Join Duome Forum to help us rebuild what was lost with Duolingo Forum closing and more...
Streak Hall of Fame
12

simmeke1

simmeke

408435 XP#78855
275
1567#72988
4848
1950

Learning English from Dutch

Level 25 · 408435 XP
378435 XP beyond level 25

Tree: Legendary
100% complete

Crowns: 330
You conquered all crowns

Skills: 55
You finished every skill

Lessons: 285
You finished every lesson

Lexemes: 1952
You have seen every word available

Strength: 100%
550000

Created: 2017-11-23
Last Goal: 2023-10-01
Daily Goal: 50 XP
Timezone: UTC+2

Last update: 2023-07-05 12:01:03 GMT+3 +now


335848414

XP per Skill (4 weeks)raw

Basis 1
 
Basis 2
 
Alledaagse uitdrukkingen
 
Eten
 
Dieren
 
Meervoud
 
Bezittelijke Voornaamwoorden
 
Objectieve voornaamwoorden
 
Kleding
 
Werkwoorden: t.t.
 
Kleuren
 
Vragen
 
Voegwoorden
 
Voorzetsels
 
Tijd
 
Familie
 
Beroepen
 
Bijvoegelijke Naamwoorden 1
 
Werkwoorden: t.t. 2
 
Bijwoorden
 
Plaatsen
 
Voorwerpen
 
Mensen
 
Reizen
 
Bepaalde lidwoorden
 
Cijfers
 
Werkwoorden: t.t. 3
 
Onderwijs
 
Werkwoorden: Verleden Tijd
 
Werkwoorden: Infinitief
 
Werkwoorden: Verleden tijd 2
 
Abstracte Voorwerpen 1
 
Verbuiging bijv. nw.
 
Werkwoorden: v.t.t.
 
Werkwoorden: Infinitief 2
 
Betrekkelijke voornaamwoorden
 
Werkwoorden: Voltooid verleden tijd
 
Abstracte Voorwerpen 2
 
Wed. vnw.
 
Natuur
 
Werkwoorden: Gerundium
 
Sporten
 
Kunst
 
Communicatie
 
Medisch
 
Werkwoorden: Toekomende tijd
 
Politiek
 
Werkwoorden: Toekomstige tijd
 
Wetenschap
 
Werkwoorden: Voltooid Toek. Tijd
 
Zaken
 
Werkwoorden: Modaal
 
Gebeurtenissen
 
Werkwoorden: v.v.t.t.
 
Attributen
 6

Bijwoorden

Skills by StrengthCrownsDateNameOriginal Order

 • 151146093123.11.2017 •••   6.186Basis 10 @ 100% // 1.000 // 1.000 1218/18
  I · a · am · an · and · apple · boy · bread · drink · drinks · eat · eats · girl · he · i · is · man · she · the · water · woman
  21 words
  Lidwoorden

  Het Engels heeft twee lidwoorden, the en a(n).

  A(n) is het onbepaald lidwoord, de Engelse versie van ‘een’. Om te bepalen of je a of an gebruikt, luister je naar de klank van de eerste letter van het volgende woord. Klinkt de eerste letter als een medeklinker, dan gebruik je a, en als je een klinker hoort, gebruik je an. Dat klinkt een beetje verwarrend, dus laten we naar een paar voorbeelden kijken:


  • a boy - een jongen  • a house - een huis  • a university - een universiteit  • an apple - een appel  • an hour - een uur  Je ziet dat de eerste twee woorden met een medeklinker beginnen en als je ze uitspreekt – klik op het woord om naar de uitspraak te luisteren – klinkt de eerste klank ook als een medeklinker. Het derde woord university begint met een klinker, als je het uitspreekt, klinkt het echter alsof het met een ‘J’ begint. Daarom schrijf je toch a en niet an. Het vierde woord, apple, begint met een klinker, en zo klinkt het ook. Als je het laatste woord uitspreekt, klinkt het echter een beetje als ‘auwer’, wat met een klinker begint, dus daarom gebruik je hier ook an.

  The is de Engelse versie van ‘de’ en ‘het’. Iets makkelijker dan het Nederlands dus, want je hoeft niet te weten of een woord mannelijk/vrouwelijk of onzijdig is.


  Persoonlijke Voornaamwoorden Enkelvoud

  De Engelse persoonlijke voornaamwoorden in het enkelvoud zijn:

  Nederlands Engels
  Ik I
  Jij/U You
  Hij/Zij//Het He/She/It

  Het Engels maakt geen onderscheid tussen ‘u’ en ‘jij’.


  Werkwoordsvervoeging Enkelvoud

  De werkwoordsvervoeging van regelmatige werkwoorden is in het Engels gelukkig niet heel moeilijk. Als je de infinitief van het werkwoord kent, kom je al een heel eind. In het enkelvoud gebeurt er voor de eerste en tweede persoon helemaal niks, je gebruikt gewoon de infinitief – de vorm van het werkwoord die je in het woordenboek vindt. En voor de derde persoon enkelvoud voeg je gewoon een ’s’ aan de infinitief toe.

  Persoonlijk Voornaamwoord Vervoeging Voorbeeld
  I [infinitief] I drink - Ik drink
  You [infinitief] You drink - Jij drinkt
  He/She/It [infinitief]+s He/She/It drinks - Hij/Zij/Het drinkt

  Zijn

  Het werkwoord ‘zijn’ – to be in het Engels – is, net als in het Nederlands, onregelmatig. We beginnen hier met de enkelvoudsvormen:

  Persoonlijk Voornaamwoord to be Voorbeeld
  I am I am a boy - Ik ben een jongen
  You are You are a girl - Jij bent een meisje
  He/She/It is He/She/It is Dutch - Hij/Zij/Het is Nederlands

  Veel succes met je eerste les!

 • 151154296324.11.2017 •••   6.186Basis 20 @ 100% // 1.000 // 1.000 2118/18
  are · book · boys · child · children · girls · has · men · menu · milk · newspaper · read · reads · rice · sandwich · they · we · women · you
  19 words
  Persoonlijke Voornaamwoorden Meervoud

  De Engelse persoonlijke voornaamwoorden in het enkelvoud hebben we al in Basis 1 besproken. Hieronder vind je een schema met de enkelvouds- én de meervoudsvormen:

  Nederlands Engels
  Ik I
  Jij/U You
  Hij/Zij//Het He/She/It
  Wij We
  Jullie You
  Zij They

  Je ziet dat er in het Engels geen verschil bestaat tussen de tweede persoon enkelvoud en tweede persoon meervoud; je gebruikt in beide gevallen you.


  Werkwoordsvervoeging Meervoud

  In Basis 1 hebben we ook de werkwoordsvervoeging in het enkelvoud besproken. De enkelvoudsvormen waren gelukkig niet heel moeilijk. De meervoudsvormen zijn nog makkelijker Hieronder een overzicht van zowel de enkelvouds- als de meervoudsvormen:

  Persoonlijk Voornaamwoord Vervoeging Voorbeeld
  I [infinitief] I drink - Ik drink
  You [infinitief] You drink - Jij drinkt
  He/She/It [infinitief]+s He/She/It drinks - Hij/Zij/Het drinkt
  We [infinitief] We drink - Wij drinken
  You [infinitief] You drink - Jullie drinken
  They [infinitief] They drink - Zij drinken

  Je ziet dat je in het meervoud alleen de infinitief gebruikt; heel makkelijk dus. Daardoor bestaat er in het Engels helemaal geen verschil tussen ‘jij drinkt’ en ‘jullie drinken’. In beide gevallen is dit you drink – en dat geldt voor de meeste werkwoorden.

  In tegenstelling tot ‘zij’ in het Nederlands bijvoorbeeld. Hoewel we een vorm van ‘zij’ in het enkelvoud en het meervoud hebben, kun je altijd aan het werkwoord zien of het enkelvoud of meervoud is: ‘zij drinkt’ of ‘zij drinken’.

  Houd dus met you rekening als je van het Engels naar het Nederlands vertaalt. Dit is vooral belangrijk als het een meerkeuzevraag is, want Duo vraagt altijd naar alle goede antwoorden!


  Zijn

  In de vorige les hebben we al naar de enkelvoudsvormen van to be gekeken. Hieronder vind je zo nog een keer, samen met de meervoudsvormen; die gelukkig iets makkelijker zijn.

  Persoonlijk Voornaamwoord to be Voorbeeld
  I am I am a boy - Ik ben een jongen
  You are You are a girl - Jij bent een meisje
  He/She/It is He/She/It is sick - Hij/Zij/Het is ziek
  We are We are girls - Wij zijn meisjes
  You are You are boys - Jullie zijn jongens
  They are They are sick - Zij zijn ziek

  Zoals je ziet hebben we de vorm are al bij de tweede persoon enkelvoud gezien. In het meervoud is dat de enige vorm die we gebruiken.


  Hebben

  Het werkwoord ‘hebben’ – to have in het Engels – is, net als in het Nederlands, ook onregelmatig. Hieronder een overzicht van alle vormen:

  Persoonlijk Voornaamwoord to have Voorbeeld
  I have I have a menu - Ik heb een menu
  You have You have a sandwich - Jij hebt een boterham
  He/She/It has He/She/It has a newspaper - Hij/Zij/Het heeft een krant
  We have We have children - Wij hebben kinderen
  You have You have boys - Jullie hebben jongens
  They have They have girls - Zij hebben meisjes

  Meervoud

  We hebben in deze les al veel besproken, dus wat betreft het meervoud houden we het hier kort. We gaan er in een latere les verder op in. In het algemeen vorm je het meervoud door een 's' achter het woord te plakken, bijvoorbeeld girl - girls. Er bestaan echter ook enkele uitzonderingen, zoals child - children.

  Veel succes met Basis 2!

 • 151154367124.11.2017 •••   6.186Alledaagse uitdrukkingen24 @ 100% // 0.976 // 0.976 2318/18
  bye · english · fine · goodbye · hello · morning · night · no · not · please · sorry · speaks · thanks · yes · you
  15 words
  Begroetingen

  Net als in het Nederlands, zijn er in het Engels natuurlijk heel veel verschillende manieren om iemand te begroeten. We zullen er hier een aantal bespreken. De meest eenvoudige begroeting is waarschijnlijk de Engelse versie van 'hallo': Hello.

  Net als het Nederlands, heeft het Engels ook een versie van 'goed + dagdeel'. In het Nederlands zeg je 'goedemorgen', in het Engels zeg je good morning. Het enige verschil is eigenlijk dat je de woorden niet aan elkaar schrijft.

  Dagdeel Begroeting
  Morgen = Morning Good morning
  Middag = Afternoon Good afternoon
  Avond = Evening Good evening
  Nacht = Night Good night

  Succes met de derde les!

 • 1727847778 •••   6.246Eten0 @ 100% // 1.000 // 1.000 3124/24
  breakfast · chicken · coffee · egg · fish · lunch · orange · plate · sugar · wine
  10 words
 • 151154533324.11.2017 •••   6.126Dieren1 @ 100% // 0.999 3312/12
  animal · bird · cat · crab · dog · duck · elephant · horse · spider · turtle
  10 words
 • 151162989625.11.2017 •••   6.126Meervoud1 @ 100% // 0.999 4212/12
  animals · apples · books · cats · dogs · ducks · elephants · horses · newspapers · turtles
  10 words
 • 151169293726.11.2017 •••   6.126Bezittelijke Voornaamwoorden21 @ 100% // 0.979 5112/12
  ' · 's · her · his · its · mine · my · our · ours · their · your · yours
  12 words
  Bezittelijk Voornaamwoord

  Het Engels heeft de volgende bezittelijke voornaamwoorden:

  Nederlands Engels
  mijn my
  je/jouw/uw your
  zijn/haar his/her/its
  ons/onze our
  jullie your
  hun their

  Je ziet dat de tweede persoon enkelvoud en meervoud weer dezelfde vorm hebben in het Engels. Let dus op bij oefeningen waar je alle goede antwoorden moet selecteren!


  Zelfstandig Bezittelijk Voornaamwoord

  Het Engels heeft, net als het Nederlands, ook zelfstandige bezittelijke voornaamwoorden:

  Nederlands Engels
  de/het mijne mine
  de/het jouwe/uwe yours
  de/het zijne/hare his/hers/its*
  de/het onze ours
  - yours*
  de/het hunne theirs

  * Let op! In tegenstelling tot het Nederlands heeft het Engels wel een zelfstandig bezittelijk voornaamwoord voor de derde persoon enkelvoud onzijdig en de tweede persoon meervoud. Als je die vormen vertaalt, gebruik je dus de van-constructie: Is that coat yours? – Is die jas van jullie?

  Veel plezier met deze les!

 • 151169323426.11.2017 •••   6.066Objectieve voornaamwoorden0 @ 100% // 1.000 // 1.000 536/6
  her · him · it · me · them · us · you
  7 words
  Persoonlijke Voornaamwoorden

  In Basis 1 en Basis 2 hebben we de persoonlijke voornaamwoorden ook al besproken, maar in die les hebben we alleen naar de subjectvormen gekeken. Een persoonlijk voornaamwoord kan ook als object gebruikt worden:

  • Subject: Hij kust de kat.
  • Object: De kat kust hem

  Zoals je ziet staat het object in de zin niet alleen op een andere plek, maar de vorm verandert ook. Net als in het Engels:

  • Subject: He kisses the cat.
  • Object: The cat kisses him.
  Nederlands Engels
  mij me
  je/jou/u you
  hem/haar/het him/her/it
  ons us
  jullie you
  hun/hen/ze them

  Ook hier zijn de tweede persoon enkelvoud en meervoud weer hetzelfde. Sterker nog, ze zijn precies hetzelfde als de subjectvormen. Pas dus goed op als je van het Engels naar het Nederlands vertaalt!

  Veel succes!

 • 151169371826.11.2017 •••   6.126Kleding0 @ 100% // 1.000 6212/12
  clothes · coats · dresses · pants · shirts · shoes · skirt · suits · wear · wears
  10 words
 • 151169487626.11.2017 •••   6.426Werkwoorden: t.t.0 @ 100% // 1.000 7142/42
  cook · cooks · design · find · go · goes · hear · hears · know · like · likes · listen · listens · loves · make · pays · play · plays · rains · run · runs · says · see · sees · sleeps · support · swim · swims · take · tell · use · walk · walks · want · wants · work · write · writes
  38 words

  In Basis 1 en Basis 2 hebben we al eerder naar de werkwoordsvervoeging van de present tense gekeken. Omdat we in deze les veel nieuwe werkwoorden zullen zien, herhalen we nog eens de Engelse (regelmatige) werkwoordsvervoeging:

  Persoonlijk Voornaamwoord Vervoeging Voorbeeld
  I [infinitief] I drink - Ik drink
  You [infinitief] You drink - Jij drinkt
  He/She/It [infinitief]+s He/She/It drinks - Hij/Zij/Het drinkt
  We [infinitief] We drink - Wij drinken
  You [infinitief] You drink - Jullie drinken
  They [infinitief] They drink - Zij drinken

  We hebben al eerder besproken dat de infinitief die vorm van het werkwoord is die je in een woordenboek vindt. En dat je in de tegenwoordige tijd eigenlijk bijna altijd de infinitief gebruikt; behalve in de derde persoon enkelvoud, dan plaats je er een -s achter.

  Er worden twee werkwoorden in deze les gebruikt, die niet helemaal regelmatig zijn: to go en to touch. Bij to go zul je zien dat de derde persoon enkelvoud niet alleen een 's' krijgt, maar ook nog een 'e'; je zet er dus -es achter: Hij gaat – He goes. To touch krijgt ook -es, maar die vorm wordt in deze les niet gebruikt: Hij raakt de kat aan – He touches the cat.

  Succes met de present tense!

 • 151169591526.11.2017 •••   6.126Kleuren0 @ 100% // 1.000 7312/12
  black · blue · brown · colorful · colors · gray · green · orange · pink · purple · red · white · yellow
  13 words
 • 151181627627.11.2017 •••   6.126Vragen0 @ 100% // 1.000 8112/12
  answer · do · does · have · how · question · what · what · when · where · which · which · who · whose · whose · why
  16 words
  Vragen

  Het Engels heeft net als het Nederlands ook vraagwoorden. En deze les draait vooral om de verschillende vraagwoorden en hoe je deze kunt gebruiken. Het gebruik van de vraagwoorden verschilt eigenlijk nauwelijks van het Nederlands. Hoewel je bijvoorbeeld wel zult zien dat de letterlijk vertaling van whose, ‘wiens’ of ‘wier’ is. Woorden die wij in het Nederlands niet (meer) zo vaak gebruiken. Whose cat is that vertalen de meeste mensen niet als ‘Wier kat is dat?’; dat klinkt nogal deftig. Het is veel gewoonlijker om het als ‘Van wie is die kat?’ te vertalen. Maar afgezien daarvan, zijn de Engelse vraagwoorden heel vergelijkbaar met de Nederlandse.

  In het Nederlands maak je een vraag meestal door het onderwerp en de persoonsvorm in de zin om te draaien. ‘Jij bent een man’ – ‘Ben jij een man?’. Dit omdraaien heet ook wel inversie, inversion in het Engels. En inversie wordt in het Engels ook toegepast: You are a manAre you a man?

  Maar je moet in het Engels ook vaak gebruik maken van het werkwoord to do om een vraag te maken. Je zult dit ook in deze les zien. In het Nederlands zeg je: ‘Jij hebt brood’ – ‘Heb jij brood?’. In het Engels gebruik je hier ‘to do’: You have bread – Do you have bread?.

  Dus wanneer gebruik je nou gewoon inversie en wanneer gebruik je nou to do? Dat is gelukkig makkelijk uit te leggen. Als de persoonsvorm een hulpwerkwoord (auxiliary verb) of een vorm van to be is, dan gebruik je gewoon inversie. In alle andere gevallen – als de persoonsvorm dus een hoofdwerkwoord (lexical verb) is – gebruik je to do.

  • De persoonsvorm can is een hulpwerkwoord: You can walkCan you walk? – Je kunt lopen – Kun je lopen?

  • De persoonsvorm is is een vorm van to be: He is sickIs he sick? – Hij is ziek – Is hij ziek?

  • De persoonsvorm is een hoofdwerkwoord: He walksDoes he walk? – Hij loopt – Loopt hij?


  Je kunt in het Nederlands ook een vraagwoord in deze constructies gebruiken, bijvoorbeeld: ‘Heb jij brood?’ – ‘Welk brood heb jij?’. Dit gebeurt in het Engels ook: Do you have bread?What bread do you have? En dit zijn de soort zinnen die je vooral in deze les zult zien. Probeer de bovenstaande regels echter ook te leren en kijk of je in de komende lessen al wat vraagzinnen kunt herkennen.

  Veel succes!

 • 151181678928.11.2017 •••   6.066Voegwoorden0 @ 100% // 1.000 836/6
  because · but · if · or · that · when · whenever · while
  8 words
 • 151207699801.12.2017 •••   6.246Voorzetsels0 @ 100% // 1.000 9224/24
  about · after · against · among · as · at · behind · between · by · during · except · for · from · in · like · near · of · off · on · out · over · to · towards · under · with · without
  26 words
 • 151207946801.12.2017 •••   6.486Tijd4 @ 100% // 0.996 10148/48
  afternoons · calendars · monday · morning · night · time · today · tomorrow · tonight · tuesdays
  10 words
 • 151208031301.12.2017 •••   6.186Familie0 @ 100% // 1.000 // 1.000 10318/18
  brother · daughter · fathers · husband · mother · parent · sibling · sister · sons · wives
  10 words
 • 151215215201.12.2017 •••   6.246Beroepen0 @ 100% // 1.000 // 1.000 11224/24
  author · careers · director · doctor · jobs · models · police · staff · student · works
  10 words
 • 151215309101.12.2017 •••   6.546Bijvoegelijke Naamwoorden 14 @ 100% // 0.996 // 0.996 12154/54
  afraid · alive · available · beautiful · bilingual · clean · convenient · cultural · different · dirty · efficient · excellent · expensive · familiar · famous · final · frequent · future · general · historical · human · important · impossible · independent · interesting · left · legal · little · living · local · main · military · minimum · modern · necessary · negative · next · normal · official · open · opposite · own · perfect · personal · popular · positive · possible · private · professional · real · recent · religious · responsible · sad · same · serious · special · tired · traditional · whole · wooden · wrong
  62 words
 • 1727847778 •••   6.426Werkwoorden: t.t. 25 @ 100% // 0.995 12342/42
  call · change · come · live · look · open · return · save · sign · think
  10 words
 • 151276464208.12.2017 •••   6.486Bijwoorden21 @ 100% // 0.979 13248/48
  again · almost · already · also · always · anywhere · approximately · as · away · clearly · completely · currently · definitely · easily · else · enough · especially · even · ever · exactly · far · finally · generally · here · however · just · late · later · least · more · much · necessarily · neither · never · nor · normally · now · once · only · perfectly · possibly · pretty · really · slowly · so · sometimes · soon · still · then · there · together · too · twice · usually · very · well · yet
  57 words
 • 151276805109.12.2017 •••   6.546Plaatsen0 @ 100% // 1.000 // 1.000 14154/54
  airport · bathrooms · beaches · city · hotel · house · kitchens · restaurants · street · yard
  10 words
 • 151285039609.12.2017 •••   6.606Voorwerpen1 @ 100% // 0.999 // 0.999 14360/60
  beds · bottle · bowls · chair · computers · magazines · scissors · spoons · tables · televisions · through · tv · window
  13 words
 • 151285129309.12.2017 •••   6.186Mensen0 @ 100% // 1.000 // 1.000 15218/18
  babies · boyfriends · committees · conference · enemy · friend · girlfriends · human · persons · public
  10 words
 • 151294259011.12.2017 •••   6.426Reizen5 @ 100% // 0.995 // 0.995 16142/42
  airplanes · bicycle · boats · buses · car · motorcycles · suitcases · train · travel · travels
  10 words
 • 151302784512.12.2017 •••   6.246Bepaalde lidwoorden0 @ 100% // 1.000 // 1.000 16224/24
  all · all · another · any · anybody · anything · both · each · every · everybody · everyone · everything · few · no · nobody · none · nothing · one · other · someone · something · such · that · that · these · these · this · this · those · those
  30 words
 • 151302952312.12.2017 •••   6.426Cijfers0 @ 100% // 1.000 // 1.000 16342/42
  amount · average · eight · eighteen · eighty · eleven · enough · fifteen · fifty · first · five · forty · four · fourteen · fourth · half · hundred · last · less · majority · many · meter · million · more · much · nine · nineteen · ninety · one · pair · per · seven · seventeen · seventy · six · sixteen · sixty · some · sum · ten · third · thirteen · thirty · thousands · three · total · twelve · twenty · two
  49 words
 • 151242162605.12.2017 •••   6.606Werkwoorden: t.t. 340 @ 100% // 0.960 // 0.960 17160/60
  adds · agree · allows · announce · appear · appears · arrive · asks · assumes · begins · believes · calls · contains · continues · count · counts · creates · cuts · deliver · delivers · demands · dry · explains · feels · fill · finds · fits · fly · follows · gets · gives · helps · import · introduce · knows · leaves · lives · looks · mix · opens · presents · produces · put · puts · receives · reserve · reserves · respect · serves · sets · signs · sing · spend · supports · talks · tells · thinks · tries · uses · visits · watches · wins · wishes
  63 words
 • 151328386614.12.2017 •••   6.306Onderwijs0 @ 100% // 1.000 17330/30
  course · education · library · meaning · notes · pens · programs · schools · sections · studies · teacher · teaching · training
  13 words
 • 151328594115.12.2017 •••   6.606Werkwoorden: Verleden Tijd0 @ 100% // 1.000 // 1.000 18160/60
  answered · appeared · ate · born · called · came · cooked · decided · died · drank · entered · explained · fell · felt · finished · found · gave · had · happened · heard · informed · introduced · kept · knew · left · liked · listened · looked · lost · loved · made · opened · performed · played · rained · reached · recently · returned · said · saw · seemed · showed · spoke · started · stayed · stopped · supported · talked · thought · told · took · touched · tried · turned · used · walked · wanted · was · watched · went · were · won · wrote · yesterday
  64 words
 • 151336005215.12.2017 •••   6.546Werkwoorden: Infinitief1 @ 100% // 0.999 18354/54
  add · be · buy · call · change · close · come · cook · create · do · does · enter · get · give · have · help · keep · learn · let · look · love · need · pay · place · rain · rent · say · see · sell · set · show · sleep · speak · start · study · swim · think · touch · try · visit · walk · write
  42 words
 • 151346114217.12.2017 •••   6.306Werkwoorden: Verleden tijd 240 @ 100% // 0.960 // 0.960 19230/30
  did · drink · eat · go · hear · like · make · say · see · tell
  10 words
 • 151351082117.12.2017 •••   6.606Abstracte Voorwerpen 18 @ 100% // 0.992 // 0.992 20160/60
  groups · list · loves · order · parts · review · service · systems · views · ways
  10 words
 • 151362240718.12.2017 •••   6.426Verbuiging bijv. nw.0 @ 100% // 1.000 // 1.000 20342/42
  able · alone · bad · best · better · big · bigger · cheaper · cleaner · clear · cold · deep · fair · fast · free · full · good · great · happy · hard · hot · large · less · long · new · nice · old · older · poor · prettier · pretty · pure · ready · rich · sharp · short · simple · small · smaller · strong · sure · sweet · tall · than · true · weak · worse · worst · young · younger
  50 words
 • 151371686319.12.2017 •••   6.546Werkwoorden: v.t.t.2 @ 100% // 0.998 21254/54
  ago · been · before · cooked · has · have · played · previous · previously · rained · read · since · walked · wanted
  14 words
 • 151379150420.12.2017 •••   6.546Werkwoorden: Infinitief 216 @ 100% // 0.984 // 0.984 22154/54
  accept · achieve · affect · allow · analyze · answer · appear · apply · assume · avoid · beat · begin · belong · build · choose · continue · count · cover · cut · define · develop · die · exist · explain · feel · finish · fit · forget · hate · how · improve · increase · leave · lets · lose · meet · miss · prepare · prevent · produce · reach · recover · remember · repeat · respond · serve · shut · stay · suffer · talk · though · understand · wait · wake · win
  55 words
 • 151385477521.12.2017 •••   6.066Betrekkelijke voornaamwoorden0 @ 100% // 1.000 2236/6
  what · where · which · who · whom · whose
  6 words
 • 151385675521.12.2017 •••   6.246Werkwoorden: Voltooid verleden tijd1 @ 100% // 0.999 // 0.999 23224/24
  called · come · eaten · found · given · had · heard · taken · walked · written
  10 words
 • 151396190122.12.2017 •••   6.606Abstracte Voorwerpen 23 @ 100% // 0.997 // 0.997 24160/60
  attention · benefits · competitions · efforts · interests · life · religions · respect · situation · title
  10 words
 • 151396270322.12.2017 •••   6.066Wed. vnw.0 @ 100% // 1.000 2426/6
  herself · himself · itself · myself · ourselves · themselves · yourself · yourselves
  8 words
 • 151396442222.12.2017 •••   6.366Natuur0 @ 100% // 1.000 24336/36
  flower · grasses · moon · rains · seas · skies · suns · tree · volcano · worlds
  10 words
 • 151397324522.12.2017 •••   6.426Werkwoorden: Gerundium1 @ 100% // 0.999 25142/42
  calling · coming · cooking · doing · drinking · eating · following · getting · giving · going · happening · having · including · leaving · looking · making · paying · playing · raining · reading · running · saying · seeing · sitting · sleeping · speaking · starting · studying · swimming · taking · talking · thinking · touching · trying · waiting · walking · watching · wearing · working · writing
  40 words
 • 151403496023.12.2017 •••   6.246Sporten1 @ 100% // 0.999 25324/24
  ball · exercise · exercises · games · goals · jump · jumps · kick · paths · player · points · scored · sport · step · team · walk
  16 words
 • 151403785023.12.2017 •••   6.246Kunst2 @ 100% // 0.998 // 0.998 26124/24
  arts · cameras · films · flute · movie · musical · musics · opening · painting · photo · picture · style · violins
  13 words
 • 151403891923.12.2017 •••   6.186Communicatie0 @ 100% // 1.000 26318/18
  channels · comment · communication · information · network · news · press · searches · stories · texts
  10 words
 • 151404133723.12.2017 •••   6.426Medisch31 @ 100% // 0.969 // 0.969 27142/42
  bodies · cares · emergencies · eye · hands · heads · health · helps · ill · sick · treatment
  11 words
 • 151405123423.12.2017 •••   6.606Werkwoorden: Toekomende tijd7 @ 100% // 0.993 // 0.993 27260/60
  add · be · break · call · change · choose · come · continue · cook · will
  10 words
 • 151405647623.12.2017 •••   6.426Politiek6 @ 100% // 0.994 27342/42
  court · governments · law · national · president · safety · securities · societies · tax · war
  10 words
 • 151413723324.12.2017 •••   6.546Werkwoorden: Toekomstige tijd3 @ 100% // 0.997 28154/54
  achieve · add · allow · apply · arrive · ask · assume · be · believe · going
  10 words
 • 151414298024.12.2017 •••   6.426Wetenschap6 @ 100% // 0.994 28342/42
  alcohol · analyses · article · decrease · details · discover · electric · energies · line · project · research · sciences · sizes · technologies
  14 words
 • 151414468724.12.2017 •••   6.126Werkwoorden: Voltooid Toek. Tijd4 @ 100% // 0.996 29212/12
  called · created · decided · died · found · have · received · sent · taken · will
  10 words
 • 151419962525.12.2017 •••   6.306Zaken7 @ 100% // 0.993 30130/30
  advertising · board · businesses · card · costs · credit · dollar · global · industries · insurances · moneys · products · sales
  13 words
 • 151420003825.12.2017 •••   6.066Werkwoorden: Modaal0 @ 100% // 1.000 3036/6
  can · cannot · could · may · must · should · would
  7 words
 • 151464318630.12.2017 •••   6.126Gebeurtenissen0 @ 100% // 1.000 31112/12
  action · attacks · battle · death · delivery · discussion · noises · starts · stops · traffic
  10 words
 • 151471028631.12.2017 •••   6.126Werkwoorden: v.v.t.t.0 @ 100% // 1.000 31212/12
  been · changed · considered · discovered · had · have · managed · opened · would · written
  10 words
 • 151471125631.12.2017 •••   6.126Attributen0 @ 100% // 1.000 31312/12
  beauty · difference · expression · forces · identity · importances · looks · luck · powers · quality
  10 words
0.075

Basis 1 1 · 2018-10-25 ^

Lidwoorden

Het Engels heeft twee lidwoorden, the en a(n).

A(n) is het onbepaald lidwoord, de Engelse versie van ‘een’. Om te bepalen of je a of an gebruikt, luister je naar de klank van de eerste letter van het volgende woord. Klinkt de eerste letter als een medeklinker, dan gebruik je a, en als je een klinker hoort, gebruik je an. Dat klinkt een beetje verwarrend, dus laten we naar een paar voorbeelden kijken:


 • a boy - een jongen • a house - een huis • a university - een universiteit • an apple - een appel • an hour - een uurJe ziet dat de eerste twee woorden met een medeklinker beginnen en als je ze uitspreekt – klik op het woord om naar de uitspraak te luisteren – klinkt de eerste klank ook als een medeklinker. Het derde woord university begint met een klinker, als je het uitspreekt, klinkt het echter alsof het met een ‘J’ begint. Daarom schrijf je toch a en niet an. Het vierde woord, apple, begint met een klinker, en zo klinkt het ook. Als je het laatste woord uitspreekt, klinkt het echter een beetje als ‘auwer’, wat met een klinker begint, dus daarom gebruik je hier ook an.

The is de Engelse versie van ‘de’ en ‘het’. Iets makkelijker dan het Nederlands dus, want je hoeft niet te weten of een woord mannelijk/vrouwelijk of onzijdig is.


Persoonlijke Voornaamwoorden Enkelvoud

De Engelse persoonlijke voornaamwoorden in het enkelvoud zijn:

Nederlands Engels
Ik I
Jij/U You
Hij/Zij//Het He/She/It

Het Engels maakt geen onderscheid tussen ‘u’ en ‘jij’.


Werkwoordsvervoeging Enkelvoud

De werkwoordsvervoeging van regelmatige werkwoorden is in het Engels gelukkig niet heel moeilijk. Als je de infinitief van het werkwoord kent, kom je al een heel eind. In het enkelvoud gebeurt er voor de eerste en tweede persoon helemaal niks, je gebruikt gewoon de infinitief – de vorm van het werkwoord die je in het woordenboek vindt. En voor de derde persoon enkelvoud voeg je gewoon een ’s’ aan de infinitief toe.

Persoonlijk Voornaamwoord Vervoeging Voorbeeld
I [infinitief] I drink - Ik drink
You [infinitief] You drink - Jij drinkt
He/She/It [infinitief]+s He/She/It drinks - Hij/Zij/Het drinkt

Zijn

Het werkwoord ‘zijn’ – to be in het Engels – is, net als in het Nederlands, onregelmatig. We beginnen hier met de enkelvoudsvormen:

Persoonlijk Voornaamwoord to be Voorbeeld
I am I am a boy - Ik ben een jongen
You are You are a girl - Jij bent een meisje
He/She/It is He/She/It is Dutch - Hij/Zij/Het is Nederlands

Veel succes met je eerste les!

Basis 2 1 · 2018-10-25 ^

Persoonlijke Voornaamwoorden Meervoud

De Engelse persoonlijke voornaamwoorden in het enkelvoud hebben we al in Basis 1 besproken. Hieronder vind je een schema met de enkelvouds- én de meervoudsvormen:

Nederlands Engels
Ik I
Jij/U You
Hij/Zij//Het He/She/It
Wij We
Jullie You
Zij They

Je ziet dat er in het Engels geen verschil bestaat tussen de tweede persoon enkelvoud en tweede persoon meervoud; je gebruikt in beide gevallen you.


Werkwoordsvervoeging Meervoud

In Basis 1 hebben we ook de werkwoordsvervoeging in het enkelvoud besproken. De enkelvoudsvormen waren gelukkig niet heel moeilijk. De meervoudsvormen zijn nog makkelijker Hieronder een overzicht van zowel de enkelvouds- als de meervoudsvormen:

Persoonlijk Voornaamwoord Vervoeging Voorbeeld
I [infinitief] I drink - Ik drink
You [infinitief] You drink - Jij drinkt
He/She/It [infinitief]+s He/She/It drinks - Hij/Zij/Het drinkt
We [infinitief] We drink - Wij drinken
You [infinitief] You drink - Jullie drinken
They [infinitief] They drink - Zij drinken

Je ziet dat je in het meervoud alleen de infinitief gebruikt; heel makkelijk dus. Daardoor bestaat er in het Engels helemaal geen verschil tussen ‘jij drinkt’ en ‘jullie drinken’. In beide gevallen is dit you drink – en dat geldt voor de meeste werkwoorden.

In tegenstelling tot ‘zij’ in het Nederlands bijvoorbeeld. Hoewel we een vorm van ‘zij’ in het enkelvoud en het meervoud hebben, kun je altijd aan het werkwoord zien of het enkelvoud of meervoud is: ‘zij drinkt’ of ‘zij drinken’.

Houd dus met you rekening als je van het Engels naar het Nederlands vertaalt. Dit is vooral belangrijk als het een meerkeuzevraag is, want Duo vraagt altijd naar alle goede antwoorden!


Zijn

In de vorige les hebben we al naar de enkelvoudsvormen van to be gekeken. Hieronder vind je zo nog een keer, samen met de meervoudsvormen; die gelukkig iets makkelijker zijn.

Persoonlijk Voornaamwoord to be Voorbeeld
I am I am a boy - Ik ben een jongen
You are You are a girl - Jij bent een meisje
He/She/It is He/She/It is sick - Hij/Zij/Het is ziek
We are We are girls - Wij zijn meisjes
You are You are boys - Jullie zijn jongens
They are They are sick - Zij zijn ziek

Zoals je ziet hebben we de vorm are al bij de tweede persoon enkelvoud gezien. In het meervoud is dat de enige vorm die we gebruiken.


Hebben

Het werkwoord ‘hebben’ – to have in het Engels – is, net als in het Nederlands, ook onregelmatig. Hieronder een overzicht van alle vormen:

Persoonlijk Voornaamwoord to have Voorbeeld
I have I have a menu - Ik heb een menu
You have You have a sandwich - Jij hebt een boterham
He/She/It has He/She/It has a newspaper - Hij/Zij/Het heeft een krant
We have We have children - Wij hebben kinderen
You have You have boys - Jullie hebben jongens
They have They have girls - Zij hebben meisjes

Meervoud

We hebben in deze les al veel besproken, dus wat betreft het meervoud houden we het hier kort. We gaan er in een latere les verder op in. In het algemeen vorm je het meervoud door een 's' achter het woord te plakken, bijvoorbeeld girl - girls. Er bestaan echter ook enkele uitzonderingen, zoals child - children.

Veel succes met Basis 2!

Alledaagse uitdrukkingen 1 · 2018-10-25 ^

Begroetingen

Net als in het Nederlands, zijn er in het Engels natuurlijk heel veel verschillende manieren om iemand te begroeten. We zullen er hier een aantal bespreken. De meest eenvoudige begroeting is waarschijnlijk de Engelse versie van 'hallo': Hello.

Net als het Nederlands, heeft het Engels ook een versie van 'goed + dagdeel'. In het Nederlands zeg je 'goedemorgen', in het Engels zeg je good morning. Het enige verschil is eigenlijk dat je de woorden niet aan elkaar schrijft.

Dagdeel Begroeting
Morgen = Morning Good morning
Middag = Afternoon Good afternoon
Avond = Evening Good evening
Nacht = Night Good night

Succes met de derde les!

Bezittelijke Voornaamwoorden 1 · 2018-10-25 ^

Bezittelijk Voornaamwoord

Het Engels heeft de volgende bezittelijke voornaamwoorden:

Nederlands Engels
mijn my
je/jouw/uw your
zijn/haar his/her/its
ons/onze our
jullie your
hun their

Je ziet dat de tweede persoon enkelvoud en meervoud weer dezelfde vorm hebben in het Engels. Let dus op bij oefeningen waar je alle goede antwoorden moet selecteren!


Zelfstandig Bezittelijk Voornaamwoord

Het Engels heeft, net als het Nederlands, ook zelfstandige bezittelijke voornaamwoorden:

Nederlands Engels
de/het mijne mine
de/het jouwe/uwe yours
de/het zijne/hare his/hers/its*
de/het onze ours
- yours*
de/het hunne theirs

* Let op! In tegenstelling tot het Nederlands heeft het Engels wel een zelfstandig bezittelijk voornaamwoord voor de derde persoon enkelvoud onzijdig en de tweede persoon meervoud. Als je die vormen vertaalt, gebruik je dus de van-constructie: Is that coat yours? – Is die jas van jullie?

Veel plezier met deze les!

Objectieve voornaamwoorden 1 · 2018-10-25 ^

Persoonlijke Voornaamwoorden

In Basis 1 en Basis 2 hebben we de persoonlijke voornaamwoorden ook al besproken, maar in die les hebben we alleen naar de subjectvormen gekeken. Een persoonlijk voornaamwoord kan ook als object gebruikt worden:

 • Subject: Hij kust de kat.
 • Object: De kat kust hem

Zoals je ziet staat het object in de zin niet alleen op een andere plek, maar de vorm verandert ook. Net als in het Engels:

 • Subject: He kisses the cat.
 • Object: The cat kisses him.
Nederlands Engels
mij me
je/jou/u you
hem/haar/het him/her/it
ons us
jullie you
hun/hen/ze them

Ook hier zijn de tweede persoon enkelvoud en meervoud weer hetzelfde. Sterker nog, ze zijn precies hetzelfde als de subjectvormen. Pas dus goed op als je van het Engels naar het Nederlands vertaalt!

Veel succes!

Werkwoorden: t.t. 1 · 2018-10-25 ^

In Basis 1 en Basis 2 hebben we al eerder naar de werkwoordsvervoeging van de present tense gekeken. Omdat we in deze les veel nieuwe werkwoorden zullen zien, herhalen we nog eens de Engelse (regelmatige) werkwoordsvervoeging:

Persoonlijk Voornaamwoord Vervoeging Voorbeeld
I [infinitief] I drink - Ik drink
You [infinitief] You drink - Jij drinkt
He/She/It [infinitief]+s He/She/It drinks - Hij/Zij/Het drinkt
We [infinitief] We drink - Wij drinken
You [infinitief] You drink - Jullie drinken
They [infinitief] They drink - Zij drinken

We hebben al eerder besproken dat de infinitief die vorm van het werkwoord is die je in een woordenboek vindt. En dat je in de tegenwoordige tijd eigenlijk bijna altijd de infinitief gebruikt; behalve in de derde persoon enkelvoud, dan plaats je er een -s achter.

Er worden twee werkwoorden in deze les gebruikt, die niet helemaal regelmatig zijn: to go en to touch. Bij to go zul je zien dat de derde persoon enkelvoud niet alleen een 's' krijgt, maar ook nog een 'e'; je zet er dus -es achter: Hij gaat – He goes. To touch krijgt ook -es, maar die vorm wordt in deze les niet gebruikt: Hij raakt de kat aan – He touches the cat.

Succes met de present tense!

Vragen 1 · 2018-10-25 ^

Vragen

Het Engels heeft net als het Nederlands ook vraagwoorden. En deze les draait vooral om de verschillende vraagwoorden en hoe je deze kunt gebruiken. Het gebruik van de vraagwoorden verschilt eigenlijk nauwelijks van het Nederlands. Hoewel je bijvoorbeeld wel zult zien dat de letterlijk vertaling van whose, ‘wiens’ of ‘wier’ is. Woorden die wij in het Nederlands niet (meer) zo vaak gebruiken. Whose cat is that vertalen de meeste mensen niet als ‘Wier kat is dat?’; dat klinkt nogal deftig. Het is veel gewoonlijker om het als ‘Van wie is die kat?’ te vertalen. Maar afgezien daarvan, zijn de Engelse vraagwoorden heel vergelijkbaar met de Nederlandse.

In het Nederlands maak je een vraag meestal door het onderwerp en de persoonsvorm in de zin om te draaien. ‘Jij bent een man’ – ‘Ben jij een man?’. Dit omdraaien heet ook wel inversie, inversion in het Engels. En inversie wordt in het Engels ook toegepast: You are a manAre you a man?

Maar je moet in het Engels ook vaak gebruik maken van het werkwoord to do om een vraag te maken. Je zult dit ook in deze les zien. In het Nederlands zeg je: ‘Jij hebt brood’ – ‘Heb jij brood?’. In het Engels gebruik je hier ‘to do’: You have bread – Do you have bread?.

Dus wanneer gebruik je nou gewoon inversie en wanneer gebruik je nou to do? Dat is gelukkig makkelijk uit te leggen. Als de persoonsvorm een hulpwerkwoord (auxiliary verb) of een vorm van to be is, dan gebruik je gewoon inversie. In alle andere gevallen – als de persoonsvorm dus een hoofdwerkwoord (lexical verb) is – gebruik je to do.

 • De persoonsvorm can is een hulpwerkwoord: You can walkCan you walk? – Je kunt lopen – Kun je lopen?

 • De persoonsvorm is is een vorm van to be: He is sickIs he sick? – Hij is ziek – Is hij ziek?

 • De persoonsvorm is een hoofdwerkwoord: He walksDoes he walk? – Hij loopt – Loopt hij?


Je kunt in het Nederlands ook een vraagwoord in deze constructies gebruiken, bijvoorbeeld: ‘Heb jij brood?’ – ‘Welk brood heb jij?’. Dit gebeurt in het Engels ook: Do you have bread?What bread do you have? En dit zijn de soort zinnen die je vooral in deze les zult zien. Probeer de bovenstaande regels echter ook te leren en kijk of je in de komende lessen al wat vraagzinnen kunt herkennen.

Veel succes!


7 skills with tips and notes

 
5.358