Join Duome Forum to help us rebuild what was lost with Duolingo Forum closing and more...
Streak Hall of Fame
35

N-AR

NUR

525751 XP#48135
208
1686#56444
2365
1951

Learning English from Turkish

Level 25 · 525751 XP
495751 XP beyond level 25

Skill Levels
056141722
90.9% complete · 23 sessions to L2 Tree

Crowns: 230/330
70% complete · 100 crowns to go

Skills: 55
You finished every skill

Lessons: 285
You finished every lesson

Lexemes: 1952
You have seen every word available

Strength: 100%
550000

Created: 2016-04-10
Last Goal: 2023-09-26
Daily Goal: 30 XP
Timezone: UTC+3

Last update: 2023-07-31 02:08:04 GMT+3 +now


178807669

XP per Skill (4 weeks)raw

Temeller 1
 
Temeller 2
 
Yaygın İfadeler
 
Yemekler
 
Hayvanlar
 
Çoğullar
 
İyelik
 
Nesne zamirleri
 
Giyim
 
Fiiller: Geniş
 
Renkler
 
Sorular
 
Bağlaçlar
 
Edat
 
Tarih ve Zaman
 
Aile
 
Meslekler
 
Sıfatlar 1
 
Fiiller: Geniş 2
 
Zarflar
 
Yerler
 
Nesneler
 
İnsanlar
 
Seyahat
 
Belirteç
 
Sayılar
 
Fiiller: Geniş 3
 
Eğitim
 
Fiiller: Geçmiş
 
Fiiller: Mastar Hali
 
Fiiller: Geçmiş 2
 
Soyut Nesneler 1
 
Dereceli sıfatlar
 
Fiiller: Yakın Geçmiş Zaman
 
Fiiller: Mastar Hali 2
 
İlgi zamirleri
 
Fiiller: -miş+hikaye
 
Soyut Nesneler 2
 
Dönüşlü zamirler
 
Doğa
 
Fiiller: İsim Fiil
 
Spor
 
Sanat
 
İletişim
 
Tıp
 
Fiiller: Gelecek
 
Politika
 
Fiiller: İfadesel Gelecek Zaman
 
Bilim
 
Gelecekte tamamlanmışlık
 
İşletme
 
Fiiller: Kiplik
 
Olaylar
 
Fiiller: Şartlı Geçmiş
 
Nitelikler
 Skills by StrengthCrownsDateNameOriginal Order

 • 146108066919.04.2016 •••   6.186Temeller 10 @ 100% // 1.000 // 1.000 1218/18
  I · a · am · an · and · apple · boy · bread · drink · drinks · eat · eats · girl · he · i · is · man · she · the · water · woman
  21 words
 • 146141513523.04.2016 •••   6.186Temeller 20 @ 100% // 1.000 // 1.000 2118/18
  are · book · boys · child · children · girls · has · men · menu · milk · newspaper · read · reads · rice · sandwich · they · we · women · you
  19 words

  Belirli Harfitarif: The

  Her İngilizce öğrenen Türkün kafasını en çok karıştıran şey the, yani belirli harfitarif, bilindik bir nesneden bahsederken kullanılır. Kafamızı karıştırmasının sebebi tabii ki dilimizde tam olarak karşılığı olmaması. Ama aslında, cümledeki “nesne”de kullaınıldığı zaman dilimizde bir karşılığı var, “ismin belirtme hali”. Örneklerle kullanıldığı yerleri ve çevirileri özetlersek:

  1 “ismin –i hali” durumu. yani cümledeki nesnenin belirli bi nesne olması:

  • The men eat apples: Adamlar elma yer (Herhangi bir elma)
  • The men eat the apples: Adamlar elmaları yer.
  • The men eat the apple: Adamlar elma yer. (Belirli bir elma, karşımızdaki hangi elmadan bahsettiğimizin farkında)

  (Türkçede bazı fiiller ismin -e halini gerektirdiğinden bu durum orada geçerli değildir "I look at the mirror" ya da "I look at a mirror" ikisi de "aynaya bakarım" şeklinde çevrilebilir. ama nesne tekilse a ya da the'dan birinin kullanılması gerekir)

  2 Belirli, daha önceden bahsettiğimiz bir özne olması durumu:

  My mother was sick yesterday. I called a doctor. The doctor arrived soon and gave her some medicine. (Burada bir önceki cümlede doktordan bahsettiğimiz için 3. cümledeki “doktor” belirli hale gelir, the kullanmak şarttır.)

  3 ..have/has the…” cümleleri En çok kafa karıştıran cümleler bunlar, çünkü “the” girince araya Türkçedeki cümlenin yapısı tamamen değişiyor. Bunu da örnekle açıklamıştım daha önce:

  • Should we buy some plates for Selcen? (Selcen için tabak alsak mı?)
  • No, the girl has plates. (Hayır kızın –Selcen’in- tabakları var)

  • Where are the plates we bought yesterday? (Dün aldığımız tabaklar nerede?)

  • Selcen has the plates. (Tabaklar Selcen’de. Selcen’in tabakları var yanlış!)

  ek: peki ya belirli bir nesnenin birini ait olduğunu söylemek istersek ne kullanacağız? o zaman "possessive pronoun" yani iyelik zamiri kullanmalıyız. yani "the plates are hers" ya da "the plates are Selcen's" ya da "the plates belong to Selcen".

  4 the'yı her zaman kullanmamız gereken yerler

  • doğayla ilgili, evrende bir tane olan şeyler. örneğin: the world , the moon, the sky, the sun, the North pole, the universe gibi

  • yine bir tane olan, özel coğrafi yerler için. örneğin: the Alps, the river Rhine, the Black Sea, the Pacific Ocean

  • Birleşik devletlerden ve impratorluklardan oluşan ülkeler: the United States of America, the United Kingdom, the United Arabic Emirates, the Ottoman Empire

  • topluca bir gruptan bahsetmek için: the Turkish (Türkler), the rich (zenginler), the Öztürks (Öztürkler yani Öztürk ailesi)

  • sıralama sayıları: the first, the fifth, the tenth

  • müzik aletleri: the piano, the violin

  5 church ( kilise ), mosque ( cami ), hospital ( hastane ), prison ( hapishane ), school ( okul ) gibi kelimeler, bina olarak düşünülüyorsa the kullanılır ama iş/ibadet/eğitim gibi amaçlarla gidildiğinde the kullanılamaz. Yani cuma günü camiye namaz kılmaya gidiyorsanız “I go to mosque”, ama Sultan Ahmet Camii’ne turist olarak gidiyorsanız “I go to the mosque” kullanılır.

  Kısaca Çoğullar

  • İngilizcede genel olarak çoğul yapmak için kelimelerin sonuna -s eki getirilir. Örneğin: books, boys, girls, vs.
  • Ancak bazı kelimelerin çoğulları tamamen düzensizdir (irregular). Örneğin: child/children, woman/women, man/men
  • Ayrıca, bazı kelimeler İngilizcede “sayılamaz” (uncountable) olarak değerlendirilir ve çoğul yapılamaz. Örneğin: milk, bread, water
 • 146141581923.04.2016 •••   6.186Yaygın İfadeler0 @ 100% // 1.000 2318/18
  bye · english · fine · goodbye · hello · morning · night · no · not · please · sorry · speaks · thanks · yes · you
  15 words
 • 146141684823.04.2016 •••   6.246Yemekler0 @ 100% // 1.000 3124/24
  beef · beer · breakfast · cheese · chicken · coffee · dinner · egg · fish · food · fruit · juice · lemon · lunch · meal · meat · oil · orange · pasta · plate · pork · salt · soup · strawberry · sugar · tea · tomato · vegetarian · wine
  29 words
 • 146151734524.04.2016 •••   6.126Hayvanlar0 @ 100% // 1.000 3312/12
  animal · bear · bird · cat · crab · dog · duck · elephant · horse · mouse · spider · turtle
  12 words
 • 146151891324.04.2016 •••   6.126Çoğullar0 @ 100% // 1.000 4212/12
  animals · apples · birds · books · cats · dogs · ducks · elephants · horses · newspapers · plates · sandwiches · turtles
  13 words

  İngilizcede genel olarak "çoğul" yapmak için kelimelerin sonuna "-s" eki getirilir.

  Örneğin: books, boys, girls, vs. Ancak bir çok kelime bu kurala uymaz (düzensiz/irregular):

  • -o ile biten bazı kelimeler -s yerine -es ile çoğul olur. Örneğin: potato/potatoes, tomato/tomatoes, hero/heroes ama piano/pianos, photo/photos, vs.
  • -fe veya -f ile biten kelimelerde f v’ye dönüşerek ves olarak çoğul olur. Örneğin: knife/knives, wife/wives, half/halves, wolf/wolves, vs.
  • -is ile biten bazı kelimeler -es ile çoğul olur. Örneğin: analysis/analyses, thesis/theses, vs.
  • -us ile biten bazı kelimeler -i ile çoğul olur. Örneğin: cactus/cacti, vs.
  • -on ile biten bazı kelimeler -a ile çoğul olur. Örneğin: criterion/criteria, phenomenon/phenomena, vs.
  • sessiz harfi takip eden -y ile biten kelimelerde y i’ye dönüşerek ies olarak çoğul olur. Örneğin: cherry/cherries, lady/ladies, vs. AMA y’den önce sesli varsa, sadece –s eklenir, örneğin days, trays, boys, vs.
  • Ancak bazı kelimelerin çoğulları tamamen düzensizdir (irregular). Örneğin: child/children, woman/women, man/men, foot/feet, person/people (bazı durumlarda persons kullanılabilir), tooth/teeth, mouse/mice, vs.
  • Bazı kelimelerin (özellikle hayvan isimlerinin) çoğulları tekilleriyle aynıdır. Örneğin: bison, buffalo, deer, fish, moose, pike, sheep, salmon, squid, vs. Ancak bilimsel olarak kullanıldıklarında, mesela tür adından bahsederken çoğul hale gelebilirler. Örneğin: “The fishes of this lake are bass and trout.”.
  • Species, news, series gibi kelimeler çoğul gibi görünse de, hem tekil hem çoğul olarak kullanılabilir.

  Diller birbirine birebir çevrilemediği gibi, çoğulluk-tekillik de her zaman çevrilemez. Genel ifadelerde Türkçede tekil, İngilizcede ise çoğul kullanıyoruz. Örnek vermek gerekirse, Türkçede Adamlar elmalar yer(ler) diye bir cümle olmaz, genel olarak adamların elma yediğini belirtmek içinAdamlar elma yer(ler)deriz. İngilizcede ise bu tip genel ifadeler için çoğul kullanılır: The men eat apples şeklinde. Şimdi aşağıdaki örneklere bakalım:

  • The men eat apples: Adamlar elma yer
  • The men eat apple: Bu cümle İngilizce dilbilgisi bakımından yanlıştır, kullanılamaz
  • The men eat an apple: Adamlar (bir) elma yer.
  • The men eat five apples: Adamlar beş elma yer. Adamlar beş elmalar yer Türkçe dilbilgisi açısından yanlıştır
  • The men eat the apples: Adamlar elmaları yer.
  • The men eat the apple: Adamlar elmayı yer.

  İngilizcede çoğulluk durumununsa bir istisnası var, sayılamayan nesneler, yani uncountable nouns. Bununla ilgili şu yoruma bakınız. Şuradaki listeye de göz atabilirsiniz. http://www.englishclub.com/vocabulary/nouns-uncountable-list.htm Bu tip nesnelerin çoğulu olmadığından tekil kullanılır:

  • The men eat bread: Adamlar ekmek yer
  • The men eat breads: Bu cümle İngilizce dilbilgisi bakımından yanlıştır, kullanılamaz
  • The men eat a bread: Bu cümle İngilizce dilbilgisi bakımından yanlıştır, kullanılamaz
  • The men eat a loaf of bread: Adamlar bir somun ekmek yer.
  • The men eat five loaves of bread: Adamlar beş somun ekmek yer.
  • The men eat the bread: Adamlar ekmeği yer
  • The men eat the breads: Bu cümle İngilizce dilbilgisi bakımından yanlıştır, kullanılamaz
 • 146228765403.05.2016 •••   6.126İyelik0 @ 100% // 1.000 5112/12
  ' · 's · her · his · its · mine · my · our · ours · their · your · yours
  12 words

  İyelik sıfatları kendilerinden sonra gelen nesneleri tanımlarken, iyelik zamirleri bu nesnelerin yerini tutar.

  Mesela:

  This is my apple. (Bu benim elmam) AMA This apple is mine. (Bu elma benim)

  Özne Zamiri/İyelik Sıfatı/İyelik Zamiri:

  • I / My / Mine
  • You / Your / Yours
  • He / His / His
  • She / Her / Hers
  • It / Its / Its
  • We / Our / Ours
  • They / Their / Theirs
 • 146228797503.05.2016 •••   6.066Nesne zamirleri0 @ 100% // 1.000 536/6
  her · him · it · me · them · us · you
  7 words

 • 146228844903.05.2016 •••   6.126Giyim0 @ 100% // 1.000 6212/12
  clothes · coats · dresses · pants · shirts · shoes · skirt · suits · wear · wears
  10 words
 • 146238470304.05.2016 •••   6.426Fiiller: Geniş0 @ 100% // 1.000 // 1.000 7142/42
  cook · cooks · design · find · go · goes · hear · hears · know · like · likes · listen · listens · loves · make · pays · play · plays · rains · run · runs · says · see · sees · sleeps · support · swim · swims · take · tell · use · walk · walks · want · wants · work · write · writes
  38 words

  Geniş zaman özellikle yinelenen iş ve alışkanlıkları, genel durumları belirtmek için kullanılır.

  Sadece 3. tekil şahıs (yani he/she/it ya da onların yerine geçecek şahıs adları) "s" takısı alır. diğer kişiler için fiil takısız olur:

  Örneğin içmek 'drink' fiili için:

  • I drink
  • you drink
  • he/she/it drinks
  • we drink
  • you drink
  • they drink
 • 146238377104.05.2016 •••   6.126Renkler0 @ 100% // 1.000 7312/12
  black · blue · brown · colorful · colors · gray · green · orange · pink · purple · red · white · yellow
  13 words
 • 146248313006.05.2016 •••   6.126Sorular0 @ 100% // 1.000 // 1.000 8112/12
  answer · do · does · have · how · question · what · what · when · where · which · which · who · whose · whose · why
  16 words
 • 146248382206.05.2016 •••   6.066Bağlaçlar0 @ 100% // 1.000 836/6
  because · but · if · or · that · when · whenever · while
  8 words
 • 146341642716.05.2016 •••   6.246Edat0 @ 100% // 1.000 9224/24
  about · after · against · among · as · at · behind · between · by · during · except · for · from · in · like · near · of · off · on · out · over · to · towards · under · with · without
  26 words

  AT= "Zaman" için saatlerle birlikte kullanılır (at 3 o'clock, at dinnertime, at sunset, at noon etc.) "Yer" için kullanılırken böyle belirsiz yerleri tarif etmek istediğinde kullan örn "I live AT the 5th street in Tampa Bay" veya yerini bildirirken "I am at the bus stop/at the bus station/at the store/at the airport." gibi.

  IN= -ZAMAN için günün üç bölümü için kullan örn "I work IN the mornings but not IN the evenings or afternoons". -Aylardan bahsederken kullanmalısın örn "She is planning to get a present for her boyfriend because his birthday is IN March." -Mevsimlerle kullan örn "We're heading out to California IN Spring/Summer..." -Yıllarla kullan örn "Einstein was born IN 1879." -Yüzyıllarla birlikte kullanılabilir örn "The Victorian era was a period IN the 19th century." YER olarak "içinde" demek örnekler: "The principle is IN the classroom", "My friend is IN Germany at the moment (ülkeler, kıtalar, şehirler olabilir)", "She is IN trouble (durum belirtirken)", "I'm IN the car/taxi (araba-taksi için kullanılır)".

  ON= ZAMAN olarak kullandığında "günler, günlerin sabah, öğle ve akşam vakitleri, tarih belirttiğinde, bayram gününü belirtirken" kullan. Örnekler: "In this country nobody works ON Sundays" "ON Friday morning I had to go out to see my doctor" "Republic Day in Turkey is celebrated ON 29th of October" "ON New Year's Eve we went to a night club in town." YER için biliyorsun üstünde demek on, bir de sağda-solda derken bir kalıp vardır (the building is on your right/on your left gibi), bir şeye binmiş olabilirsin "I'm ON the train coming to New York" gibi bir de telefondayım demek için de "I'm ON the phone" kalıbını diyebilirsin".

 • 146384411321.05.2016 •••   6.486Tarih ve Zaman1 @ 100% // 0.999 // 0.999 10148/48
  afternoons · calendars · monday · morning · night · time · today · tomorrow · tonight · tuesdays · until
  11 words
 • 146393637122.05.2016 •••   6.186Aile0 @ 100% // 1.000 // 1.000 10318/18
  brother · daughter · fathers · husband · mother · parent · sibling · sister · sons · wives
  10 words
 • 146410187324.05.2016 •••   6.246Meslekler0 @ 100% // 1.000 // 1.000 11224/24
  author · careers · director · doctor · jobs · models · police · staff · student · works
  10 words
 • 1727394574 •••   6.546Sıfatlar 121 @ 100% // 0.979 // 0.979 12154/54
  afraid · alive · available · beautiful · bilingual · clean · convenient · cultural · different · dirty · efficient · excellent · expensive · familiar · famous · final · frequent · future · general · historical · human · important · impossible · independent · interesting · left · legal · little · living · local · main · military · minimum · modern · necessary · negative · next · normal · official · open · opposite · own · perfect · personal · popular · positive · possible · private · professional · real · recent · religious · responsible · sad · same · serious · special · tired · traditional · whole · wooden · wrong
  62 words
 • 146446516628.05.2016 •••   6.426Fiiller: Geniş 210 @ 100% // 0.990 // 0.990 12342/42
  answers · ask · believe · call · change · come · comes · consider · ends · fail · feel · follow · hope · include · includes · live · look · makes · mark · needs · offer · offers · open · pass · present · raise · remember · rest · return · returns · save · searches · seems · shows · sign · starts · stop · takes · thank · think · trust · wish · works
  43 words
 • 146662224522.06.2016 •••   6.486Zarflar1 @ 100% // 0.999 // 0.999 13248/48
  again · almost · already · also · always · anywhere · approximately · as · away · clearly · completely · currently · definitely · easily · else · enough · especially · even · ever · exactly · far · finally · generally · here · however · just · late · later · least · more · much · necessarily · neither · never · nor · normally · now · once · only · perfectly · possibly · pretty · really · slowly · so · sometimes · soon · still · then · there · together · too · twice · usually · very · well · yet
  57 words
 • 146684546825.06.2016 •••   5.015Yerler0 @ 100% // 1.000 // 1.000 1411/4
  airport · along · bathrooms · beaches · city · hotel · house · into · kitchens · restaurants · street · yard
  12 words
 • 146697004126.06.2016 •••   6.606Nesneler1 @ 100% // 0.999 // 0.999 14360/60
  beds · bottle · bowls · chair · computers · magazines · scissors · spoons · tables · televisions · through · tv · window
  13 words
 • 146697098526.06.2016 •••   5.005İnsanlar0 @ 100% // 1.000 1520/3
  babies · boyfriends · committees · conference · enemy · friend · girlfriends · human · people · persons · public
  11 words
 • 146791813807.07.2016 •••   5.015Seyahat1 @ 100% // 0.999 // 0.999 1611/4
  abroad · airplanes · america · american · around · bicycle · boats · buses · car · china · chinese · drive · england · europe · european · france · french · germany · international · italian · motorcycles · south · suitcases · train · travel · travels · turn · turns
  28 words
 • 146722612129.06.2016 •••   5.015Belirteç0 @ 100% // 1.000 // 1.000 1621/4
  all · all · another · any · anybody · anything · both · each · every · everybody · everyone · everything · few · no · nobody · none · nothing · one · other · someone · something · such · that · that · these · these · this · this · those · those
  30 words
 • 146735125201.07.2016 •••   6.426Sayılar1 @ 100% // 0.999 // 0.999 16342/42
  amount · average · eight · eighteen · eighty · eleven · enough · fifteen · fifty · first · five · forty · four · fourteen · fourth · half · hundred · last · less · majority · many · meter · million · more · much · nine · nineteen · ninety · one · pair · per · seven · seventeen · seventy · six · sixteen · sixty · some · sum · ten · third · thirteen · thirty · thousands · three · total · twelve · twenty · two
  49 words
 • 146833934912.07.2016 •••   5.005Fiiller: Geniş 315 @ 100% // 0.985 // 0.985 1710/4
  adds · agree · allows · announce · appear · appears · arrive · asks · assumes · begins · believes · calls · contains · continues · count · counts · creates · cuts · deliver · delivers · demands · dry · explains · feels · fill · finds · fits · fly · follows · gets · gives · helps · import · introduce · knows · leaves · lives · looks · mix · opens · presents · produces · put · puts · receives · reserve · reserves · respect · serves · sets · signs · sing · spend · supports · talks · tells · thinks · tries · uses · visits · watches · wins · wishes
  63 words
 • 146826037011.07.2016 •••   5.005Eğitim1 @ 100% // 0.999 // 0.999 1730/4
  course · education · library · meaning · notes · pens · programs · schools · sections · studies · teacher · teaching · training
  13 words
 • 146866362416.07.2016 •••   5.005Fiiller: Geçmiş1 @ 100% // 0.999 // 0.999 1810/4
  answered · appeared · ate · born · called · came · cooked · decided · died · drank · entered · explained · fell · felt · finished · found · gave · had · happened · heard · informed · introduced · kept · knew · left · liked · listened · looked · lost · loved · made · opened · performed · played · rained · reached · recently · returned · said · saw · seemed · showed · spoke · started · stayed · stopped · supported · talked · thought · told · took · touched · tried · turned · used · walked · wanted · was · watched · went · were · won · wrote · yesterday
  64 words
 • 146877794617.07.2016 ••• Test out   4.024Fiiller: Mastar Hali1 @ 100% // 0.999 // 0.999 1832/9••
  add · be · buy · call · change · close · come · cook · create · do · does · enter · get · give · have · help · keep · learn · let · look · love · need · pay · place · rain · rent · say · see · sell · set · show · sleep · speak · start · study · swim · think · touch · try · visit · walk · write
  42 words
 • 146886071918.07.2016 ••• Test out   2.012Fiiller: Geçmiş 20 @ 100% // 1.000 1921/5
  did · drink · eat · go · hear · like · make · say · see · tell
  10 words
 • 147067091408.08.2016 ••• Test out   2.042Soyut Nesneler 11 @ 100% // 0.999 // 0.999 2014/10••••
  groups · list · loves · order · parts · review · service · systems · views · ways
  10 words
 • 147066946308.08.2016 ••• Test out   2.002Dereceli sıfatlar0 @ 100% // 1.000 2030/7
  able · alone · bad · best · better · big · bigger · cheaper · cleaner · clear · cold · deep · fair · fast · free · full · good · great · happy · hard · hot · large · less · long · new · nice · old · older · poor · prettier · pretty · pure · ready · rich · sharp · short · simple · small · smaller · strong · sure · sweet · tall · than · true · weak · worse · worst · young · younger
  50 words
 • 147117025214.08.2016 ••• Test out   2.002Fiiller: Yakın Geçmiş Zaman34 @ 100% // 0.966 // 0.966 2120/9
  ago · been · before · cooked · has · have · played · previous · previously · rained · read · since · walked · wanted
  14 words
 • 147249564629.08.2016 ••• Test out   1.041Fiiller: Mastar Hali 220 @ 100% // 0.980 // 0.980 2214/9••••
  accept · achieve · affect · allow · analyze · answer · appear · apply · assume · avoid · beat · begin · belong · build · choose · continue · count · cover · cut · define · develop · die · exist · explain · feel · finish · fit · forget · hate · how · improve · increase · leave · lets · lose · meet · miss · prepare · prevent · produce · reach · recover · remember · repeat · respond · serve · shut · stay · suffer · talk · though · understand · wait · wake · win
  55 words
 • 165142873901.05.2022 ••• Test out   2.002İlgi zamirleri0 @ 100% // 1.000 2230/1
  what · where · which · who · whom · whose
  6 words

  İlgi zamirleri iki cümleyi birleştirmek için kullanılır. Birleştirilen cümlelerden ikincisi ilkiyle ilgili bir bilgi verir.

  • which: cansızlar ve hayvanlar için
  • who/whom: insanlar için
  • that: which veya who yerine kullanılabilir
  • where: yer bilgisi için

  Genel olarak bunlar Türkçeye -idik ekiyle çevrilir (sevdiğim, bildiğin, doğduğu gibi).

  • whose: aitlik bilgisi verir. "olan" şeklinde ya da "-an" ekiyle çevrilir (yaşayan, doğan...)

  • of which, of what: bir grup isminde bazılarını tanımlarken kullanılırlar. "olan" şeklinde çevrilirler.

 • 147299569504.09.2016 ••• Test out   1.011Fiiller: -miş+hikaye1 @ 100% // 0.999 // 0.999 2321/4
  called · come · eaten · found · given · had · heard · taken · walked · written
  10 words
 • 148446936115.01.2017 ••• Test out   1.011Soyut Nesneler 27 @ 100% // 0.993 // 0.993 2411/10
  attention · benefits · competitions · efforts · interests · life · religions · respect · situation · title
  10 words
 • 148447009115.01.2017 ••• Test out   1.001Dönüşlü zamirler0 @ 100% // 1.000 2420/1
  herself · himself · itself · myself · ourselves · themselves · yourself · yourselves
  8 words
 • 148413598011.01.2017 ••• Test out   1.011Doğa27 @ 100% // 0.973 2431/6
  down · flower · grasses · moon · rains · seas · skies · suns · tree · up · volcano · worlds
  12 words
 • 148483647719.01.2017 ••• Test out   2.002Fiiller: İsim Fiil9 @ 100% // 0.991 2510/7
  calling · coming · cooking · doing · drinking · eating · following · getting · giving · going · happening · having · including · leaving · looking · making · paying · playing · raining · reading · running · saying · seeing · sitting · sleeping · speaking · starting · studying · swimming · taking · talking · thinking · touching · trying · waiting · walking · watching · wearing · working · writing
  40 words
 • 148489480320.01.2017 ••• Test out   3.003Spor1 @ 100% // 0.999 // 0.999 2530/4
  ball · exercise · exercises · games · goals · jump · jumps · kick · paths · player · points · scored · sport · step · team · walk
  16 words
 • 148508224022.01.2017 ••• Test out   3.003Sanat10 @ 100% // 0.990 // 0.990 2610/4
  arts · cameras · films · flute · movie · musical · musics · opening · painting · photo · picture · style · violins
  13 words
 • 148523950324.01.2017 ••• Test out   3.003İletişim2 @ 100% // 0.998 // 0.998 2630/3
  channels · comment · communication · information · network · news · press · searches · stories · texts
  10 words
 • 148665896809.02.2017 ••• Test out   3.003Tıp1 @ 100% // 0.999 // 0.999 2710/7
  bodies · cares · emergencies · eye · hands · heads · health · helps · ill · sick · treatment
  11 words
 • 148638852006.02.2017 ••• Test out   3.003Fiiller: Gelecek4 @ 100% // 0.996 2720/10
  add · be · break · call · change · choose · come · continue · cook · will
  10 words
 • 148688706012.02.2017 ••• Test out   3.003Politika1 @ 100% // 0.999 // 0.999 2730/7
  court · governments · law · national · president · safety · securities · societies · tax · war
  10 words
 • 150390864128.08.2017 ••• Test out   3.003Fiiller: İfadesel Gelecek Zaman65 @ 100% // 0.935 2810/9
  achieve · add · allow · apply · arrive · ask · assume · be · believe · going
  10 words
 • 150425385601.09.2017 ••• Test out   3.003Bilim0 @ 100% // 1.000 2830/7
  alcohol · analyses · article · decrease · details · discover · electric · energies · line · project · research · sciences · sizes · technologies
  14 words
 • 150425440001.09.2017 ••• Test out   3.003Gelecekte tamamlanmışlık0 @ 100% // 1.000 2920/2
  called · created · decided · died · found · have · received · sent · taken · will
  10 words
 • 150435043002.09.2017 ••• Test out   3.003İşletme1 @ 100% // 0.999 3010/5
  advertising · board · businesses · card · costs · credit · dollar · global · industries · insurances · moneys · products · sales
  13 words
 • 150435068902.09.2017 ••• Test out   3.003Fiiller: Kiplik4 @ 100% // 0.996 3030/1
  can · cannot · could · may · must · should · would
  7 words
 • 150446745303.09.2017 ••• Test out   3.003Olaylar0 @ 100% // 1.000 3110/2
  action · attacks · battle · death · delivery · discussion · noises · starts · stops · traffic
  10 words
 • 155180649705.03.2019 ••• Test out   3.003Fiiller: Şartlı Geçmiş0 @ 100% // 1.000 3120/2
  been · changed · considered · discovered · had · have · managed · opened · would · written
  10 words
 • 156508469906.08.2019 ••• Test out   3.003Nitelikler1 @ 100% // 0.999 3130/2
  beauty · difference · expression · forces · identity · importances · looks · luck · powers · quality
  10 words
0.060

··········· Table of Contents ···········

Temeller 2 2 · 2022-07-04 ^

Belirli Harfitarif: The

Her İngilizce öğrenen Türkün kafasını en çok karıştıran şey the, yani belirli harfitarif, bilindik bir nesneden bahsederken kullanılır. Kafamızı karıştırmasının sebebi tabii ki dilimizde tam olarak karşılığı olmaması. Ama aslında, cümledeki “nesne”de kullaınıldığı zaman dilimizde bir karşılığı var, “ismin belirtme hali”. Örneklerle kullanıldığı yerleri ve çevirileri özetlersek:

1 “ismin –i hali” durumu. yani cümledeki nesnenin belirli bi nesne olması:

 • The men eat apples: Adamlar elma yer (Herhangi bir elma)
 • The men eat the apples: Adamlar elmaları yer.
 • The men eat the apple: Adamlar elma yer. (Belirli bir elma, karşımızdaki hangi elmadan bahsettiğimizin farkında)

(Türkçede bazı fiiller ismin -e halini gerektirdiğinden bu durum orada geçerli değildir "I look at the mirror" ya da "I look at a mirror" ikisi de "aynaya bakarım" şeklinde çevrilebilir. ama nesne tekilse a ya da the'dan birinin kullanılması gerekir)

2 Belirli, daha önceden bahsettiğimiz bir özne olması durumu:

My mother was sick yesterday. I called a doctor. The doctor arrived soon and gave her some medicine. (Burada bir önceki cümlede doktordan bahsettiğimiz için 3. cümledeki “doktor” belirli hale gelir, the kullanmak şarttır.)

3 ..have/has the…” cümleleri En çok kafa karıştıran cümleler bunlar, çünkü “the” girince araya Türkçedeki cümlenin yapısı tamamen değişiyor. Bunu da örnekle açıklamıştım daha önce:

 • Should we buy some plates for Selcen? (Selcen için tabak alsak mı?)
 • No, the girl has plates. (Hayır kızın –Selcen’in- tabakları var)

 • Where are the plates we bought yesterday? (Dün aldığımız tabaklar nerede?)

 • Selcen has the plates. (Tabaklar Selcen’de. Selcen’in tabakları var yanlış!)

ek: peki ya belirli bir nesnenin birini ait olduğunu söylemek istersek ne kullanacağız? o zaman "possessive pronoun" yani iyelik zamiri kullanmalıyız. yani "the plates are hers" ya da "the plates are Selcen's" ya da "the plates belong to Selcen".

4 the'yı her zaman kullanmamız gereken yerler

 • doğayla ilgili, evrende bir tane olan şeyler. örneğin: the world , the moon, the sky, the sun, the North pole, the universe gibi

 • yine bir tane olan, özel coğrafi yerler için. örneğin: the Alps, the river Rhine, the Black Sea, the Pacific Ocean

 • Birleşik devletlerden ve impratorluklardan oluşan ülkeler: the United States of America, the United Kingdom, the United Arabic Emirates, the Ottoman Empire

 • topluca bir gruptan bahsetmek için: the Turkish (Türkler), the rich (zenginler), the Öztürks (Öztürkler yani Öztürk ailesi)

 • sıralama sayıları: the first, the fifth, the tenth

 • müzik aletleri: the piano, the violin

5 church ( kilise ), mosque ( cami ), hospital ( hastane ), prison ( hapishane ), school ( okul ) gibi kelimeler, bina olarak düşünülüyorsa the kullanılır ama iş/ibadet/eğitim gibi amaçlarla gidildiğinde the kullanılamaz. Yani cuma günü camiye namaz kılmaya gidiyorsanız “I go to mosque”, ama Sultan Ahmet Camii’ne turist olarak gidiyorsanız “I go to the mosque” kullanılır.

Kısaca Çoğullar

 • İngilizcede genel olarak çoğul yapmak için kelimelerin sonuna -s eki getirilir. Örneğin: books, boys, girls, vs.
 • Ancak bazı kelimelerin çoğulları tamamen düzensizdir (irregular). Örneğin: child/children, woman/women, man/men
 • Ayrıca, bazı kelimeler İngilizcede “sayılamaz” (uncountable) olarak değerlendirilir ve çoğul yapılamaz. Örneğin: milk, bread, water

Çoğullar 2 · 2022-07-04 ^

İngilizcede genel olarak "çoğul" yapmak için kelimelerin sonuna "-s" eki getirilir.

Örneğin: books, boys, girls, vs. Ancak bir çok kelime bu kurala uymaz (düzensiz/irregular):

 • -o ile biten bazı kelimeler -s yerine -es ile çoğul olur. Örneğin: potato/potatoes, tomato/tomatoes, hero/heroes ama piano/pianos, photo/photos, vs.
 • -fe veya -f ile biten kelimelerde f v’ye dönüşerek ves olarak çoğul olur. Örneğin: knife/knives, wife/wives, half/halves, wolf/wolves, vs.
 • -is ile biten bazı kelimeler -es ile çoğul olur. Örneğin: analysis/analyses, thesis/theses, vs.
 • -us ile biten bazı kelimeler -i ile çoğul olur. Örneğin: cactus/cacti, vs.
 • -on ile biten bazı kelimeler -a ile çoğul olur. Örneğin: criterion/criteria, phenomenon/phenomena, vs.
 • sessiz harfi takip eden -y ile biten kelimelerde y i’ye dönüşerek ies olarak çoğul olur. Örneğin: cherry/cherries, lady/ladies, vs. AMA y’den önce sesli varsa, sadece –s eklenir, örneğin days, trays, boys, vs.
 • Ancak bazı kelimelerin çoğulları tamamen düzensizdir (irregular). Örneğin: child/children, woman/women, man/men, foot/feet, person/people (bazı durumlarda persons kullanılabilir), tooth/teeth, mouse/mice, vs.
 • Bazı kelimelerin (özellikle hayvan isimlerinin) çoğulları tekilleriyle aynıdır. Örneğin: bison, buffalo, deer, fish, moose, pike, sheep, salmon, squid, vs. Ancak bilimsel olarak kullanıldıklarında, mesela tür adından bahsederken çoğul hale gelebilirler. Örneğin: “The fishes of this lake are bass and trout.”.
 • Species, news, series gibi kelimeler çoğul gibi görünse de, hem tekil hem çoğul olarak kullanılabilir.

Diller birbirine birebir çevrilemediği gibi, çoğulluk-tekillik de her zaman çevrilemez. Genel ifadelerde Türkçede tekil, İngilizcede ise çoğul kullanıyoruz. Örnek vermek gerekirse, Türkçede Adamlar elmalar yer(ler) diye bir cümle olmaz, genel olarak adamların elma yediğini belirtmek içinAdamlar elma yer(ler)deriz. İngilizcede ise bu tip genel ifadeler için çoğul kullanılır: The men eat apples şeklinde. Şimdi aşağıdaki örneklere bakalım:

 • The men eat apples: Adamlar elma yer
 • The men eat apple: Bu cümle İngilizce dilbilgisi bakımından yanlıştır, kullanılamaz
 • The men eat an apple: Adamlar (bir) elma yer.
 • The men eat five apples: Adamlar beş elma yer. Adamlar beş elmalar yer Türkçe dilbilgisi açısından yanlıştır
 • The men eat the apples: Adamlar elmaları yer.
 • The men eat the apple: Adamlar elmayı yer.

İngilizcede çoğulluk durumununsa bir istisnası var, sayılamayan nesneler, yani uncountable nouns. Bununla ilgili şu yoruma bakınız. Şuradaki listeye de göz atabilirsiniz. http://www.englishclub.com/vocabulary/nouns-uncountable-list.htm Bu tip nesnelerin çoğulu olmadığından tekil kullanılır:

 • The men eat bread: Adamlar ekmek yer
 • The men eat breads: Bu cümle İngilizce dilbilgisi bakımından yanlıştır, kullanılamaz
 • The men eat a bread: Bu cümle İngilizce dilbilgisi bakımından yanlıştır, kullanılamaz
 • The men eat a loaf of bread: Adamlar bir somun ekmek yer.
 • The men eat five loaves of bread: Adamlar beş somun ekmek yer.
 • The men eat the bread: Adamlar ekmeği yer
 • The men eat the breads: Bu cümle İngilizce dilbilgisi bakımından yanlıştır, kullanılamaz

İyelik 1 · 2018-10-24 ^

İyelik sıfatları kendilerinden sonra gelen nesneleri tanımlarken, iyelik zamirleri bu nesnelerin yerini tutar.

Mesela:

This is my apple. (Bu benim elmam) AMA This apple is mine. (Bu elma benim)

Özne Zamiri/İyelik Sıfatı/İyelik Zamiri:

 • I / My / Mine
 • You / Your / Yours
 • He / His / His
 • She / Her / Hers
 • It / Its / Its
 • We / Our / Ours
 • They / Their / Theirs

Nesne zamirleri 1 · 2018-10-24 ^

Fiiller: Geniş 1 · 2018-10-24 ^

Geniş zaman özellikle yinelenen iş ve alışkanlıkları, genel durumları belirtmek için kullanılır.

Sadece 3. tekil şahıs (yani he/she/it ya da onların yerine geçecek şahıs adları) "s" takısı alır. diğer kişiler için fiil takısız olur:

Örneğin içmek 'drink' fiili için:

 • I drink
 • you drink
 • he/she/it drinks
 • we drink
 • you drink
 • they drink

Edat 1 · 2018-10-24 ^

AT= "Zaman" için saatlerle birlikte kullanılır (at 3 o'clock, at dinnertime, at sunset, at noon etc.) "Yer" için kullanılırken böyle belirsiz yerleri tarif etmek istediğinde kullan örn "I live AT the 5th street in Tampa Bay" veya yerini bildirirken "I am at the bus stop/at the bus station/at the store/at the airport." gibi.

IN= -ZAMAN için günün üç bölümü için kullan örn "I work IN the mornings but not IN the evenings or afternoons". -Aylardan bahsederken kullanmalısın örn "She is planning to get a present for her boyfriend because his birthday is IN March." -Mevsimlerle kullan örn "We're heading out to California IN Spring/Summer..." -Yıllarla kullan örn "Einstein was born IN 1879." -Yüzyıllarla birlikte kullanılabilir örn "The Victorian era was a period IN the 19th century." YER olarak "içinde" demek örnekler: "The principle is IN the classroom", "My friend is IN Germany at the moment (ülkeler, kıtalar, şehirler olabilir)", "She is IN trouble (durum belirtirken)", "I'm IN the car/taxi (araba-taksi için kullanılır)".

ON= ZAMAN olarak kullandığında "günler, günlerin sabah, öğle ve akşam vakitleri, tarih belirttiğinde, bayram gününü belirtirken" kullan. Örnekler: "In this country nobody works ON Sundays" "ON Friday morning I had to go out to see my doctor" "Republic Day in Turkey is celebrated ON 29th of October" "ON New Year's Eve we went to a night club in town." YER için biliyorsun üstünde demek on, bir de sağda-solda derken bir kalıp vardır (the building is on your right/on your left gibi), bir şeye binmiş olabilirsin "I'm ON the train coming to New York" gibi bir de telefondayım demek için de "I'm ON the phone" kalıbını diyebilirsin".

İlgi zamirleri 1 · 2018-10-24 ^

İlgi zamirleri iki cümleyi birleştirmek için kullanılır. Birleştirilen cümlelerden ikincisi ilkiyle ilgili bir bilgi verir.

 • which: cansızlar ve hayvanlar için
 • who/whom: insanlar için
 • that: which veya who yerine kullanılabilir
 • where: yer bilgisi için

Genel olarak bunlar Türkçeye -idik ekiyle çevrilir (sevdiğim, bildiğin, doğduğu gibi).

 • whose: aitlik bilgisi verir. "olan" şeklinde ya da "-an" ekiyle çevrilir (yaşayan, doğan...)

 • of which, of what: bir grup isminde bazılarını tanımlarken kullanılırlar. "olan" şeklinde çevrilirler.


7 skills with tips and notes

 
5.303