Join our all-new Duome Forum to help us rebuild what was lost with Duolingo Forum closing and more...
Streak Hall of Fame
1

panyamnyenyekevu

Panya Mnyenyekevu

2163975 XP#425
6160#674
1270+200#82846
24560#9671.

Learning English from Tagalog

Level 25 · 37665 XP

Crowns: 276

Skills: 46

Lessons: 233

Lexemes: 1353

Strength: 86%

Created: 2017-04-16
Last Goal: 2022-12-01
Daily Goal: 10 XP
Timezone: UTC-7

Last update: 2022-11-27 13:41:59 GMT+3


272577035

English Skills by StrengthCrownsNameOriginal Order

 • ••• -16 Panimula 111 @ 100% 0

  Maligayang bati sa inyo, mág-aarál ng Ingles. Sa araling ito, matututuhan ninyo ang pagsasalin ng mga batayang salita ng Tagalog sa Ingles.

  Pagsasaayos ng Pangungusap

  May malaking pagkakaiba ang ayos ng mga salita sa isang pangungusap sa Ingles kompara sa Tagalog. Sa Tagalog, kadalasan ang isang pangungusap ay nakaayos sa ganitong estruktura: "Naglalaro ang bata." kung saan nauuna ang panaguri (predicate) - "naglalaro" - sa simuno (subject) - "ang bata". Sa Ingles ang pagsasalin nito ay: "The child is playing." kung saan nauuna ang simuno (subject) - "the child" - sa panaguri (predicate) - "is playing". Walang itong mga batayang patakaran at natutunan sa paulit-ulit na paggamit.

 • ••• -16 Kumusta21 @ 100% 0
  • Review responses to where are you from, how are you / introduce word from / not
 • ••• -16 Panimula 231 @ 100% 0
 • ••• -16 Bahay Ko41 @ 100% 0
 • ••• -16 Pagbati42 @ 100% 0
 • ••• -16 Pamilya51 @ 100% 0

  contributor note:

  Introduce family, "to have" and the numbers one to ten

  Useful reference: http://learningtagalog.com/grammar/may_mayroon_meron_marami_wala/overview.html

 • ••• -16 Bahay Ko 252 @ 100% 0
 • ••• -16 Usapan61 @ 100% 0
 • ••• -16 Nasa Mall71 @ 100% 0
 • ••• -16 Makilala81 @ 100% 0
 • ••• -16 Tindahan82 @ 100% 0
 • ••• 14 Emosyon91 @ 100% 0
 • ••• 14 Kainan92 @ 100% 0
 • ••• 14 Gusto Ko101 @ 100% 0
 • ••• 14 Lakbay 1111 @ 100% 0
 • ••• 14 Araw Ko121 @ 100% 0
 • ••• 14 Hanapbuhay131 @ 100% 0

  Introduce more nouns and let learners revise the use of pronouns and roughly translating enclitics to English.

  eg. I am a doctor - Doktor ako Duo is a singer - Mang-aawit si Duo The tired woman is a doctor - Doktor ang pagod na babae

  eg. The director is tall - Matangkad ang direktor

 • ••• 05 Nasaan 1132 @ 100% 0

  Introducing prepositions

 • ••• -16 Mga Hayop141 @ 100% 0
 • ••• -16 Gusto Ko 2151 @ 100% 0

  Gerunds, Adverbs

 • ••• -16 Edukasyon161 @ 100% 0
 • ••• -16 Bahay Ko 3162 @ 100% 0
 • ••• -16 Mall 2171 @ 100% 0
 • ••• -16 Palengke181 @ 100% 0
 • ••• -16 Kalusugan182 @ 100% 0
 • ••• -16 Pagbati 2191 @ 100% 0
 • ••• -16 Mga Lugar201 @ 100% 0

  Pook/Lugar lesson can complement "There is/are" and can also introduce prepositions in English.

 • ••• -16 Pagkain202 @ 100% 0

  This skill started off as pronouns.. What is the Tagalog of "Determiners"? Aside from demonstrative pronouns, this skill also has quantifiers and possessive pronouns.

 • ••• -16 Nasaan 2211 @ 100% 0
 • ••• -16 Pamilya 2221 @ 100% 0
 • ••• -16 Lakbay 2231 @ 100% 0
 • ••• -16 Mga Petsa232 @ 100% 0
 • ••• -16 Makilala 2241 @ 100% 0
 • ••• -16 Libangan 1242 @ 100% 0
 • ••• -16 Opisina251 @ 100% 0
 • ••• -16 Gawain261 @ 100% 0
 • ••• -16 Pamimili262 @ 100% 0
 • ••• -16 Plano271 @ 100% 0
 • ••• -16 Panahon281 @ 100% 0
 • ••• -16 Negosyo 1291 @ 100% 0
 • ••• -16 Mundo 1301 @ 100% 0
 • ••• -16 Kuwento 1311 @ 100% 0

  Simple-past tense

 • ••• -16 Bahay Ko 4312 @ 100% 0
 • ••• -16 Plano 2321 @ 100% 0
 • ••• -16 Kuwento 2322 @ 100% 0

  Simple past - irregular verbs

 • ••• 41 Kuwento 3331 @ 25% 75

  Irregular past tense/past-tense. Use the theme the things that happened last week.


2022-05-05
0.002

··········· Table of Contents ···········

Panimula 1 updated 2022-04-04 ^

Maligayang bati sa inyo, mág-aarál ng Ingles. Sa araling ito, matututuhan ninyo ang pagsasalin ng mga batayang salita ng Tagalog sa Ingles.

Pagsasaayos ng Pangungusap

May malaking pagkakaiba ang ayos ng mga salita sa isang pangungusap sa Ingles kompara sa Tagalog. Sa Tagalog, kadalasan ang isang pangungusap ay nakaayos sa ganitong estruktura: "Naglalaro ang bata." kung saan nauuna ang panaguri (predicate) - "naglalaro" - sa simuno (subject) - "ang bata". Sa Ingles ang pagsasalin nito ay: "The child is playing." kung saan nauuna ang simuno (subject) - "the child" - sa panaguri (predicate) - "is playing". Walang itong mga batayang patakaran at natutunan sa paulit-ulit na paggamit.

Kumusta updated 2022-04-04 ^

 • Review responses to where are you from, how are you / introduce word from / not

Pamilya updated 2022-04-04 ^

contributor note:

Introduce family, "to have" and the numbers one to ten

Useful reference: http://learningtagalog.com/grammar/may_mayroon_meron_marami_wala/overview.html

Hanapbuhay updated 2022-04-04 ^

Introduce more nouns and let learners revise the use of pronouns and roughly translating enclitics to English.

eg. I am a doctor - Doktor ako Duo is a singer - Mang-aawit si Duo The tired woman is a doctor - Doktor ang pagod na babae

eg. The director is tall - Matangkad ang direktor

Nasaan 1 updated 2022-04-04 ^

Introducing prepositions

Gusto Ko 2 updated 2022-04-04 ^

Gerunds, Adverbs

Mga Lugar updated 2022-04-04 ^

Pook/Lugar lesson can complement "There is/are" and can also introduce prepositions in English.

Pagkain updated 2022-04-04 ^

This skill started off as pronouns.. What is the Tagalog of "Determiners"? Aside from demonstrative pronouns, this skill also has quantifiers and possessive pronouns.

Kuwento 1 updated 2022-04-04 ^

Simple-past tense

Kuwento 2 updated 2022-04-04 ^

Simple past - irregular verbs

Kuwento 3 updated 2022-04-04 ^

Irregular past tense/past-tense. Use the theme the things that happened last week.


11 skills with tips and notes

 
5.416