Streak Hall of Fame
4

Konrad127123

166441 XP#135153 1900#18130.
2562#1719
40144#1756

Learning German from Hungarian

Level 12 · 4505 XP

Crowns: 65/306

Skills: 30

Lessons: 140

Lexemes: 992

Strength: 98%

Created: 2013-10-30
Last Goal: 2022-01-24
Daily Goal: 1 XP
Last update: 2022-01-24 14:54:47 GMT+3


14203099

German Skills by StrengthCrownsNameOriginal Order

 • 32 Alapok11 @ 100% 0 •••

  words

  Üdvözlünk a Duolingón!

  Itt az aktuális leckével kapcsolatban találsz magyarázatot, segítséget, fontos tudnivalókat.

  Ebben a leckében a határozatlan névelő bukkan fel, ami alanyesetben eine vagy ein. Magyar megfelelője az "egy".

  A németben minden szónak van nyelvtani neme (a híres der-die-das...)

  -- Ha egy szó hímnemű vagy semlegesnemű, akkor "ein"

  ein Mann = egy férfi

  ein Junge = egy fiú

  ein Tisch = egy asztal

  -- Ha egy szó nőnemű, akkor "eine"

  eine Frau = egy nő

  eine Lampe = egy lámpa.

  Igen, a tárgyaknak, mint például az asztal és a lámpa, is van neme.

  Ein Mädchen? Miért?

  Fura dolog, az ember azt várná, hogy a "Mädchen" (lány) nőnemű legyen. De a nyelvtani nem nem mindig esik egybe a való életbeli nemmel.

  a "Mädchen" semlegesnemű, mert -chen kicsinyítőképzőt tartalmaz, és minden -chen-re végződő szó semlegesnemű.

  A helyes megoldás tehát

  ein Mädchen = egy lány

 • 23 Helló21 @ 100% 0 •••

  words
 • 23 Otthon23 @ 100% 0 •••

  words

  A főnevek neme

  A főneveknek a németben van neme. Ez nyelvtani nem, és nem feltétlenül egyezik a természetes nemmel. Minden főnév jelentésével együtt meg kell tanulni a nemét is. A nemet a névelő jelöli, amely a következő három közül valamelyik. Például:

  • der Mann — a férfi (hímnemű, Maskulinum)
  • die Frau — a nő (nőnemű, Femininum)
  • das Haus — a ház (semleges nemű, Neutrum)

  A főnevek nemét tehát meg kell tanulni a jelentésükkel együtt. Szerencsére vannak szabályszerűségek, amik ezt megkönnyítik, ha nem is minden főnév tanulásánál.

  Sok főnév nemét elárulja a végződése. Legtöbbször hímneműek a következő végződésű főnevek: -er, -ler, -ner, -ling, -ist, -ismus

  Gyakran a főnév végződése meghatározza a “nemet”

  • Gitarre — nőnemű (die Gitarre)
  • Computer — hímnemű (der Computer)
  • Mädchen (girl) — semleges nemű (das Mädchen)

  Ha egy tárgyat jelentő szó (nem személy vagy elvont fogalom) -e -re végződik, akkor majdnem mindig nőnemű:

  • Rose, Gitarre, Toilette, Lampe, …

  Ez -er végű szavak gyakran hímneműek:

  • Computer, Videorekorder, …

  A -chen végű szavak mindig semlegesneműek.

  Van még néhány hasonló szabályosság, ezekkel később találkozhattok.

  Azonban sok gyakori szó van, ahol nem segít a végződés. Ilyenkor tanuljátok meg a szó nyelvtani nemét a szóval együtt.

  • Tisch, Stuhl — hímnemű (der Tisch, der Stuhl)
  • Haus, Bett, Sofa, Licht — semleges nemű (das Haus, das Bett, das Sofa, das Licht)

  Határozatlan névelő

  Magyarul a határozatlan névelő “egy”, a határozott névelő pedig “a/az”. Németben ennél több variációt láthattok.

  Nőnemű szavak és többes szám

  nőnemű szavak esetén egy = eine

  • Das ist eine Lampe. (Az egy lámpa.)

  Az “a / az” megfelelője nőnemű szavak esetén “die”

  • Wer ist die Frau? (Kicsoda a nő?)
  • Die Rose ist hier. (A rózsa itt van.)

  A többes szám esetén is a “die” névelőt használjuk.

  • Die Rosen sind hier. (A rózsák itt vannak.)

  Ahogy az “egy”-et sem használjuk többes számban, az “eine”-nek sincsen többes száma. Ilyenkor simán nem írunk semmilyen névelőt.

  egyes számban: * Das ist eine Lampe. (Az egy lámpa.)

  többes számban: * Das sind Lampen. (Azok lámpák.)

  Nem nőnemű formák

  A másik két nemnek egyezik a határozatlan névelő formája: az ein-t használják.

  Minden nem ugyanaz a többes számban (alanyesetben minding "die" )

  • Hier sind die Rosen. (Itt vannak a rózsák.)
  • Hier sind die Sofas. (Itt vannak a kanapék.)

  Többes szám

  Ahogy az előző témakörben a német többes szám rendhagyó. Íme egy pár forma, amivel találkozni fogtok:

  egyes szám többes szám
  eine Lampe Lampen
  eine Tochter Töchter
  ein Bett Betten
  ein Sofa Sofas
  ein Stuhl Stühle
  ein Computer Computer

  Ahogy látjátok, néha egyszerű:

  • Minden-e-re végződő főnév -en-re végződik a többes számban.

  Néha a magánhangzó kicsit megváltozhat. (Tőhangváltás )

  Néhány főnév, (többnyire az -er végűek) egyáltalán nem változnak többes számban. Ezeknél a kontextusból derül ki (pl. az igealakból), hogy melyik melyik.

  • Das ist mein Computer. (Ez a számítógépem)
  • Das sind meine Computer. (Ezek a számítógépeim )

  Kiejtés

  A német kiejtés nem túl komplikált. Egy adott betűt általában ugyanúgy kell kiejteni a szavakban.

  Viszont van egy pár betű amelyeket máshogy kell kiejteni, mint a magyarban. Ezekre fel fogjuk hívni a figyelmed. Egyelőre próbáld meg azt utánozni, amit hallasz.

  Idegennyelvű szavak (pl. francia vagy angol) néha úgy hangzanak mint az eredeti:

  • Computer (mint angolul)
  • Garage (mint franciául)

  Speciális karakterek

  Van egy pár betű, amiket nem ismerünk a magyarban:

  • ä — Ezt a betűt “umlaut á”-nak hívják és úgy hangzik mint a magyar “e”. Ha nincs német billentyűzetünk, ezt a betűt írhatjuk “ae”-nek is.

  • ß — ez nem egy “B”-betű, hanem egy specialis “sz”-betű.”esz-cett”-nek (vagy “scharfes s”-nek) hívják, de úgy ejtik mint a magyar “sz”-betűt. Ha nincs német billentyűzetünk, ezt a betűt dupla “s”-el, azaz “ss”-el helyettesíthetjük.

 • 32 Család 131 @ 100% 0 •••

  words

  A muterom és a faterom

  Családtagokról beszélve hasznos tudni, hogy mondjuk, hogy az én ...m , a te ...d:

  meine Mutter az anyám

  deine Mutter az anyád

  mein Vater az apám

  dein Vater az apád

  Vegyük észre, hogy alanyesetben a nőnemű szavak esetén a meine, deine alakot használjuk, hímnemű és semlegesnemű szavak esetén pedig a mein, dein alakot.

  Például, mivel a die Lampe nőnemű, a das Sofa pedig semlegesnemű:

  meine Lampe - a lámpám

  mein Sofa - a kanapém

  nicht

  Ha egy mondaton belül egy melléknevet tagadunk, illesszük bele a nicht szót a melléknév elé.

  Dein Großvater ist alt. - A nagyapád öreg.

  Dein Großvater ist nicht alt. - A nagyapád nem öreg.

  sie und er

  Míg magyarban csak azt mondjuk, hogy ő, függetlenül attól, hogy férfiról vagy nőről beszélünk, németben háromféle személyes névmást használhatunk itt:

  ő neme
  er hímnem
  sie nőnem
  es semlegesnem

  Sie ist Anna. - Ő Anna.

  Er ist Karl. - Ő Karl.

  Sie ist meine Mutter. - Ő az anyám.

  Er ist mein Vater. - Ő az apám.

  Das ist meine Mutter. - hogy is van ez?

  No, de ha a “Sie ist meine Mutter.” a megfelelő, miért láthatunk olyan mondatokat, hogy “Das ist meine Mutter. “?

  Ez szituációtól függ. Ha éppen bemutatsz valakit, a “das ist” használatos.

  mondhatod: Szia, XY vagyok, és ő itt a lányom, Anna.

  Hallo, ich bin XY, und das ist meine Tochter, Anna.

  A sie ist inkább akkor használható, ha már eleve tudjuk, kiről beszélünk.

  Wer ist Anna? - Sie ist meine Tochter.

  Kicsoda Anna? - Ő a lányom.

 • 23 Te42 @ 100% 0 •••

  words

  Szórend

  A német mondatok felépítése nem egyezik meg a magyaréval. Németben az ige kijelentő mondatokban mindig a második helyen áll, németül Verbzweitstellung.

  Mint a magyarban, az ige egy része megváltozik. :

  • Ich bin. Du bist. (Én vagyok. Te vagy)

  Ez a rész általában a második helyen van.

  1 2
  Ich bin hier.
  Meine Mutter ist in Irland.

  Az ige “maradéka” a legvégére kerül. Ebben a témakörben olyan elemekkel találkozol, amelyek “valamennyire” az igéhez tartoznak. Ezek kiegészítik az igét: az ige hiányosnak tűnik nélkülük. Ezt a főige befejezett melléknévi igenevének, vagy egyszerűbben németül Partizip II vagy Partizip Perfektnek hívjuk. Ezek a mondatok legvégére kerülnek

  1 2 vége
  Meine Mutter ist in Irland.
  Ich trinke Tee.

  Emiatt minden másnak a második helyen lévő ige és a Partizip II között kell lennie.

  1 2 vége
  Meine Mutter ist oft in Irland.
  Ich trinke oft Tee.

  Ez zavarja össze a leggyakrabban a tanulókat. Mindig figyelj a mondatszerkezetre. Van olyan, amelyik elfogadható az angolban de lehetetlen a németben.

  Igen/Nem kérdések

  A magyarban a kérdő és a kijelentő mondatok szerkezete ugyanolyan:

  A németben viszont megváltozik a sorrendje a szavaknak

  1 2 vége
  Du bist alt.
  Bist du alt?
  Du trinkst Kaffee.
  Trinkst du Kaffee?

  Igevégződések

  Németben az igének majdnem minden személyi formája különböző, pont mint a magyarban. .

  Németben a du (egyes szám második személy, “te”) minden igénél ugyanaz. Amikor du-t látsz az ige st-re fog végződni

  • Du bist. Du hast. Du kommst.

  Du heißt kivételnek tűnik, de nem az. Ennek az az oka, hogy a fura ß-betű igazából egy S-betű. Sosem lesz -s- egy ß után.

 • 23 Én43 @ 100% 0 •••

  words
 • 23 Birtokos50 @ 100% 0 •••

  words

  Kein vagy nicht?

  Tagadó mondatokban, használjunk nicht-et, ha

  • egy melléknevet tagadunk.

  Er ist groß. Ő magas.

  Er ist nicht groß. Ő nem magas.

  • az igét tagadjuk a mondatban.

  Ich renne. Futok.

  Ich renne nicht. Nem futok.

  • Személynevek előtt.

  Ich bin Jonas. Jonas vagyok.

  Ich bin nicht Jonas. Nem vagyok Jonas.

  Mikor használjuk azt hogy kein / keine /keinen… ?

  • a legegyértelműbb jel az, ha az állító mondatban ein szerepelt. Ekkor csak alakítsuk át az “ein”-t “kein”-ná. (Soha sincsen olyan a mondatban, hogy “nicht ein”!)

  Das ist eine Katze. Ez egy macska.

  Das ist keine Katze. Ez nem egy macska.

  Das ist ein Hund. Ez egy kutya.

  Das ist kein Hund. Ez nem egy kutya.

  • Ha egy névelő nélküli főnév szerepelt az állító mondatban. (A tulajdonnevek most nem számítanak, azokat már láttuk az előző részben)

  Ich habe Hunger. Éhes vagyok.

  Ich habe keinen Hunger. Nem vagyok éhes.

  Ich esse Fleisch. Eszem húst.

  Ich esse kein Fleisch. Nem eszem húst.

 • 23 Többesszám61 @ 100% 0 •••

  words

  Többesszám

  Mint korábban említettük, a német többes számú alakok meglehetősen szabálytalanok. Íme néhány szó a mostani leckéből:

  egyesszám többesszám
  eine Lampe Lampen
  eine Tochter Töchter
  ein Bett Betten
  ein Sofa Sofas
  ein Stuhl Stühle
  ein Computer Computer

  Néha nagyon egyszerű:

  • Minden * -e * végű főnév többesszáma * -en * -re végződik.

  Néha a magánhangzó kissé megváltozik ( például Stadt - Städte, Stuhl -Stühle )

  Néhány főnév többes számban ugyanaz marad. (általában az * -er * végűek). Ekkor meg kell néznünk a teljes mondatot és a kontextust, hogy eldöntsük, mit is jelent:

  • Das ist ein Computer. (Ez egy számítógép.)
  • Das sind Computer. (Ezek számítógépek.)
 • 23 Származás72 @ 100% 0 •••

  words

  Igeragozás

  Most már találkoztatok a szabályos végződésekkel egyes számban:

  személy végződés példa
  én -e ich singe
  te -st du singst
  ő -t sie/er singt

  a létige (lenni) erősen szabálytalan:

  személy alak
  én ich bin
  te du bist
  ő sie/er ist

  Névelők és hasonló szavak

  Ahogy már biztosan észrevetted, sok névelő van. Többek között utalnak a főnév nemére, de ezek nem feltétlenül egyeznek mindig.

  Magyar nőnem többes szám hímnem
  ő/ők/ő sie sie er
  a/az die die der
  ez diese diese dieser
  melyik welche welche welcher
  enyém/ az én …-m meine meine meiner
  tiéd/ a te …-d deine deine deiner

  Ez a következőképpen néz ki.

  Magyar nőnem többes szám nem nőnem
  egy eine ein
  én …-m meine meine mein
  te …-d deine deine dein
  nem/nincs keine keine kein

  E-re végződik, mégis hímnemű?

  Korábban már említettük, hogy a szavak, amik -e-re végződnek, gyakran nőneműek:

  • die Lampe, die Rose, die Gitarre, die Garage

  Ez nem szükségszerűen igaz olyan főnevekre, amelyek absztrakt konceptusokra, emberekre vagy állatokra utalnak:

  Junge (fiú gyerek) and Chinese (Kínai férfi) hímneműek. Az ok egyszerű: a jelentése is egy férfit vagy fiút takar.

  • Emberekre vonatkozó főnevek, amik -e-re végződnek sokszor hímneműek

  Absztrakt ötletekre vonatkozó szavak (nem dolgok, nem emberek), amelyek -e-re végződnek mindenféle neműek lehetnek Name (név) hímnemű, míg Ende(vége) semleges nemű. Viszont:ha tippelni kell, akkor a "die" még mindig a legjobb választás!

  Hibajelentés

  Igen, mi is elkövetünk hibákat. Ha találsz egyet, kérlek jelentsd. Használd a “jelentés” gombot. Ha csak a fórumon jelented, akkor esetleg nem látjuk

  Ezenkívül kérjük, hogy kétszer ellenőrizzétek. Több száz jelentést kapunk naponta. Több mint 99%-uk nem valós hibát jelent be. A karbantartást önkéntesek végzik, szóval itt te is hozzájárulhatsz.

  Hova kerül az auch (is)?

  Emlékezz arra, hogy a németnek egy különös, következetes mondatszerkezete van.

  • Az ige, ami a személlyel változik, a második helyre kerül.
  • Az ige maradéka a végére kerül
  • Minden más a kettő közé kerül.

  Auch (is) az ige első és második része közé kerül.

  1 2 maradék vége
  Ich komme auch aus Japan.

  Nem kerülhet a mondat legvégére, mert az megszegné a mondatszerkezet szabályait.

  sondern(hanem) vs. aber(de)

  Általában gondolj a sondern-re mint nem A, hanem B:

  • Das ist kein Mann, sondern eine Frau. (Ez nem egy férfi, hanem egy nő)
  • Ich komme nicht aus Japan, sondern aus China. (Nem japánból jöttem, hanem Kínából)

  Más kontextusban használd az aber-t:

  • Ich komme aus China, aber ich lebe in Japan. (Kínábol jövök, de Japánban élek)
  • Ich komme nicht aus China, aber ich spreche Chinesisch. (Nem kínábol jövök, de beszélek kínaiul.)
 • 23 Szükség73 @ 100% 0 •••

  words

  A harmadik nem — semlegesnem

  Korábban tanultad, hogy a névelők és hasonló szavak a nem és szám függvényében megváltoznak. A következő táblázatban lévő szavak a nőnemű és többesszám -ban ugyan azok.

  Magyar nőnem. / többes szám. hímnem
  ő/ők/ő sie er
  a/az die der
  ez diese dieser
  melyik welche welcher
  enyém meine meiner
  tiéd deine deiner

  Van még egy nem(semleges). Itt vannak a megegyező formái a_hímnemmel_ együtt összehasonlításként:

  Magyar hímnem. semleges
  ő/az er es
  a/az der das
  ez dieser dieses
  melyik welcher welches
  enyém meiner meines
  tiéd deiner deines

  Ahogy látod, általában nőnem (és_többesszám_) -e-re végződik, hímnem -er-re, és_semleges_ -es-re.

  Igazából már találkoztál semleges főnevekkel korábban:

  • das Bett, das Wasser, das Kind, das Sofa, das Telefon, das Zimmer, das Haus

  Van, amikor nem feltűnő a különbség, mert a határozatlan névelők a_hímnem_ és_semlegesnem_ esetén megegyeznek:

  Magyar nőnem. többes szám. hímnem. / semleges nem.
  a/az eine ein
  nincs keine keine kein
  én …-m meine meine mein
  te …-d deine deine dein

  Tehát, két névelő-típusú szócsoport van: a határozott (der,die,das) és a határozatlan (ein,eine) A legjobban úgy tanulod meg őket, ha sokat gyakorolsz

  A lányok nem dolgok!!

  Igen, egyetértünk Emlékezz arra, hogy a németben sokszor a “nem” a szó formájától függ, nem attól, hogy mit jelent.("nyelvtani nem"). Ezért, die Lampe nőnemű, mert a szó egy tárgy és -e-re végződik. Der Computer hímnemű, mert a legtöbb-er-re végződő szó éppen az.

  Általános szabályként megjegyezheted, hogy az embereknél a nyelvtani nem többnyire megegyezik a valós nemmel, az állatoknál és tárgyaknál viszont nem.

  Még sokkal több végződés van, ami elárulja a főnév nemét. Mint korábban már említettük a-chen-re végződő szavak mindig semleges neműek.

  • das Mädchen (semleges)

  A -chen a németben a kicsinyítő képző, mint a -ka/-ke a magyarban.

 • 32 Utazás82 @ 100% 0 •••

  words

  Szórend ismét

  A német nyelvben fontos szabály, hogy a ragozott ige a második pozícióban áll.

  • Ich tanze. ( Táncolok.)
  • Der Mann kommt aus China. (A férfi Kínából származik.)

  Ezekben a példákban a mondat alanya (“ich”, “der Mann”) van az első helyen.

  De másféle szavak is kerülhetnek első helyre, és továbbra is a második helyen áll az ige. Ekkor az alany az ige utánra kerül át.

  • Ich schwimme am Montag oft. (Gyakran úszom hétfőn.)
  • Am Montag schwimme ich oft. (Hétfőn gyakran úszom.)
  1 2 vége
  Er tanzt am Freitag.
  Am Freitag tanzt er.
  Ich schwimme am Montag oft.
  Am Montag schwimme ich oft.

  Néhány enyhén rendhagyó ige.

  A legtöbb ige ragozásakor csak a végződés változik, de van néhány gyakori ige, ahol a tőhang is megváltozik:

  személy vezet lát alszik
  ich fahre sehe schlafe
  du fährst siehst schläfst
  er/sie fährt sieht schläft

  Vegyük észre hogy a tőhang csak egyes számban, második és harmadik személyben változik meg.

  A gehen gyaloglást jelent

  Magyarul mondhatjuk hogy “Busszal megyek iskolába” vagy “Kínába megyek repülővel”, de a németben a “gehen” csak gyaloglást jelent.

  Tehát ha busszal, autóval vagy biciklivel megyek iskolába: ich fahre, ha pedig repülök, akkor: ich fliege

  Ha gyalog megyek: ich gehe.

 • 32 Testvérek91 @ 100% 0 •••

  words
 • 32 Család 2102 @ 100% 0 •••

  words
 • 32 Hobbi111 @ 100% 0 •••

  words

  Im és ins

  Az im jelentése általában, valamiben az "ins" szót akkor használjuk, ha valamibe megyünk.

  • Ich bin im Theater. (A színházban vagyok.)
  • Ich gehe ins Theater. (A színházba megyek.)

  Az im az in+dem összevonásával keletkezett, az ins pedig az in+das összevonásából.

  Később látni fogjátok, hogy ezek egy nagyobb rendszer részei.

  Továbbá, használhatjuk az im-et hónapokkal és évszakokkal:

  • Im Juli, im Winter

  Igeragozás: ti

  Eddig ezeket az igealakokat tanultátok:

  tanul vezet van vmi-je
  főnévi igenév lernen fahren haben
  ich (én) lerne fahre habe
  du (te) lernst fährst hast
  er/sie/es (ő) lernt fährt hat
  wir (mi) lernen fahren haben
  sie (ők) lernen fahren haben

  A főnévi igenév (lernen, fahren, haben) szerepel a szótárakban.

  Most megismerhetitek a többes szám második személyű alakot is (ti).

  Ez az alak mindig t -re végződik, és az ige gyökere ugyanaz, mint a szótári alaké. Hasonlítsuk ezt össze az egyesszám harmadik személlyel, ahol viszont a tőhangváltozás történhet.

  tanul vezet van vmije
  főnévi igenév lernen fahren haben
  er/sie/es (ő) lernt fährt hat
  ihr (ti) lernt fahrt habt

  Gern

  Magyarul mondhatjuk, hogy:

  • Szeretem a csokoládét. Szeretek úszni.

  Korábban láttuk, hogy a "mögen" jelentheti azt, hogy szeretni/kedvelni:

  • Ich mag Schokolade. Szeretem a csokoládét.

  De a "mögen"-t csak főnevekkel használhatjuk. Igék esetén van egy másik szerkezet erre:

  • Ich schwimme gern. Szívesen úszom. /Szeretek úszni.

  A gern egy határozószó, ami egy ige jelentését módosítja. Magyarul hasonlóan működik a szívesen. Szívesen úszom. Szívesen táncolok.

  Hová helyezzük a "gern"-t a mondatban? Ha már tudjuk, hová kerül az "oft", tegyük ugyanoda:

  • Ich gehe oft ins Theater. (Gyakran járok színházba.)
  • Ich gehe gern ins Theater. (Szívesen járok színházba.)

  Időnként azt is mondják/ írják, hogy "gerne". A "gern" és "gerne" ugyanazt jelentik és felcserélhetők egymással.

 • 32 Panaszkodás113 @ 100% 0 •••

  words

  Igeragozás: lenni

  A létige "sein" (lenni) rendhagyó ragozású. Íme az összes alakja jelen időben:

  lenni sein
  én ich bin
  te du bist
  ő er/sie/es ist
  mi wir sind
  ti ihr seid
  ők sie sind

  Vegyük észre, hogy (mint minden igénél) a mi és ők alakok most is megegyeznek.

  Módbeli segédigék

  A módbeli segédigék kicsit másképp ragozódnak, mind a szabályos igék. Gyakran történik tőhangváltás,

  Továbbá most az egyes szám első személyű és az egyes szám harmadik személyű alak megegyezik!

  személy tud
  ich kann
  du kannst
  er/sie/es kann
  wir können
  ihr könnt
  sie können

  Általában a módbeli segédigéket egy másik ige szótári alakjával együtt használjuk.

  • Ich kann nicht schwimmen. (Nem tudok üszni.)

  Felszólító mód: ti

  A felszólító mod tobbes szám második személyú alakja egyszerű: vegyük a kijelentő módú "ti" alakot, és hagyjuk el személyes névmást.

  • Ihr trinkt kein Bier. (Nem isztok sört.)
  • Trinkt kein Bier! (Ne igyatok sört!)

  Túl sok ihr?

  Az ihr szó többmindent is jelent a németben

  az övé (nőé) ihr Bier (az ő söre)
  az övék ihr Bier (az ő sörük)
  ti ihr trinkt (ti isztok)

  A szövegkörnyezetből kiderül, hogy melyik jelentésről van szó éppen.

  Finden

  A finden jelentése "találni, megtalálni":

  • Ich kann mein Handy nicht finden! (Nem találom a mobilomat! )

  Arra is használhatjuk, hogy elmondjuk a véleményünk valamiről:

  • Ich finde den Film gut. ( Jónak találom a filmet.)
 • 32 Étel122 @ 100% 0 •••

  words

  mögen

  A "mögen" jelentése kedvelni/szeretni, a "möchte" alaké pedig: szeretne.

  • Ich mag Pizza! (Szeretem a pizzát!)
  • Ich möchte Pizza! (Szeretnék pizzát!)
  személy mögen (polite form)
  ich mag möchte
  du magst möchtest
  er/sie/es mag möchte
  wir mögen möchten
  ihr mögt möchtet
  sie mögen möchten

  A mögen csak főnevekkel használható, igék mellett inkább használjuk a "gern"-t.

  • Ich trinke gern Cola. (Szeretek kólát inni.)

  De a möchten igék mellett is használható:

  • Ich möchte schlafen. (Szeretnék aludni.)
  • Ich möchte Cola trinken. (Szeretnék kólát inni.)

  Müssen

  Akárcsak a mögen, a müssen módbeli segédige is magánhanzót változtat egyes számban

  személy müssen
  ich muss
  du musst
  er/sie/es muss
  wir müssen
  ihr müsst
  sie müssen

  A müssen jelentése kell, muszáj.

  • Ich muss schlafen! (Aludnom kell!)

  A "nicht müssen" pedig azt jelenti, hogy valamit nem kell megtenni.

  • Ich muss nicht schlafen. (Nem kell aludnom. Nem muszáj aludnom.)

  Zu és zum

  Tanuljátok meg a zu Hause ("otthon") kifejezést, mintha egy szó lenne.

  Étkezésekre gyakran a zum-ot használjuk:

  • Ich esse zum Mittagessen eine Pizza. (Eszem egy pizzát ebédre.)

  Durst und Hunger

  Magyarul azt mondjuk, hogy "éhes vagyok/szomjas vagyok", de németül általában azt mondják, hogy "Ich habe Hunger/Durst" (szó szerint, kb "éhségem van / szomjam van").

 • 32 Étterem132 @ 100% 0 •••

  words

  Magázódás

  Korábban már láttuk a "te" és "ti" alakokat, de van egy magázódó alak is. Ekkor ugyanazt az igeragozást használjuk mint a többesszám harmadik személy (sie = ők) esetén.

  személy trinken
  du trinkst
  ihr trinkt
  sie/Sie trinken

  Hogy tudjuk megkülönbözteni, hogy "ők" vagy "Ön"? A magázódó Sie alakot mindig nagybetűvel írjuk, bárhol is legyen a mondatban.

  A többes számú magázódó alak (Önök, Maguk) szintén Sie.

  • Wo sind sie? (Hol vannak ők?)
  • Wo sind Sie? (Hol van Ön? Hol vannak Önök?)

  De ha a Sie az első szó a mondatban, a nagybetűvel írás nem segít megkülönböztetni. Ilyenkor mindegyiket jelentheti.

  • Sie sind da! ( Ott vannak ők/Ott van Ön/Ott vannak Önök! )

  Az egyesszám harmadik személyű sie (ő, nőnemben) szintén kisbetűvel íródik. Ezt az alakot meg tudjuk különböztetni azáltal, hogy az ige E/3 ragozású mellette.

  • Wo ist sie? (Hol van ő?)
  • Sie ist da! ( Ott van ő!)

  Magázódás esetén a gyakori megszólítás Herr/Frau és a személy családneve:

  • Guten Tag, Herr Müller! ( Jó napot, Müller úr!)
  • Willkommen, Frau Schmidt! (Üdvözlöm, Schmidt asszony!)

  Főnév végződések

  Időnként a szó végződése segít meghatározni a nyelvtani nemét.

  • -chen ( mindig das)
  • -er (gyakran der)
  • -e (gyakran die)

  Egy igét főnévvé alakíthatunk ay -ung képző segítségével. Ezek a szavak mind nőneműek.

  • die Wohnung, die Reservierung, die Rechnung (a lakás, a foglalás, a számla)
 • 32 Tanterem141 @ 100% 0 •••

  words
 • 32 Reggeli142 @ 100% 0 •••

  words
 • 32 Barátok152 @ 100% 0 •••

  words
 • 32 Bolt153 @ 100% 0 •••

  words
 • 32 Nyelvek162 @ 100% 0 •••

  words
 • 32 Nyaralás163 @ 100% 0 •••

  words
 • 32 Szabadidő172 @ 100% 0 •••

  words
 • 32 Iskola182 @ 100% 0 •••

  words
 • 32 Bútor183 @ 100% 0 •••

  words
 • 32 Felszólító192 @ 100% 0 •••

  words
 • 41 Buli193 @ 75% 25 •••

  words
 • 41 Időjárás201 @ 100% 0 •••

  words
 • 41 Iroda202 @ 75% 25 •••

  words
 • 50 Ruha212 @ 25% 75 •••

  words
 • 50 Emberek213 @ 25% 75 •••

  words

  Általában egy főnévnek két alakja van, az egyes szám és a többes szám, például:

  • der Hund, die Hunde
  • die Katze, die Katzen

  Továbbá, részes esetben többes számban minden főnév kap még egy -n végződést (kivéve, ha a többes számú alak már eleve -n -re vagy -s -re végződött)

  • die Hunde, mit den Hunden (a kutya, a kutyákkal)
  • das Kind, mit den Kindern (a gyerek, a gyerekekkel)

  • de:

  • die Katzen, mit den Katzen (a macska, a macskákkal)
  • die Autos, mit den Autos (az autó, az autókkall)

  Gyenge főnevek - N-deklination

  Ebben a témakörben a főnevek egy speciális csoportjával találkozunk. Minden ide tartozó szó hímnemű.

  Ezeknek a szavaknak minden alakja -en -re végződik, kivéve az egyes szám alanyesetet.

  • Der Junge ist nett. Ich kenne einen Jungen.

  • A fiú kedves. Ismerek egy kedves fiút.

  Ebbe a csoportba tartozik:

  • majdnem minden -e végű hímnemű főnév. (Junge, Name, Kollege, Türke, …)
  • az -ist vagy -ent végű szavak
  • és még néhány egyéb hímnemű főnév

  Például, a der Junge (a fiú) alakjai:

  Eset egyes szám többes szám
  alanyeset der Junge die Jungen
  tárgyeset den Jungen die Jungen
  részeseset dem Jungen den Jungen
 • 50 Egyetem221 100 •••

  words
 • 50 Piac222 100 •••

  words
 • 50 Háziállatok231 100 •••

  words
 • 50 Főzés232 100 •••

  words
 • 50 Állatkert241 100 •••

  words
 • 50 Park242 100 •••

  words
 • 50 Kávézó251 100 •••

  words
 • 50 Erdő252 100 •••

  words
 • 50 Betegség262 100 •••

  words
 • 50 Hivatal263 100 •••

  words
 • 50 Lakás271 100 •••

  words
 • 50 Munka272 100 •••

  words
 • 50 Utazás 2282 100 •••

  words
 • 50 Tanulás283 100 •••

  words
 • 50 Egészség291 100 •••

  words
 • 50 Turista293 100 •••

  words
 • 50 Sport301 100 •••

  words
 • 50 Emberek 2302 100 •••

  words

  melléknévből képzett főnevek

  Van a főneveknek egy csoportja, amelyek épp olyan végződéseket kapnak, mint a melléknevek.

  melléknév főnév
  ein deutscher Mann ein Deutscher
  der deutsche Mann der Deutsche
  eine deutsche Frau eine Deutsche
  mit einer deutschen Frau mit einer Deutschen

  Vegyük észre, hogy
  der Deutsche = a német (férfi)
  die Deutsche = a német (nő)
  das Deutsche = a német nyelv

  ebben a témakörben ezek a szavak jönnek elő:

  melléknév Melléknévi főnév (hímnemű alak)
  deutsch (német) Deutscher (német férfi)
  erwachsen (felnőtt) Erwachsener (felnőtt)
  verwandt (rokon) Verwandter (rokon)
  bekannt (ismert) Bekannter (ismerős)
  jugendlich (fiatalos) Jugendlicher (kamasz)

  egy hivatalnok = “ein Beamter”
  a hivatalnok = “der Beamter”

  A férfi hivatalnok úgy ragozódik mint egy melléknévből képzett főnév, azonban a női alakja megváltozott: ez die Beamtin, ami már egy teljesen normális főnév.

  A “die Beamte” alak is helyes, de most már kevésbé használják.

 • 50 Ünnep311 100 •••

  words

2021-10-15
0.007

··········· Table of Contents ···········

Alapok updated 2021-03-17

Üdvözlünk a Duolingón!

Itt az aktuális leckével kapcsolatban találsz magyarázatot, segítséget, fontos tudnivalókat.

Ebben a leckében a határozatlan névelő bukkan fel, ami alanyesetben eine vagy ein. Magyar megfelelője az "egy".

A németben minden szónak van nyelvtani neme (a híres der-die-das...)

-- Ha egy szó hímnemű vagy semlegesnemű, akkor "ein"

ein Mann = egy férfi

ein Junge = egy fiú

ein Tisch = egy asztal

-- Ha egy szó nőnemű, akkor "eine"

eine Frau = egy nő

eine Lampe = egy lámpa.

Igen, a tárgyaknak, mint például az asztal és a lámpa, is van neme.

Ein Mädchen? Miért?

Fura dolog, az ember azt várná, hogy a "Mädchen" (lány) nőnemű legyen. De a nyelvtani nem nem mindig esik egybe a való életbeli nemmel.

a "Mädchen" semlegesnemű, mert -chen kicsinyítőképzőt tartalmaz, és minden -chen-re végződő szó semlegesnemű.

A helyes megoldás tehát

ein Mädchen = egy lány

Otthon updated 2021-04-10

A főnevek neme

A főneveknek a németben van neme. Ez nyelvtani nem, és nem feltétlenül egyezik a természetes nemmel. Minden főnév jelentésével együtt meg kell tanulni a nemét is. A nemet a névelő jelöli, amely a következő három közül valamelyik. Például:

 • der Mann — a férfi (hímnemű, Maskulinum)
 • die Frau — a nő (nőnemű, Femininum)
 • das Haus — a ház (semleges nemű, Neutrum)

A főnevek nemét tehát meg kell tanulni a jelentésükkel együtt. Szerencsére vannak szabályszerűségek, amik ezt megkönnyítik, ha nem is minden főnév tanulásánál.

Sok főnév nemét elárulja a végződése. Legtöbbször hímneműek a következő végződésű főnevek: -er, -ler, -ner, -ling, -ist, -ismus

Gyakran a főnév végződése meghatározza a “nemet”

 • Gitarre — nőnemű (die Gitarre)
 • Computer — hímnemű (der Computer)
 • Mädchen (girl) — semleges nemű (das Mädchen)

Ha egy tárgyat jelentő szó (nem személy vagy elvont fogalom) -e -re végződik, akkor majdnem mindig nőnemű:

 • Rose, Gitarre, Toilette, Lampe, …

Ez -er végű szavak gyakran hímneműek:

 • Computer, Videorekorder, …

A -chen végű szavak mindig semlegesneműek.

Van még néhány hasonló szabályosság, ezekkel később találkozhattok.

Azonban sok gyakori szó van, ahol nem segít a végződés. Ilyenkor tanuljátok meg a szó nyelvtani nemét a szóval együtt.

 • Tisch, Stuhl — hímnemű (der Tisch, der Stuhl)
 • Haus, Bett, Sofa, Licht — semleges nemű (das Haus, das Bett, das Sofa, das Licht)

Határozatlan névelő

Magyarul a határozatlan névelő “egy”, a határozott névelő pedig “a/az”. Németben ennél több variációt láthattok.

Nőnemű szavak és többes szám

nőnemű szavak esetén egy = eine

 • Das ist eine Lampe. (Az egy lámpa.)

Az “a / az” megfelelője nőnemű szavak esetén “die”

 • Wer ist die Frau? (Kicsoda a nő?)
 • Die Rose ist hier. (A rózsa itt van.)

A többes szám esetén is a “die” névelőt használjuk.

 • Die Rosen sind hier. (A rózsák itt vannak.)

Ahogy az “egy”-et sem használjuk többes számban, az “eine”-nek sincsen többes száma. Ilyenkor simán nem írunk semmilyen névelőt.

egyes számban: * Das ist eine Lampe. (Az egy lámpa.)

többes számban: * Das sind Lampen. (Azok lámpák.)

Nem nőnemű formák

A másik két nemnek egyezik a határozatlan névelő formája: az ein-t használják.

Minden nem ugyanaz a többes számban (alanyesetben minding "die" )

 • Hier sind die Rosen. (Itt vannak a rózsák.)
 • Hier sind die Sofas. (Itt vannak a kanapék.)

Többes szám

Ahogy az előző témakörben a német többes szám rendhagyó. Íme egy pár forma, amivel találkozni fogtok:

egyes szám többes szám
eine Lampe Lampen
eine Tochter Töchter
ein Bett Betten
ein Sofa Sofas
ein Stuhl Stühle
ein Computer Computer

Ahogy látjátok, néha egyszerű:

 • Minden-e-re végződő főnév -en-re végződik a többes számban.

Néha a magánhangzó kicsit megváltozhat. (Tőhangváltás )

Néhány főnév, (többnyire az -er végűek) egyáltalán nem változnak többes számban. Ezeknél a kontextusból derül ki (pl. az igealakból), hogy melyik melyik.

 • Das ist mein Computer. (Ez a számítógépem)
 • Das sind meine Computer. (Ezek a számítógépeim )

Kiejtés

A német kiejtés nem túl komplikált. Egy adott betűt általában ugyanúgy kell kiejteni a szavakban.

Viszont van egy pár betű amelyeket máshogy kell kiejteni, mint a magyarban. Ezekre fel fogjuk hívni a figyelmed. Egyelőre próbáld meg azt utánozni, amit hallasz.

Idegennyelvű szavak (pl. francia vagy angol) néha úgy hangzanak mint az eredeti:

 • Computer (mint angolul)
 • Garage (mint franciául)

Speciális karakterek

Van egy pár betű, amiket nem ismerünk a magyarban:

 • ä — Ezt a betűt “umlaut á”-nak hívják és úgy hangzik mint a magyar “e”. Ha nincs német billentyűzetünk, ezt a betűt írhatjuk “ae”-nek is.

 • ß — ez nem egy “B”-betű, hanem egy specialis “sz”-betű.”esz-cett”-nek (vagy “scharfes s”-nek) hívják, de úgy ejtik mint a magyar “sz”-betűt. Ha nincs német billentyűzetünk, ezt a betűt dupla “s”-el, azaz “ss”-el helyettesíthetjük.

Család 1 updated 2021-03-17

A muterom és a faterom

Családtagokról beszélve hasznos tudni, hogy mondjuk, hogy az én ...m , a te ...d:

meine Mutter az anyám

deine Mutter az anyád

mein Vater az apám

dein Vater az apád

Vegyük észre, hogy alanyesetben a nőnemű szavak esetén a meine, deine alakot használjuk, hímnemű és semlegesnemű szavak esetén pedig a mein, dein alakot.

Például, mivel a die Lampe nőnemű, a das Sofa pedig semlegesnemű:

meine Lampe - a lámpám

mein Sofa - a kanapém

nicht

Ha egy mondaton belül egy melléknevet tagadunk, illesszük bele a nicht szót a melléknév elé.

Dein Großvater ist alt. - A nagyapád öreg.

Dein Großvater ist nicht alt. - A nagyapád nem öreg.

sie und er

Míg magyarban csak azt mondjuk, hogy ő, függetlenül attól, hogy férfiról vagy nőről beszélünk, németben háromféle személyes névmást használhatunk itt:

ő neme
er hímnem
sie nőnem
es semlegesnem

Sie ist Anna. - Ő Anna.

Er ist Karl. - Ő Karl.

Sie ist meine Mutter. - Ő az anyám.

Er ist mein Vater. - Ő az apám.

Das ist meine Mutter. - hogy is van ez?

No, de ha a “Sie ist meine Mutter.” a megfelelő, miért láthatunk olyan mondatokat, hogy “Das ist meine Mutter. “?

Ez szituációtól függ. Ha éppen bemutatsz valakit, a “das ist” használatos.

mondhatod: Szia, XY vagyok, és ő itt a lányom, Anna.

Hallo, ich bin XY, und das ist meine Tochter, Anna.

A sie ist inkább akkor használható, ha már eleve tudjuk, kiről beszélünk.

Wer ist Anna? - Sie ist meine Tochter.

Kicsoda Anna? - Ő a lányom.

Te updated 2021-03-17

Szórend

A német mondatok felépítése nem egyezik meg a magyaréval. Németben az ige kijelentő mondatokban mindig a második helyen áll, németül Verbzweitstellung.

Mint a magyarban, az ige egy része megváltozik. :

 • Ich bin. Du bist. (Én vagyok. Te vagy)

Ez a rész általában a második helyen van.

1 2
Ich bin hier.
Meine Mutter ist in Irland.

Az ige “maradéka” a legvégére kerül. Ebben a témakörben olyan elemekkel találkozol, amelyek “valamennyire” az igéhez tartoznak. Ezek kiegészítik az igét: az ige hiányosnak tűnik nélkülük. Ezt a főige befejezett melléknévi igenevének, vagy egyszerűbben németül Partizip II vagy Partizip Perfektnek hívjuk. Ezek a mondatok legvégére kerülnek

1 2 vége
Meine Mutter ist in Irland.
Ich trinke Tee.

Emiatt minden másnak a második helyen lévő ige és a Partizip II között kell lennie.

1 2 vége
Meine Mutter ist oft in Irland.
Ich trinke oft Tee.

Ez zavarja össze a leggyakrabban a tanulókat. Mindig figyelj a mondatszerkezetre. Van olyan, amelyik elfogadható az angolban de lehetetlen a németben.

Igen/Nem kérdések

A magyarban a kérdő és a kijelentő mondatok szerkezete ugyanolyan:

A németben viszont megváltozik a sorrendje a szavaknak

1 2 vége
Du bist alt.
Bist du alt?
Du trinkst Kaffee.
Trinkst du Kaffee?

Igevégződések

Németben az igének majdnem minden személyi formája különböző, pont mint a magyarban. .

Németben a du (egyes szám második személy, “te”) minden igénél ugyanaz. Amikor du-t látsz az ige st-re fog végződni

 • Du bist. Du hast. Du kommst.

Du heißt kivételnek tűnik, de nem az. Ennek az az oka, hogy a fura ß-betű igazából egy S-betű. Sosem lesz -s- egy ß után.

Birtokos updated 2021-03-17

Kein vagy nicht?

Tagadó mondatokban, használjunk nicht-et, ha

 • egy melléknevet tagadunk.

Er ist groß. Ő magas.

Er ist nicht groß. Ő nem magas.

 • az igét tagadjuk a mondatban.

Ich renne. Futok.

Ich renne nicht. Nem futok.

 • Személynevek előtt.

Ich bin Jonas. Jonas vagyok.

Ich bin nicht Jonas. Nem vagyok Jonas.

Mikor használjuk azt hogy kein / keine /keinen… ?

 • a legegyértelműbb jel az, ha az állító mondatban ein szerepelt. Ekkor csak alakítsuk át az “ein”-t “kein”-ná. (Soha sincsen olyan a mondatban, hogy “nicht ein”!)

Das ist eine Katze. Ez egy macska.

Das ist keine Katze. Ez nem egy macska.

Das ist ein Hund. Ez egy kutya.

Das ist kein Hund. Ez nem egy kutya.

 • Ha egy névelő nélküli főnév szerepelt az állító mondatban. (A tulajdonnevek most nem számítanak, azokat már láttuk az előző részben)

Ich habe Hunger. Éhes vagyok.

Ich habe keinen Hunger. Nem vagyok éhes.

Ich esse Fleisch. Eszem húst.

Ich esse kein Fleisch. Nem eszem húst.

Többesszám updated 2021-03-17

Többesszám

Mint korábban említettük, a német többes számú alakok meglehetősen szabálytalanok. Íme néhány szó a mostani leckéből:

egyesszám többesszám
eine Lampe Lampen
eine Tochter Töchter
ein Bett Betten
ein Sofa Sofas
ein Stuhl Stühle
ein Computer Computer

Néha nagyon egyszerű:

 • Minden * -e * végű főnév többesszáma * -en * -re végződik.

Néha a magánhangzó kissé megváltozik ( például Stadt - Städte, Stuhl -Stühle )

Néhány főnév többes számban ugyanaz marad. (általában az * -er * végűek). Ekkor meg kell néznünk a teljes mondatot és a kontextust, hogy eldöntsük, mit is jelent:

 • Das ist ein Computer. (Ez egy számítógép.)
 • Das sind Computer. (Ezek számítógépek.)

Származás updated 2021-03-17

Igeragozás

Most már találkoztatok a szabályos végződésekkel egyes számban:

személy végződés példa
én -e ich singe
te -st du singst
ő -t sie/er singt

a létige (lenni) erősen szabálytalan:

személy alak
én ich bin
te du bist
ő sie/er ist

Névelők és hasonló szavak

Ahogy már biztosan észrevetted, sok névelő van. Többek között utalnak a főnév nemére, de ezek nem feltétlenül egyeznek mindig.

Magyar nőnem többes szám hímnem
ő/ők/ő sie sie er
a/az die die der
ez diese diese dieser
melyik welche welche welcher
enyém/ az én …-m meine meine meiner
tiéd/ a te …-d deine deine deiner

Ez a következőképpen néz ki.

Magyar nőnem többes szám nem nőnem
egy eine ein
én …-m meine meine mein
te …-d deine deine dein
nem/nincs keine keine kein

E-re végződik, mégis hímnemű?

Korábban már említettük, hogy a szavak, amik -e-re végződnek, gyakran nőneműek:

 • die Lampe, die Rose, die Gitarre, die Garage

Ez nem szükségszerűen igaz olyan főnevekre, amelyek absztrakt konceptusokra, emberekre vagy állatokra utalnak:

Junge (fiú gyerek) and Chinese (Kínai férfi) hímneműek. Az ok egyszerű: a jelentése is egy férfit vagy fiút takar.

 • Emberekre vonatkozó főnevek, amik -e-re végződnek sokszor hímneműek

Absztrakt ötletekre vonatkozó szavak (nem dolgok, nem emberek), amelyek -e-re végződnek mindenféle neműek lehetnek Name (név) hímnemű, míg Ende(vége) semleges nemű. Viszont:ha tippelni kell, akkor a "die" még mindig a legjobb választás!

Hibajelentés

Igen, mi is elkövetünk hibákat. Ha találsz egyet, kérlek jelentsd. Használd a “jelentés” gombot. Ha csak a fórumon jelented, akkor esetleg nem látjuk

Ezenkívül kérjük, hogy kétszer ellenőrizzétek. Több száz jelentést kapunk naponta. Több mint 99%-uk nem valós hibát jelent be. A karbantartást önkéntesek végzik, szóval itt te is hozzájárulhatsz.

Hova kerül az auch (is)?

Emlékezz arra, hogy a németnek egy különös, következetes mondatszerkezete van.

 • Az ige, ami a személlyel változik, a második helyre kerül.
 • Az ige maradéka a végére kerül
 • Minden más a kettő közé kerül.

Auch (is) az ige első és második része közé kerül.

1 2 maradék vége
Ich komme auch aus Japan.

Nem kerülhet a mondat legvégére, mert az megszegné a mondatszerkezet szabályait.

sondern(hanem) vs. aber(de)

Általában gondolj a sondern-re mint nem A, hanem B:

 • Das ist kein Mann, sondern eine Frau. (Ez nem egy férfi, hanem egy nő)
 • Ich komme nicht aus Japan, sondern aus China. (Nem japánból jöttem, hanem Kínából)

Más kontextusban használd az aber-t:

 • Ich komme aus China, aber ich lebe in Japan. (Kínábol jövök, de Japánban élek)
 • Ich komme nicht aus China, aber ich spreche Chinesisch. (Nem kínábol jövök, de beszélek kínaiul.)

Szükség updated 2021-03-17

A harmadik nem — semlegesnem

Korábban tanultad, hogy a névelők és hasonló szavak a nem és szám függvényében megváltoznak. A következő táblázatban lévő szavak a nőnemű és többesszám -ban ugyan azok.

Magyar nőnem. / többes szám. hímnem
ő/ők/ő sie er
a/az die der
ez diese dieser
melyik welche welcher
enyém meine meiner
tiéd deine deiner

Van még egy nem(semleges). Itt vannak a megegyező formái a_hímnemmel_ együtt összehasonlításként:

Magyar hímnem. semleges
ő/az er es
a/az der das
ez dieser dieses
melyik welcher welches
enyém meiner meines
tiéd deiner deines

Ahogy látod, általában nőnem (és_többesszám_) -e-re végződik, hímnem -er-re, és_semleges_ -es-re.

Igazából már találkoztál semleges főnevekkel korábban:

 • das Bett, das Wasser, das Kind, das Sofa, das Telefon, das Zimmer, das Haus

Van, amikor nem feltűnő a különbség, mert a határozatlan névelők a_hímnem_ és_semlegesnem_ esetén megegyeznek:

Magyar nőnem. többes szám. hímnem. / semleges nem.
a/az eine ein
nincs keine keine kein
én …-m meine meine mein
te …-d deine deine dein

Tehát, két névelő-típusú szócsoport van: a határozott (der,die,das) és a határozatlan (ein,eine) A legjobban úgy tanulod meg őket, ha sokat gyakorolsz

A lányok nem dolgok!!

Igen, egyetértünk Emlékezz arra, hogy a németben sokszor a “nem” a szó formájától függ, nem attól, hogy mit jelent.("nyelvtani nem"). Ezért, die Lampe nőnemű, mert a szó egy tárgy és -e-re végződik. Der Computer hímnemű, mert a legtöbb-er-re végződő szó éppen az.

Általános szabályként megjegyezheted, hogy az embereknél a nyelvtani nem többnyire megegyezik a valós nemmel, az állatoknál és tárgyaknál viszont nem.

Még sokkal több végződés van, ami elárulja a főnév nemét. Mint korábban már említettük a-chen-re végződő szavak mindig semleges neműek.

 • das Mädchen (semleges)

A -chen a németben a kicsinyítő képző, mint a -ka/-ke a magyarban.

Utazás updated 2021-03-17

Szórend ismét

A német nyelvben fontos szabály, hogy a ragozott ige a második pozícióban áll.

 • Ich tanze. ( Táncolok.)
 • Der Mann kommt aus China. (A férfi Kínából származik.)

Ezekben a példákban a mondat alanya (“ich”, “der Mann”) van az első helyen.

De másféle szavak is kerülhetnek első helyre, és továbbra is a második helyen áll az ige. Ekkor az alany az ige utánra kerül át.

 • Ich schwimme am Montag oft. (Gyakran úszom hétfőn.)
 • Am Montag schwimme ich oft. (Hétfőn gyakran úszom.)
1 2 vége
Er tanzt am Freitag.
Am Freitag tanzt er.
Ich schwimme am Montag oft.
Am Montag schwimme ich oft.

Néhány enyhén rendhagyó ige.

A legtöbb ige ragozásakor csak a végződés változik, de van néhány gyakori ige, ahol a tőhang is megváltozik:

személy vezet lát alszik
ich fahre sehe schlafe
du fährst siehst schläfst
er/sie fährt sieht schläft

Vegyük észre hogy a tőhang csak egyes számban, második és harmadik személyben változik meg.

A gehen gyaloglást jelent

Magyarul mondhatjuk hogy “Busszal megyek iskolába” vagy “Kínába megyek repülővel”, de a németben a “gehen” csak gyaloglást jelent.

Tehát ha busszal, autóval vagy biciklivel megyek iskolába: ich fahre, ha pedig repülök, akkor: ich fliege

Ha gyalog megyek: ich gehe.

Hobbi updated 2021-03-17

Im és ins

Az im jelentése általában, valamiben az "ins" szót akkor használjuk, ha valamibe megyünk.

 • Ich bin im Theater. (A színházban vagyok.)
 • Ich gehe ins Theater. (A színházba megyek.)

Az im az in+dem összevonásával keletkezett, az ins pedig az in+das összevonásából.

Később látni fogjátok, hogy ezek egy nagyobb rendszer részei.

Továbbá, használhatjuk az im-et hónapokkal és évszakokkal:

 • Im Juli, im Winter

Igeragozás: ti

Eddig ezeket az igealakokat tanultátok:

tanul vezet van vmi-je
főnévi igenév lernen fahren haben
ich (én) lerne fahre habe
du (te) lernst fährst hast
er/sie/es (ő) lernt fährt hat
wir (mi) lernen fahren haben
sie (ők) lernen fahren haben

A főnévi igenév (lernen, fahren, haben) szerepel a szótárakban.

Most megismerhetitek a többes szám második személyű alakot is (ti).

Ez az alak mindig t -re végződik, és az ige gyökere ugyanaz, mint a szótári alaké. Hasonlítsuk ezt össze az egyesszám harmadik személlyel, ahol viszont a tőhangváltozás történhet.

tanul vezet van vmije
főnévi igenév lernen fahren haben
er/sie/es (ő) lernt fährt hat
ihr (ti) lernt fahrt habt

Gern

Magyarul mondhatjuk, hogy:

 • Szeretem a csokoládét. Szeretek úszni.

Korábban láttuk, hogy a "mögen" jelentheti azt, hogy szeretni/kedvelni:

 • Ich mag Schokolade. Szeretem a csokoládét.

De a "mögen"-t csak főnevekkel használhatjuk. Igék esetén van egy másik szerkezet erre:

 • Ich schwimme gern. Szívesen úszom. /Szeretek úszni.

A gern egy határozószó, ami egy ige jelentését módosítja. Magyarul hasonlóan működik a szívesen. Szívesen úszom. Szívesen táncolok.

Hová helyezzük a "gern"-t a mondatban? Ha már tudjuk, hová kerül az "oft", tegyük ugyanoda:

 • Ich gehe oft ins Theater. (Gyakran járok színházba.)
 • Ich gehe gern ins Theater. (Szívesen járok színházba.)

Időnként azt is mondják/ írják, hogy "gerne". A "gern" és "gerne" ugyanazt jelentik és felcserélhetők egymással.

Panaszkodás updated 2021-03-17

Igeragozás: lenni

A létige "sein" (lenni) rendhagyó ragozású. Íme az összes alakja jelen időben:

lenni sein
én ich bin
te du bist
ő er/sie/es ist
mi wir sind
ti ihr seid
ők sie sind

Vegyük észre, hogy (mint minden igénél) a mi és ők alakok most is megegyeznek.

Módbeli segédigék

A módbeli segédigék kicsit másképp ragozódnak, mind a szabályos igék. Gyakran történik tőhangváltás,

Továbbá most az egyes szám első személyű és az egyes szám harmadik személyű alak megegyezik!

személy tud
ich kann
du kannst
er/sie/es kann
wir können
ihr könnt
sie können

Általában a módbeli segédigéket egy másik ige szótári alakjával együtt használjuk.

 • Ich kann nicht schwimmen. (Nem tudok üszni.)

Felszólító mód: ti

A felszólító mod tobbes szám második személyú alakja egyszerű: vegyük a kijelentő módú "ti" alakot, és hagyjuk el személyes névmást.

 • Ihr trinkt kein Bier. (Nem isztok sört.)
 • Trinkt kein Bier! (Ne igyatok sört!)

Túl sok ihr?

Az ihr szó többmindent is jelent a németben

az övé (nőé) ihr Bier (az ő söre)
az övék ihr Bier (az ő sörük)
ti ihr trinkt (ti isztok)

A szövegkörnyezetből kiderül, hogy melyik jelentésről van szó éppen.

Finden

A finden jelentése "találni, megtalálni":

 • Ich kann mein Handy nicht finden! (Nem találom a mobilomat! )

Arra is használhatjuk, hogy elmondjuk a véleményünk valamiről:

 • Ich finde den Film gut. ( Jónak találom a filmet.)

Étel updated 2021-03-17

mögen

A "mögen" jelentése kedvelni/szeretni, a "möchte" alaké pedig: szeretne.

 • Ich mag Pizza! (Szeretem a pizzát!)
 • Ich möchte Pizza! (Szeretnék pizzát!)
személy mögen (polite form)
ich mag möchte
du magst möchtest
er/sie/es mag möchte
wir mögen möchten
ihr mögt möchtet
sie mögen möchten

A mögen csak főnevekkel használható, igék mellett inkább használjuk a "gern"-t.

 • Ich trinke gern Cola. (Szeretek kólát inni.)

De a möchten igék mellett is használható:

 • Ich möchte schlafen. (Szeretnék aludni.)
 • Ich möchte Cola trinken. (Szeretnék kólát inni.)

Müssen

Akárcsak a mögen, a müssen módbeli segédige is magánhanzót változtat egyes számban

személy müssen
ich muss
du musst
er/sie/es muss
wir müssen
ihr müsst
sie müssen

A müssen jelentése kell, muszáj.

 • Ich muss schlafen! (Aludnom kell!)

A "nicht müssen" pedig azt jelenti, hogy valamit nem kell megtenni.

 • Ich muss nicht schlafen. (Nem kell aludnom. Nem muszáj aludnom.)

Zu és zum

Tanuljátok meg a zu Hause ("otthon") kifejezést, mintha egy szó lenne.

Étkezésekre gyakran a zum-ot használjuk:

 • Ich esse zum Mittagessen eine Pizza. (Eszem egy pizzát ebédre.)

Durst und Hunger

Magyarul azt mondjuk, hogy "éhes vagyok/szomjas vagyok", de németül általában azt mondják, hogy "Ich habe Hunger/Durst" (szó szerint, kb "éhségem van / szomjam van").

Étterem updated 2021-03-17

Magázódás

Korábban már láttuk a "te" és "ti" alakokat, de van egy magázódó alak is. Ekkor ugyanazt az igeragozást használjuk mint a többesszám harmadik személy (sie = ők) esetén.

személy trinken
du trinkst
ihr trinkt
sie/Sie trinken

Hogy tudjuk megkülönbözteni, hogy "ők" vagy "Ön"? A magázódó Sie alakot mindig nagybetűvel írjuk, bárhol is legyen a mondatban.

A többes számú magázódó alak (Önök, Maguk) szintén Sie.

 • Wo sind sie? (Hol vannak ők?)
 • Wo sind Sie? (Hol van Ön? Hol vannak Önök?)

De ha a Sie az első szó a mondatban, a nagybetűvel írás nem segít megkülönböztetni. Ilyenkor mindegyiket jelentheti.

 • Sie sind da! ( Ott vannak ők/Ott van Ön/Ott vannak Önök! )

Az egyesszám harmadik személyű sie (ő, nőnemben) szintén kisbetűvel íródik. Ezt az alakot meg tudjuk különböztetni azáltal, hogy az ige E/3 ragozású mellette.

 • Wo ist sie? (Hol van ő?)
 • Sie ist da! ( Ott van ő!)

Magázódás esetén a gyakori megszólítás Herr/Frau és a személy családneve:

 • Guten Tag, Herr Müller! ( Jó napot, Müller úr!)
 • Willkommen, Frau Schmidt! (Üdvözlöm, Schmidt asszony!)

Főnév végződések

Időnként a szó végződése segít meghatározni a nyelvtani nemét.

 • -chen ( mindig das)
 • -er (gyakran der)
 • -e (gyakran die)

Egy igét főnévvé alakíthatunk ay -ung képző segítségével. Ezek a szavak mind nőneműek.

 • die Wohnung, die Reservierung, die Rechnung (a lakás, a foglalás, a számla)

Emberek updated 2021-03-18

Általában egy főnévnek két alakja van, az egyes szám és a többes szám, például:

 • der Hund, die Hunde
 • die Katze, die Katzen

Továbbá, részes esetben többes számban minden főnév kap még egy -n végződést (kivéve, ha a többes számú alak már eleve -n -re vagy -s -re végződött)

 • die Hunde, mit den Hunden (a kutya, a kutyákkal)
 • das Kind, mit den Kindern (a gyerek, a gyerekekkel)

 • de:

 • die Katzen, mit den Katzen (a macska, a macskákkal)
 • die Autos, mit den Autos (az autó, az autókkall)

Gyenge főnevek - N-deklination

Ebben a témakörben a főnevek egy speciális csoportjával találkozunk. Minden ide tartozó szó hímnemű.

Ezeknek a szavaknak minden alakja -en -re végződik, kivéve az egyes szám alanyesetet.

 • Der Junge ist nett. Ich kenne einen Jungen.

 • A fiú kedves. Ismerek egy kedves fiút.

Ebbe a csoportba tartozik:

 • majdnem minden -e végű hímnemű főnév. (Junge, Name, Kollege, Türke, …)
 • az -ist vagy -ent végű szavak
 • és még néhány egyéb hímnemű főnév

Például, a der Junge (a fiú) alakjai:

Eset egyes szám többes szám
alanyeset der Junge die Jungen
tárgyeset den Jungen die Jungen
részeseset dem Jungen den Jungen

Emberek 2 updated 2021-03-17

melléknévből képzett főnevek

Van a főneveknek egy csoportja, amelyek épp olyan végződéseket kapnak, mint a melléknevek.

melléknév főnév
ein deutscher Mann ein Deutscher
der deutsche Mann der Deutsche
eine deutsche Frau eine Deutsche
mit einer deutschen Frau mit einer Deutschen

Vegyük észre, hogy
der Deutsche = a német (férfi)
die Deutsche = a német (nő)
das Deutsche = a német nyelv

ebben a témakörben ezek a szavak jönnek elő:

melléknév Melléknévi főnév (hímnemű alak)
deutsch (német) Deutscher (német férfi)
erwachsen (felnőtt) Erwachsener (felnőtt)
verwandt (rokon) Verwandter (rokon)
bekannt (ismert) Bekannter (ismerős)
jugendlich (fiatalos) Jugendlicher (kamasz)

egy hivatalnok = “ein Beamter”
a hivatalnok = “der Beamter”

A férfi hivatalnok úgy ragozódik mint egy melléknévből képzett főnév, azonban a női alakja megváltozott: ez die Beamtin, ami már egy teljesen normális főnév.

A “die Beamte” alak is helyes, de most már kevésbé használják.


15 skills with tips and notes

 
8.871