalanında, ofiste vb.) için «вы» kullanın.
 • Çok daha yaşlı insanlar için saygı anlamında «вы» kullanın.
 • Küçük çocuklar için hiç kimse «вы» kullanmıyor.

Geleneksel İsim Stili

Bu güne kadar Rus edebiyatıyla bir ilginiz olduysa bilebileceğiniz gibi, Rusların üç adet adı var; ad ve soyad — tıpkı bizim de olduğu gibi — ve baba kökenli ad ki bu da babalarının adına dayanır. («отец» = "baba" olmakla bu baba kökenli ada Ruslar «отчество» derler.) Çok yaygın "kibar" bır kalıp da bir insanın adını ve baba kökenli adını kullanmaktır:

 • «Иван Иванович, вы заняты?» = "İvan İvanoviç, meşgul müsünüz?"

Adınız ne?

«Как вас зовут?» aslında kelimesi kelimesine "Sana nasıl sesleniyorlar?" / "Seni nasıl çağırıyorlar?" demektir.

Rusçada çoğu yaygın isim için resmi olmayan, gündelik bir küçültme şekli vardır:

 • Иван → Ваня
 • Мария → Маша
 • Александр (Алекса́ндра) → Саша
 • Евгений (Евге́ния) → Женя
 • Елена → Лена
 • Алексей → Лёша
 • Пётр → Петя

Bunların hiçbir şekilde "kibarlık"la alakalı olmadığını söyleyelim, ama yine de sıkça bu eğilimde kullanılıyorlar.

Çoğullar 1 · 2018-10-10 ^

Rusçada yalın çoğul hal işte böyle yapılır:

Tip Sonek Örnek
-а/-я - isimler ы/и мамы, земли
isimler, dişil и кровати
ünsüz ile biten çoğu eriller ы/и столы, мальчики
-о/-е isimler а/я окна, моря
ünsüz ile biten bazı eriller а/я доктора, глаза

Yani «я́блоки» aslında nadir bir çoğuldur. Ve başka düzensiz çoğullar da vardır.

Telaffuz kuralları

Bazen Rusça, sizin belli bir harftan sonra gelecek ünlü seçiminizi zorla değiştirir.

7 Harf Kuralı: Bir kelimeyi her şekillendirdiğinizde И veya Ы yazmanız gerekir, şunu inceleyin:

 • К, Г, Х ve Ш, Ж, Щ, Ч harflerinden sonra her zaman И kullanın.

 • страна → страны

 • строка → строки

Bu yedi ünsüzden esas endişeniz şimdilik «К» olsun. Bir çok isimde bu bir sonek olarak veya sonekin bir parçası olarak bulunur ki bu da size bu kuralı hatırlatmalı:

8 Harf Kuralı: Bir kelimeyi her şekillendirdiğinizde, bir ünsüzden sonra А, У veya Я, Ю yazmanız gerekiyor. Şu kurala uyun:

 • К, Г, Х , Ш, Ж, Щ, Ч ve Ц harflerinden sonra, her zaman А veya У kullanın.

Nerede 1 · 2018-10-10 ^

Rusça kelimeler cümledeki rollerine göre farklı şekiller alırlar. Bu şekillere "isim halleri" denir. Hatta birkaç şekil aynı gibi gözükebilir.

Bu şekillerin, adları vardır: Yalın hal, belirtme hali (-i hali), tamlayan hali (-in hali), bulunma hali (-de hali), yönelme hali (-e hali) ve aracılık hali (-le hali).

Şu andan itibaren, YALIN hali biliyorsunuz; bir kelimenin sözlük hali. Bu şekil cümlenin öznesi, eylemi yapan kişi, gibi davranır. Aynı zamanda "A, B'dir." yapısı için de bu şekil kullanılır.

 • Мо папа ест.
 • Том — мой брат.

Ayrıca birkaç -in halini de biliyorsunuz (у меня) ama hepsi bu. Şimdilik bazı şeyleri daha kolay ele alacağız.

Bulunma Hali

Bir şeylerin bir yerde oluşundan bahsederken, ismin bulunma haliyle birlikte genelde в (içinde) veya на (üzerinde) edatlarını kullanırız.

Bulunma hali kendi başına, bir edat olmadan kullanılamayan tek haldir. Ve bu hali gerektiren sadece dört veya beş edat vardır:

 • Я на концерте. = Ben konserdeyim.
 • Я в школе. = Ben okuldayım.
 • видео о школе = okul hakkında bir video

Genel kural şudur ki belli sınırları olan binalar ve yerlerden bahsederken "в"yi ve açık alanlardan ve etkinliklerden bahsederken "на"yı kullanırız.

 • в доме (evde)
 • в школе (okulda)
 • в комнате (odada)
 • в театре (tiyatroda)
 • в кино (sinemada)
 • в университете (üniversitede)
 • на улице (dışarıda, sokakta)
 • на площади (meydanda)
 • на концерте (konserde)
 • на уроке (derste)
 • на корабле (gemide)

Eğer bir nesnenin fiziksel olarak içinde/üstünde olmaktan bahsediyorsanız, belirsizlik vardır ki o zaman da maalesef yerler için kullanacağımız edatlar hatırlamamızı gerektirir.

Bulunma hali çekim ekleri

Çoğu isme uyan kurallar işte bunlar:

 • ь ile biten dişil isimler alır.
 • я veya а ile biten dişil isimler alır.
 • eril isimler alır.
 • bazı diğer eril isimler (çoğunlukla tek heceliler) alırlar, ancak "о" edatından sonra değil.
 • о ile biten nötr isimler alır.
 • е ile biten nötr isimler aynı kalır.

Arkadaşımdayım...

Bir kişinin yerinde/evinde/mekanında kalmaktan bahsederken “у + -in hali” yapısını kullanın: Да, я у дру́га = Evet, ben arkadaşımdayım..

Bir yerde bulunmak, bir yere gitmek, bir yerden gitmek

Buna sonra değineceğiz. Ama genel kural tutarlıdır. Bir yerde bulunuyor, bir yere gidiyor veya bir yerden gidiyorken aşağıdaki üçlemeyi kullanın:

-DE/-DA -E/-A -DEN/-DAN
в + Bulunma h. в + -i hali из + -in hali
на + Bulunma h. на + -i hali с + -in hali
у + -in hali к + -e hali от + -in hali

Örneğin, eğer bahsettiğiniz yer genel olarak на ile kullanılıyorsa (Her yerin kendine özgü kullanılan bir edatı vardır, bunlar ezberle ve pratikle öğrenilir. Belli bir kural çerçevesinde değildir.) uygun edatlar, bu üçleme için на–на–с idir.


7 skills with tips and notes

 
0.044