Join our all-new Duome Forum to help us rebuild what was lost with Duolingo Forum closing and more...
Streak Hall of Fame

IvannaIvan943561

Ivanna Ivanova

392385 XP#62570
535
475#264144
2320.

Learning English from Ukrainian

Level 25 · 352543 XP
322543 XP beyond level 25

Tree: Legendary
100% complete

Crowns: 330
You conquered all crowns

Skills: 55
You finished every skill

Lessons: 285
You finished every lesson

Lexemes: 1952
You have seen every word available

Strength: 86%
4001500

Created: 2020-12-07
Last Goal: 2022-12-04
Daily Goal: 50 XP
Timezone: UTC+2

Last update: 2022-09-24 23:30:30 GMT+3


707654997

XP per Skill (4 weeks)raw

Базові навики
 
Основи 2
 
Загальновживані фрази
 
Їжа
 
Тварини
 
Множина
 
Присвійна форма
 
Особові займенники. Знахідний відмінок.
 
Одяг
 
Дієслова: теперішній час
 
Кольори
 
Запитання
 
Сполучники
 
Прийменники
 
Дати та час
 
[Сім'я/Родина]
 
Професії
 
Прикметники 1
 
Дієслова: Теперішній час 2
 
Прислівники
 
Місця
 
Об'єкти/Предмети
 
Люди
 
Подорож
 
Визначальні слова
 
Числівники
 
Теперішній час 3
 
Освіта
 
Дієслова: минулий час
 
Неозначена форма дієслів 1
 
Минулий час
 
Абстрактні поняття 1
 
Прикметники 2
 
Теперішній перфектний час
 
Дієслова: неозначена форма 2
 
Відносні займенники
 
Минулий перфектний час
 
Абстрактні поняття 2
 
Зворотний займенник
 
Природа
 
Герундій
 
Спорт
 
Мистецтво
 
Комунікація. Зв'язок.
 
Медицина
 
Майбутній час
 
Політика
 
Дієслово. Майбутній час.
 
Наука
 
Майбутній Перфектний час
 
Бізнес
 
Модальні дієслова
 
Події
 
Умовний спосіб
 
Означення
 



Skills by StrengthCrownsDateNameOriginal Order

 • 160811499316.12.2020 •••   6.186Базові навики2 @ 100% // 0.998 // 0.998 1218/18
  I · a · am · an · and · apple · boy · bread · drink · drinks · eat · eats · girl · he · i · is · man · she · the · water · woman
  21 words
  Про артикль

  Артикль — це частина мови, яке визначає особливості іменника.

  В англійській мові існує два види артиклів: означений the, і неозначений a (перед приголосними) / an (перед голосними).

  Артикль a/an вживається перед злічуваними іменниками в однині 1) при першому згадуванні в даній ситуації, 2) в значенні «один», 3) в значенні "один із класу", 4) в деякий стійких словосполученнях

  Артикль the вживається, коли ми говоримо про щось, про що ми вже згадували в цьому контексті, або якщо співбесідник у курсі, про який саме предмет іде мова. В таких ситуаціях можливий переклад the як цей/ця.

  Як приклад, коли людина каже I have a book, то має на увазі книжку, про яку співбесідник, мабуть, нічого не знає. Українською - "Я маю книжку".

  Якщо ж ми чуємо I have the book, то ми розуміємо, що мається на увазі книжка, що вже була згадана у цьому діалозі, або співбесідник знає, про яку книжку мова. Українською - "Я маю цю книжку (про яку йдеться)". Або те саме значення можна виразити порядком слів. Порівняйте:

  I have a book - У мене є книжка

  I have the book - Книжка у мене!

  Англійською порядок слів більш-менш фіксований, тому артиклі часто виражають те, що ми можемо виразити за допомогою інших мовних засобів.

  Артикль the також вживається з іменниками які є єдиними у свому роді (the sun, the moon, the Eiffel Tower). З назвами: кінотеатрів, музеїв, театрів, готелів, ресторанів, газет, журналів, кораблів, закладів, річок, морів, океанів, каналів, гірських хребтів, груп островів, пустель; з назвами або іменниками з of (the Tower of London, the Statue of Liberty). Коли в реченні є додаткова конкретизація, тобто, означення, яке конкретно визначає іменник (The summer of 2010. This is the book I told you about). Перед порядковими числівниками (the first, the second) та прикметниками у найвищому ступені порівняння (This is the best restaurant in New York).

 • 160812318116.12.2020 •••   6.186Основи 22 @ 100% // 0.998 2118/18
  are · book · boys · child · children · girls · has · men · menu · milk · newspaper · read · reads · rice · sandwich · they · we · women · you
  19 words
  Про множину.

  Іменники в англійській мові мають дві форми: однину та множину.

  A boy – хлопець/хлопчик
  An apple – яблуко

  Зазвичай, для утворення множини необхідно просто додати закінчення -s (-es):

  Many boys - багато хлопців
  Six apples – шість яблук

  Проте, деякі іменники є винятком з правила: їхня множина утворюється не за допомогою додавання закінчення, а за допомогою зміни всередині слова або додавання спеціального закінчення. Ці іменники треба запам’ятати:

  A man (чоловік) – men (чоловіки)

  A woman (жінка) – women (жінки)

  A child (дитина) – children (діти)

  Про теперішній час.

  Щоб сказати щось у Простому Теперішньому Часі Present Simple, треба використати дієслово у першій його формі (як воно пишеться у словнику) без частки to. Наприклад:

  To read - читати

  I read a newspaper - Я читаю газету
  We read a newspaper - Ми читаємо газету

  При цьому варто мати на увазі, що при утворенні Present Simple з займенниками he (він), she (вона), it (воно) до дієслова потрібно додавати закінчення -s. Наприклад:

  He reads the menu - Він читає (це) меню.
  She reads a book - Вона читає книжку.

  Дієслово to have (мати) у Простому Теперішньому Часі Present Simple має дві форми:

  Have, що вживається з особами I, we, you, they.

  Has, що вживається лише з третьою особою однини he, she, it.

  I have an apple - У мене є яблуко.
  You have bread - У вас/тебе є хліб.
  They have water - У них є вода.
  She has a book - У неї є книжка.
  He has a child - У нього є дитина.

 • 160813901516.12.2020 •••   6.186Загальновживані фрази6 @ 100% // 0.994 2318/18
  bye · english · fine · goodbye · hello · morning · night · no · not · please · sorry · speaks · thanks · yes · you
  15 words
 • 160819552917.12.2020 •••   6.246Їжа5 @ 100% // 0.995 // 0.995 3124/24
  beef · beer · breakfast · cheese · chicken · coffee · dinner · egg · fish · food · fruit · juice · lemon · lunch · meal · meat · oil · orange · pasta · plate · pork · salt · soup · strawberry · sugar · tea · tomato · vegetarian · wine
  29 words
  Ще трохи про артиклі.

  Слова-іменники можна поділити на злічувані та незлічувані. Незлічувані – це ті, які неможливо порахувати, вони не мають множини. Наприклад – цукор (не скажемо три цукри), сіль, м’ясо, їжа.

  Так ось, із незлічуваними іменниками НІКОЛИ не використовується неозначений артикль a/an. Незлічувані іменники використовуються або з означеним артиклем the, або взагалі без артикля. Наприклад - I eat beef, he eats pork (Я їм яловичину, він їсть свинину).

  Щодо злічуваних іменників, неозначений артикль використовується перед такими словами, що означають речі чи явища, які з'являються в розмові вперше, а коли вже відомо, про що йде мова, використовується означений артикль. Наприклад - I had an orange and an egg for breakfast yesterday. The orange was very tasty. (Я їв/їла апельсин і яйце на сніданок вчора. Апельсин був дуже смачний).

  Коли ми говоримо про щось взагалі, то й артиклі не використовуємо взагалі. Наприклад – I drink juice (Я п’ю сік, тобто, я взагалі його п’ю, я ніколи не проти випити соку).

  Коли ми хочемо назвати предмет чи особу, які відомі з контексту або додатково уточнити якусь деталь, ми використовуємо означений артикль the. Перекласти артикль в такому випадку іноді можна як вказівний займенник цей/ця. Наприклад – Pass me the salt, please (Передайте мені сіль. будь ласка, (сіль, яка зараз на столі, за яким ми сидимо)). The cheese is really tasty! (Сир справді смачний/Цей сир справді смачний! (сир, який ми зараз їмо чи про який почали говорити)).

  Останній випадок взятий як основа за замовчуванням на Дуолінго. Оскільки дані тут речення знаходяться поза контекстом і щоб уникнути плутанини, правильним перекладом речень типу The children eat pasta буде Ці діти їдять макарони

 • 160829151718.12.2020 •••   6.126Тварини5 @ 100% // 0.995 // 0.995 3312/12
  animal · bear · bird · cat · crab · dog · duck · elephant · horse · mouse · spider · turtle
  12 words
 • 160836156819.12.2020 •••   6.126Множина3 @ 100% // 0.997 4212/12
  animals · apples · birds · books · cats · dogs · ducks · elephants · horses · newspapers · plates · sandwiches · turtles
  13 words
  Про множину.

  В англійській мові для утворення множини більшості іменників додається закінчення –s:

  Cats (коти), dogs (собаки), books (книжки).

  До іменників, що закінчуються на -s, -ss, -x, -sh, -ch, -tch додається закінчення -es:

  Sandwich - sandwiches (бутерброди).

  Про «нульовий» артикль.

  «Нульовим» артиклем в англійській мові називаються випадки, коли не використовується жоден з артиклів: ні неозначений a/an, ні означений the. Це трапляється перед незлічуваними (water, rice, sugar), множинними або абстрактними іменниками, що позначають невизначені поняття, або поняття взагалі.

  I drink juice (Я п’ю сік. Тобто, просто ЯКИЙСЬ сік, або ж я ВЗАГАЛІ його п’ю).

  They have books (Вони мають книжки. Тобто, у них є ЯКІСЬ книжки, або ВЗАГАЛІ є)

  He likes music.(Йому подобається музика. Тобто, йому ВЗАГАЛІ подобається слухати музику).

 • 160845930420.12.2020 •••   6.126Присвійна форма5 @ 100% // 0.995 // 0.995 5112/12
  ' · 's · her · his · its · mine · my · our · ours · their · your · yours
  12 words
  Про присвійну форму.

  Є дві форми англійських присвійних займенників – звичайна та абсолютна.

  Звичайні присвійні займенники (їх ще називають притягальними) ЗАВЖДИ використовуються тільки разом з відповідним іменником і ставляться перед іменником.

  Наприклад – This is my book (Це моя книга). It is her cat (Це її кішка).

  Також Присвійні займенники в англійській мові часто використовуються там, де в українській їх не кажуть, але мають на увазі. Перед іменником, що означає частини тіла, предмети, одяг, родинні відносини, вони не перекладаються. Наприклад – He puts his hat on (Він одягає шапку). I told my sister about it (Я розповів сестрі про це).

  Абсолютна форма – це займенник без іменника.

  Абсолютні присвійні займенники у реченні виконують функції підмета, додатка, предикатива або означення. Наприклад – The book is mine (Ця книга моя). They are not yours (Вони не твої). -Where are all our books? -Mine are here. (- Де всі наші книжки? –Мої тут).

  Отже, займенники звичайної форми (займенник + іменник) – my, his, her, its, our, your, their. Займенники абсолютної форми (займенник без іменника) – mine, his, hers, its, ours, yours, theirs.

  ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: присвійний займенник its (його, її, свій – про тварин і речі) пишеться без апострофа, тому не плутайте його з it’s - скороченою формою словосполучення it is.

  Є в англійській і присвійний відмінок. Він виражає належність предмету до чогось або когось. Для утворення присвійного відмінка потрібно додати апостроф та літеру s в кінці. Наприклад – The student‘s book (Книга цього студента). The girl’s cat (Кіт цієї дівчини).

 • 160847925320.12.2020 •••   6.066Особові займенники. Знахідний відмінок.2 @ 100% // 0.998 536/6
  her · him · it · me · them · us · you
  7 words
  Про особові займенники

  Особові займенники в англійській мові мають дві відмінкові форми — називного відмінка та об'єктного відмінка:

  Називний відмінок Називає виконувача дії у реченні
  I (я) I eat an egg (Я їм яйце)
  we (ми) We drink tea (Ми п'ємо чай)
  you (ти/ви) You don't cook (Ти не готуєш)
  he (він) He sleeps here (Він спить тут)
  she (вона) She knows (Вона знає)
  it (воно) It doesn't work (Воно/це не працює)
  they (вони) They have time (Вони мають час)
  Об’єктний відмінок Називає отримувача дії у реченні
  me Give me a pen (Дай мені ручку)
  him I read him a book (Я читаю йому книжку)
  her I know her (Я знаю її)
  it I see it (Я бачу його/це)
  us He reads us the menu (Він читає нам меню)
  them I like them (Вони мені подобаються)

  ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:

  Is it her? (Це вона?) It is her! (Це вона)

  Важливо не плутати два останні приклади з her з присвійною формою her - її. Отже, it is her - це вона (не це її).

  You (ти/ви) вживається як в однині, так і в множині й має однакову форму у називному та об’єктному відмінку:

  You eat cheese (Ви їсте/Ти їси сир)

  You drink milk (Ви п’єте/Ти п’єш молоко)

  He reads you the menu (Він читає вам/тобі це меню)

  They know you (Вони знають вас/тебе)

 • 160853069821.12.2020 •••   6.126Одяг3 @ 100% // 0.997 // 0.997 6212/12
  clothes · coats · dresses · pants · shirts · shoes · skirt · suits · wear · wears
  10 words

  Про множину іменників

  • Як ви вже знаєте, множина іменників в англійській мові утворюється додаванням закінчення –s(-es):

  shirt - shirts (сорочки/блузи)

  skirt – skirts (спідниці)

  dress – dresses (сукні)

  • Деякі іменники вживаються лише у множині:

  pants – (штани/панталони)

  clothes – (одяг)

  Про теперішній час

  • Не забувайте, що у Простому Теперішньому Часі (Present Simple) у реченнях із займенниками he (він), she (вона), it (воно) до дієслова потрібно додавати закінчення -s. Наприклад:

  I wear an orange dress (Я ношу помаранчеву сукню)

  She wears an orange dress (Вона носить помаранчеву сукню)

  They wear shirts (Вони носять сорочки)

  He wears shirts (Він носить сорочки)

 • 160856167821.12.2020 •••   6.426Дієслова: теперішній час4 @ 100% // 0.996 // 0.996 7142/42
  cook · cooks · design · find · go · goes · hear · hears · know · like · likes · listen · listens · loves · make · pays · play · plays · rains · run · runs · says · see · sees · sleeps · support · swim · swims · take · tell · use · walk · walks · want · wants · work · write · writes
  38 words
 • 160870957623.12.2020 •••   6.126Кольори3 @ 100% // 0.997 7312/12
  black · blue · brown · colorful · colors · gray · green · orange · pink · purple · red · white · yellow
  13 words
 • 160874752523.12.2020 •••   6.126Запитання3 @ 100% // 0.997 // 0.997 8112/12
  answer · do · does · have · how · question · what · what · when · where · which · which · who · whose · whose · why
  16 words

  Про деякі типи англійських питальних речень.

  ЗАГАЛЬНЕ ЗАПИТАННЯ є найпростішим. Це питання передбачає як відповідь або “так“, або “ні“.

  Формула: допоміжне дієслово + підмет + смислове дієслово + додаток

  Do you have children? (Ви маєте дітей?) Does she read this book? (Вона читає цю книгу?) (“does” вживається в теперішньому часі з “he/she”)

  СПЕЦІАЛЬНЕ ЗАПИТАННЯ – це запитання для отримання додаткової інформації. Це питання завжди розпочинається з питального слова («що», «де», «коли», «чому», «як», «чий»), а далі вже йде допоміжне дієслово.

  Where are they? (Де вони?) What do you like? (Що вам подобається?) How does he cook borsch? (Як він готує борщ?)

  “What” може перекладатись не тільки як “що”, а також “який/яка/яке/які”. В останньому випадку після «what» слідує іменник.

  What dress does she wear? (Яке плаття вона носить?) What color is the skirt? (Який колір цієї спідниці? / Якого кольору ця спідниця?) What books do you read? (Які книги ви читаєте?)

 • 160881356424.12.2020 •••   6.066Сполучники7 @ 100% // 0.993 836/6
  because · but · if · or · that · when · whenever · while
  8 words
 • 160887343225.12.2020 •••   6.246Прийменники4 @ 100% // 0.996 // 0.996 9224/24
  about · after · against · among · as · at · behind · between · by · during · except · for · from · in · like · near · of · off · on · out · over · to · towards · under · with · without
  26 words

  IN здебільшого позначає розташування чогось/когось У приміщенні/місті/країні, або ВСЕРЕДИНІ чогось.

  ON позначає розташування НА чомусь.

  AT вживають тоді, коли мають на увазі подію, на якій хтось перебуває або щось відбувається.

  ПРИКЛАДИ: They are in the kitchen (Вони в/на кухні) She is in New York (Вона в Нью-Йорку) My cat sleeps in this box (Мій кіт спить у цій коробці) Apples are on the plate (Яблука на тарілці) My cat is on the roof (Мій кіт на даху) They are at lunch (Вони на обіді) He is at a meeting (Він на зустрічі)

  УСТАЛЕНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ З «AT»:

  at the station/airport (на вокзалі/в аеропорту) at home/work/school (вдома/на роботі/у школі)

  FOR має значення ДЛЯ (I have something for you - У мене є щось для тебе), а також може перекладатися як «за» у таких виразах:

  thank for (дякувати за…) pay for (платити за…) vote for (голосувати за...)

  EXCEPT (FOR) (крім, окрім, за винятком) Якщо речення починається з EXCEPT, то вживаємо його разом з FOR (Except for the weather nothing changed - Окрім погоди нічого не змінилось). Перед прийменниками та сполучниками вживаємо лише EXCEPT (I can sleep everywhere except on a bus - Я можу спати будь-де, крім, хіба що, автобусів. He is a nice person except when he is hungry - Він приємна людина, крім випадків, коли він голодний). В решті ситуацій можна вживати обидва варіанти — з FOR і без FOR.

  DURING (протягом/під час) і AS (в той час як) мають схоже значення. Прийменник during використовується з іменниками during lunch (під час обіду), during the meal (під час їжі). Прийменник as використовується щоб додати речення: You read as I write (Ви читаєте в той час, як я пишу) He plays as I work. (Він грає в той час, як я працюю).

  BY і NEAR мають майже однакове значення (біля, коло), проте прийменник by використовується, коли щось знаходиться у безпосередній близькості, а near, коли щось знаходиться відносно недалеко.

  ПРИКЛАДИ: The book is by the newspaper.(Ця книга біля цієї газети) She walks by me. (Вона ходить біля мене) The girl sleeps near the cat. (Ця дівчина спить біля цього кота).

 • 160900245826.12.2020 •••   6.486Дати та час5 @ 100% // 0.995 10148/48
  afternoons · calendars · monday · morning · night · time · today · tomorrow · tonight · tuesdays · until
  11 words
 • 160912786528.12.2020 •••   6.186[Сім'я/Родина]3 @ 100% // 0.997 10318/18
  brother · daughter · fathers · husband · mother · parent · sibling · sister · sons · wives
  10 words
 • 160914501028.12.2020 •••   6.246Професії5 @ 100% // 0.995 // 0.995 11224/24
  author · careers · director · doctor · jobs · models · police · staff · student · works
  10 words
 • 160923300229.12.2020 •••   6.546Прикметники 14 @ 100% // 0.996 // 0.996 12154/54
  afraid · alive · available · beautiful · bilingual · clean · convenient · cultural · different · dirty · efficient · excellent · expensive · familiar · famous · final · frequent · future · general · historical · human · important · impossible · independent · interesting · left · legal · little · living · local · main · military · minimum · modern · necessary · negative · next · normal · official · open · opposite · own · perfect · personal · popular · positive · possible · private · professional · real · recent · religious · responsible · sad · same · serious · special · tired · traditional · whole · wooden · wrong
  62 words
 • 160958305902.01.2021 •••   6.426Дієслова: Теперішній час 24 @ 100% // 0.996 // 0.996 12342/42
  answers · ask · believe · call · change · come · comes · consider · ends · fail · feel · follow · hope · include · includes · live · look · makes · mark · needs · offer · offers · open · pass · present · raise · remember · rest · return · returns · save · searches · seems · shows · sign · starts · stop · takes · thank · think · trust · wish · works
  43 words
 • 160974676104.01.2021 •••   6.486Прислівники3 @ 100% // 0.997 13248/48
  again · almost · already · also · always · anywhere · approximately · as · away · clearly · completely · currently · definitely · easily · else · enough · especially · even · ever · exactly · far · finally · generally · here · however · just · late · later · least · more · much · necessarily · neither · never · nor · normally · now · once · only · perfectly · possibly · pretty · really · slowly · so · sometimes · soon · still · then · there · together · too · twice · usually · very · well · yet
  57 words
 • 160992905606.01.2021 •••   6.546Місця2 @ 100% // 0.998 // 0.998 14154/54
  airport · along · bathrooms · beaches · city · hotel · house · into · kitchens · restaurants · street · yard
  12 words
 • 161020052309.01.2021 •••   6.606Об'єкти/Предмети4 @ 100% // 0.996 // 0.996 14360/60
  beds · bottle · bowls · chair · computers · magazines · scissors · spoons · tables · televisions · through · tv · window
  13 words
 • 161034125411.01.2021 •••   6.186Люди6 @ 100% // 0.994 15218/18
  babies · boyfriends · committees · conference · enemy · friend · girlfriends · human · people · persons · public
  11 words
 • 161037288211.01.2021 •••   6.426Подорож4 @ 100% // 0.996 // 0.996 16142/42
  abroad · airplanes · america · american · around · bicycle · boats · buses · car · china · chinese · drive · england · europe · european · france · french · germany · international · italian · motorcycles · south · suitcases · train · travel · travels · turn · turns
  28 words
 • 161051432713.01.2021 •••   6.246Визначальні слова3 @ 100% // 0.997 16224/24
  all · all · another · any · anybody · anything · both · each · every · everybody · everyone · everything · few · no · nobody · none · nothing · one · other · someone · something · such · that · that · these · these · this · this · those · those
  30 words
  Про вказівні займенники

  В англійській мові є такі вказівні займенники: this — these (цей — ці); thatthose (той — ті); such (такий); (the) same (той самий).

  Займенники this і that мають форми множини — відповідно these і those — і узгоджуються у числі з іменниками, до яких вони відносяться:

  this chair (цей стілець)these chairs (ці стільці)

  that house (той будинок)those houses (ті будинки)

  Займенник this (these) вживається, коли вказується на предмети (особи), що перебувають поблизу людини, яка говорить, а займенник that (those) — коли вказується на предмети чи особи, більш віддалені від неї.

  This is our house, and that building over there is the school. (Це — наш дім, а той будинок — наша школа.)

  Look at those black clouds. I think it's going to rain. (Подивись на ті хмари. Я думаю, сьогодні буде дощ.)

  Come this way, please. (Сюди, будь ласка).

  Come that way, please. (Туди, будь ласка).

  Англійське that (those) вживається частіше, ніж українське той, І може відповідати українському займеннику "це".

  Who's that? (Хто це?)

  That's right. (Правильно)

  That is an interesting question. (Це цікаве питання.)

  That is too expensive. (Це дуже дорого.)

  Is that your bus? (Це ваш автобус?)

  Про займенники-прикметники each та every

  Займенники-прикметники each (кожний, всякий) і every (кожний, всякий, будь-який) вживаються тільки з обчислюваними іменниками в однині.

  Слова each і every трохи відрізняються один від одного відтінком значення; each — означає кожний зокрема, a every — всякий, будь-який.

  We looked at every room in the house and each room was different to the other. (Ми подивилися всі кімнати у будинку і кожна відрізнялася від інших.)

  I asked each pupil to come. (Я попросив кожного учня прийти.(Я особисто попросив кожного учня))

  I asked every pupil to come. (Я попросив усіх учнів прийти.)

  Слово each вживається, коли мова йде про один з двох предметів. В таких випадках ніколи не вживається слово every.

  He wore multiple bracelets on each hand. (Він носив багато браслетів на кожній руці.)

  There were two of them. They each had a big bag. (Їх там було двоє. У кожного була велика сумка.)

  Якщо об’єктів більше ніж два, можна використовувати обидва слова.

  He wanted each/every item on the catalogue. (Він хотів кожний предмет з каталогу.) There is a bathroom in each/every room. (У кожній кімнаті є ванна.)

  Слово every вживається, коли мова йде про подію, яка регулярно повторюється.

  I speak English every day. (Я розмовляю англійською кожен день.)

  I eat fish every day. (Я їм рибу щодня.)

  Про займенники everybody, everyone, everything

  Займенники everyone та everybody (кожний, будь-який, всі) вказують на особи, a everything (все) — на предмети та абстрактні поняття.

  You have everything. (Ви маєте все.)

  I remember everything. (Я пам'ятаю все.)

  Everything is fine! (Все чудово!)

  Everybody hears me. (Усі чують мене.)

  Everybody needs water. (Усім потрібна вода.)

  Everyone likes him. (Усі його люблять.)

  Різниця між everyone та everybody полягає у тому, що everybody узагальнює, а everyone вказує на кожного з загального числа:

  Everybody can do it. (Усі можуть зробити це.)

  Everyone can do it. (Кожний може це зробити.)

  Про займенники other, another (інший, другий).

  Як займенник-прикметник other може вживатися перед іменниками в однині та множині, з означеним артиклем і без артикля:

  Where is the other book? (Де інша книга?)

  Where are the other books? (Де інші книги?)

  Займенник another являє собою сполучення неозначеного артикля an і займенника other, тому він вживається тільки з обчислюваними іменниками в однині. Another має два значення:

  другий:

  Give me another pencil; this one is broken. (Дайте мені інший олівець; цей зламався.)

  ще один:

  Would you like another cup of tea? (Ви б не хотіли ще чашку чаю?)

  Про займенник one

  Займенник-іменник one (ones) вживається: для заміни раніше або пізніше вжитого іменника:

  I don't want the red pencil, give me the black one. (Я не хочу червоний олівець, дайте мені чорний (олівець).)

  I'll take that one. (Я візьму цей.)

  Which one is your cat? (Котрий з них ваш кіт?)

 • 161060403714.01.2021 •••   6.426Числівники4 @ 100% // 0.996 16342/42
  amount · average · eight · eighteen · eighty · eleven · enough · fifteen · fifty · first · five · forty · four · fourteen · fourth · half · hundred · last · less · majority · many · meter · million · more · much · nine · nineteen · ninety · one · pair · per · seven · seventeen · seventy · six · sixteen · sixty · some · sum · ten · third · thirteen · thirty · thousands · three · total · twelve · twenty · two
  49 words
  Про займенники some, any

  Займенники some та any (деяка кількість, кілька) вживаються як з обчислюваними, так і з необчислюваними іменниками в однині та множині.

  I asked him for some ink, but he hadn't any.

  Have you read any good books lately?

  При вживанні з необчислюваними іменниками some та any мають значення неозначеного артикля і на українську мову, як правило, не перекладаються.

  May I give you some tea? (Дозвольте налити вам чаю?)

  Have you got any spare time now? (У тебе є зараз вільний час?)

  Займенник some вживається головним чином у стверджувальних реченнях, де має значення "кілька", "деяка кількість", "деякі".

  I've got some new stamps. (У мене є декілька нових марок.)

  Give me some water, please. (Дайте мені води, будь ласка).

  Some people like strong tea and some don't. (Деякі люди люблять міцний чай, а деякі ні.)

  Some вживається також у запитаннях, які виражають прохання, пропозицію або передбачають з'ясування чогось.

  Can I have some more milk? (Можна мені молока?)

  Where can I buy some writing paper? (Де можна купити папір для письма.)

  Займенник any вживається переважно у питальних реченнях, де він означає "будь-який", "скільки-небудь" або просто підсилює питання, і в заперечних реченнях, де у сполученні з заперечною часткою not він виражає просте або підсилене заперечення.

  Have you got any new stamps? (У вас є хоч якісь нові марки?)

  Is there any ink in your fountain-pen? (У вас є хоч трохи чорнила у ручці?)

  There isn't any water in the jug. (У цьому глечику зовсім немає води)

  There's no water in the jug. (У цьому глечику немає води.)

  I didn't see any new films last week. (Я не бачив ніяких нових фільмів минулого тижня.)

  I need some paper. Have you got any? (Мені треба трохи паперу. У вас є?)

  У стверджувальних реченнях займенник any має значення "будь-який", "всякий".

  You can come any day you like. (Ви можете прийти у будь-який день.)

  Take any book you like. (Візьміть будь-яку книгу.)

 • 161071591815.01.2021 •••   6.606Теперішній час 34 @ 100% // 0.996 17160/60
  adds · agree · allows · announce · appear · appears · arrive · asks · assumes · begins · believes · calls · contains · continues · count · counts · creates · cuts · deliver · delivers · demands · dry · explains · feels · fill · finds · fits · fly · follows · gets · gives · helps · import · introduce · knows · leaves · lives · looks · mix · opens · presents · produces · put · puts · receives · reserve · reserves · respect · serves · sets · signs · sing · spend · supports · talks · tells · thinks · tries · uses · visits · watches · wins · wishes
  63 words
 • 161087380517.01.2021 •••   6.306Освіта5 @ 100% // 0.995 // 0.995 17330/30
  course · education · library · meaning · notes · pens · programs · schools · sections · studies · teacher · teaching · training
  13 words
 • 161096085318.01.2021 •••   6.606Дієслова: минулий час4 @ 100% // 0.996 // 0.996 18160/60
  answered · appeared · ate · born · called · came · cooked · decided · died · drank · entered · explained · fell · felt · finished · found · gave · had · happened · heard · informed · introduced · kept · knew · left · liked · listened · looked · lost · loved · made · opened · performed · played · rained · reached · recently · returned · said · saw · seemed · showed · spoke · started · stayed · stopped · supported · talked · thought · told · took · touched · tried · turned · used · walked · wanted · was · watched · went · were · won · wrote · yesterday
  64 words
  Про Past Simple (Простий Минулий Час)

  Past Simple (Past Indefinite) – це минулий простий (неозначений) час в англійській мові. Його використовують майже у всіх випадках, коли хочуть описати подію, яка відбулася в минулому, але не має відношення до сьогодення.

  She cooked me fish. (Вона приготувала мені рибу.)

  I wanted to see him. (Я хотіла його побачити.)

  За способом утворення Past Simple (Past Indefinite) усі англійські дієслова поділяються на дві великі групи: правильні і неправильні.

  Past Simple (Past Indefinite) правильних дієслів утворюється додаванням закінчення –ed:

  cook (готувати) – cooked (готував, готувала, готували)

  play (грати) – played (грав, грала, грали)

  listen (слухати) – listened (слухав, слухала, слухали)

  Якщо дієслово закінчується на -e, -ee, то додається лише буква -d:

  like (подобатись) – liked (подобався, подобалась, подобались)

  love (любити) – loved (любив, любили, любили)

  Якщо в кінці слова знаходиться літера -y, а перед нею йде приголосна, то -y змінюється на -i:

  try (пробувати) – tried (пробував, пробувала. пробували)

  Past Simple (Past Indefinite) неправильних дієслів утворюється по-особливому, без додавання закінчення –ed. Таких дієслів в англійській мові майже дві сотні і немає жодного іншого варіанту крім того, що просто їх завчити.

  дієслово перша форма (інфінітив) друга форма (мин. час) приклад
  бути be was (однина) were (множина) I was in Argentina for ten years. We were on the train for ten hours.
  їсти eat ate You ate at the restaurant.
  пити drink drank She drank orange juice.
  іти go went She went to the doctor.
  розмовляти speak spoke You spoke with my sister.
  чути hear heard The girl heard a bird.
  бачити see saw I saw her yesterday.
  мати have had He had a dog.
  народжувати bear born She was born in England.
  казати tell told I told you about the boy.
  робити make made She made me tea.
  знаходити find found I found you!
  залишати leave left I left it on the table.
  покласти put put He put the book on the table.
  думати think thought He thought about me.
  загубити lose lost I lost my passport.
  приходити come came We came home later.
  брати take took He took my coat.
  писати write wrote He wrote that book.
  дати give gave She gave some milk to a cat.
  знати know knew I knew her very well.
  бити beat beat Of course he beat me.
  вигравати win won My sisters won the first time.
  падати fall fell I fell into the water.
 • 161106654619.01.2021 •••   6.546Неозначена форма дієслів 14 @ 100% // 0.996 // 0.996 18354/54
  add · be · buy · call · change · close · come · cook · create · do · does · enter · get · give · have · help · keep · learn · let · look · love · need · pay · place · rain · rent · say · see · sell · set · show · sleep · speak · start · study · swim · think · touch · try · visit · walk · write
  42 words
 • 161120615921.01.2021 •••   6.306Минулий час4 @ 100% // 0.996 19230/30
  did · drink · eat · go · hear · like · make · say · see · tell
  10 words
  Про заперечні та питальні речення у Past Simple (Past Indefinite)

  Заперечне речення утворюється за допомогою дієслова did (2 форма дієслова do) та додавання після нього частки not. При цьому did та not можна злити в одне слово didn’t.

  Формула:

  Іменник + did + not + дієслово

  I did not eat cheese yesterday. (Я не їв сир учора.)

  I did not hear you. (Я не чула тебе.)

  I didn’t smoke five years ago. (Я не курив п’ять років тому.)

  Для створення питального речення у Past Simple необхідно користуватися наступною формулою:

  Did + іменник + дієслово

  Did you see her? (Ви бачили її?)

  Did your father make this? (Ваш батько зробив це?)

  Why did I say that? (Чому я сказала це?)

  What did the students drink? (Що пили ці студенти?)

  Більше про це можна прочитати тут.

 • 161129590222.01.2021 •••   6.606Абстрактні поняття 13 @ 100% // 0.997 // 0.997 20160/60
  groups · list · loves · order · parts · review · service · systems · views · ways
  10 words
 • 161151262624.01.2021 •••   6.426Прикметники 22 @ 100% // 0.998 // 0.998 20342/42
  able · alone · bad · best · better · big · bigger · cheaper · cleaner · clear · cold · deep · fair · fast · free · full · good · great · happy · hard · hot · large · less · long · new · nice · old · older · poor · prettier · pretty · pure · ready · rich · sharp · short · simple · small · smaller · strong · sure · sweet · tall · than · true · weak · worse · worst · young · younger
  50 words
  Про ступені порівняння прикметників

  В англійській мові є три ступені порівняння прикметників: звичайний (Positive Degree), вищий (Comparative Degree) та найвищий (Superlative Degree).

  New (новий – звичайна форма)newer (новіший – вищий ступінь порівняння)the newest (найновіший – найвищий ступінь порівняння)

  Важливо пам’ятати, що незалежно від того, як утворюється найвищий ступінь порівняння прикметника, перед ним вимагається вживання означеного артикля the:

  the oldest – найстаріший

  the softest – найм’якіший

  the happiest – найщасливіший

  Утворення ступенів порівняння англійських прикметників

  Є три способи утворення ступенів порівняння прикметників: простий (синтетичний), складний та винятки.

  Простий спосіб

  Простий спосіб вимагає додавання закінчення-er для утворення вищого ступеня та закінчення -est для утворення найвищого ступеня. За таким правилом утворюються прикметники, що складаються з одного складу:

  small – smaller – the smallest (маленький – менший — найменший)

  big – bigger – the biggest (великий – більший — найбільший)

  old – older – the oldest (старий – старший — найстарший)

  young – younger – the youngest (молодий – молодший — наймолодший)

  pretty - prettier – the prettiest (гарненький – кращий — найкращий)

  clean - cleaner – the cleanest (чистий – чистіший — найчистіший)

  cheap – cheaper – the cheapest (дешевий – дешевший — найдешевший)

  Складний спосіб

  Складний спосіб утворення ступенів порівняння прикметників використовується багатоскладовими прикметниками та з багатьма двоскладовими прикметниками. Для утворення вищого ступеня порівняння перед прикметником вживається слово more (більш, більше), для найвищого – the most (найбільш, найбільший):

  beautiful - more beautiful – the most beautiful (красивий – більш красивий – найбільш красивий)

  intelligent – more intelligent – the most intelligent (розумний – більш розумний – найбільш розумний)

  Також не забувайте, що перед дієсловом most має використовуватися означений артикль the.

  Винятки

  Деякі з англійських прикметників утворюють ступені порівняння не за загальними правилами, а мають свої особливі форми. Нижче наведені такі прикметники:

  manymorethe most (багато – більше — найбільше)

  goodbetterthe best (хороший – кращий — найкращий)

  badworsethe worst (поганий – гірший — найгірший)

  littlelessthe least (маленький – менший — найменший)

  oldolderthe oldest (старий – старший — найстарший)

  farfartherthe farthest (далекий – дальший — найдальший)

  Більше про це можна прочитати тут.

 • 161164687126.01.2021 •••   6.546Теперішній перфектний час2 @ 100% // 0.998 // 0.998 21254/54
  ago · been · before · cooked · has · have · played · previous · previously · rained · read · since · walked · wanted
  14 words
  Про Present Perfect – теперішній доконаний (перфектний) час

  Present Perfect – це теперішній доконаний час в англійській мові, який досить важко зрозуміти та сприйняти, особливо людям, які спілкуються мовами слов’янського походження.

  Якщо групу часів Simple зрозуміти легко (оскільки вона має відповідники в українській мові: Present Simple – теперішній простий, Past Simple – минулий простий та Future Simple – майбутній простий час), то у випадку групи Perfect у часі Present Perfect виникає логічне (для нас) сперечання: як може час одночасно бути й Present – теперішнім, і Perfect – доконаним (завершеним)?

  Річ у тому, що теперішній доконаний час (Present Perfect) пояснює дію, яка відбулася в минулому, проте має безпосереднє відношення до сьогодення (теперішнього часу), тобто результат чи наслідки цієї завершеної дії мають вплив на теперішню ситуацію.

  My father has never cooked for us. (Мій батько ніколи не готував для нас.)

  I have eaten many apples. (Я з'їла багато яблук.)

  She has not read my book yet. (Вона ще не прочитала мою книгу.)

  Часто у перекладі речень у Present Perfect використовуються українські дієслова доконаного виду (прочитала, з'їла, написала).

  Про утворення Present Perfect

  У стверджувальних реченнях Present Perfect утворюється за допомогою допоміжного слова have/has та додаванням закінчення -ed до дієслова. Якщо дієслово неправильне, то використовується 3 форма дієслова – Past Participle, яку можна знайти у таблиці неправильних дієслів.

  Формула утворення:

  Іменник + have/has + дієслово з закінченням -ed або у 3 формі.

  Іменник та допоміжне дієслово have можуть зливатися та утворювати I’ve, they’ve та ін.

  Приклади стверджувальних речень у Present Perfect:

  We have played all day. (Ми грали цілий день.)

  He has just finished playing football. (Він щойно закінчив грати у футбол.)

  They‘ve started doing their homework already. (Вони вже почали робити домашнє завдання.)

  Таблиця неправильних дієслів
  дієслово перша форма (інфінітив) друга форма (минулий час) третя форма (Past Participle)
  бути be was/were been
  їсти eat ate eaten
  пити drink drank drunk
  іти go went gone
  розмовляти speak spoke spoken
  чути hear heard heard
  бачити see saw seen
  мати have had had
  народжувати bear born born
  казати tell told told
  робити make made made
  знаходити find found found
  залишати leave left left
  покласти put put put
  думати think thought thought
  загубити lose lost lost
  приходити come came come
  брати take took taken
  писати write wrote written
  дати give gave given
  знати know knew known
  тримати keep kept kept
  бити beat beat beaten
  вигравати win won won
  падати fall fell fallen
  читати read read read
  стати become became become
  робити do did done
  надсилати send sent sent
  зустріти meet met met
  відчувати feel felt felt
  Про утворення заперечних речень у Present Perfect

  Для утворення запереченого речення у Present Perfect після допоміжного дієслова необхідно додати частку not.

  Правило:

  Іменник + have/has + not + дієслово з закінченням -ed або у 3 формі

  Допоміжне дієслово може зливатися з часткою not та утворювати haven’t або hasn’t.

  Приклади заперечних речень:

  I haven’t seen you for years! (Я не бачив тебе давним-давно!)

  She hasn’t made her work yet. (Вона ще не зробила свою роботу.)

  Про утворення питальних речень у Present Perfect

  Для утворення питального речення у Present Perfect допоміжне дієслово необхідно ставити наперед речення.

  Правило:

  Have/Has + іменник + дієслово з закінченням -ed або у 3 формі.

  Приклади питальних речень:

  Has there ever been a war in the United States? (Чи була коли-небудь війна у Сполучених Штатах?)

  Have you ever met him? (Чи ти коли-небудь зустрічався з ним?)

  Про допоміжні слова Present Perfect

  При утворенні речень у Present Perfect часто вживаються допоміжні слова. Ці слова-маркери вказують на завершеність дії та наявність результату і сигналізують про необхідність використання теперішнього доконаного часу:

  Слово Переклад Приклад у реченні
  just щойно I have just come.
  already вже They have already come.
  yet ще не (використовується у заперечних та питальних реченнях) She has not read my book yet.
  never ніколи I have never been to America.
  ever коли-небудь Have you ever traveled by plane?
 • 161177176327.01.2021 •••   6.546Дієслова: неозначена форма 22 @ 100% // 0.998 // 0.998 22154/54
  accept · achieve · affect · allow · analyze · answer · appear · apply · assume · avoid · beat · begin · belong · build · choose · continue · count · cover · cut · define · develop · die · exist · explain · feel · finish · fit · forget · hate · how · improve · increase · leave · lets · lose · meet · miss · prepare · prevent · produce · reach · recover · remember · repeat · respond · serve · shut · stay · suffer · talk · though · understand · wait · wake · win
  55 words
  Про використання інфінітиву в англійських реченнях

  У реченнях типу: He likes to build houses (Йому подобається будувати будинки); I want to stay here (Я хочу залишитися тут) дієслова “to build” та “to stay”, як і у відповідних українських реченнях, використовуються у формі інфінітиву (to build, to stay - інфінітив, перша форма дієслова).

  I want to talk to a lawyer. (Я хочу поговорити з адвокатом.)

  I do not know what to choose. (Я не знаю що вибрати.)

  We do not want to stop. (Ми не хочемо зупинятися.)

  Також інфінітив використовується після таких слів, як:

  to try – намагатися

  to want – хотіти

  to decide - вирішувати

  to begin – починати

  to continue – продовжувати

  to agree – погоджуватися

  to prefer - віддавати перевагу

  to seem – здаватися, вбачати

  to ask – просити

  to promise – обіцяти

  to forget – забувати

  to remember – пам’ятати

  to hate – ненавидіти

  to like – подобатися

  to hope – сподіватися

  to love – кохати, любити

  Do you want to meet my parents? (Ти хочеш познайомитися з моїми батьками?)

  He decided to choose a red cellphone. (Він вирішив вибрати червоний мобільний телефон.)

  I think that is something that we need to consider. (Я думаю, це дещо, на що нам треба зважити.)

  He wishes to improve his English. (Він бажає покращити свою англійську.)

  Try to cut the paper with these scissors. (Спробуй різати папір цими ножицями.)

  Про переклад речень зі сполучником «щоб»

  Хоча в англійській мові й існує еквівалент українського сполучника «щоб» - “in order to”, він не часто використовується в англійських реченнях. Замість того просто використовується дієслово у формі інфінітива.

  I went to the airport to meet my father. (Я поїхав у аеропорт, щоб зустріти мого батька.)

  I need to see to believe. (Мені треба побачити, щоб повірити.)

  Про інфінітив у реченнях типу: «Я хочу, щоб ви …» (Складне доповнення)

  Речення зі складним доповненням (Complex Object) дуже характерні для англійської мови.

  I want you all to read this. (Я хочу, щоб ви всі це прочитали.)

  Director does not want them to be late. (Директор не хоче, щоб вони запізнилися.)

  Do you want us to watch the film? (Ви хочете, щоб ми подивилися цей фільм?)

  Як ви бачите, у цих реченнях англійський інфінітив перекладається реченням зі сполучником «щоб»:

  you all to read this - щоб ви всі це прочитали

  them to be late - щоб вони запізнилися

  us to watch the film - щоб ми подивилися цей фільм

  Ось ще декілька прикладів речень зі складним доповненням (Complex Object)

  I want him to understand the problem. (Я хочу, щоб він зрозумів цю проблему.)

  Do you want me to answer the question? (Ви хочете, щоб я відповів на це питання?)

  I want you to repeat the question. (Я хочу, щоб ви повторили це питання.)

  Про дієслово «уміти»

  В англійській мові дієслово "уміти" не має прямого перекладу і передається словосполученням “to know how to” або “to be able to”.

  He knows how to swim. He is able to swim. (Він уміє плавати.)

  My son does not know how to count. My son is not able to count. (Мій син не вміє рахувати.)

 • 161192266129.01.2021 •••   6.066Відносні займенники2 @ 100% // 0.998 2236/6
  what · where · which · who · whom · whose
  6 words
  Про відносні займенники в англійській мові

  До відносних займенників належать:

  who, whom – котрий, котра

  whose – чий, чия, чиї

  which – що, котрий

  that – що

  I know the student who is the best at math among our students. (Я знаю студента, котрий найкраще розуміється у математиці серед наших студентів.)

  Про вживання відносних займенників

  Розглянемо вживання відносних займенників на прикладах.

  Відносні займенники who, whom використовуються тоді, коли мова йде про людей. Різниця між ними полягає у тому, що who вказує на підмет (виконувача дії) у реченні, а whom на інші члени речення (особи не виконувачі дії у реченні).

  This is the man, who knows how to solve our problems. (Це чоловік, котрий знає як розв'язати наші проблеми. – Чоловік знає як розв'язати проблеми.)

  She has an uncle who works in a bank. (У неї є дядько, який працює в банку. – Дядько працює у банку.)

  Whom do you know? (Кого ви знаєте? – Ви знаєте кого?.)

  Займенник whose вживається до осіб, але іноді й до предметів. В українській мові відповідає слову «який».

  I know a girl whose father is a lawyer. (Я знаю дівчину, батько якої юрист.)

  This is the book whose pages are torn. (Це книга, сторінки якої рвані.)

  Займенник which вживається до неживих предметів і тварин, але використовується рідше, чим that:

  I do not like the city in which he lives. (Мені не подобається місто, у якому він мешкає.)

  I do not know which book to choose. (Я не знаю, яку книгу вибрати.)

  We have been walking around the museum, which was founded 2 hundred years ago! (Ми ходили по музею, що був заснований 200 років тому!)

  Відносний займенник that може використовуватися як з істотами, так і з неістотами:

  This is sort of apples that I like. (Це сорт яблук, який я люблю.)

  This is the man that was drunk yesterday. (Це чоловік, що був вчора п’яний.)

 • 161193335329.01.2021 •••   6.246Минулий перфектний час2 @ 100% // 0.998 // 0.998 23224/24
  called · come · eaten · found · given · had · heard · taken · walked · written
  10 words
  Про Past Perfect – минулий доконаний (перфектний) час

  Past Perfect – минулий доконаний (перфектний) час в англійській мові, який використовується для позначення подій, що завершилися на певний момент у минулому або перед будь-якою дією в минулому. Тобто це дія, яка є минулою і завершеною стосовно іншої, ближчої до нас дії чи моменту у минулому; «позаминула» завершена дія.

  After ten years the restaurant had closed. (Після десяти років ресторан закрився.)

  It was a name that I had never heard before. (Це було ім'я, якого я ніколи раніше не чула.)

  I had not eaten since Tuesday. (Я не їла з вівторка.)

  No one told me that they had come. (Ніхто не сказав мені, що вони прийшли.)

  I heard that she had come here. (Я чув, що вона приходила сюди.)

  Про утворення Past Perfect

  У стверджувальних реченнях Past Perfect утворюється за допомогою використання допоміжного дієслова had (третя форма дієслова to have) та основного дієслова у третій формі, якщо воно неправильне або ж простим додаванням до нього закінчення -ed. Правило:

  Іменник + had + дієслово з закінченням -ed або у 3 формі

  Приклади стверджувальних речень:

  I called Jim too late, he had already left. (Я подзвонив Джиму надто пізно, він вже пішов.)

  We had lived in Paris for 12 years before we moved to America. (Ми жили в Парижі протягом 12 років, після чого ми переїхали до Америки.)

  Заперечні речення в Past Perfect утворюються за тією ж формулою, що й стверджувальні, окрім того, що після допоміжного дієслова потрібно ставити частку not. Формула:

  Іменник + had + not + дієслово з закінченням -ed або у 3 формі

  Had та not можуть зливатися та утворювати hadn’t.

  Приклади заперечних речень:

  We were not able to get a hotel room because we had not booked in advance. (Ми не змогли отримати кімнату в готелі, тому що не забронювали її заздалегідь.)

  He didn’t pass the exams, because he hadn’t prepared answers. (Він не склав екзамени, оскільки не приготував відповіді.)

  Питальні речення в Past Perfect утворюються за допомогою переміщення допоміжного дієслова на перше місце в реченні.

  Правило:

  Had + іменник + дієслово з закінченням -ed або у 3 формі

  Приклади питальних речень:

  Had you washed your hands before you took the food? (Ти мив свої руки перед тим, як взяв їжу?)

  Had they done their homework before they went out? (Вони зробили домашнє завдання перед тим, як пішли гуляти?)

  Про допоміжні слова Past Perfect

  При використанні часу Past Perfect часто вживаються наступні слова-маркери:

  Слово Переклад Приклад у реченні
  already вже The girls had already eaten.
  before раніше; перед тим, як He had never felt it before.
  never ніколи He had never walked.
  since з (якогось часу) I had not eaten since Tuesday.
  just щойно He had just eaten.

  Більше про це можна прочитати тут.

 • 161202973230.01.2021 •••   6.606Абстрактні поняття 22 @ 100% // 0.998 // 0.998 24160/60
  attention · benefits · competitions · efforts · interests · life · religions · respect · situation · title
  10 words
 • 161216877101.02.2021 •••   6.066Зворотний займенник2 @ 100% // 0.998 2426/6
  herself · himself · itself · myself · ourselves · themselves · yourself · yourselves
  8 words
  ЗВОРОТНІ ЗАЙМЕННИКИ

  Ці займенники використовуються тоді, коли особа або предмет роблять дію, спрямовану на самого себе або акцентується самостійне виконання дії. Українською вони перекладаються як себе, сам, сама, самі. Іноді переклад вимагає додавання частки -ся до дієслова.

  He talked about himself (Він говорив про себе)

  She does not love herself (Вона себе не любить)

  I myself do not know why (Я сам(а) не знаю чому)

  He fell and hurt himself (Він впав і забився)

  ОСОБА ЗВОРОТНИЙ ЗАЙМЕННИК
  I MYSELF
  YOU YOURSELF/YOURSELVES
  HE HIMSELF
  SHE HERSELF
  IT ITSELF
  WE OURSELVES
  THEY THEMSELVES

  Самостійність виконання дії (зробив сам, написала сама) передається сполученням by ….self.

  I can do it by myself (Я можу зробити це сам(а))

  Також зворотні займенники можуть служити для емоційного підсилення, в такому разі їх можуть називати підсилювальними займенниками

  She saw it herself! (Вона сама це бачила!)

  Після деяких англійських дієслів зворотні займенники не вживаються, хоча в українській з ними використовується слово себе, собі або –ся. Наприклад:

  I feel goodЯ добре себе почуваю He shaved and got dressed - Він поголився та одягнувся

  ЗВАЖАЙТЕ НА НЕ ДОСЛІВНИЙ ПЕРЕКЛАД ДЕЯКИХ СТАЛИХ ВИРАЗІВ:

  Make yourself at home (Почувайтесь як вдома)

 • 161218301901.02.2021 •••   6.366Природа83 @ 100% // 0.917 24336/36
  down · flower · grasses · moon · rains · seas · skies · suns · tree · up · volcano · worlds
  12 words
 • 161226524602.02.2021 •••   6.426Герундій593 @ 50% // 0.407 25142/42
  following · getting · giving · having · including · making · speaking · taking · touching · trying
  10 words
  Про закінчення –ing в англійських дієсловах

  Закінчення –ing в англійських дієсловах вживається у двох випадках:

  Якщо у реченні йдеться про дію, яка ще триває, тривала чи буде тривати у теперішньому, минулому чи майбутньому часі. В цьому випадку використовується один з так званих "тривалих часів" (Continuous Tenses)

  He was following her. (Він йшов слідом за нею.)

  The boy is touching the sand. (Цей хлопчик торкається піску. Не взагалі, а зараз, у цей момент)

  Якщо ми маємо справу з герундієм (The Gerund), неособовою формою дієслова, яка поєднує властивості дієслова та іменника і не має відповідника в українській мові.

  He likes swimming. (Йому подобається плавати.)

  Thank you for paying. (Дякую вам за те, що заплатили.)

  Walking is good for you. (Ходьба вам корисна.)

  I do not have time for reading. (Я не маю часу на читання.)

  Про часи групи Continuous (Тривалі Часи)

  Тривалі часи Continuous Tenses (Present Continuous, Past Continuous, Future Continuous) — часи складні. Вони утворюються з допоміжного дієслова to be у відповідному часі (Present Indefinite, Past Indefinite або Future Indefinite) і дієслова із закінченням –ing або (Present Participle).

  Час Форма дієслова to be Дієприкметник теперішнього часу (Present Participle) Пояснення
  Present Continuous am/is/are reading дія ще триває зараз, у момент мовлення
  Past Continuous was/were playing дія тривала у певний момент у минулому
  Future Continuous will be/shall be dancing дія триватиме у певний момент у майбутньому

  Особливістю тривалих часів є те, що вони виражають дію, яка відбувається (триває) у момент розмови або у період теперішнього часу (Present Continuous), в якийсь момент (період) у минулому (Past Continuous) або майбутньому (Future Continuous).

  He is speaking during dinner. (Він розмовляє під час вечері.)

  What is he saying? (Що він каже?)

  You were talking all day. (Ти говорив весь день.)

  I was trying not to look. (Я намагався не дивитись.)

  Про герундій (The Gerund)

  Герундій (The Gerund)- це неособова форма англійського дієслова з суфіксом -ing, що поєднує в собі риси іменника і дієслова й що несе в собі відтінок значення деякого процесу. Наприклад:

  playing – гра

  reading – читання

  walking – прогулянка

  Для утворення герундія достатньо додати закінчення –ing до інфінітива дієслова

  to speak – speaking - говоріння

  to learn - learning - вивчення

  to swim – swimming - плавання

  to run - running - біг

  Про орфографічні правила додавання закінчення -ing дивіться тут.

  Варто пам’ятати, що герундій не має форми множини та перед ним ніколи не використовується артикль (a/an/the).

  Герундій може виконувати різні функції у реченні (підмет, означення, обставина, частина присудка) і по-різному перекладатися українською.

  Sleeping is important. (Спати важливо. Сон є дуже важливим)

  Running is a pleasure. (Біг — це задоволення.)

  They have finished reading. (Вони закінчили читати.)

  I like writing to you. (Мені подобається писати вам.)

  I am too tired to keep walking. (Я надто втомлений, щоб продовжувати йти.)

  I always drink a glass of milk before going to bed. (Я завжди випиваю склянку молока до того як іти спати.)

  I remember seeing her last year. (Я пам'ятаю, що бачився з нею минулого року.)

  Більше про різні форми герундія та його функції у реченні можна прочитати тут.

  Крім того герундій є частиною великої кількості усталених виразів, які надають виразності вашому мовленню.

  I feel like seeing the city. (Мені хочеться побачити це місто.)

  I am intrested in learning this language. зацікавлена у вивченні цієї мови.)

  I look forward to going to this party. з нетерпінням чекаю, щоб піти на цю вечірку.)

  It goes without saying. (Це само собою зрозуміле.)

 • 161237429803.02.2021 •••   6.246Спорт585 @ 50% // 0.415 25324/24
  ball · exercise · exercises · games · goals · jump · jumps · kick · paths · player · points · scored · sport · step · team · walk
  16 words
 • 161243213704.02.2021 •••   6.246Мистецтво576 @ 50% // 0.424 26124/24
  arts · cameras · films · flute · movie · musical · musics · opening · painting · photo · picture · style · violins
  13 words
 • 161250324205.02.2021 •••   6.186Комунікація. Зв'язок.562 @ 50% // 0.438 26318/18
  channels · comment · communication · information · network · news · press · searches · stories · texts
  10 words
 • 161253076105.02.2021 •••   6.426Медицина589 @ 50% // 0.411 // 0.411 27142/42
  bodies · cares · emergencies · eye · hands · heads · health · helps · ill · sick · treatment
  11 words
 • 161270095907.02.2021 •••   6.606Майбутній час602 @ 50% // 0.398 // 0.398 27260/60
  add · be · break · call · change · choose · come · continue · cook · will
  10 words
  Про Future Simple (Простий Майбутній Час)

  Future Simple утворюється за допомогою додавання допоміжних дієслів shall / will та першої форми дієслова.

  Іменник + shall / will + дієслово

  Як правило, shall вживається з 1 особою однини, проте це не є правилом. Will можна вживати з усіма займенниками (I, You, He / She, We, They, It). Також shall та will можуть зливатися з займенником і тоді від них залишається лише закінчення 'll.

  I will play football. (Я буду грати у футбол.)

  I’ll do my work someday. (Я колись зроблю свою роботу.)

  Для утворення заперечного речення в Future Simple необхідно після shall / will ставити частку not.

  Іменник + shall / will + not + дієслово

  При цьому shall not може зливатися у shan’t, а will not у won’t. Приклади використання заперечного речення:

  I shall not let you down. (Я вас не підведу.)

  He won’t go to the school tomorrow. (Завтра він не піде до школи.)

  Питальне речення Future Simple утворюється в наступний спосіб:

  Shall / Will + іменник + дієслово

  Shall we go to the cinema tomorrow? (Завтра ми підемо до кінотеатру?)

  Will you go with us? (Чи підеш ти з нами?)

  Слова-покажчики Future Simple

  Як і в Past Simple та в Present Simple, у майбутнього часу є свої допоміжні слова, що допомагають визначити, чи використовується Future Simple чи ні. Існує 4 найуживаніших слів-маркерів та словосполучень:

  Слово Переклад
  tomorrow завтра
  next year в наступному році
  in (five, four, ten і т.д.) days/months через (п’ять, чотири, десять і т.д.) днів/місяці
  in (2020, 2015 і т.д.) year у (2020, 2015 і т.д.) році

  Більше про Future Simple (Простий Майбутній Час) можна дізнатися тут.

 • 161280293608.02.2021 •••   6.426Політика594 @ 50% // 0.406 // 0.406 27342/42
  court · governments · law · national · president · safety · securities · societies · tax · war
  10 words
 • 161289438609.02.2021 •••   6.546Дієслово. Майбутній час.604 @ 50% // 0.396 28154/54
  achieve · add · allow · apply · arrive · ask · assume · be · believe · going
  10 words
  Про словосполучення “I am going to”

  У англійській мові словосполучення “am/is/are going to” використовується для вираження дії у майбутньому і означає:

  Плани та наміри на найближче майбутнє

  I am going to read these chapters tomorrow. прочитаю ці розділи завтра, або Я збираюся прочитати ці розділи завтра). Переклади зі словом "збираюся" для going to теж іноді можуть вважатися правильними, але зазвичай переклад у майбутньому часі більш вдалий.

  She is going to be a teacher. (Вона стане учителькою.)

  We are going to see this film. (Ми подивимося цей фільм.)

  Завбачення, передбачення, попередження на основі фактів, спостережень, власного досвіду або почуттів

  Charles is going to have an accident if he drives like that. (Чарльз потрапить у аварію, якщо буде так керувати автомобілем.)

  I feel terrible. I think I am going to be sick. (Я почуваюся погано. Думаю, що захворію.)

  Look at those black clouds. It is going to rain. (Подивись на ті темні хмари. Буде дощ.)

 • 161313068912.02.2021 •••   6.426Наука596 @ 50% // 0.404 28342/42
  alcohol · analyses · article · decrease · details · discover · electric · energies · line · project · research · sciences · sizes · technologies
  14 words
 • 161328275614.02.2021 •••   6.126Майбутній Перфектний час577 @ 50% // 0.423 29212/12
  called · created · decided · died · found · have · received · sent · taken · will
  10 words
  Про Future Perfect (Майбутній Доконаний Час)

  Future Perfect (Майбутній доконаний час) вживається для вираження майбутньої дії, про яку відомо, що вона закінчиться до настання конкретного моменту в майбутньому.

  Come tomorrow evening; by that time I'll have finished my work. (Приходьте завтра увечері. До того часу я закінчу свою роботу.)

  Для утворення стверджувального речення у Future Perfect необхідно використовувати допоміжні слова shall have або will have перед дієсловом, до якого має додаватися закінчення -ed. Якщо дієслово неправильне, то використовується його 3 форма (Past Participle).

  Раніше shall have використовувалося з 1 особою однини та множини, а will have – з усіма іншими особами, проте зараз це правило не є актуальним і will have можна використовувати з усіма особами займенників.

  Формула утворення стверджувальних речень:

  Іменник + shall have / will have + дієслово з закінченням -ed або у 3 формі

  I will have finished my homework by 7 o’clock. (Я закінчу робити домашнє завдання о 7 годині.)

  By next November, I will have received my promotion. (У листопаді мене підвищать.)

  Допоміжні слова Future Perfect

  Як і інші доконані часи англійської мови, Future Perfect має свої допоміжні слова, які зазвичай використовуються у цьому часі.

  Слово Переклад
  by (6 o’clock, 8 o’clock і т.д.) до (шостої, восьмої години й т.д.)
  by the time коли
  by (Monday, Friday, і т.д.) до (понеділка, п’ятниці й т.д.)

  Більше про цей час можна прочитати тут.

 • 161331056314.02.2021 •••   6.306Бізнес589 @ 50% // 0.411 30130/30
  advertising · board · businesses · card · costs · credit · dollar · global · industries · insurances · moneys · products · sales
  13 words
 • 161338180215.02.2021 •••   6.066Модальні дієслова580 @ 50% // 0.420 3036/6
  can · cannot · could · may · must · should · would
  7 words
  Про модальні дієслова в англійській мові

  Модальні дієслова в англійській мові по своїй суті виражають можливість, не можливість якоїсь дії, ймовірність або неймовірність, обов'язковість, необхідність, бажаність, сумнів тощо. Більшість модальних дієслів в англійській мові мають більш ніж одне значення. Кожне зі значень характеризується специфікою вживання цього чи іншого модального дієслова.

  Модальне дієслово можливий переклад загальне значення
  can могти Передає значення можливості або дозволу виконання тієї чи іншої дії.
  may могти Використовується у значенні ймовірності або дозволу. Дієслово may має більший ступінь ймовірності ніж can і є більш формальним.
  could міг, могла, могли Виражає упевненість в чомусь, але може також висловлювати необхідність, пораду або наполегливу рекомендацію.
  must повинен, зобов’язаний, мусиш Виражає упевненість в чомусь, але може також висловлювати необхідність, пораду або наполегливу рекомендацію.
  would “не могли б ви …” Має значення ввічливого спонукання.
  should “слід щось зробити“ Має загальне значення необов’язкової для виконання рекомендації.

  На відміну від інших дієслів, модальні дієслова не позначають дію або стан; вони позначають відношення мовця до дії, про яку йдеться у реченні.

  You can find it here. (Ви можете знайти це тут.)

  Can I come in? (Можна увійти?)

  I cannot live without water. (Я не можу жити без води.)

  May I speak to Pedro? (Можна поговорити з Педро?)

  Could you help me? (Чи не могли б ви мені допомогти?)

  Children must eat. (Діти повинні їсти.)

  I would be there if I could. був би там, якби міг.)

  We should drink more water. (Нам слід пити більше води.)

  Більше про модальні дієслова можна прочитати тут.

 • 161339146615.02.2021 •••   6.126Події573 @ 50% // 0.427 31112/12
  action · attacks · battle · death · delivery · discussion · noises · starts · stops · traffic
  10 words
 • 161344996516.02.2021 •••   6.126Умовний спосіб586 @ 50% // 0.414 31212/12
  been · changed · considered · discovered · had · have · managed · opened · would · written
  10 words
  Про умовний спосіб (the Conditional Mood)

  Умовний спосіб (the Conditional Mood) виражає дію не як реальну, а таку, що могла б відбутися за певних умов, або є бажаною (небажаною).

  В українській мові умовний спосіб виражається за допомогою дієслова у минулому часі з часткою б/би (хотів би, пішла б), в англійській мові — багатьма формами.

  Форми дієслова в умовному способі

  Теперішній умовний (Present Conditional) Минулий умовний (Perfect Conditional)
  would / should + 1 форма дієслова would have / should have + 3 форма дієслова
  It would be nice to talk to you. (Було б добре поговорити з вами.) She would have never come if he hadn’t called her. (Вона б ніколи не прийшла, якби він не подзвонив їй.)
  If he had money he would travel to the USA.(Якби у нього були гроші, він поїхав би до США.) If he had had money he would have traveled to the USA. (Якби у нього були гроші, він вже з’їздив би до США.)
  If he knew about the meeting, he would come. (Якби він знав про збори, він прийшов би.) Не would never have finished the work in time if she hadn't helped him. (Він ніколи не закінчив би роботи вчасно, якби вона не допомогла йому.)

  Крім того, форми Conditional Mood вживаються у розмовній мові для ввічливого вираження бажання або прохання. Аналогічне вживання умовного способу ми знаходимо в українській мові. Порівняйте:

  I'd like to talk to you. хотів би поговорити з вами.)

  I'd prefer to stay at home tonight. волів би сьогодні ввечері залишитися вдома.)

  Would you like to come for a walk? (He хотіли б ви прогулятися?)

  Більше про умовний спосіб можна прочитати тут, або тут.

 • 161346800516.02.2021 •••   6.126Означення600 @ 50% // 0.400 31312/12
  beauty · difference · expression · forces · identity · importances · looks · luck · powers · quality
  10 words
0.024

Базові навики updated 2020-08-16 ^

Про артикль

Артикль — це частина мови, яке визначає особливості іменника.

В англійській мові існує два види артиклів: означений the, і неозначений a (перед приголосними) / an (перед голосними).

Артикль a/an вживається перед злічуваними іменниками в однині 1) при першому згадуванні в даній ситуації, 2) в значенні «один», 3) в значенні "один із класу", 4) в деякий стійких словосполученнях

Артикль the вживається, коли ми говоримо про щось, про що ми вже згадували в цьому контексті, або якщо співбесідник у курсі, про який саме предмет іде мова. В таких ситуаціях можливий переклад the як цей/ця.

Як приклад, коли людина каже I have a book, то має на увазі книжку, про яку співбесідник, мабуть, нічого не знає. Українською - "Я маю книжку".

Якщо ж ми чуємо I have the book, то ми розуміємо, що мається на увазі книжка, що вже була згадана у цьому діалозі, або співбесідник знає, про яку книжку мова. Українською - "Я маю цю книжку (про яку йдеться)". Або те саме значення можна виразити порядком слів. Порівняйте:

I have a book - У мене є книжка

I have the book - Книжка у мене!

Англійською порядок слів більш-менш фіксований, тому артиклі часто виражають те, що ми можемо виразити за допомогою інших мовних засобів.

Артикль the також вживається з іменниками які є єдиними у свому роді (the sun, the moon, the Eiffel Tower). З назвами: кінотеатрів, музеїв, театрів, готелів, ресторанів, газет, журналів, кораблів, закладів, річок, морів, океанів, каналів, гірських хребтів, груп островів, пустель; з назвами або іменниками з of (the Tower of London, the Statue of Liberty). Коли в реченні є додаткова конкретизація, тобто, означення, яке конкретно визначає іменник (The summer of 2010. This is the book I told you about). Перед порядковими числівниками (the first, the second) та прикметниками у найвищому ступені порівняння (This is the best restaurant in New York).

Основи 2 updated 2020-08-16 ^

Про множину.

Іменники в англійській мові мають дві форми: однину та множину.

A boy – хлопець/хлопчик
An apple – яблуко

Зазвичай, для утворення множини необхідно просто додати закінчення -s (-es):

Many boys - багато хлопців
Six apples – шість яблук

Проте, деякі іменники є винятком з правила: їхня множина утворюється не за допомогою додавання закінчення, а за допомогою зміни всередині слова або додавання спеціального закінчення. Ці іменники треба запам’ятати:

A man (чоловік) – men (чоловіки)

A woman (жінка) – women (жінки)

A child (дитина) – children (діти)

Про теперішній час.

Щоб сказати щось у Простому Теперішньому Часі Present Simple, треба використати дієслово у першій його формі (як воно пишеться у словнику) без частки to. Наприклад:

To read - читати

I read a newspaper - Я читаю газету
We read a newspaper - Ми читаємо газету

При цьому варто мати на увазі, що при утворенні Present Simple з займенниками he (він), she (вона), it (воно) до дієслова потрібно додавати закінчення -s. Наприклад:

He reads the menu - Він читає (це) меню.
She reads a book - Вона читає книжку.

Дієслово to have (мати) у Простому Теперішньому Часі Present Simple має дві форми:

Have, що вживається з особами I, we, you, they.

Has, що вживається лише з третьою особою однини he, she, it.

I have an apple - У мене є яблуко.
You have bread - У вас/тебе є хліб.
They have water - У них є вода.
She has a book - У неї є книжка.
He has a child - У нього є дитина.

Їжа updated 2020-08-16 ^

Ще трохи про артиклі.

Слова-іменники можна поділити на злічувані та незлічувані. Незлічувані – це ті, які неможливо порахувати, вони не мають множини. Наприклад – цукор (не скажемо три цукри), сіль, м’ясо, їжа.

Так ось, із незлічуваними іменниками НІКОЛИ не використовується неозначений артикль a/an. Незлічувані іменники використовуються або з означеним артиклем the, або взагалі без артикля. Наприклад - I eat beef, he eats pork (Я їм яловичину, він їсть свинину).

Щодо злічуваних іменників, неозначений артикль використовується перед такими словами, що означають речі чи явища, які з'являються в розмові вперше, а коли вже відомо, про що йде мова, використовується означений артикль. Наприклад - I had an orange and an egg for breakfast yesterday. The orange was very tasty. (Я їв/їла апельсин і яйце на сніданок вчора. Апельсин був дуже смачний).

Коли ми говоримо про щось взагалі, то й артиклі не використовуємо взагалі. Наприклад – I drink juice (Я п’ю сік, тобто, я взагалі його п’ю, я ніколи не проти випити соку).

Коли ми хочемо назвати предмет чи особу, які відомі з контексту або додатково уточнити якусь деталь, ми використовуємо означений артикль the. Перекласти артикль в такому випадку іноді можна як вказівний займенник цей/ця. Наприклад – Pass me the salt, please (Передайте мені сіль. будь ласка, (сіль, яка зараз на столі, за яким ми сидимо)). The cheese is really tasty! (Сир справді смачний/Цей сир справді смачний! (сир, який ми зараз їмо чи про який почали говорити)).

Останній випадок взятий як основа за замовчуванням на Дуолінго. Оскільки дані тут речення знаходяться поза контекстом і щоб уникнути плутанини, правильним перекладом речень типу The children eat pasta буде Ці діти їдять макарони

Множина updated 2020-08-16 ^

Про множину.

В англійській мові для утворення множини більшості іменників додається закінчення –s:

Cats (коти), dogs (собаки), books (книжки).

До іменників, що закінчуються на -s, -ss, -x, -sh, -ch, -tch додається закінчення -es:

Sandwich - sandwiches (бутерброди).

Про «нульовий» артикль.

«Нульовим» артиклем в англійській мові називаються випадки, коли не використовується жоден з артиклів: ні неозначений a/an, ні означений the. Це трапляється перед незлічуваними (water, rice, sugar), множинними або абстрактними іменниками, що позначають невизначені поняття, або поняття взагалі.

I drink juice (Я п’ю сік. Тобто, просто ЯКИЙСЬ сік, або ж я ВЗАГАЛІ його п’ю).

They have books (Вони мають книжки. Тобто, у них є ЯКІСЬ книжки, або ВЗАГАЛІ є)

He likes music.(Йому подобається музика. Тобто, йому ВЗАГАЛІ подобається слухати музику).

Присвійна форма updated 2020-08-16 ^

Про присвійну форму.

Є дві форми англійських присвійних займенників – звичайна та абсолютна.

Звичайні присвійні займенники (їх ще називають притягальними) ЗАВЖДИ використовуються тільки разом з відповідним іменником і ставляться перед іменником.

Наприклад – This is my book (Це моя книга). It is her cat (Це її кішка).

Також Присвійні займенники в англійській мові часто використовуються там, де в українській їх не кажуть, але мають на увазі. Перед іменником, що означає частини тіла, предмети, одяг, родинні відносини, вони не перекладаються. Наприклад – He puts his hat on (Він одягає шапку). I told my sister about it (Я розповів сестрі про це).

Абсолютна форма – це займенник без іменника.

Абсолютні присвійні займенники у реченні виконують функції підмета, додатка, предикатива або означення. Наприклад – The book is mine (Ця книга моя). They are not yours (Вони не твої). -Where are all our books? -Mine are here. (- Де всі наші книжки? –Мої тут).

Отже, займенники звичайної форми (займенник + іменник) – my, his, her, its, our, your, their. Займенники абсолютної форми (займенник без іменника) – mine, his, hers, its, ours, yours, theirs.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: присвійний займенник its (його, її, свій – про тварин і речі) пишеться без апострофа, тому не плутайте його з it’s - скороченою формою словосполучення it is.

Є в англійській і присвійний відмінок. Він виражає належність предмету до чогось або когось. Для утворення присвійного відмінка потрібно додати апостроф та літеру s в кінці. Наприклад – The student‘s book (Книга цього студента). The girl’s cat (Кіт цієї дівчини).

Особові займенники. Знахідний відмінок. updated 2020-08-16 ^

Про особові займенники

Особові займенники в англійській мові мають дві відмінкові форми — називного відмінка та об'єктного відмінка:

Називний відмінок Називає виконувача дії у реченні
I (я) I eat an egg (Я їм яйце)
we (ми) We drink tea (Ми п'ємо чай)
you (ти/ви) You don't cook (Ти не готуєш)
he (він) He sleeps here (Він спить тут)
she (вона) She knows (Вона знає)
it (воно) It doesn't work (Воно/це не працює)
they (вони) They have time (Вони мають час)
Об’єктний відмінок Називає отримувача дії у реченні
me Give me a pen (Дай мені ручку)
him I read him a book (Я читаю йому книжку)
her I know her (Я знаю її)
it I see it (Я бачу його/це)
us He reads us the menu (Він читає нам меню)
them I like them (Вони мені подобаються)

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:

Is it her? (Це вона?) It is her! (Це вона)

Важливо не плутати два останні приклади з her з присвійною формою her - її. Отже, it is her - це вона (не це її).

You (ти/ви) вживається як в однині, так і в множині й має однакову форму у називному та об’єктному відмінку:

You eat cheese (Ви їсте/Ти їси сир)

You drink milk (Ви п’єте/Ти п’єш молоко)

He reads you the menu (Він читає вам/тобі це меню)

They know you (Вони знають вас/тебе)

Одяг updated 2020-08-16 ^

Про множину іменників

• Як ви вже знаєте, множина іменників в англійській мові утворюється додаванням закінчення –s(-es):

shirt - shirts (сорочки/блузи)

skirt – skirts (спідниці)

dress – dresses (сукні)

• Деякі іменники вживаються лише у множині:

pants – (штани/панталони)

clothes – (одяг)

Про теперішній час

• Не забувайте, що у Простому Теперішньому Часі (Present Simple) у реченнях із займенниками he (він), she (вона), it (воно) до дієслова потрібно додавати закінчення -s. Наприклад:

I wear an orange dress (Я ношу помаранчеву сукню)

She wears an orange dress (Вона носить помаранчеву сукню)

They wear shirts (Вони носять сорочки)

He wears shirts (Він носить сорочки)

Запитання updated 2020-08-16 ^

Про деякі типи англійських питальних речень.

ЗАГАЛЬНЕ ЗАПИТАННЯ є найпростішим. Це питання передбачає як відповідь або “так“, або “ні“.

Формула: допоміжне дієслово + підмет + смислове дієслово + додаток

Do you have children? (Ви маєте дітей?) Does she read this book? (Вона читає цю книгу?) (“does” вживається в теперішньому часі з “he/she”)

СПЕЦІАЛЬНЕ ЗАПИТАННЯ – це запитання для отримання додаткової інформації. Це питання завжди розпочинається з питального слова («що», «де», «коли», «чому», «як», «чий»), а далі вже йде допоміжне дієслово.

Where are they? (Де вони?) What do you like? (Що вам подобається?) How does he cook borsch? (Як він готує борщ?)

“What” може перекладатись не тільки як “що”, а також “який/яка/яке/які”. В останньому випадку після «what» слідує іменник.

What dress does she wear? (Яке плаття вона носить?) What color is the skirt? (Який колір цієї спідниці? / Якого кольору ця спідниця?) What books do you read? (Які книги ви читаєте?)

Прийменники updated 2020-08-16 ^

IN здебільшого позначає розташування чогось/когось У приміщенні/місті/країні, або ВСЕРЕДИНІ чогось.

ON позначає розташування НА чомусь.

AT вживають тоді, коли мають на увазі подію, на якій хтось перебуває або щось відбувається.

ПРИКЛАДИ: They are in the kitchen (Вони в/на кухні) She is in New York (Вона в Нью-Йорку) My cat sleeps in this box (Мій кіт спить у цій коробці) Apples are on the plate (Яблука на тарілці) My cat is on the roof (Мій кіт на даху) They are at lunch (Вони на обіді) He is at a meeting (Він на зустрічі)

УСТАЛЕНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ З «AT»:

at the station/airport (на вокзалі/в аеропорту) at home/work/school (вдома/на роботі/у школі)

FOR має значення ДЛЯ (I have something for you - У мене є щось для тебе), а також може перекладатися як «за» у таких виразах:

thank for (дякувати за…) pay for (платити за…) vote for (голосувати за...)

EXCEPT (FOR) (крім, окрім, за винятком) Якщо речення починається з EXCEPT, то вживаємо його разом з FOR (Except for the weather nothing changed - Окрім погоди нічого не змінилось). Перед прийменниками та сполучниками вживаємо лише EXCEPT (I can sleep everywhere except on a bus - Я можу спати будь-де, крім, хіба що, автобусів. He is a nice person except when he is hungry - Він приємна людина, крім випадків, коли він голодний). В решті ситуацій можна вживати обидва варіанти — з FOR і без FOR.

DURING (протягом/під час) і AS (в той час як) мають схоже значення. Прийменник during використовується з іменниками during lunch (під час обіду), during the meal (під час їжі). Прийменник as використовується щоб додати речення: You read as I write (Ви читаєте в той час, як я пишу) He plays as I work. (Він грає в той час, як я працюю).

BY і NEAR мають майже однакове значення (біля, коло), проте прийменник by використовується, коли щось знаходиться у безпосередній близькості, а near, коли щось знаходиться відносно недалеко.

ПРИКЛАДИ: The book is by the newspaper.(Ця книга біля цієї газети) She walks by me. (Вона ходить біля мене) The girl sleeps near the cat. (Ця дівчина спить біля цього кота).

Визначальні слова updated 2020-08-17 ^

Про вказівні займенники

В англійській мові є такі вказівні займенники: this — these (цей — ці); thatthose (той — ті); such (такий); (the) same (той самий).

Займенники this і that мають форми множини — відповідно these і those — і узгоджуються у числі з іменниками, до яких вони відносяться:

this chair (цей стілець)these chairs (ці стільці)

that house (той будинок)those houses (ті будинки)

Займенник this (these) вживається, коли вказується на предмети (особи), що перебувають поблизу людини, яка говорить, а займенник that (those) — коли вказується на предмети чи особи, більш віддалені від неї.

This is our house, and that building over there is the school. (Це — наш дім, а той будинок — наша школа.)

Look at those black clouds. I think it's going to rain. (Подивись на ті хмари. Я думаю, сьогодні буде дощ.)

Come this way, please. (Сюди, будь ласка).

Come that way, please. (Туди, будь ласка).

Англійське that (those) вживається частіше, ніж українське той, І може відповідати українському займеннику "це".

Who's that? (Хто це?)

That's right. (Правильно)

That is an interesting question. (Це цікаве питання.)

That is too expensive. (Це дуже дорого.)

Is that your bus? (Це ваш автобус?)

Про займенники-прикметники each та every

Займенники-прикметники each (кожний, всякий) і every (кожний, всякий, будь-який) вживаються тільки з обчислюваними іменниками в однині.

Слова each і every трохи відрізняються один від одного відтінком значення; each — означає кожний зокрема, a every — всякий, будь-який.

We looked at every room in the house and each room was different to the other. (Ми подивилися всі кімнати у будинку і кожна відрізнялася від інших.)

I asked each pupil to come. (Я попросив кожного учня прийти.(Я особисто попросив кожного учня))

I asked every pupil to come. (Я попросив усіх учнів прийти.)

Слово each вживається, коли мова йде про один з двох предметів. В таких випадках ніколи не вживається слово every.

He wore multiple bracelets on each hand. (Він носив багато браслетів на кожній руці.)

There were two of them. They each had a big bag. (Їх там було двоє. У кожного була велика сумка.)

Якщо об’єктів більше ніж два, можна використовувати обидва слова.

He wanted each/every item on the catalogue. (Він хотів кожний предмет з каталогу.) There is a bathroom in each/every room. (У кожній кімнаті є ванна.)

Слово every вживається, коли мова йде про подію, яка регулярно повторюється.

I speak English every day. (Я розмовляю англійською кожен день.)

I eat fish every day. (Я їм рибу щодня.)

Про займенники everybody, everyone, everything

Займенники everyone та everybody (кожний, будь-який, всі) вказують на особи, a everything (все) — на предмети та абстрактні поняття.

You have everything. (Ви маєте все.)

I remember everything. (Я пам'ятаю все.)

Everything is fine! (Все чудово!)

Everybody hears me. (Усі чують мене.)

Everybody needs water. (Усім потрібна вода.)

Everyone likes him. (Усі його люблять.)

Різниця між everyone та everybody полягає у тому, що everybody узагальнює, а everyone вказує на кожного з загального числа:

Everybody can do it. (Усі можуть зробити це.)

Everyone can do it. (Кожний може це зробити.)

Про займенники other, another (інший, другий).

Як займенник-прикметник other може вживатися перед іменниками в однині та множині, з означеним артиклем і без артикля:

Where is the other book? (Де інша книга?)

Where are the other books? (Де інші книги?)

Займенник another являє собою сполучення неозначеного артикля an і займенника other, тому він вживається тільки з обчислюваними іменниками в однині. Another має два значення:

другий:

Give me another pencil; this one is broken. (Дайте мені інший олівець; цей зламався.)

ще один:

Would you like another cup of tea? (Ви б не хотіли ще чашку чаю?)

Про займенник one

Займенник-іменник one (ones) вживається: для заміни раніше або пізніше вжитого іменника:

I don't want the red pencil, give me the black one. (Я не хочу червоний олівець, дайте мені чорний (олівець).)

I'll take that one. (Я візьму цей.)

Which one is your cat? (Котрий з них ваш кіт?)

Числівники updated 2020-08-17 ^

Про займенники some, any

Займенники some та any (деяка кількість, кілька) вживаються як з обчислюваними, так і з необчислюваними іменниками в однині та множині.

I asked him for some ink, but he hadn't any.

Have you read any good books lately?

При вживанні з необчислюваними іменниками some та any мають значення неозначеного артикля і на українську мову, як правило, не перекладаються.

May I give you some tea? (Дозвольте налити вам чаю?)

Have you got any spare time now? (У тебе є зараз вільний час?)

Займенник some вживається головним чином у стверджувальних реченнях, де має значення "кілька", "деяка кількість", "деякі".

I've got some new stamps. (У мене є декілька нових марок.)

Give me some water, please. (Дайте мені води, будь ласка).

Some people like strong tea and some don't. (Деякі люди люблять міцний чай, а деякі ні.)

Some вживається також у запитаннях, які виражають прохання, пропозицію або передбачають з'ясування чогось.

Can I have some more milk? (Можна мені молока?)

Where can I buy some writing paper? (Де можна купити папір для письма.)

Займенник any вживається переважно у питальних реченнях, де він означає "будь-який", "скільки-небудь" або просто підсилює питання, і в заперечних реченнях, де у сполученні з заперечною часткою not він виражає просте або підсилене заперечення.

Have you got any new stamps? (У вас є хоч якісь нові марки?)

Is there any ink in your fountain-pen? (У вас є хоч трохи чорнила у ручці?)

There isn't any water in the jug. (У цьому глечику зовсім немає води)

There's no water in the jug. (У цьому глечику немає води.)

I didn't see any new films last week. (Я не бачив ніяких нових фільмів минулого тижня.)

I need some paper. Have you got any? (Мені треба трохи паперу. У вас є?)

У стверджувальних реченнях займенник any має значення "будь-який", "всякий".

You can come any day you like. (Ви можете прийти у будь-який день.)

Take any book you like. (Візьміть будь-яку книгу.)

Дієслова: минулий час updated 2018-10-25 ^

Про Past Simple (Простий Минулий Час)

Past Simple (Past Indefinite) – це минулий простий (неозначений) час в англійській мові. Його використовують майже у всіх випадках, коли хочуть описати подію, яка відбулася в минулому, але не має відношення до сьогодення.

She cooked me fish. (Вона приготувала мені рибу.)

I wanted to see him. (Я хотіла його побачити.)

За способом утворення Past Simple (Past Indefinite) усі англійські дієслова поділяються на дві великі групи: правильні і неправильні.

Past Simple (Past Indefinite) правильних дієслів утворюється додаванням закінчення –ed:

cook (готувати) – cooked (готував, готувала, готували)

play (грати) – played (грав, грала, грали)

listen (слухати) – listened (слухав, слухала, слухали)

Якщо дієслово закінчується на -e, -ee, то додається лише буква -d:

like (подобатись) – liked (подобався, подобалась, подобались)

love (любити) – loved (любив, любили, любили)

Якщо в кінці слова знаходиться літера -y, а перед нею йде приголосна, то -y змінюється на -i:

try (пробувати) – tried (пробував, пробувала. пробували)

Past Simple (Past Indefinite) неправильних дієслів утворюється по-особливому, без додавання закінчення –ed. Таких дієслів в англійській мові майже дві сотні і немає жодного іншого варіанту крім того, що просто їх завчити.

дієслово перша форма (інфінітив) друга форма (мин. час) приклад
бути be was (однина) were (множина) I was in Argentina for ten years. We were on the train for ten hours.
їсти eat ate You ate at the restaurant.
пити drink drank She drank orange juice.
іти go went She went to the doctor.
розмовляти speak spoke You spoke with my sister.
чути hear heard The girl heard a bird.
бачити see saw I saw her yesterday.
мати have had He had a dog.
народжувати bear born She was born in England.
казати tell told I told you about the boy.
робити make made She made me tea.
знаходити find found I found you!
залишати leave left I left it on the table.
покласти put put He put the book on the table.
думати think thought He thought about me.
загубити lose lost I lost my passport.
приходити come came We came home later.
брати take took He took my coat.
писати write wrote He wrote that book.
дати give gave She gave some milk to a cat.
знати know knew I knew her very well.
бити beat beat Of course he beat me.
вигравати win won My sisters won the first time.
падати fall fell I fell into the water.

Минулий час updated 2018-10-25 ^

Про заперечні та питальні речення у Past Simple (Past Indefinite)

Заперечне речення утворюється за допомогою дієслова did (2 форма дієслова do) та додавання після нього частки not. При цьому did та not можна злити в одне слово didn’t.

Формула:

Іменник + did + not + дієслово

I did not eat cheese yesterday. (Я не їв сир учора.)

I did not hear you. (Я не чула тебе.)

I didn’t smoke five years ago. (Я не курив п’ять років тому.)

Для створення питального речення у Past Simple необхідно користуватися наступною формулою:

Did + іменник + дієслово

Did you see her? (Ви бачили її?)

Did your father make this? (Ваш батько зробив це?)

Why did I say that? (Чому я сказала це?)

What did the students drink? (Що пили ці студенти?)

Більше про це можна прочитати тут.

Прикметники 2 updated 2020-08-17 ^

Про ступені порівняння прикметників

В англійській мові є три ступені порівняння прикметників: звичайний (Positive Degree), вищий (Comparative Degree) та найвищий (Superlative Degree).

New (новий – звичайна форма)newer (новіший – вищий ступінь порівняння)the newest (найновіший – найвищий ступінь порівняння)

Важливо пам’ятати, що незалежно від того, як утворюється найвищий ступінь порівняння прикметника, перед ним вимагається вживання означеного артикля the:

the oldest – найстаріший

the softest – найм’якіший

the happiest – найщасливіший

Утворення ступенів порівняння англійських прикметників

Є три способи утворення ступенів порівняння прикметників: простий (синтетичний), складний та винятки.

Простий спосіб

Простий спосіб вимагає додавання закінчення-er для утворення вищого ступеня та закінчення -est для утворення найвищого ступеня. За таким правилом утворюються прикметники, що складаються з одного складу:

small – smaller – the smallest (маленький – менший — найменший)

big – bigger – the biggest (великий – більший — найбільший)

old – older – the oldest (старий – старший — найстарший)

young – younger – the youngest (молодий – молодший — наймолодший)

pretty - prettier – the prettiest (гарненький – кращий — найкращий)

clean - cleaner – the cleanest (чистий – чистіший — найчистіший)

cheap – cheaper – the cheapest (дешевий – дешевший — найдешевший)

Складний спосіб

Складний спосіб утворення ступенів порівняння прикметників використовується багатоскладовими прикметниками та з багатьма двоскладовими прикметниками. Для утворення вищого ступеня порівняння перед прикметником вживається слово more (більш, більше), для найвищого – the most (найбільш, найбільший):

beautiful - more beautiful – the most beautiful (красивий – більш красивий – найбільш красивий)

intelligent – more intelligent – the most intelligent (розумний – більш розумний – найбільш розумний)

Також не забувайте, що перед дієсловом most має використовуватися означений артикль the.

Винятки

Деякі з англійських прикметників утворюють ступені порівняння не за загальними правилами, а мають свої особливі форми. Нижче наведені такі прикметники:

manymorethe most (багато – більше — найбільше)

goodbetterthe best (хороший – кращий — найкращий)

badworsethe worst (поганий – гірший — найгірший)

littlelessthe least (маленький – менший — найменший)

oldolderthe oldest (старий – старший — найстарший)

farfartherthe farthest (далекий – дальший — найдальший)

Більше про це можна прочитати тут.

Теперішній перфектний час updated 2020-08-16 ^

Про Present Perfect – теперішній доконаний (перфектний) час

Present Perfect – це теперішній доконаний час в англійській мові, який досить важко зрозуміти та сприйняти, особливо людям, які спілкуються мовами слов’янського походження.

Якщо групу часів Simple зрозуміти легко (оскільки вона має відповідники в українській мові: Present Simple – теперішній простий, Past Simple – минулий простий та Future Simple – майбутній простий час), то у випадку групи Perfect у часі Present Perfect виникає логічне (для нас) сперечання: як може час одночасно бути й Present – теперішнім, і Perfect – доконаним (завершеним)?

Річ у тому, що теперішній доконаний час (Present Perfect) пояснює дію, яка відбулася в минулому, проте має безпосереднє відношення до сьогодення (теперішнього часу), тобто результат чи наслідки цієї завершеної дії мають вплив на теперішню ситуацію.

My father has never cooked for us. (Мій батько ніколи не готував для нас.)

I have eaten many apples. (Я з'їла багато яблук.)

She has not read my book yet. (Вона ще не прочитала мою книгу.)

Часто у перекладі речень у Present Perfect використовуються українські дієслова доконаного виду (прочитала, з'їла, написала).

Про утворення Present Perfect

У стверджувальних реченнях Present Perfect утворюється за допомогою допоміжного слова have/has та додаванням закінчення -ed до дієслова. Якщо дієслово неправильне, то використовується 3 форма дієслова – Past Participle, яку можна знайти у таблиці неправильних дієслів.

Формула утворення:

Іменник + have/has + дієслово з закінченням -ed або у 3 формі.

Іменник та допоміжне дієслово have можуть зливатися та утворювати I’ve, they’ve та ін.

Приклади стверджувальних речень у Present Perfect:

We have played all day. (Ми грали цілий день.)

He has just finished playing football. (Він щойно закінчив грати у футбол.)

They‘ve started doing their homework already. (Вони вже почали робити домашнє завдання.)

Таблиця неправильних дієслів
дієслово перша форма (інфінітив) друга форма (минулий час) третя форма (Past Participle)
бути be was/were been
їсти eat ate eaten
пити drink drank drunk
іти go went gone
розмовляти speak spoke spoken
чути hear heard heard
бачити see saw seen
мати have had had
народжувати bear born born
казати tell told told
робити make made made
знаходити find found found
залишати leave left left
покласти put put put
думати think thought thought
загубити lose lost lost
приходити come came come
брати take took taken
писати write wrote written
дати give gave given
знати know knew known
тримати keep kept kept
бити beat beat beaten
вигравати win won won
падати fall fell fallen
читати read read read
стати become became become
робити do did done
надсилати send sent sent
зустріти meet met met
відчувати feel felt felt
Про утворення заперечних речень у Present Perfect

Для утворення запереченого речення у Present Perfect після допоміжного дієслова необхідно додати частку not.

Правило:

Іменник + have/has + not + дієслово з закінченням -ed або у 3 формі

Допоміжне дієслово може зливатися з часткою not та утворювати haven’t або hasn’t.

Приклади заперечних речень:

I haven’t seen you for years! (Я не бачив тебе давним-давно!)

She hasn’t made her work yet. (Вона ще не зробила свою роботу.)

Про утворення питальних речень у Present Perfect

Для утворення питального речення у Present Perfect допоміжне дієслово необхідно ставити наперед речення.

Правило:

Have/Has + іменник + дієслово з закінченням -ed або у 3 формі.

Приклади питальних речень:

Has there ever been a war in the United States? (Чи була коли-небудь війна у Сполучених Штатах?)

Have you ever met him? (Чи ти коли-небудь зустрічався з ним?)

Про допоміжні слова Present Perfect

При утворенні речень у Present Perfect часто вживаються допоміжні слова. Ці слова-маркери вказують на завершеність дії та наявність результату і сигналізують про необхідність використання теперішнього доконаного часу:

Слово Переклад Приклад у реченні
just щойно I have just come.
already вже They have already come.
yet ще не (використовується у заперечних та питальних реченнях) She has not read my book yet.
never ніколи I have never been to America.
ever коли-небудь Have you ever traveled by plane?

Дієслова: неозначена форма 2 updated 2018-10-25 ^

Про використання інфінітиву у англійських реченнях

У реченнях типу: He likes to build houses (Йому подобається будувати будинки); I want to stay here (Я хочу залишитися тут) дієслова “to build” та “to stay”, як і у відповідних українських реченнях, використовуються у формі інфінітиву (to build, to stay - інфінітив, перша форма дієслова).

I want to talk to a lawyer. (Я хочу поговорити з адвокатом.)

I do not know what to choose. (Я не знаю що вибрати.)

We do not want to stop. (Ми не хочемо зупинятися.)

Також інфінітив використовується після таких слів, як:

to try – намагатися

to want – хотіти

to decide - вирішувати

to begin – починати

to continue – продовжувати

to agree – погоджуватися

to prefer - віддавати перевагу

to seem – здаватися, вбачати

to ask – просити

to promise – обіцяти

to forget – забувати

to remember – пам’ятати

to hate – ненавидіти

to like – подобатися

to hope – сподіватися

to love – кохати, любити

Do you want to meet my parents? (Ти хочеш познайомитися з моїми батьками?)

He decided to choose a red cellphone. (Він вирішив вибрати червоний мобільний телефон.)

I think that is something that we need to consider. (Я думаю, це дещо, на що нам треба зважити.)

He wishes to improve his English. (Він бажає покращити свою англійську.)

Try to cut the paper with these scissors. (Спробуй різати папір цими ножицями.)

Про переклад речень із сполучником «щоб»

Хоча у англійській мові й існує еквівалент українського сполучника «щоб» - “in order to”, він не часто використовується у англійських реченнях. Замість того просто використовується дієслово у формі інфінітива.

I went to the airport to meet my father. (Я поїхав у аеропорт, щоб зустріти мого батька.)

I need to see to believe. (Мені треба побачити, щоб повірити.)

Про інфінітив у реченнях типу: «Я хочу, щоб ви …» (Складне доповнення)

Речення із складним доповненням (Complex Object) дуже характерні для англійської мови.

I want you all to read this. (Я хочу, щоб ви всі це прочитали.)

Director does not want them to be late. (Директор не хоче, щоб вони запізнилися.)

Do you want us to watch the film? (Ви хочете, щоб ми подивилися цей фільм?)

Як ви бачите, у цих реченнях англійський інфінітив перекладається реченням із сполучником «щоб»:

you all to read this - щоб ви всі це прочитали

them to be late - щоб вони запізнилися

us to watch the film - щоб ми подивилися цей фільм

Ось ще декілька прикладів речень із складним доповненням (Complex Object)

I want him to understand the problem. (Я хочу, щоб він зрозумів цю проблему.)

Do you want me to answer the question? (Ви хочете, щоб я відповів на це питання?)

I want you to repeat the question. (Я хочу, щоб ви повторили це питання.)

Про дієслово «уміти»

В англійській мові дієслово "уміти" не має прямого перекладу і передається словосполученням “to know how to” або “to be able to”.

He knows how to swim. He is able to swim. (Він уміє плавати.)

My son does not know how to count. My son is not able to count. (Мій син не вміє рахувати.)

Відносні займенники updated 2020-08-17 ^

Про відносні займенники в англійській мові

До відносних займенників належать:

who, whom – котрий, котра

whose – чий, чия, чиї

which – що, котрий

that – що

I know the student who is the best at math among our students. (Я знаю студента, котрий найкраще розуміється у математиці серед наших студентів.)

Про вживання відносних займенників

Розглянемо вживання відносних займенників на прикладах.

Відносні займенники who, whom використовуються тоді, коли мова йде про людей. Різниця між ними полягає у тому, що who вказує на підмет (виконувача дії) у реченні, а whom на інші члени речення (особи не виконувачі дії у реченні).

This is the man, who knows how to solve our problems. (Це чоловік, котрий знає як розв'язати наші проблеми. – Чоловік знає як розв'язати проблеми.)

She has an uncle who works in a bank. (У неї є дядько, який працює в банку. – Дядько працює у банку.)

Whom do you know? (Кого ви знаєте? – Ви знаєте кого?.)

Займенник whose вживається до осіб, але іноді й до предметів. В українській мові відповідає слову «який».

I know a girl whose father is a lawyer. (Я знаю дівчину, батько якої юрист.)

This is the book whose pages are torn. (Це книга, сторінки якої рвані.)

Займенник which вживається до неживих предметів і тварин, але використовується рідше, чим that:

I do not like the city in which he lives. (Мені не подобається місто, у якому він мешкає.)

I do not know which book to choose. (Я не знаю, яку книгу вибрати.)

We have been walking around the museum, which was founded 2 hundred years ago! (Ми ходили по музею, що був заснований 200 років тому!)

Відносний займенник that може використовуватися як з істотами, так і з неістотами:

This is sort of apples that I like. (Це сорт яблук, який я люблю.)

This is the man that was drunk yesterday. (Це чоловік, що був вчора п’яний.)

Минулий перфектний час updated 2020-08-16 ^

Про Past Perfect – минулий доконаний (перфектний) час

Past Perfect – минулий доконаний (перфектний) час в англійській мові, який використовується для позначення подій, що завершилися на певний момент у минулому або перед будь-якою дією в минулому. Тобто це дія, яка є минулою і завершеною стосовно іншої, ближчої до нас дії чи моменту у минулому; «позаминула» завершена дія.

After ten years the restaurant had closed. (Після десяти років ресторан закрився.)

It was a name that I had never heard before. (Це було ім'я, якого я ніколи раніше не чула.)

I had not eaten since Tuesday. (Я не їла з вівторка.)

No one told me that they had come. (Ніхто не сказав мені, що вони прийшли.)

I heard that she had come here. (Я чув, що вона приходила сюди.)

Про утворення Past Perfect

У стверджувальних реченнях Past Perfect утворюється за допомогою використання допоміжного дієслова had (третя форма дієслова to have) та основного дієслова у третій формі, якщо воно неправильне або ж простим додаванням до нього закінчення -ed. Правило:

Іменник + had + дієслово з закінченням -ed або у 3 формі

Приклади стверджувальних речень:

I called Jim too late, he had already left. (Я подзвонив Джиму надто пізно, він вже пішов.)

We had lived in Paris for 12 years before we moved to America. (Ми жили в Парижі протягом 12 років, після чого ми переїхали до Америки.)

Заперечні речення в Past Perfect утворюються за тією ж формулою, що й стверджувальні, окрім того, що після допоміжного дієслова потрібно ставити частку not. Формула:

Іменник + had + not + дієслово з закінченням -ed або у 3 формі

Had та not можуть зливатися та утворювати hadn’t.

Приклади заперечних речень:

We were not able to get a hotel room because we had not booked in advance. (Ми не змогли отримати кімнату в готелі, тому що не забронювали її заздалегідь.)

He didn’t pass the exams, because he hadn’t prepared answers. (Він не склав екзамени, оскільки не приготував відповіді.)

Питальні речення в Past Perfect утворюються за допомогою переміщення допоміжного дієслова на перше місце в реченні.

Правило:

Had + іменник + дієслово з закінченням -ed або у 3 формі

Приклади питальних речень:

Had you washed your hands before you took the food? (Ти мив свої руки перед тим, як взяв їжу?)

Had they done their homework before they went out? (Вони зробили домашнє завдання перед тим, як пішли гуляти?)

Про допоміжні слова Past Perfect

При використанні часу Past Perfect часто вживаються наступні слова-маркери:

Слово Переклад Приклад у реченні
already вже The girls had already eaten.
before раніше; перед тим, як He had never felt it before.
never ніколи He had never walked.
since з (якогось часу) I had not eaten since Tuesday.
just щойно He had just eaten.

Більше про це можна прочитати тут.

Зворотний займенник updated 2020-08-17 ^

ЗВОРОТНІ ЗАЙМЕННИКИ

Ці займенники використовуються тоді, коли особа або предмет роблять дію, спрямовану на самого себе або акцентується самостійне виконання дії. Українською вони перекладаються як себе, сам, сама, самі. Іноді переклад вимагає додавання частки -ся до дієслова.

He talked about himself (Він говорив про себе)

She does not love herself (Вона себе не любить)

I myself do not know why (Я сам(а) не знаю чому)

He fell and hurt himself (Він впав і забився)

ОСОБА ЗВОРОТНИЙ ЗАЙМЕННИК
I MYSELF
YOU YOURSELF/YOURSELVES
HE HIMSELF
SHE HERSELF
IT ITSELF
WE OURSELVES
THEY THEMSELVES

Самостійність виконання дії (зробив сам, написала сама) передається сполученням by ….self.

I can do it by myself (Я можу зробити це сам(а))

Також зворотні займенники можуть служити для емоційного підсилення, в такому разі їх можуть називати підсилювальними займенниками

She saw it herself! (Вона сама це бачила!)

Після деяких англійських дієслів зворотні займенники не вживаються, хоча в українській з ними використовується слово себе, собі або –ся. Наприклад:

I feel goodЯ добре себе почуваю He shaved and got dressed - Він поголився та одягнувся

ЗВАЖАЙТЕ НА НЕ ДОСЛІВНИЙ ПЕРЕКЛАД ДЕЯКИХ СТАЛИХ ВИРАЗІВ:

Make yourself at home (Почувайтесь як вдома)

Герундій updated 2020-08-17 ^

Про закінчення –ing в англійських дієсловах

Закінчення –ing в англійських дієсловах вживається у двох випадках:

Якщо у реченні йдеться про дію, яка ще триває, тривала чи буде тривати у теперішньому, минулому чи майбутньому часі. В цьому випадку використовується один з так званих "тривалих часів" (Continuous Tenses)

He was following her. (Він йшов слідом за нею.)

The boy is touching the sand. (Цей хлопчик торкається піску. Не взагалі, а зараз, у цей момент)

Якщо ми маємо справу з герундієм (The Gerund), неособовою формою дієслова, яка поєднує властивості дієслова та іменника і не має відповідника в українській мові.

He likes swimming. (Йому подобається плавати.)

Thank you for paying. (Дякую вам за те, що заплатили.)

Walking is good for you. (Ходьба вам корисна.)

I do not have time for reading. (Я не маю часу на читання.)

Про часи групи Continuous (Тривалі Часи)

Тривалі часи Continuous Tenses (Present Continuous, Past Continuous, Future Continuous) — часи складні. Вони утворюються з допоміжного дієслова to be у відповідному часі (Present Indefinite, Past Indefinite або Future Indefinite) і дієслова із закінченням –ing або (Present Participle).

Час Форма дієслова to be Дієприкметник теперішнього часу (Present Participle) Пояснення
Present Continuous am/is/are reading дія ще триває зараз, у момент мовлення
Past Continuous was/were playing дія тривала у певний момент у минулому
Future Continuous will be/shall be dancing дія триватиме у певний момент у майбутньому

Особливістю тривалих часів є те, що вони виражають дію, яка відбувається (триває) у момент розмови або у період теперішнього часу (Present Continuous), в якийсь момент (період) у минулому (Past Continuous) або майбутньому (Future Continuous).

He is speaking during dinner. (Він розмовляє під час вечері.)

What is he saying? (Що він каже?)

You were talking all day. (Ти говорив весь день.)

I was trying not to look. (Я намагався не дивитись.)

Про герундій (The Gerund)

Герундій (The Gerund)- це неособова форма англійського дієслова з суфіксом -ing, що поєднує в собі риси іменника і дієслова й що несе в собі відтінок значення деякого процесу. Наприклад:

playing – гра

reading – читання

walking – прогулянка

Для утворення герундія достатньо додати закінчення –ing до інфінітива дієслова

to speak – speaking - говоріння

to learn - learning - вивчення

to swim – swimming - плавання

to run - running - біг

Про орфографічні правила додавання закінчення -ing дивіться тут.

Варто пам’ятати, що герундій не має форми множини та перед ним ніколи не використовується артикль (a/an/the).

Герундій може виконувати різні функції у реченні (підмет, означення, обставина, частина присудка) і по-різному перекладатися українською.

Sleeping is important. (Спати важливо. Сон є дуже важливим)

Running is a pleasure. (Біг — це задоволення.)

They have finished reading. (Вони закінчили читати.)

I like writing to you. (Мені подобається писати вам.)

I am too tired to keep walking. (Я надто втомлений, щоб продовжувати йти.)

I always drink a glass of milk before going to bed. (Я завжди випиваю склянку молока до того як іти спати.)

I remember seeing her last year. (Я пам'ятаю, що бачився з нею минулого року.)

Більше про різні форми герундія та його функції у реченні можна прочитати тут.

Крім того герундій є частиною великої кількості усталених виразів, які надають виразності вашому мовленню.

I feel like seeing the city. (Мені хочеться побачити це місто.)

I am intrested in learning this language. зацікавлена у вивченні цієї мови.)

I look forward to going to this party. з нетерпінням чекаю, щоб піти на цю вечірку.)

It goes without saying. (Це само собою зрозуміле.)

Майбутній час updated 2021-02-16 ^

Про Future Simple (Простий Майбутній Час)

Future Simple утворюється за допомогою додавання допоміжних дієслів shall / will та першої форми дієслова.

Іменник + shall / will + дієслово

Як правило, shall вживається з 1 особою однини, проте це не є правилом. Will можна вживати з усіма займенниками (I, You, He / She, We, They, It). Також shall та will можуть зливатися з займенником і тоді від них залишається лише закінчення 'll.

I will play football. (Я буду грати у футбол.)

I’ll do my work someday. (Я колись зроблю свою роботу.)

Для утворення заперечного речення в Future Simple необхідно після shall / will ставити частку not.

Іменник + shall / will + not + дієслово

При цьому shall not може зливатися у shan’t, а will not у won’t. Приклади використання заперечного речення:

I shall not let you down. (Я вас не підведу.)

He won’t go to the school tomorrow. (Завтра він не піде до школи.)

Питальне речення Future Simple утворюється в наступний спосіб:

Shall / Will + іменник + дієслово

Shall we go to the cinema tomorrow? (Завтра ми підемо до кінотеатру?)

Will you go with us? (Чи підеш ти з нами?)

Слова-покажчики Future Simple

Як і в Past Simple та в Present Simple, у майбутнього часу є свої допоміжні слова, що допомагають визначити, чи використовується Future Simple чи ні. Існує 4 найуживаніших слів-маркерів та словосполучень:

Слово Переклад
tomorrow завтра
next year в наступному році
in (five, four, ten і т.д.) days/months через (п’ять, чотири, десять і т.д.) днів/місяці
in (2020, 2015 і т.д.) year у (2020, 2015 і т.д.) році

Більше про Future Simple (Простий Майбутній Час) можна дізнатися тут.

Дієслово. Майбутній час. updated 2022-03-26 ^

Про словосполучення “I am going to”

У англійській мові словосполучення “am/is/are going to” використовується для вираження дії у майбутньому і означає:

Плани та наміри на найближче майбутнє

I am going to read these chapters tomorrow. прочитаю ці розділи завтра, або Я збираюся прочитати ці розділи завтра). Переклади зі словом "збираюся" для going to теж іноді можуть вважатися правильними, але зазвичай переклад у майбутньому часі більш вдалий.

She is going to be a teacher. (Вона стане учителькою.)

We are going to see this film. (Ми подивимося цей фільм.)

Завбачення, передбачення, попередження на основі фактів, спостережень, власного досвіду або почуттів

Charles is going to have an accident if he drives like that. (Чарльз потрапить у аварію, якщо буде так керувати автомобілем.)

I feel terrible. I think I am going to be sick. (Я почуваюся погано. Думаю, що захворію.)

Look at those black clouds. It is going to rain. (Подивись на ті темні хмари. Буде дощ.)

Майбутній Перфектний час updated 2020-08-16 ^

Про Future Perfect (Майбутній Доконаний Час)

Future Perfect (Майбутній доконаний час) вживається для вираження майбутньої дії, про яку відомо, що вона закінчиться до настання конкретного моменту в майбутньому.

Come tomorrow evening; by that time I'll have finished my work. (Приходьте завтра увечері. До того часу я закінчу свою роботу.)

Для утворення стверджувального речення у Future Perfect необхідно використовувати допоміжні слова shall have або will have перед дієсловом, до якого має додаватися закінчення -ed. Якщо дієслово неправильне, то використовується його 3 форма (Past Participle).

Раніше shall have використовувалося з 1 особою однини та множини, а will have – з усіма іншими особами, проте зараз це правило не є актуальним і will have можна використовувати з усіма особами займенників.

Формула утворення стверджувальних речень:

Іменник + shall have / will have + дієслово з закінченням -ed або у 3 формі

I will have finished my homework by 7 o’clock. (Я закінчу робити домашнє завдання о 7 годині.)

By next November, I will have received my promotion. (У листопаді мене підвищать.)

Допоміжні слова Future Perfect

Як і інші доконані часи англійської мови, Future Perfect має свої допоміжні слова, які зазвичай використовуються у цьому часі.

Слово Переклад
by (6 o’clock, 8 o’clock і т.д.) до (шостої, восьмої години й т.д.)
by the time коли
by (Monday, Friday, і т.д.) до (понеділка, п’ятниці й т.д.)

Більше про цей час можна прочитати тут.

Модальні дієслова updated 2018-10-25 ^

Про модальні дієслова у англійській мові

Модальні дієслова в англійській мові по своїй суті виражають можливість, не можливість якоїсь дії, ймовірність або неймовірність, обов'язковість, необхідність, бажаність, сумнів тощо. Більшість модальних дієслів в англійській мові мають більш ніж одне значення. Кожне із значень характеризується специфікою вживання цього чи іншого модального дієслова.

модальне дієслово можливий переклад загальне значення
can могти Передає значення можливості або дозволу виконання тієї чи іншої дії.
may могти Використовується у значенні ймовірності або дозволу. Дієслово may має більший ступінь ймовірності ніж can і є більш формальним.
could міг, могла, могли Виражає упевненість в чомусь, але може також висловлювати необхідність, пораду або наполегливу рекомендацію.
must повинен, зобов’язаний, мусиш Виражає упевненість в чомусь, але може також висловлювати необхідність, пораду або наполегливу рекомендацію.
would “не могли б ви …” Має значення ввічливого спонукання.
should “слід щось зробити“ Має загальне значення необов’язкової для виконання рекомендації.

На відміну від інших дієслів, модальні дієслова не позначають дію або стан; вони позначають відношення мовця до дії, про яку йдеться у реченні.

You can find it here. (Ви можете знайти це тут.)

Can I come in? (Можна увійти?)

I cannot live without water. (Я не можу жити без води.)

May I speak to Pedro? (Можна поговорити з Педро?)

Could you help me? (Чи не могли б ви мені допомогти?)

Children must eat. (Діти повинні їсти.)

I would be there if I could. був би там, якби міг.)

We should drink more water. (Нам слід пити більше води.)

Більше про модальні дієслова можна прочитати тут.

Умовний спосіб updated 2022-03-26 ^

Про умовний спосіб (the Conditional Mood)

Умовний спосіб (the Conditional Mood) виражає дію не як реальну, а таку, що могла б відбутися за певних умов, або є бажаною (небажаною).

В українській мові умовний спосіб виражається за допомогою дієслова у минулому часі з часткою б/би (хотів би, пішла б), в англійській мові — багатьма формами.

Форми дієслова в умовному способі

Теперішній умовний (Present Conditional) Минулий умовний (Perfect Conditional)
would / should + 1 форма дієслова would have / should have + 3 форма дієслова
It would be nice to talk to you. (Було б добре поговорити з вами.) She would have never come if he hadn’t called her. (Вона б ніколи не прийшла, якби він не подзвонив їй.)
If he had money he would travel to the USA.(Якби у нього були гроші, він поїхав би до США.) If he had had money he would have traveled to the USA. (Якби у нього були гроші, він вже з’їздив би до США.)
If he knew about the meeting, he would come. (Якби він знав про збори, він прийшов би.) Не would never have finished the work in time if she hadn't helped him. (Він ніколи не закінчив би роботи вчасно, якби вона не допомогла йому.)

Крім того, форми Conditional Mood вживаються у розмовній мові для ввічливого вираження бажання або прохання. Аналогічне вживання умовного способу ми знаходимо в українській мові. Порівняйте:

I'd like to talk to you. хотів би поговорити з вами.)

I'd prefer to stay at home tonight. волів би сьогодні ввечері залишитися вдома.)

Would you like to come for a walk? (He хотіли б ви прогулятися?)

Більше про умовний спосіб можна прочитати тут, або тут.


25 skills with tips and notes

 
6.984