Join our all-new Duome Forum to rediscover what was lost with Duolingo Forum closing and more...
Streak Hall of Fame
2

DavidLLehm

David L Lehman

228381 XP#113423
2177#15165.
214+1610
14908#21277.

Learning Haitian Creole from English

Level 14 · 6915 XP
915/1500 XP · 61% complete · 585 XP to next level

Tree: L0
61401240
83.3% complete · 17 sessions to L1 Tree · 2 days to go

Crowns: 133/216
62% complete · 83 more crowns to go

Skills: 30/36
83% complete

Lessons: 108/125
86.4% complete · 2 days to go
2022-06-28

Lexemes: 648/728
You discovered 89% of available words/lexemes

Strength: 100%
300114

Created: 2017-06-21
Last Goal: 2022-06-26
Daily Goal: 20 XP
Timezone: UTC-5

Last update: 2022-06-20 10:16:43 GMT+3


290592299

XP per Skill (4 weeks)raw

Basics
 
Food 1
 
Greetings
20XP
Yes & No
10XP
Never
 
Who's Who?
 
Food 2
10XP
Animals
20XP
Food 3
 
Ownership
 
Food 4
20XP
Clothing 1
10XP
Questions
10XP
Verbs 1
20XP
Clothing 2
10XP
Activity 1
10XP
Sizes 1
10XP
The Past 1
30XP
The Body 1
20XP
The Past 2
20XP
Family
52XP
At Home 1
148XP
Past Pain
170XP
The Body 2
173XP
Verbs 2
261XP
People 1
137XP
Days
113XP
At Home 2
113XP
Dine Out
110XP
Months
59XP
Adverbs 1
14XP
Numbers 1
30XP
Time 1
 
Verbs 3
 
Dine Out 2
 
Time 2
 

Skills by StrengthCrownsDateNameOriginal Order

 • 164965328411.04.2022 •••   5.005Basics0 @ 100%110/3
  fi · gason · li · manje · mwen · ou · se · tifi · tigason · yon
  10 words
 • 164973948712.04.2022 •••   5.005Food 10 @ 100%210/2
  ap · bwè · dlo · l · lèt · m · n · w · y
  9 words
 • 164982653113.04.2022 •••   5.005Greetings0 @ 100%310/3
  alo · andre · babay · bonjou · bonswa · bòn · non · nuit · orevwa · sali
  10 words
 • 164991215514.04.2022 •••   5.005Yes & No0 @ 100%320/2
  ak · eskize · kreyòl · mèsi · non · non mèsi · pale · renmen · tanpri souple · wi
  10 words
 • 164996705814.04.2022 •••   5.005Never0 @ 100%410/2
  ankò · anyen · ditou · janmen · majori · okenn · p · pa
  8 words
 • 165017045617.04.2022 Test out •••   4.004Who's Who?0 @ 100%510/3
  a · an · chen · ekri · la · liv · lèt · mesye · wè · yo
  10 words

  The definite determiners in Creole are the singular la (with variants "lan", "nan", "a", "an") and the plural yo.

  -The basic variant "la" occurs after non-nasal consonants

  -The forms "lan" or "nan" occur after nasal consonants The variant "lan" also occurs after a nasal vowel that is followed by a non-nasal consonant (mont lan - the watch)

  -The variant "a" after oral vowels

  -The variant "an" after nasal vowels *The variant "an" also occurs after i and ou which are preceded by nasal consonant (pitim an- the millet)

 • 165025490918.04.2022 •••   5.005Food 20 @ 100%610/4
  alò · avèk · e · epi · manje · men · oubyen · paske · pou · pòl
  10 words
 • 165034176219.04.2022 •••   5.005Animals0 @ 100%710/4
  chat · chen · chwal · kabrit · krab · krevèt · mouch · mouton · pwason · ti mouton
  10 words
 • 165034336519.04.2022 •••   5.005Food 30 @ 100%720/4
  dinen · diven · dous makòs · fè · poul · pwa · pwason · repa · soupe · sòs
  10 words
 • 165034395219.04.2022 •••   5.005Ownership0 @ 100%810/2
  bezwen · li · mwen · nou · ou · pa m · plis · vle · yo · èske
  10 words
 • 165086000925.04.2022 •••   5.005Food 40 @ 100%910/4
  bannann · frèz · fwi · kokoye · mango · ponmdetè · salad · tomat · vejetaryen · zoranj
  10 words
 • 165086231725.04.2022 •••   5.005Clothing 10 @ 100%1010/3
  blan · bòt · chanje · chemiz · chosèt · jip · nwa · pantalon · wouj · wòb
  10 words
 • 165086311225.04.2022 •••   5.005Questions0 @ 100%1020/3
  jan · kafe · kilès · konben · names · pwofesyon · sa · te · vle · èske
  10 words
 • 165138107001.05.2022 •••   5.005Verbs 10 @ 100%1110/4
  chita · di · envite · evite · genyen · konnen · panse · pase · pati · tann
  10 words
 • 165138154801.05.2022 •••   5.005Clothing 20 @ 100%1210/2
  chapo · kepi · kostim · kravat · linèt · manto · oranj · sapat · sentiwon · woz
  10 words
 • 165164069604.05.2022 •••   5.005Activity 10 @ 100%1220/3
  etabli · fè · kouri · lwe · mache · mouri · naje · posede · transpòte · travay
  10 words
 • 165215872010.05.2022 •••   5.005Sizes 10 @ 100%1310/3
  dimansyon · gran · gwo · kout · long · piti · tay · ti · wo · wotè
  10 words
 • 165215924410.05.2022 •••   5.005The Past 10 @ 100%1320/4
  enterese · konsève · mande · plen · ranpli · retounen · sove · te · tounen · travay
  10 words
 • 165250284414.05.2022 •••   5.005The Body 10 @ 100%1410/3
  bouch · bra · cheve · figi · fè mal · janm · kou · kò · lèv · pye
  10 words
 • 165250411614.05.2022 •••   5.005The Past 20 @ 100%1420/4
  ale · atenn · fè · konsilte · obsève · remake · rive · sa · swete · vole
  10 words
 • 165285023518.05.2022 •••   5.005Family0 @ 100%1510/4
  frè · granmè · granpapa · matant · monnonk · pitit · pitit fi · pitit gason · sè · vwazen
  10 words

  Describing family

 • 165319614322.05.2022 •••   5.005At Home 10 @ 100%1520/4
  atè · chanm · chanmakouche · fenèt · garaj · kay · kizin · lakay · lakou · twalèt
  10 words
 • 165388692730.05.2022 •••   5.005Past Pain0 @ 100%1610/3
  afekte · amelyore · geri · jete · pase · rayi · repouse · tòde · vire · vòlè
  10 words
 • 165405999701.06.2022 •••   5.005The Body 20 @ 100%1710/3
  dan · jenou · koud · kè · lang · men · po · pwatrin · zepòl · ògàn
  10 words
 • 165475104509.06.2022 •••   5.005Verbs 20 @ 100%1810/4
  asepte · bliye · kenbe · kondi · konsidere · leve kanpe · prezante · pwodui · rezoud · santi
  10 words
 • 165509535113.06.2022 Test out •••   2.002People 10 @ 100%1910/5
  aje · bileng · bon · bèl · gran · jenn · jenn fi · jenn gason · kras · menm
  10 words
 • 165509609513.06.2022 Test out •••   2.002Days0 @ 100%1920/4
  ane · jedi · jodi a · jou · lannuit · lendi · madi · mèkredi · samdi · vandredi
  10 words
 • 165544220717.06.2022 Test out •••   2.002At Home 20 @ 100%2010/4
  chodyè · chèz · fouchèt · glas · kanape · kiyè · kouto · plat · tab · tas
  10 words
 • 165561523419.06.2022 Test out •••   2.002Dine Out0 @ 100%2020/4
  fritay · fwi lanmè · gou · kòmann · mayi moulen · mwen ta renmen · nan · oswa · restoran · vè
  10 words
 • 165578777721.06.2022 Test out •••   1.001Months0 @ 100%2030/4
  avril · dawou · fevriye · janvye · jen · jiye · kalandriye · mas · me · moman
  10 words
 • 1656227674Learning: Test out •••   0.010Adverbs 175 @ 25%2111/4 +3 lessons +16 lexemes
  anvan · apre · bon · byen · deja · isit · konsa · regilyèman · toujou · trè
  10 words
 • 1656227674Learning: Test out •••   0.020Numbers 150 @ 50%2122/4•• +2 lessons +11 lexemes
  de · dis · kat · nèf · senk · sis · sèt · twa · uit · youn
  10 words
 • 1687763674
  •••   0.000Time 11002210/4 +4 lessons +18 lexemes
  anivèsè · dat · di maten · di swa · laj · midi · nan nuit · randevou · tan · è
  10 words
 • 1687763674
  •••   0.000Verbs 31002310/3 +3 lessons +13 lexemes
  ale · ekri · eple · kenbe · pale · pare · peye · pran · vle · wè
  10 words
 • 1687763674
  •••   0.000Dine Out 21002320/3 +3 lessons +16 lexemes
  alkòl · avwàn · boutèy · bouyon · joumou · kizinyèz · manba · pate · vyann bèf · vyann kochon
  10 words
 • 1687763674
  •••   0.000Time 21002330/2 +2 lessons +6 lexemes
  anpil fwa · fwa ankò · long · wikenn · yon fwa · èdtan
  6 words
0.002

··········· Table of Contents ···········

Who's Who? updated 2022-03-21 ^

The definite determiners in Creole are the singular la (with variants "lan", "nan", "a", "an") and the plural yo.

-The basic variant "la" occurs after non-nasal consonants

-The forms "lan" or "nan" occur after nasal consonants The variant "lan" also occurs after a nasal vowel that is followed by a non-nasal consonant (mont lan - the watch)

-The variant "a" after oral vowels

-The variant "an" after nasal vowels *The variant "an" also occurs after i and ou which are preceded by nasal consonant (pitim an- the millet)


1 skills with tips and notes

 
3.126