Join our all-new Duome Forum to rediscover what was lost with Duolingo Forum closing and more...
Streak Hall of Fame
1

KTo228

Koon Sing To

151974 XP#221432
2171#15355
1425#47045
7200.

Learning German from Turkish

Level 3 · 123 XP

Crowns: 3

Skills: 3

Lessons: 3

Lexemes: 21

Strength: 100%

Created: 2018-07-28
Last Goal: 2022-06-28
Daily Goal: 50 XP
Timezone: UTC+1

Last update: 2022-06-28 10:55:03 GMT+3


410222819

German Skills by StrengthCrownsNameOriginal Order

 • ••• 23 Temel Bilgiler12 @ 100% 0
  bin · bist · das · die · du · eine · er · es · frau · gut · ich · ist · junge · kind · mann · mensch · mädchen
  17 words

  İsimler

  Almancada bütün isimler büyük harfle başlar. Mesela “Benim adım” demek için “mein Name”, ya da “bir elma” demek için “ein Apfel” diyoruz. Bu aslında bir cümledeki isim leri görmeniz için de kolaylık sağlar.

  Dilbilgisi açısından cinsiyetler

  Almancada isimler eril, dişil ya da nötr olarak kategorilere ayrılır. Mesela “Frau” (kadın) dişil, “Mann” (erkek) eril, ve “çocuk” nötr. Fakat dilbilgisi açısından cinsiyet her zaman gerçek cinsiyetle uyuşmayabilir. Mesela “ Mädchen” (kız çocuğu) nötr bir isimdir (das Mädchen). Her ismi cinsiyetiyle beraber öğrenmek çok önemlidir! Sonradan öğrenmeye çalışmak çok zordur ve bazen kelimelerin anlamları cinsiyetlerine göre değişebilir.

  Genel olarak, belirtli harfitarif “die” (İngilizcedeki “the” gibi) ve belirsiz harfitarif “eine” (İngilizcedeki a/an gibi) dişil isimler için, “der” ve “ein” eril isimler için, “das” ve “ein” is nötr isimler için kullanılır. Örneğin "die Frau," "der Mann," ve "das Kind." Fakat Almanca cümlelerde ismin hallerine göre harfitarifler de değişir. Bu konular ilerideki becerilerde işlenecek.

  eril nötr dişil
  belirsiz ein Mann ein Mädchen eine Frau
  belirli der Mann das Mädchen die Frau

  sein (olmak) fiilinin çekimi

  "sein" (olmak) gibi bazı fiiller tamamen düzensizdir ve çekimleri ezberlenmek zorundadır:

  Almanca Türkçe
  ich bin Ben ...m
  du bist sen ...sin
  er ist o (eril) …dir
  sie ist o (dişil) …dir
  es ist o (nötr) …dir
  wir sind biz ...iz
  ihr seid siz (çoğul, resmi değil) ...siniz
  sie sind onlar …dirler
  Sie sind siz (resmi) …siniz
 • ••• 50 İfadeler23 100
  bitte · danke · hallo · ja · nein · tschüss · willkommen
  7 words
 • ••• 50 Temel Bilgiler - 221 100
  das · frauen · jungen · kinder · männer · seid · sind · wir
  8 words

  Almancada Çoğullar – İsmin yalın hali

  Türkçede bir ismi çoğul yapmak sonuna sadece –lar/-ler ekleyerek mümkün. Ne yazık ki Almancada bu kadar basit değil ve çok farklı şekillerde çoğulluk belirtilebilir. Aşağıdaki beş ipucu birçok çoğulu tahmin etmenize yardımcı olacaktır. Yalın haldeki çoğul isimler için harfitarif (artikel) her zaman diedir.

  1. –e çoğul eki: Tek heceli çoğu kelime çoğul eki olarak –e alır. Örneğin: das Brot-die Brote, das Spiel-die Spiele
  2. –er çoğul eki: Çoğu eril ve nötr isimler –er eki ile çoğul yapılır ve bazen “umlaut” (o-ö, u-ü, a-ä) değişiklikleri de oluşabilir. Örneğin: das Kind-die Kinder, der Mann-die Männer
  3. -n/-en çoğul eki: Çoğu dişil isim –n ya da –en ile çoğul yapılır ve “umlaut” değişikliğine uğramaz. Örneğin: “die Frau-die Frauen”, “die Kartoffel-die Kartoffeln”
  4. –s çoğul eki: Çoğu yabancı kökenli kelime –s eki ile çoğul yapılır. Örneğin: der Chef-die Chefs, der Job-die Jobs
  5. chen, -lein, -el, -er ile biten kelimeler genellikle çoğul eki almaz, sadece harfitarif değişikliğinden çoğul oldukları anlaşılır. Bazen “umlaut” eklendiği de olur. Örneğin: das Mädchen-die Mädchen, die Mutter-die Mütter, der Vater-die Väter
  6. –nen: -in ile biten dişil kelimeler –nen eki ile çoğul yapılır. Örneğin: "die Köchin- die Köchinnen "

  sein (olmak) fiilinin çekimi

  "sein" (olmak) gibi bazı fiiller tamamen düzensizdir ve çekimleri ezberlenmek zorundadır:

  Almanca Türkçe
  ich bin Ben ...m
  du bist sen ...sin
  er ist o (eril) …dir
  sie ist o (dişil) …dir
  es ist o (nötr) …dir
  wir sind biz ...iz
  ihr seid siz (çoğul, resmi değil) ...siniz
  sie sind onlar …dirler
  Sie sind siz (resmi) …siniz
 • ••• 50 Nesneler271 100
 • ••• 50 İletişim273 100
 • ••• 50 Hayvanlar43 100
  aal · eule · frisst
  3 words
 • ••• 50 Yemek41 100
  durst · ein · hunger · salzig · sauer · schmeckt · süß
  7 words
 • ••• 50 Sorular103 100
  wann · warum · wieso · wieviel · wo · wofür · wohin · worüber
  8 words
 • ••• 50 Ev idaresi101 100
 • ••• 50 Diller313 100
 • ••• 50 İş Dünyası - 1311 100
 • ••• 50 Tamamlanmış Gelecek Zaman293 100
 • ••• 50 Eğitim291 100
 • ••• 50 Bilim292 100
 • ••• 50 Soyut Nesneler - 4391 100
 • ••• 50 Fiiller-4393 100
  tun
  1 words
 • ••• 50 Aile81 100
 • ••• 50 Zamirler: Akkusativ83 100
  dich · euch · ihn · mich · sie
  5 words

  İsmin -i halinde kişi çekimleri aşağıdaki gibidir. Yalnız unutma ki, Türkçede ismin -i halini gerekitiren her fiil Almancada da ismin -i halini alacak diye bir kural yoktur.

  Türkçe Almanca
  beni mich
  seni dich
  onu sie/ihn/es
  bizi uns
  sizi (çoğul) euch
  onları sie
  sizi (resmi) Sie
 • ••• 50 Sıklık201 100
  als · bisschen · häufig · keinerlei · manchmal · mehr · mehr · meist · ob · oft · selten · sondern · sowohl · weniger
  14 words
 • ••• 50 Yardımcı Filler203 100
  dass
  1 words
 • ••• 50 Ruhani362 100
 • ••• 50 Spor361 100
 • ••• 50 Sanat363 100
 • ••• 50 Bağlaçlar92 100
  aber · da · doch · entweder · nachdem · obwohl · oder · sobald · sofern · solange · sowie · und · wenn · wie
  14 words
 • ••• 50 Olumsuzluk123 100
  kein · keine · keinen · keiner · nie · niemals
  6 words
 • ••• 50 Zamirler: Dativ121 100
  dir · ihm · ihnen · ihr · meinem · meinen · meiner · mir · uns
  9 words
  Türkçe Almanca
  bana mir
  sana dir
  ona (dişil) ihr
  ona (eril/nötr) ihm
  bize uns
  size (çoğul) euch
  onlara ihnen
  size (resmi) Ihnen
 • ••• 50 Soyut Nesneler - 1321 100
  wertvoll
  1 words
 • ••• 50 Geniş Zaman ve Şimdiki Zaman 3323 100
  lernen
  1 words
 • ••• 50 Zarflar - 2192 100
  allein · auch · außerdem · bereits · besonders · da · dabei · daher · damit · danach · dann · darüber · dazu · dennoch · dort · durchaus · einmal · etwa · fast · genauso · gern · gerne · gestern · heute · hier · hingegen · immer · innen · je · jedenfalls · jedoch · jetzt · kaum · meistens · mindestens · noch · nun · nur · oben · schon · selber · selbst · so · sofort · somit · sonst · spätestens · weder · weg · wieder · zuerst · zuletzt · überhaupt
  53 words
 • ••• 50 Artikel Çekimleri: Dativ111 100
  am · auf · aus · bei · beim · dem · der · einem · einer · mit · nach · zu · zum · zur
  14 words

  .

 • ••• 50 Sayılar113 100
  acht · drei · eins · etwas · fünf · neun · paar · sechs · sieben · vier · zehn · zwei · zwölf
  13 words
 • ••• 50 Duygular183 100
  unheimlich · witzig
  2 words
 • ••• 50 Tarih ve Saat181 100
  morgen
  1 words
 • ••• 50 Sıfatlar: Akkusativ223 100
  detaillierte · ehemaligen · eigene · einzige · ganzen · gemeinsame · gleiche · höhere · komplette · kostenlose · lange · langen · modernen · nahe · neue · neuen · neues · nächsten · offenen · persönlichen · technischen · verfügbaren · vergangenen · verschiedene · verschiedenen · weitere · weiteres · wesentlichen · zuständigen
  29 words
 • ••• 50 Sıfatlar: Nominativ(Yalın)221 100
  aktuelle · alte · besonderen · eigener · einzelnen · europäischen · gesamte · größte · größten · hohe · hohen · hoher · höheren · individuellen · internationale · internationalen · jugendliche · jugendlichen · kostenlosen · letzter · linken · müde · normalen · notwendigen · nächster · passende · passenden · private · richtige · speziellen · voller · weiterer · wichtigen · wichtigsten · zufälliger · zusätzliche · öffentliche · öffentlichen · übrigen
  39 words
 • ••• 50 Şart Kipi (Konj II)332 100
  doch nur · gern · gerne · hätte · hätten · wäre · wären · würde · würden
  9 words
 • ••• 50 Gelecek Zaman - 2331 100
 • ••• 50 Geçmiş Zamanın Hikayesi (-mişti)261 100
 • ••• 50 İyelik Ekleri72 100
  das · dein · deine · jemand · man · mein · meine · niemand
  8 words
  Eril/Nötr Dişil/Çoğul
  benim mein meine
  senin dein deine
  onun (eril/nötr) sein seine
  onun (dişil) ihr ihre
  bizim unser unsere
  sizin (çoğul) euer eure
  onların ihr ihre
  sizin (resmi) Ihr Ihre
 • ••• 50 Çoğul51 100
  fressen
  1 words

  Almancada Çoğullar – İsmin yalın hali

  Türkçede bir ismi çoğul yapmak sonuna sadece –lar/-ler ekleyerek mümkün. Ne yazık ki Almancada bu kadar basit değil ve çok farklı şekillerde çoğulluk belirtilebilir. Aşağıdaki beş ipucu birçok çoğulu tahmin etmenize yardımcı olacaktır. Yalın haldeki çoğul isimler için harfitarif (artikel) her zaman diedir.

  1. –e çoğul eki: Tek heceli çoğu kelime çoğul eki olarak –e alır. Örneğin: das Brot-die Brote, das Spiel-die Spiele
  2. –er çoğul eki: Çoğu eril ve nötr isimler –er eki ile çoğul yapılır ve bazen “umlaut” (o-ö, u-ü, a-ä) değişiklikleri de oluşabilir. Örneğin: das Kind-die Kinder, der Mann-die Männer
  3. -n/-en çoğul eki: Çoğu dişil isim –n ya da –en ile çoğul yapılır ve “umlaut” değişikliğine uğramaz. Örneğin: “die Frau-die Frauen”, “die Kartoffel-die Kartoffeln”
  4. –s çoğul eki: Çoğu yabancı kökenli kelime –s eki ile çoğul yapılır. Örneğin: der Chef-die Chefs, der Job-die Jobs
  5. chen, -lein, -el, -er ile biten kelimeler genellikle çoğul eki almaz, sadece harfitarif değişikliğinden çoğul oldukları anlaşılır. Bazen “umlaut” eklendiği de olur. Örneğin: das Mädchen-die Mädchen, die Mutter-die Mütter, der Vater-die Väter
  6. –nen: -in ile biten dişil kelimeler –nen eki ile çoğul yapılır. Örneğin: "die Köchin- die Köchinnen "
 • ••• 50 Sıfat 153 100
  alt · einfach · fertig · fest · frei · früh · gemeinsam · genau · gesund · hoch · interessant · kalt · klar · kostenlos · kurz · langsam · möglich · neu · normal · nützlich · perfekt · positiv · praktisch · richtig · rund · schlecht · schnell · schwer · schön · stark · teuer · toll · voll · wahrscheinlich · weiß · wichtig
  36 words

  Sıfatlar

  Türkçede olduğu gibi Almancada da sıfatlar, isimleri niteler ve tanımlar. Ancak Almancada sıfatlar, niteledikleri isim soylu sözcüklerin, cinsiyet ve hallerine göre değişiklik gösterirler. Almancada sıfat kullanırken, aşağıdaki durumlar göz önünde bulundurulmalıdır:

  Eğer tanımlayıcı belirsizse (genitiv halde sıfat sonek aldığı gibi, isim soylu sözcük de "-es" soneki alır):

  Eril Dişil Nötr
  Nominativ ein guter Mann eine schöne Rose ein altes Buch
  Akkusativ einen guten Mann eine schöne Rose ein altes Buch
  Dativ einem guten Mann einer schönen Rose einem alten Buch
  Genitiv eines guten Mannes einer schönen Rose eines alten Buches

  Eğer tanımlayıcı belirliyse (genitiv halde sıfat sonek aldığı gibi, isim soylu sözcük de "-es" soneki alır):

  Eril Dişil Nötr
  Nominativ der gute Mann die schöne Rose das alte Buch
  Akkusativ den guten Mann eine schöne Rose ein alte Buch
  Dativ dem guten Mann der schönen Rose dem alten Buch
  Genitiv des guten Mannes der schönen Rose des alten Buches

  Eğer kelime çoğulsa (hem belirli hem çoğul durumdaysa sıfattaki sonek her zaman "-en" olur, ayrıca hem çoğul hem dativ haldeyken sıfat sonek aldığı gibi isim soylu sözcük de sonek alır):

  Belirli çoğul Belirsiz çoğul
  Nominativ die guten Männer gute Männer
  Akkusativ die guten Männer gute Männer
  Dativ den guten Männern guten Männern
  Genitiv der guten Männer guter Männer
 • ••• 50 Sıfatlar: Dativ233 100
  alten · bekannten · deutschen · eigenen · gesamten · heutigen · neuem · privaten · zweiten
  9 words
 • ••• 50 Yerler231 100
  links · rechts
  2 words
 • ••• 50 Edatlar163 100
  aufs · bis · durch · einschließlich · für · gegen · gegenüber · im · ins · ohne · seit · um · ums · vom · von · während
  16 words
 • ••• 50 İsim Cümlesi - 2161 100
  abhängig · aktiv · allgemein · ausgezeichnet · automatisch · begeistert · beliebt · bereit · besser · deutlich · echt · egal · eindeutig · erneut · extrem · falsch · fit · herzlich · hilfreich · höher · individuell · international · jung · jährlich · kaputt · kleiner · knapp · komplett · kürzlich · langsamer · leicht · leichter · länger · notwendig · offen · original · persönlich · plötzlich · privat · regional · relativ · ruhig · schöner · selbstverständlich · sichtbar · sinnvoll · stärker · tatsächlich · täglich · unabhängig · unbekannt · verantwortlich · verfügbar · verpflichtet · völlig · wert · wesentlich · wichtiger · wirklich · zufrieden · zuständig · ähnlich
  62 words
 • ••• 50 Gelecek Zaman 1282 100
 • ••• 50 İş Dünyası-2352 100
 • ••• 50 Seyahat133 100
  türkei
  1 words
 • ••• 50 İnsanlar131 100
  türkisch
  1 words
 • ••• 50 Genitiv213 100
  des
  1 words
 • ••• 50 Doğa211 100
 • ••• 50 Tıp171 100
  krank
  1 words
 • ••• 50 Geniş Zaman ve Şimdiki Zaman 2173 100
  gehen · schwimmen
  2 words
 • ••• 50 Sıfatlar: Nominativ (Yalın Hal) - 2241 100
  aktive · ehemalige · eigenes · einfache · einfachen · externe · freien · gelber · gleichen · günstige · höchste · individuelle · interessante · jungen · letzten · möglichen · neuesten · nächste · offene · persönliche · politischen · schöne · schönen · soziale · sozialen · soziales · starke · starken · unterschiedliche · wichtige · zusätzlichen · ähnlichen · öffentliches
  33 words
 • ••• 50 Zarflar 3243 100
  alleine · allerdings · also · anders · ansonsten · außen · bald · bisher · dadurch · dafür · damals · daran · darauf · darum · davon · denn · derzeit · deshalb · deswegen · dran · drin · ebenfalls · eigentlich · endlich · gratis · her · hierher · hiermit · hierzu · hinaus · hinten · hinzu · insbesondere · inzwischen · irgendwie · jederzeit · lange · mal · mittlerweile · möglichst · natürlich · nochmals · raus · schließlich · sogar · soweit · trotzdem · unten · unterwegs · vielleicht · voraus · vorbei · vorne · wenigstens · wohl · zugleich · zumindest · zurück · zusammen · überall · übrigens
  61 words
 • ••• 50 Präteritum251 100
  bevor · vorher · zuvor
  3 words

  Präteritum geçmiş zamanın bir türüdür. Genel olarak anlam bakımından burada "geçmiş zaman" olarak adlandırılan "perfekt" ile arasında bir fark bulunmamaktadır. Daha ziyade yazı dilide kullanılmakla birlikte günlük hayatta da birçok fiilin bu zamanda çekimlenmesi olağandır.

 • ••• 50 Geçmiş Zaman252 100
 • ••• 50 Giyim63 100
 • ••• 50 Fiiller: Geniş ve şimdiki zaman61 100
  lachen
  1 words

  Düzenli fiillerin çekimi

  Birçok fiilin çekimi düzenlidir, ve Türkçedeki gibi her şahıs için fiilin sonuna farklı bir ek getirilir. Fakat Türkçede olduğu gibi Almancada özneyi atmamız mümkün değildir (örn: Türkçede “ben içerim” ya da “içerim” diyebiliriz fakat Almancada sadece “ich trinke” diyoruz, sadece “trinke” demek mümkün değildir)

  trinken (içmek)

  Türkçe örnek ek Almanca örnek
  Ben içerim -e ich trinke
  Sen içersin -st du trinkst
  O içer -t er/sie/es trinkt
  Biz içeriz -en wir trinken
  Siz içersiniz -t ihr trinkt
  Siz (resmi) içersiniz -en Sie trinken
  Onlar içerler -en sie trinken

  Düzensiz fiillerin çekimlerini ezberlemek zorundasınız.

  Şimdiki zaman/Geniş zaman için Almancada tek bir zaman

  Almancada “ben içiyorum” ve “ben içerim” demek için farklı fiil çekimleri yoktur, bunlar aynı şekilde ifade edilir (ich trinke), ve ancak konuşmanın genel içeriğinden hangisinin kastedildiği anlaşılabilir.

 • ••• 50 Akkusativ31 100
  apfel · brot · den · einen · esse · essen · esst · habe · haben · habt · hast · hat · isst · lese · lesen · liest · milch · nicht · trinke · trinken · trinkst · trinkt · wasser · zeitung
  24 words

  İsmin Halleri

  İsmin halleri Türkçede de bulunsa da, bunlar Almancadaki hallerle birebir örtüşmez. İsmin yalın hali, yani nominativ, genel olarak sadece özneler için kullanılır. Nesneler fiile göre farklı hallerde bulunabilirler. Almancada çoğu fiil Akkusativ nesne alır. Akkusativ kısmen Türkçede ismin –i haline denk gelse de, bu tamamen doğru değildir. Akkusativ direkt olarak olaydan etkilenen tüm nesneler için geçerlidir. Örneğin „Das Kind isst den Apfel - Çocuk elmayı yiyor“ derken „den Apfel“ Akkusativ haldedir ve bu ismin –i haline denk gelir. Ancak belirsiz bir nesneden bahsederken Türkçede ismin –i halini kullanmamamıza rağmen Almancada yine Akkusativ kullanıyoruz örneğin „Das Kind isst einen Apfel - Çocuk bir elma yiyor“

  Türkçenin aksine Almancada ismin halleri eklerle değil, artikel değişiklikleriyle belirtilir:

  İsmin Hali Eril Dişil Nötr Çoğul
  Nominativ der die das die
  Akkusativ den die das die
  Nominativ ein eine ein
  Akkusativ einen eine ein

  Düzenli fiillerin çekimi

  Birçok fiilin çekimi düzenlidir, ve Türkçedeki gibi her şahıs için fiilin sonuna farklı bir ek getirilir. Fakat Türkçede olduğu gibi Almancada özneyi atmamız mümkün değildir (örn: Türkçede “ben içerim” ya da “içerim” diyebiliriz fakat Almancada sadece “ich trinke” diyoruz, sadece “trinke” demek mümkün değildir)

  Türkçe örnek ek Almanca örnek
  Ben içerim -e ich trinke
  Sen içersin -st du trinkst
  O içer -t er/sie/es trinkt
  Biz içeriz -en wir trinken
  Siz içersiniz -t ihr trinkt
  Siz (resmi) içersiniz -en Sie trinken
  Onlar içerler -en sie trinken

  essen (yemek) fiilinin çekimi

  Bu fiil kısmen düzensizdir:

  Şahıs ek örnek
  Ben -e ich esse
  Sen -st du isst
  o -t er/sie/es isst
  biz -en wir essen
  siz (çoğul) -t ihr esst
  siz (resmi) -en Sie essen
  onlar -en sie essen

  haben (sahip olmak) fiili

  Türkçede “sahip olmak” diye bir fiil olsa da “ben X’e sahibim”den daha çok “benim X’im var” dediğimizi unutmayın. Yani Türkçede “var” ile bir isim cümlesi kullansak da Almancada bunu belirtmek için bir fiil kullanıyoruz.

  Şahıs Ek Örnek
  Ben -e ich habe
  Sen -st du hast
  o -t er/sie/es hat
  Biz -en wir haben
  Siz (çoğul) -t ihr habt
  siz (resmi) -en Sie haben
  onlar -en sie haben

  Şimdiki zaman/Geniş zaman için Almancada tek bir zaman

  Almancada “ben içiyorum” ve “ben içerim” demek için farklı fiil çekimleri yoktur, bunlar aynı şekilde ifade edilir (ich trinke), ve ancak konuşmanın genel içeriğinden hangisinin kastedildiği anlaşılabilir.

 • ••• 50 Resmî142 100
 • ••• 50 Renkler141 100
  blau · gelb · grün · rot · schwarz
  5 words
 • ••• 50 Meslekler143 100
 • ••• 50 Şart 2 (Konditional)342 100
  falls
  1 words
 • ••• 50 Soyut Nesneler - 2341 100
 • ••• 50 Dönüşlü Fiiller302 100
 • ••• 50 Soyut Nesneler - 3381 100
 • ••• 50 Karşılaştırma151 100
  groß · größer · klein
  3 words
 • ••• 50 Zarf ve Sıfatlar153 100
  eher · ganz · gewöhnlich · sehr · super · ziemlich
  6 words
 • ••• 50 Edilgen371 100
 • ••• 50 Emir Kipi372 100
 • ••• 50 Politika373 100

2020-03-28
0.022

Temel Bilgiler updated 2018-10-24 ^

İsimler

Almancada bütün isimler büyük harfle başlar. Mesela “Benim adım” demek için “mein Name”, ya da “bir elma” demek için “ein Apfel” diyoruz. Bu aslında bir cümledeki isim leri görmeniz için de kolaylık sağlar.

Dilbilgisi açısından cinsiyetler

Almancada isimler eril, dişil ya da nötr olarak kategorilere ayrılır. Mesela “Frau” (kadın) dişil, “Mann” (erkek) eril, ve “çocuk” nötr. Fakat dilbilgisi açısından cinsiyet her zaman gerçek cinsiyetle uyuşmayabilir. Mesela “ Mädchen” (kız çocuğu) nötr bir isimdir (das Mädchen). Her ismi cinsiyetiyle beraber öğrenmek çok önemlidir! Sonradan öğrenmeye çalışmak çok zordur ve bazen kelimelerin anlamları cinsiyetlerine göre değişebilir.

Genel olarak, belirtli harfitarif “die” (İngilizcedeki “the” gibi) ve belirsiz harfitarif “eine” (İngilizcedeki a/an gibi) dişil isimler için, “der” ve “ein” eril isimler için, “das” ve “ein” is nötr isimler için kullanılır. Örneğin "die Frau," "der Mann," ve "das Kind." Fakat Almanca cümlelerde ismin hallerine göre harfitarifler de değişir. Bu konular ilerideki becerilerde işlenecek.

eril nötr dişil
belirsiz ein Mann ein Mädchen eine Frau
belirli der Mann das Mädchen die Frau

sein (olmak) fiilinin çekimi

"sein" (olmak) gibi bazı fiiller tamamen düzensizdir ve çekimleri ezberlenmek zorundadır:

Almanca Türkçe
ich bin Ben ...m
du bist sen ...sin
er ist o (eril) …dir
sie ist o (dişil) …dir
es ist o (nötr) …dir
wir sind biz ...iz
ihr seid siz (çoğul, resmi değil) ...siniz
sie sind onlar …dirler
Sie sind siz (resmi) …siniz

Temel Bilgiler - 2 updated 2018-10-24 ^

Almancada Çoğullar – İsmin yalın hali

Türkçede bir ismi çoğul yapmak sonuna sadece –lar/-ler ekleyerek mümkün. Ne yazık ki Almancada bu kadar basit değil ve çok farklı şekillerde çoğulluk belirtilebilir. Aşağıdaki beş ipucu birçok çoğulu tahmin etmenize yardımcı olacaktır. Yalın haldeki çoğul isimler için harfitarif (artikel) her zaman diedir.

 1. –e çoğul eki: Tek heceli çoğu kelime çoğul eki olarak –e alır. Örneğin: das Brot-die Brote, das Spiel-die Spiele
 2. –er çoğul eki: Çoğu eril ve nötr isimler –er eki ile çoğul yapılır ve bazen “umlaut” (o-ö, u-ü, a-ä) değişiklikleri de oluşabilir. Örneğin: das Kind-die Kinder, der Mann-die Männer
 3. -n/-en çoğul eki: Çoğu dişil isim –n ya da –en ile çoğul yapılır ve “umlaut” değişikliğine uğramaz. Örneğin: “die Frau-die Frauen”, “die Kartoffel-die Kartoffeln”
 4. –s çoğul eki: Çoğu yabancı kökenli kelime –s eki ile çoğul yapılır. Örneğin: der Chef-die Chefs, der Job-die Jobs
 5. chen, -lein, -el, -er ile biten kelimeler genellikle çoğul eki almaz, sadece harfitarif değişikliğinden çoğul oldukları anlaşılır. Bazen “umlaut” eklendiği de olur. Örneğin: das Mädchen-die Mädchen, die Mutter-die Mütter, der Vater-die Väter
 6. –nen: -in ile biten dişil kelimeler –nen eki ile çoğul yapılır. Örneğin: "die Köchin- die Köchinnen "

sein (olmak) fiilinin çekimi

"sein" (olmak) gibi bazı fiiller tamamen düzensizdir ve çekimleri ezberlenmek zorundadır:

Almanca Türkçe
ich bin Ben ...m
du bist sen ...sin
er ist o (eril) …dir
sie ist o (dişil) …dir
es ist o (nötr) …dir
wir sind biz ...iz
ihr seid siz (çoğul, resmi değil) ...siniz
sie sind onlar …dirler
Sie sind siz (resmi) …siniz

Akkusativ updated 2018-10-24 ^

İsmin Halleri

İsmin halleri Türkçede de bulunsa da, bunlar Almancadaki hallerle birebir örtüşmez. İsmin yalın hali, yani nominativ, genel olarak sadece özneler için kullanılır. Nesneler fiile göre farklı hallerde bulunabilirler. Almancada çoğu fiil Akkusativ nesne alır. Akkusativ kısmen Türkçede ismin –i haline denk gelse de, bu tamamen doğru değildir. Akkusativ direkt olarak olaydan etkilenen tüm nesneler için geçerlidir. Örneğin „Das Kind isst den Apfel - Çocuk elmayı yiyor“ derken „den Apfel“ Akkusativ haldedir ve bu ismin –i haline denk gelir. Ancak belirsiz bir nesneden bahsederken Türkçede ismin –i halini kullanmamamıza rağmen Almancada yine Akkusativ kullanıyoruz örneğin „Das Kind isst einen Apfel - Çocuk bir elma yiyor“

Türkçenin aksine Almancada ismin halleri eklerle değil, artikel değişiklikleriyle belirtilir:

İsmin Hali Eril Dişil Nötr Çoğul
Nominativ der die das die
Akkusativ den die das die
Nominativ ein eine ein
Akkusativ einen eine ein

Düzenli fiillerin çekimi

Birçok fiilin çekimi düzenlidir, ve Türkçedeki gibi her şahıs için fiilin sonuna farklı bir ek getirilir. Fakat Türkçede olduğu gibi Almancada özneyi atmamız mümkün değildir (örn: Türkçede “ben içerim” ya da “içerim” diyebiliriz fakat Almancada sadece “ich trinke” diyoruz, sadece “trinke” demek mümkün değildir)

Türkçe örnek ek Almanca örnek
Ben içerim -e ich trinke
Sen içersin -st du trinkst
O içer -t er/sie/es trinkt
Biz içeriz -en wir trinken
Siz içersiniz -t ihr trinkt
Siz (resmi) içersiniz -en Sie trinken
Onlar içerler -en sie trinken

essen (yemek) fiilinin çekimi

Bu fiil kısmen düzensizdir:

Şahıs ek örnek
Ben -e ich esse
Sen -st du isst
o -t er/sie/es isst
biz -en wir essen
siz (çoğul) -t ihr esst
siz (resmi) -en Sie essen
onlar -en sie essen

haben (sahip olmak) fiili

Türkçede “sahip olmak” diye bir fiil olsa da “ben X’e sahibim”den daha çok “benim X’im var” dediğimizi unutmayın. Yani Türkçede “var” ile bir isim cümlesi kullansak da Almancada bunu belirtmek için bir fiil kullanıyoruz.

Şahıs Ek Örnek
Ben -e ich habe
Sen -st du hast
o -t er/sie/es hat
Biz -en wir haben
Siz (çoğul) -t ihr habt
siz (resmi) -en Sie haben
onlar -en sie haben

Şimdiki zaman/Geniş zaman için Almancada tek bir zaman

Almancada “ben içiyorum” ve “ben içerim” demek için farklı fiil çekimleri yoktur, bunlar aynı şekilde ifade edilir (ich trinke), ve ancak konuşmanın genel içeriğinden hangisinin kastedildiği anlaşılabilir.

Çoğul updated 2018-10-24 ^

Almancada Çoğullar – İsmin yalın hali

Türkçede bir ismi çoğul yapmak sonuna sadece –lar/-ler ekleyerek mümkün. Ne yazık ki Almancada bu kadar basit değil ve çok farklı şekillerde çoğulluk belirtilebilir. Aşağıdaki beş ipucu birçok çoğulu tahmin etmenize yardımcı olacaktır. Yalın haldeki çoğul isimler için harfitarif (artikel) her zaman diedir.

 1. –e çoğul eki: Tek heceli çoğu kelime çoğul eki olarak –e alır. Örneğin: das Brot-die Brote, das Spiel-die Spiele
 2. –er çoğul eki: Çoğu eril ve nötr isimler –er eki ile çoğul yapılır ve bazen “umlaut” (o-ö, u-ü, a-ä) değişiklikleri de oluşabilir. Örneğin: das Kind-die Kinder, der Mann-die Männer
 3. -n/-en çoğul eki: Çoğu dişil isim –n ya da –en ile çoğul yapılır ve “umlaut” değişikliğine uğramaz. Örneğin: “die Frau-die Frauen”, “die Kartoffel-die Kartoffeln”
 4. –s çoğul eki: Çoğu yabancı kökenli kelime –s eki ile çoğul yapılır. Örneğin: der Chef-die Chefs, der Job-die Jobs
 5. chen, -lein, -el, -er ile biten kelimeler genellikle çoğul eki almaz, sadece harfitarif değişikliğinden çoğul oldukları anlaşılır. Bazen “umlaut” eklendiği de olur. Örneğin: das Mädchen-die Mädchen, die Mutter-die Mütter, der Vater-die Väter
 6. –nen: -in ile biten dişil kelimeler –nen eki ile çoğul yapılır. Örneğin: "die Köchin- die Köchinnen "

Sıfat 1 updated 2018-10-24 ^

Sıfatlar

Türkçede olduğu gibi Almancada da sıfatlar, isimleri niteler ve tanımlar. Ancak Almancada sıfatlar, niteledikleri isim soylu sözcüklerin, cinsiyet ve hallerine göre değişiklik gösterirler. Almancada sıfat kullanırken, aşağıdaki durumlar göz önünde bulundurulmalıdır:

Eğer tanımlayıcı belirsizse (genitiv halde sıfat sonek aldığı gibi, isim soylu sözcük de "-es" soneki alır):

Eril Dişil Nötr
Nominativ ein guter Mann eine schöne Rose ein altes Buch
Akkusativ einen guten Mann eine schöne Rose ein altes Buch
Dativ einem guten Mann einer schönen Rose einem alten Buch
Genitiv eines guten Mannes einer schönen Rose eines alten Buches

Eğer tanımlayıcı belirliyse (genitiv halde sıfat sonek aldığı gibi, isim soylu sözcük de "-es" soneki alır):

Eril Dişil Nötr
Nominativ der gute Mann die schöne Rose das alte Buch
Akkusativ den guten Mann eine schöne Rose ein alte Buch
Dativ dem guten Mann der schönen Rose dem alten Buch
Genitiv des guten Mannes der schönen Rose des alten Buches

Eğer kelime çoğulsa (hem belirli hem çoğul durumdaysa sıfattaki sonek her zaman "-en" olur, ayrıca hem çoğul hem dativ haldeyken sıfat sonek aldığı gibi isim soylu sözcük de sonek alır):

Belirli çoğul Belirsiz çoğul
Nominativ die guten Männer gute Männer
Akkusativ die guten Männer gute Männer
Dativ den guten Männern guten Männern
Genitiv der guten Männer guter Männer

Fiiller: Geniş ve şimdiki zaman updated 2018-10-24 ^

Düzenli fiillerin çekimi

Birçok fiilin çekimi düzenlidir, ve Türkçedeki gibi her şahıs için fiilin sonuna farklı bir ek getirilir. Fakat Türkçede olduğu gibi Almancada özneyi atmamız mümkün değildir (örn: Türkçede “ben içerim” ya da “içerim” diyebiliriz fakat Almancada sadece “ich trinke” diyoruz, sadece “trinke” demek mümkün değildir)

trinken (içmek)

Türkçe örnek ek Almanca örnek
Ben içerim -e ich trinke
Sen içersin -st du trinkst
O içer -t er/sie/es trinkt
Biz içeriz -en wir trinken
Siz içersiniz -t ihr trinkt
Siz (resmi) içersiniz -en Sie trinken
Onlar içerler -en sie trinken

Düzensiz fiillerin çekimlerini ezberlemek zorundasınız.

Şimdiki zaman/Geniş zaman için Almancada tek bir zaman

Almancada “ben içiyorum” ve “ben içerim” demek için farklı fiil çekimleri yoktur, bunlar aynı şekilde ifade edilir (ich trinke), ve ancak konuşmanın genel içeriğinden hangisinin kastedildiği anlaşılabilir.

İyelik Ekleri updated 2018-10-24 ^

Eril/Nötr Dişil/Çoğul
benim mein meine
senin dein deine
onun (eril/nötr) sein seine
onun (dişil) ihr ihre
bizim unser unsere
sizin (çoğul) euer eure
onların ihr ihre
sizin (resmi) Ihr Ihre

Zamirler: Akkusativ updated 2018-10-24 ^

İsmin -i halinde kişi çekimleri aşağıdaki gibidir. Yalnız unutma ki, Türkçede ismin -i halini gerekitiren her fiil Almancada da ismin -i halini alacak diye bir kural yoktur.

Türkçe Almanca
beni mich
seni dich
onu sie/ihn/es
bizi uns
sizi (çoğul) euch
onları sie
sizi (resmi) Sie

Artikel Çekimleri: Dativ updated 2018-10-24 ^

.

Zamirler: Dativ updated 2018-10-24 ^

Türkçe Almanca
bana mir
sana dir
ona (dişil) ihr
ona (eril/nötr) ihm
bize uns
size (çoğul) euch
onlara ihnen
size (resmi) Ihnen

Präteritum updated 2018-10-24 ^

Präteritum geçmiş zamanın bir türüdür. Genel olarak anlam bakımından burada "geçmiş zaman" olarak adlandırılan "perfekt" ile arasında bir fark bulunmamaktadır. Daha ziyade yazı dilide kullanılmakla birlikte günlük hayatta da birçok fiilin bu zamanda çekimlenmesi olağandır.


11 skills with tips and notes

 
7.665