Join our new Duolingo Forum to help us rebuild what was lost with the old forum closing and more...

Cached mode
Duome is showing cached data by default, you can hit refresh button right here to update your stats.
Remember that your profile must be public for duome to be able to visualize the data. Simple numbers like streak or crowns would be updated instantly while more complex concepts like daily XP chart or Recent Practice Sessions will be available on page reload. You can provide feedback, ask questions and request new features on our forum — be welcome to join us there :)

Streak Hall of Fame
210

AnnaSusita

3488548 XP#345
2694#8726
55635#1820
186440

Learning French from Dutch

Level 25 · 49619 XP

Crowns: 0/360

Skills: 60

Lessons: 282

Lexemes: 1766

Strength: 59%

Created: 2016-08-15
Last Goal: 2023-11-05
Timezone: UTC+2

Last update: 2024-02-22 22:33:50 GMT+3 (cached)


206555082

French Skills by StrengthCrownsNameOriginal Order

 • ••• -16 Basis 112 @ 75% 25
  Manon · Paul · c' · chat · cheval · chien · croissant · es · est · et · femme · fille · garçon · homme · je · mange · manges · orange · pizza · suis · tu · un · une
  23 words

  Welkom en bienvenue!

  Wist je al dat Frans een officiële taal is in wel 29 verschillende landen? Laten we beginnen met de basis. Welkom en bienvenue (welkom in het Frans)!

  Geslacht

  Franse zelfstandige naamwoorden hebben een geslacht. Er zijn mannelijke en vrouwelijke woorden. Mannelijke woorden gebruiken un, vrouwelijke une.

  Frans Nederlands
  un garçon een jongen
  une fille een meisje
  un homme een man
  une femme een vrouw
  un chien een hond
  une pizza een pizza

  Ik denk, dus...

  In het Nederlands zeggen we ik ben en jij bent. In het Frans ziet dat er als volgt uit!

  onderwerp werkwoord (être)
  je (ik) suis (ben)
  tu (jij) es (bent)
  il/elle (hij/zij) est (is)
 • ••• -16 Bonjour !21 @ 100% 0
  au revoir · beaucoup · bienvenue · bonjour · bonsoir · enchanté · merci · non · oui · salut
  10 words

  Hallo!

  Net als in het Nederlands hangen sommige begroetingen af van het tijdstip. 's Morgens en 's middags zeg je bonjour, maar 's avonds zeg je bonsoir.

  Frans Nederlands
  Bonjour ! Goeiemorgen! Goeiedag!
  Bonsoir ! Goedenavond!

  Tegen vrienden kan je ook salut zeggen. Salut kan je gebruiken om hoi te zeggen, maar ook als je weggaat.

  Frans Nederlands
  Salut ! Hoi! / Doei!

  Accenten

  Een accent op een letter zorgt ervoor dat de letter anders wordt uitgesproken.

  Frans Uitspraak
  je doffe e, de e in "ze"
  é lange ee als in geen
  è e als in erg / ai als in het Engelse air

  Als de laatste letter van een woord een e (zonder accent!) is, wordt die meestal niet uitgesproken.

  Frans Uitspraak
  bonne "bon"
 • ••• -16 Basis 222 @ 100% 0
  anglais · comment · elle · espagnol · français · français · française · il · italien · la · le · m'appelle · néerlandais · néerlandais · néerlandaise · parle · parle · parles · s'appelle · t'appelles
  20 words

  Werkwoorden

  In het Nederlands veranderen werkwoorden vaak - ik werk, hij werkt, wij werken. In het Frans gebeurt dit ook, maar iets meer dan in het Nederlands.

  onderwerp werkwoord (parler)
  je parle
  tu parles
  il / elle parle

  Let op! De -s in parles wordt niet uitgesproken, dus al deze vormen worden op dezelfde manier uitgesproken.


  Geslacht

  In het Frans veranderen bijvoeglijke naamwoorden afhankelijk van het geslacht. Vrouwelijke bijvoeglijke naamwoorden eindigen meestal op -e.

  Frans Nederlands
  Julien est français. Julien is Frans.
  Marie est française. Marie is Frans.
  Il est néerlandais. Hij is Nederlands.
  Elle est néerlandaise. Ze is Nederlands.

  De extra -e op het einde kan de uitspraak wat veranderen, dus luister goed!

 • ••• -16 Mensen31 @ 100% 0
  Amsterdam · Angleterre · Belgique · Bordeaux · Bruxelles · Espagne · Europe · France · Italie · Lyon · Madrid · Marseille · Paris · Rome · Utrecht · Waterloo · avec · charleroi · en · habite · habites · ici · j' · journaliste · professeur · travaille · travaille · travailles · université · à · étudiant · étudiante · étudie · étudie · étudies
  35 words

  J'habite à Paris !

  In het Frans zijn er twee woorden voor in. Voor steden gebruik je à, en voor veel landen gebruik je en.

  Frans Nederlands
  J'habite à Paris. Ik woon in Parijs.
  J'habite à Bruxelles. Ik woon in Brussel
  J'habite en France. Ik woon in Frankrijk.
  J'habite en Belgique. Ik woon in België.
 • ••• -16 Familie33 @ 100% 0
  animal · appartement · chouette · dans · de · famille · femme · fille · fils · frère · grand-mère · grand-père · jardin · l' · ma · maison · mari · mon · mère · père · sa · son · sœur · ta · ton · veut
  26 words

  Ma famille !

  In het Nederlands zeggen we "mijn moeder" en "mijn vader". In het Frans wordt dat "ma mère" en "mon père", omdat woorden zoals "mijn" en "jouw" veranderen afhankelijk van het geslacht van het woord dat erop volgt.

  mannelijk vrouwelijk
  mon père (mijn vader) ma mère (mijn moeder)
  ton frère (jouw broer) ta sœur (jouw zus)
  son fils (zijn/haar zoon) sa fille (zijn/haar dochter)

  Fille

  Fille kan zowel meisje als dochter betekenen. Let op de context van de zin om te weten wat het woord betekent.

  Frans Nederlands
  C'est une fille. Het is een meisje.
  C'est la fille de Julia. Het is de dochter van Julia.
  C'est la fille d'Anna. Het is de dochter van Anna.
  C'est ma fille. Het is mijn dochter.

  De wordt d' als het volgende woord met een klinker begint.

 • ••• -16 Reizen41 @ 100% 0
  Anvers · Berlin · Londres · a · ai · as · avion · aéroport · billet · d' · gare · hôtel · où · passeport · prends · prends · restaurant · s'il vous plaît · taxi · train · va · vais · valise · vas · voiture · étranger
  26 words

  Le, la of l'?

  Le gebruik je voor mannelijke woorden.

  Frans Nederlands
  le garçon de jongen

  La gebruik je voor vrouwelijke woorden.

  Frans Nederlands
  la femme de vrouw

  Als een woord met een klinker begint of met een h die je niet uitspreekt, gebruik je l' in de plaats van le of la.

  Frans Nederlands
  l'homme de man

  Tu as un passeport ?

  De meeste Franse werkwoorden veranderen op een regelmatige manier, maar sommige werkwoorden doen gewoon hun eigen ding en zijn onregelmatig.

  onderwerp werkwoord (aller)
  je (ik) vais (ga)
  tu (jij) vas (gaat)
  il (hij) / elle (zij) va (gaat)

  Als het werkwoord met een klinker begint, verander je je naar j'.

  onderwerp werkwoord (avoir)
  j' (ik) ai (heb)
  tu (jij) as (hebt)
  il (hij) / elle (zij) a (heeft)

  G

  De uitspraak van de g verandert als er een e, i of n op volgt.

  Frans uitspraak
  gants [g] als in "goal"
  mange [zj] als in giraf
  giraffe [zj] als in giraf
  compagne [nj] als in oranje
 • ••• 14 Activiteiten51 @ 75% 25
  aime · aimes · aimons · allons · au · avons · banque · boulangerie · bus · chocolat · cinéma · habitons · lire · livre · mangeons · musique · métro · nous · parc · sommes · travail · veux · veux · voulons · zoo · école
  26 words

  Nous

  Na nous (wij) eindigen werkwoorden normaal op -ons.

  Frans Nederlands
  nous voulons we willen
  nous avons we hebben
  nous habitons we wonen

  Willen

  onderwerp werkwoord (vouloir)
  je (ik) veux (wil)
  tu (jij) veux (wil)
  il (hij) / elle (zij) veut (wil)
  nous (wij) voulons (willen)

  Bij "veux" en "veut" wordt de laatste letter (x en t) niet uitgesproken, ze klinken dus hetzelfde.


  Au !

  In het Frans zal je nooit à met le erna zien. Een à met een le wordt altijd au.

  Frans Nederlands
  Tu vas au restaurant. Je gaat naar het restaurant.
  Elle va au zoo. Ze gaat naar de dierentuin.

  Au klinkt als een lange oo, en dus niet als -auw.

 • ••• 14 Ça va ?52 @ 50% 50
  bien · bonne journée · bonne nuit · bonne soirée · excuse · moi · s'il te plaît · toi · très · à bientôt · à demain · ça va
  12 words

  Ça va ?

  Je kan ça va vragen om te vragen hoe het gaat met iemand, en om die vraag te beantwoorden. Het werkt net iets anders dan in het Nederlands, dus hieronder zie je de letterlijke vertaling en een iets natuurlijkere vertaling.

  Frans letterlijk Nederlands
  Salut, ça va ? Dag, gaat het? Dag, (hoe) gaat het?
  Ça va, et toi ? Het gaat, en jij? Het gaat (goed), en met jou?
 • ••• 14 Mensen 253 @ 75% 25
  chats · chiens · croissants · deux · elles · femmes · garçons · habitent · hommes · ils · journalistes · les · mange · mangent · ont · oranges · parlent · pizzas · professeurs · sont · trains · travaillent · trois · un · une · voitures · étudiantes · étudiants · étudient
  29 words

  Meervoud

  Om over meer dan één ding te praten in het Frans, voeg je een s toe aan het woord.

  enkelvoud meervoud
  un chat deux chats

  Le, la en l' worden les.

  enkelvoud meervoud
  le garçon les garçons
  la femme les femmes
  l'homme les hommes

  Nemen

  Het werkwoord prendre (nemen) heeft een s als uitgang na je en tu.

  onderwerp werkwoord (prendre)
  je (ik) prends (neem)
  tu (jij) prends (neemt)
  il (hij) / elle (zij) prend (neemt)

  Ze

  Als je het over één vrouw, meisje, of ander vrouwelijk woord hebt, gebruik je elle (zij/ze).

  Als je het over meer dan één persoon of ding hebt, gebruik je ils of elles (zij/ze). Elles gebruik je voor groepen die enkel uit vrouwen bestaan, ils gebruik je voor groepen die uit mannen bestaan. Bij gemengde groepen gebruik je ook ils.

  Frans Nederlands
  Ils sont étudiants. Ze zijn studenten.
  Elles sont étudiantes. Ze zijn studentes.
 • ••• 23 Familie 261 @ 75% 25
  aiment · amusant · amusante · amusantes · amusants · anglaises · bébé · bébés · ce · content · contente · contentes · contents · espagnoles · espagnols · filles · françaises · frères · intelligent · intelligente · intelligentes · intelligents · mes · néerlandaises · parents · ses · sœurs · tes
  28 words

  Bijvoeglijke naamwoorden

  Als je over een zelfstandig naamwoord in het meervoud praat, plak je ook een s aan het bijvoeglijk naamwoord!

  Frans Nederlands
  La femme est contente. De vrouw is blij.
  Les femmes sont contentes. De vrouwen zijn blij.

  J'aime mes parents !

  In het Nederlands zeggen we "mijn broer" en "mijn broers". In het Frans veranderen woorden als mijn en jouw als je meer dan een broer hebt.

  enkelvoud meervoud
  mon frère mes frères
  ta sœur tes sœurs
  sa voiture ses voitures
 • ••• 23 Restaurant62 @ 75% 25
  addition · bières · bouteille · bouteilles · café · dessert · eau · jus · ou · personne · personnes · pour · prend · restaurants · table · tables · tasse · toilettes · verre · voudrais
  20 words

  Je voudrais un verre d'eau !

  Als een woord met een klinker begint, gebruik je d' in plaats van de. Het klinkt veel beter!

  Frans Nederlands
  un fromage d'Italie een kaas uit Italië

  Bij hoeveelheden gebruiken we de/d', terwijl we dat in het Nederlands niet doen.

  Frans Nederlands
  un verre d'eau een glas water
  une bouteille d'eau een fles water
 • ••• 23 Stad71 @ 100% 0
  aujourd'hui · café · cinq · fermé · grand · grande · grandes · grands · hôpital · magasin · magasins · ouvert · petit · petite · petites · petits · pharmacie · pharmacies · plante · plantes · quatre · stations · supermarché · universités · ville · vélo · écoles
  27 words

  Un vélo vert !

  In het Frans komen bijvoeglijke naamwoorden normaal na het zelfstandig naamwoord dat ze beschrijven. Een groene fiets wordt dus un vélo vert.

  Frans Nederlands
  une université française een Franse universiteit
  le thé vert de groene thee
  le restaurant mexicain het Mexicaanse restaurant

  Où ?

  Let erop dat ou (of) en (waar) op dezelfde manier uitgesproken worden.

  Frans Nederlands
  est le restaurant, à Paris ou à Bordeaux ? Waar is het restaurant, in Parijs of in Bordeaux?
 • ••• 23 Reizen 272 @ 100% 0
  Brésil · Japon · Mexique · Pays-Bas · aime · aux · château · mosquée · musée · musées · pays · plage · vacances · veulent · visite · visite · visites · visitons · vont · voyage · voyagent · voyageons · voyager · voyages · États-Unis · église · églises
  27 words

  J'aime voyager !

  Voyager, aller en manger zijn infinitieven. In het Nederlands eindigen infinitieven meestal op -en: reizen, eten, etc.


  J'aime la France !

  Als je in het Nederlands zegt dat "de treinen groot zijn", of dat "je van de wijn houdt", bedoel je specifieke treinen of een bepaalde wijn.

  In het Frans kan je le, la en les gebruiken voor specifieke dingen, maar ook voor algemene uitspraken, waar we in het Nederlands geen de of het zouden gebruiken.

  Frans Nederlands
  Les trains sont grands. Treinen (in het algemeen) zijn groot. OF De treinen zijn groot.

  Bij het woord dat volgt op aimer hoort er ook altijd een le, la of les.

  Frans Nederlands
  Tu aimes le vin ? Hou je van wijn ?

  Ook landen krijgen le, la of les.

  Frans Nederlands
  La France est un pays. Frankrijk is een land.
  Le Japon est mon pays. Japan is mijn land.

  Au & Aux

  We hebben al geleerd dat au een combinatie is van à en le. Als een woord in het meervoud staat, gebruiken we aux in plaats van à les.

  à + le = au

  à + les = aux

  Frans Nederlands
  Tu vas au supermarché ? Ga je naar de supermarkt?
  Je vais aux États-Unis. Ik ga naar de Verenigde Staten.

  Ils aiment voyager !

  Als je over meer dan een persoon praat (ze/zij), eindigen werkwoorden vaak op -nt.

  Frans Nederlands
  Ils vont au Mexique. Ze gaan naar Mexico.
  Ils veulent un taxi. Ze willen een taxi.
 • ••• 32 Thuis81 @ 50% 50
  arbre · arbres · blanc · blanche · blanches · blancs · chaises · des · fenêtre · fleurs · gentil · gentille · gentilles · gentils · livres · ouvre · ouvre · ouvrent · ouvres · ouvrons · pièce · pièces · porte · salon · vaches · y
  26 words

  Il y a...

  Il y a kan zowel er is als er zijn betekenen.

  Frans Nederlands
  Il y a une fleur blanche. Er is een witte bloem.
  Il y a trois arbres. Er zijn drie bomen.

  Des

  Un en une worden des als het over meer dan één ding hebt. In het Nederlands kunnen we gewoon "katten" zeggen, maar in het Frans moet je des chats zeggen.

  enkelvoud meervoud
  un arbre des arbres
  une lettre des lettres
 • ••• 32 Op Het Werk91 @ 50% 50
  bureau · collègue · e-mail · message · médecin · métier · numéro · ordinateur · portable · stylo · sur · travailler · travaillons · téléphone · usine · utilise · utilises · venir · écris · écris · écrit · écrivent
  22 words

  Tu écris une lettre ?

  Let erop dat écrire (schrijven) voor sommige uitgangen een v krijgt.

  onderwerp werkwoord (écrire)
  j' écris
  tu écris
  il / elle écrit
  ils / elles écrivent
 • ••• 32 Eten92 @ 50% 50
  bananes · bon · bonne · bonnes · bons · ce · ces · cette · cuisine · cuisines · gâteau · matin · petit déjeuner · prennent · prenons · prépare · prépare · préparent · prépares · préparons · prêt · prête · repas · œuf
  24 words

  Werkwoorden

  Werkwoorden die op -er eindigen, zoals aimer en manger, volgen (ongeveer) allemaal hetzelfde patroon voor uitgangen!

  onderwerp werkwoord (préparer)
  je prépare
  tu prépares
  il / elle prépare
  nous préparons
  ils / elles préparent

  Wat is dit?

  Het woord voor deze/dit verandert in het Frans afhankelijk van het geslacht van het woord dat erop volgt.

  mannelijk vrouwelijk
  enkelvoud ce cette
  meervoud ces ces
  Frans Nederlands
  ce gâteau deze taart
  cette pomme deze appel
  ces verres deze glazen
 • ••• 32 Gewoontes101 @ 75% 25
  après · après-midi · chaque · dimanche · dors · jeudi · joue · jouent · jour · journal · lis · lis · lit · lundi · mardi · mercredi · nuit · parfois · radio · regarde · regardent · samedi · soir · souvent · télé · vendredi · écoute · écoutons
  28 words

  Dagen van de week

  Frans Nederlands
  lundi maandag
  mardi dinsdag
  mercredi woensdag
  jeudi donderdag
  vendredi vrijdag
  samedi zaterdag
  dimanche zondag
 • ••• 32 Winkelen102 @ 50% 50
  achète · achètes · chaussure · chaussures · cher · chers · chère · chères · combien · coûte · coûtent · des · dix · du · euros · huit · jupe · jupes · neuf · pantalon · pantalons · prix · robe · robes · rouge · rouges · sac · sacs · sept · six · tee-shirt · veste · vêtements · ça
  34 words

  Geslacht

  Sommige bijvoeglijke naamwoorden hebben een speciale vorm na vrouwelijke woorden.

  mannelijk vrouwelijk
  blanc blanche
  cher chère
  bon bonne
  gentil gentille
  Frans Nederlands
  un T-shirt cher een duur T-shirt
  une robe chère een dure jurk

  Du & Des

  Herinner je je nog dat à en le samen au worden? Het woord de kan ook gecombineerd worden met le en les om iets nieuws te vormen.

  de + le = du

  de + les = des

  Frans Nederlands
  le prix du sac de prijs van de tas
  le prix des oranges de prijs van de sinaasappels

  Un, deux, trois !

  Ben je klaar om te leren tellen in het Frans?

  Frans Nederlands
  zéro 0
  un 1
  deux 2
  trois 3
  quatre 4
  cinq 5
  six 6
  sept 7
  huit 8
  neuf 9
  dix 10
 • ••• 32 Mensen 3111 @ 75% 25
  - · allemandes · an · ans · belge · belges · blondes · blonds · brun · brune · brunes · douze · japonais · n' · ne · onze · parler · parlons · pas · peux · quatorze · quel · quinze · treize · venons · viennent · viens · viens · vient · âge
  30 words

  Tu viens d'Italie ?

  Bij het werkwoord venir (komen) verandert de klinker in de stam soms van e naar ie.

  onderwerp werkwoord (venir)
  je viens
  tu viens
  il / elle vient
  nous venons
  ils / elles viennent

  Tu n'es pas français !

  In het Nederlands zeggen we "Ik ben niet Italiaans." of "Hij woont niet in Amsterdam.". In het Frans heb je twee woorden nodig om niet te zeggen, ne en pas. Je plaatst de twee woorden rond het werkwoord.

  Frans Nederlands
  Je ne suis pas italien. Ik ben niet Italiaans.
  Il ne va pas à Calais. Hij gaat niet naar Calais.

  Als het werkwoord met een klinker begint, wordt ne n'.

  Frans Nederlands
  Tu n'es pas grand. Je bent niet groot.
  Il n'est pas jeune. Hij is niet jong.
 • ••• 32 Stad 2121 @ 50% 50
  aller · dangereux · derrière · deuxième · devant · dois · habiter · immeuble · important · importante · intéressant · intéressante · lieu · loin · marcher · peux · pont · première · près · route · routes · rue · rues · tourner · troisième · trouver · visiter · à droite · à gauche
  29 words

  Bijvoeglijke naamwoorden

  We hebben al geleerd dat bijvoeglijke naamwoorden veranderen afhankelijk van het geslacht (mannelijk of vrouwelijk) en het getal (enkelvoud of meervoud).

  Hieronder zie je het patroon voor bijvoeglijke naamwoorden die eindigen op -eux.

  mannelijk vrouwelijk
  un pont dangereux une rue dangereuse
  des ponts dangereux des rues dangereuses

  Werkwoorden

  Onthoud dat de meeste werkwoorden die op -er eindigen hetzelfde patroon volgen. Oefenen, oefenen en nog eens oefenen dus!

  werkwoord (parler) werkwoord (écouter)
  je parle j'écoute
  tu parles tu écoutes
  il / elle parle il / elle écoute
  nous parlons nous écoutons
  ils / elles parlent ils / elles écoutent
 • ••• 32 Vrienden122 @ 75% 25
  achetez · aimez · allez · ami · amie · avez · cuisinez · dansez · ensemble · habitez · italiennes · italiens · lisez · marié · mariés · nos · notre · parlez · prenez · tous · travaillez · vos · votre · voulez · vous · étudiez · êtes
  27 words

  Jullie

  Jullie is in het Frans vous. Na vous eindigen de meeste werkwoorden op -ez.

  Frans Nederlands
  vous mangez jullie eten
  vous parlez jullie praten
  vous cuisinez jullie koken
  vous habitez jullie wonen

  Mon amie !

  We hebben al geleerd dat je ma, ta en sa gebruikt voor vrouwelijke woorden.

  Frans Nederlands
  ma femme mijn vrouw

  Als het vrouwelijke woord met een klinker begint, moet je mon, ton en son gebruiken.

  Frans Nederlands
  mon amie mijn vriendin

  Notre en votre

  Net zoals mon frère mes frères wordt in het meervoud, veranderen ook de woorden notre (ons, onze) en votre (jullie).

  Frans Nederlands
  notre fils onze zoon
  nos fils onze zonen
  votre salade jullie salade
  vos salades jullie salades
 • ••• 32 Mensen 4131 @ 75% 25
  Luxembourg · Portugal · Québec · canadien · canadienne · canadiens · danses · maintenant · pourquoi · problème · quand · que · qui · semaine · suisses · t · voulez · voyage · vraiment
  19 words

  Parles-tu français ?

  In het Frans kan je vragen vormen door gewoon een vraagteken op het einde van de zin te plaatsen in de plaats van een punt en de intonatie te veranderen.

  Frans Nederlands
  Tu parles chinois. Je spreekt Chinees.
  Tu parles chinois ? Spreek je Chinees?

  Je kan ook de woorden omdraaien en het werkwoord vooraan in de zin plaatsen. Vergeet niet om dan een koppelteken (-) tussen het werkwoord en het onderwerp te plaatsen!

  Frans Nederlands
  Tu parles chinois. Je spreekt Chinees.
  Parles-tu chinois ? Spreek je Chinees?
  Vous habitez au Québec. Jullie wonen in Quebec.
  Habitez-vous au Québec ? Wonen jullie in Quebec?

  Als de laatste letter van het werkwoord en de eerste letter van het onderwerp allebei een klinker zijn, plaats je er een -t- tussen.

  Frans Nederlands
  Il parle allemand. Hij spreekt Duits.
  Parle-t-il allemand ? Spreekt hij Duits?
  Elle habite aux Pays-Bas. Ze woont in Nederland.
  Habite-t-elle aux Pays-Bas ? Woont ze in Nederland?

  Vragen

  Sommige vragen vragen naar meer informatie dan gewoon een oui of non. Voor deze vragen begin je best met het vraagwoord, en gebruik je dan de omgekeerde volgorde die je hierboven geleerd hebt.

  Frans Nederlands
  est-elle ? Waar is ze?
  Quand travailles-tu ? Wanneer werk je?

  Hoe vaak?

  In het Frans komen woorden zoals "vaak", "elke dag", enzovoort meestal helemaal aan het begin van de zin of meteen na het werkwoord.

  Frans Nederlands
  Chaque vendredi, nous mangeons ici. Elke vrijdag eten we hier.
  Je vais souvent au musée. Ik ga vaak naar het museum.
 • ••• 32 Thuis 2132 @ 75% 25
  avant · beaucoup de · chambre · chambres · chez · cuisine · de · devez · frigo · heures · horloge · lait · midi · minuit · placards · rentre · rentrer · salle de bains · sel · sors · sortir · sucre · tard · trop de · tôt · un peu de
  26 words

  Hoe laat is het?

  Als je wil zeggen hoe laat het is, begin je in het Frans je zin met il est.

  Frans Nederlands
  Il est cinq heures. Het is vijf uur.
  Il est trois heures et quart. Het is kwart over drie.
 • ••• 32 Reizen 3141 @ 50% 50
  Afrique · Canada · attendre · bagages · boire · de rien · destination · excusez · madame · mademoiselle · manger · monsieur · nationalité · nom · pouvez · prénom · quel · quelle · quelque chose · question · retard · sais · venez · vol · voyagez
  25 words

  Goedenavond, mevrouw!

  Tu (jij/je) gebruik je bij vrienden, familie en kinderen. Vous gebruik je voor meerdere personen (jullie), maar ook in formele situaties als je beleefd wil zijn (u). Bij volwassenen die je niet kent gebruik je dus best vous.

  Frans Nederlands
  Tu aimes le vin ? Vind je de wijn lekker?
  Madame, voyagez-vous avec votre fille ? Mevrouw, reist u met uw dochter?
  Monsieur, voulez-vous du café ? Meneer, wilt u koffie?

  Welke welke is welke?

  Om een vraag met welke te stellen, gebruik je quel voor mannelijke woorden en quelle voor vrouwelijke.

  Frans Nederlands
  Quel train va à Paris ? Welke trein gaat naar Parijs?
  Quelle voiture as-tu ? Welke auto heb je?

  Quel en quelle kunnen ook wat betekenen als er geen zelfstandig naamwoord na komt. Je gebruikt quel en quelle in de plaats van que als je al weet waar het specifiek over gaat.

  Frans Nederlands
  Quelle est votre profession ? Wat is uw beroep?
  Quelle est la nationalité de Paul ? Wat is de nationaliteit van Paul?
 • ••• 32 Activiteiten 2151 @ 50% 50
  chante · chante · chanter · chantes · danse · danser · dessiner · dessines · dessinez · marche · marches · nage · nagent · nageons · nager · visitent · visitez · écoute · écouter · écoutes · étudier · étudions
  22 words

  Geen stilte meer!

  Veel medeklinkers worden niet uitgesproken als ze op het einde van een Frans woord staan. Als het volgende woord met een klinker of met een klankloze h begint, wordt de medeklinker wel uitgesproken!

  Frans Uitspraak
  grand d wordt niet uitgesproken
  grand arbre d wordt wel uitgesproken
  les s wordt niet uitgesproken
  les enfants s wordt wel (als z) uitgesproken

  Er zijn wel uitzonderingen, zo wordt de t in et nooit uitgesproken.

  Frans Uitspraak
  un homme et une femme t wordt niet uitgesproken
  Je pars et il arrive. t wordt niet uitgesproken
 • ••• 32 Ontbijt152 @ 50% 50
  adore · adore · adorent · beurre · bois · bois · boit · brioche · confiture · céréales · de l' · de la · du · déteste · détestes · miel · minérale · prendre · préfère · préfères · yaourts
  21 words

  Du thé ou du café ?

  Sommige zelfstandige naamwoorden zijn ontelbaar - normaal plaats je er geen getal voor. Meestal zeg je "Ik wil honing.", en niet "Ik wil een honing."

  In het Frans gebruik je bij deze woorden du, de la, de l' of des!

  Frans Nederlands
  Il boit du vin. Hij drinkt wijn.
  J'achète des pâtes. Ik koop pasta.
  Elle veut de l'eau. Ze wil water.

  J'adore le chocolat !

  Na aimer, adorer, préférer en détester (werkwoorden die te maken hebben met iets wel of niet leuk vinden) gebruik je altijd le, la, l' of les.

  Frans Nederlands
  Il adore le chocolat. Hij is dol op chocolade.
  Je déteste le miel. Ik haat honing.
 • ••• 32 Vakantie161 @ 75% 25
  année · cet · demain · elle · elles · eux · faire · février · hiver · janvier · lui · mois · montagne · nous · partir · passer · photo · plongée · prochain · prochaine · rester · ski · temps · va · vais · vas · voir · vont · week-end · été
  30 words

  Cet

  Als een woord met een klinker of een (klankloze) h begint, veranderdt ce in cet.

  Frans Nederlands
  ce garçon deze jongen
  cet é deze zomer
  cet homme deze man

  Wat ga je dit weekend doen?

  Om te zeggen dat je iets gaat doen, gebruik je een vorm van aller met een infinitief!

  Frans Nederlands
  Je vais voyager. Ik ga reizen.
  Nous n'allons pas partir. We gaan niet vertrekken.
  Tu vas visiter Paris ? Ga je Parijs bezoeken?

  Avec toi ❤️

  Vergeet niet dat je na voorzetsels als avec of de de vormen moi, toi, etc. moet gebruiken!

  Frans Nederlands
  Tu voyages avec moi ? Reis je met mij?

  Hieronder zie je hoe die vormen eruit zien:

  Onderwerp Tonique
  je moi
  tu toi
  il lui
  elle elle
  nous nous
  vous vous
  ils eux
  elles elles
 • ••• 32 School162 @ 75% 25
  apprend · apprendre · apprends · apprends · apprenez · apprennent · apprenons · cartable · comprend · comprendre · comprends · comprenez · comprennent · comprenons · cours · dictionnaire · dictionnaires · difficile · difficiles · est-ce qu' · est-ce que · examen · examens · lentement · leçon · leçons · matière · plus · qu' · sac à dos · sacs à dos · salle de classe · septembre · tout · élèves
  35 words

  Je ne comprends pas !

  Alle werkwoorden die eindigen op -prendre (bv. apprendre, comprendre) gebruiken hetzelfde patroon uitgangen. We gebruiken prendre (nemen) als voorbeeld.

  onderwerp werkwoord
  je prends
  tu prends
  il / elle prend
  nous prenons
  vous prenez
  ils / elles prennent

  Est-ce que

  In het Frans kan je al ja-neevragen vragen vormen met intonatie (Tu veux du lait ?) en inversie (Veux-tu du lait ?). Je kan zo'n vraag ook laten beginnen met est-ce que.

  Frans Nederlands
  Est-ce que tu veux du lait ? Wil je melk?
  Est-ce qu'Anne comprend ? Begrijpt Anne het?
 • ••• 32 Op Het Werk 2171 @ 100% 0
  avril · besoin · choisir · choisis · choisissent · choisissez · choisissons · choisit · date · dates · dix-huit · dix-neuf · dix-sept · finir · finis · finis · finissent · finissez · finissons · finit · idée · idées · leur · leurs · mars · projet · projets · quelle · quoi · réunion · salle · salles · seize
  33 words

  J'ai besoin de café !

  Gebruik J'ai besoin de... om Ik heb ... nodig te zeggen.

  Nederlands Frans
  J'ai besoin de toi. Ik heb je nodig.
  J'ai besoin d'un stylo. Ik heb een balpen nodig.

  Finir

  Veel werkwoorden die op -ir eindigen volgen een gelijkaardig patroon. Laten we even naar finir kijken.

  onderwerp werkwoord (finir)
  je finis
  tu finis
  il / elle finit
  nous finissons
  vous finissez
  ils / elles finissent

  Leur vs. leurs

  In het Nederlands zeggen we "hun stoel" of "hun stoelen" - hun blijft hetzelfde - maar in het Frans wordt er een -s toegvoegd aan leur als het woord in het meervoud staat!

  enkelvoud meervoud
  leur collègue leurs collègues
  leur idée leurs idées
 • ••• 32 Hotel172 @ 100% 0
  adresse · animaux · billets · compris · de · double · douche · génial · géniaux · interdits · journaux · juillet · juin · lits · mai · mot de passe · non-fumeurs · nuits · propre · réception · réserve · réserver · réserves · réservons · serviette · serviettes · simple · télévision · voici · wi-fi
  30 words

  Bijvoeglijke naamwoorden

  We hebben geleerd dat Franse bijvoeglijke naamwoorden gewoonlijk na het zelfstandig naamwoord komen. In sommige gevallen komt het bijvoeglijk naamwoord wel voor het zelfstandig naamwoord te staan.

  Deze woorden hebben meestal te maken met:

  • schoonheid

  • leeftijd

  • goedheid

  • grootte

  Frans Nederlands
  C'est une nouvelle boulangerie. Het is een nieuwe bakkerij.
  Ils ont de très bons croissants. Ze hebben heel goede croissants.
  C'est un petit hôtel. Het is een klein hotel.

  Combien de ?

  Gebruik combien de... om Hoeveel... ? te vragen.

  Frans Nederlands
  Combien de journaux voulez-vous ? Hoeveel kranten willen jullie?
  Vous voulez rester combien de nuits ? Hoeveel nachten willen jullie blijven?

  Getallen

  De getallen 17 t.e.m. 19 worden gevormd door een combinatie van andere getallen. 10 (dix) en 7 (sept) worden samen 17 (dix-sept) !

  getal Frans
  10 dix
  11 onze
  12 douze
  13 treize
  14 quatorze
  15 quinze
  16 seize
  17 dix-sept
  18 dix-huit
  19 dix-neuf
  20 vingt

  Clé & Clef

  Het woord voor sleutel kan op twee manieren gespeld worden. Clef is de oudste spelling en clé een nieuwere die dichter bij de uitspraak ligt, maar ze zijn allebei even correct en worden hetzelfde uitgesproken.

 • ••• 32 Routine181 @ 100% 0
  bain · brosse · brosses · cheveux · couche · couchent · d'habitude · demie · dent · dents · en général · fais · faites · habille · habilles · m' · me · miroir · préparez · quart · regardes · réveille · réveille · s' · se · sport · t' · te · toujours · vite · vous
  31 words

  Wat doe je?

  Om "Wat doe je?" te vragen, kan je Que fais-tu ? zeggen, of als je heel informeel wil zijn, Tu fais quoi ?

  Frans Nederlands
  Tu fais quoi aujourd'hui ? Wat doe je vandaag?
  Que fais-tu ce matin ? Wat doe je deze ochtend?

  Je me réveille toujours tard !

  Herinner je je nog die m' in zinnen zoals "Je m'appelle Charlotte ?" Letterlijk betekent het iets als "Ik noem mezelf Charlotte."

  onderwerp wederkerend
  je me
  tu te
  il / elle se
  nous nous
  vous vous
  ils /elles se

  Veel Franse werkwoorden hebben wederkerende voornaamworden zoals me en te, soms zelfs bij werkwoorden waar we ze in het Nederlands niet gebruiken!

  Frans Nederlands
  Elle s'habille. Ze kleed zich aan.
  Ils se préparent vite. Ze maken zich snel klaar.
  Tu te laves. Je wast je.
  Il se couche tard. Hij gaat laat slapen.
  Je me réveille tôt. Ik sta vroeg op.

  Elle se brosse les cheveux.

  In het Nederlands zeggen we "Hij poetst zijn tanden." of "Ik was mijn gezicht.", maar in het Frans gebruik je normaal le, la, l' of les in plaats van mijn of zijn voor lichaamsdelen.

  Frans Nederlands
  Elle se brosse les cheveux. Ze borstelt haar haar.
  Je me brosse les dents. Ik poets mijn tanden.
 • ••• 32 Weer182 @ 100% 0
  Royaume-Uni · août · automne · beau · bleu · chaud · ciel · dehors · décembre · faire · fait · froid · gris · journée · mais · neige · neiger · novembre · nuages · octobre · pleut · pleuvoir · pluie · printemps · saison · saisons · soleil · toute · trop · vent
  30 words

  Quel temps fait-il ?

  Als we in het Nederlands over het weer praten, beginnen we veel zinnen met het. In het Frans beginnen veel uitdrukkingen die met het weer te maken hebben met il!

  Frans Nederlands
  Il fait chaud. Het is warm.
  Il fait beau. Het is mooi weer.
  Il neige. Het sneeuwt.
  Il pleut. Het regent.

  En avril

  Als je wil zeggen in welke maand of seizoen iets gebeurt, gebruik je en!

  Frans Nederlands
  Je voyage en avril. Ik reis in april.
  En août, il fait chaud. In augustus is het warm.
  En automne, il fait froid. In de herfst is het koud.

  Een uitzondering is printemps (lente)!

  Frans Nederlands
  Il pleut au printemps. Het regent in de lente.

  Smoesjes!

  In het Nederlands zeggen we "Het is te koud om te zwemmen." In het Frans gebruiken we in zo'n zinnen pour.

  Frans Nederlands
  Il fait trop froid pour nager. Het is te koud om te zwemmen.
  Il y a trop de vent pour sortir. Er is te veel wind om uit te gaan.
 • ••• 32 Mensen 5183 @ 100% 0
  avant · bouche · bras · couleur · courtes · droit · droite · gauche · gauches · jambe · jambes · main · mains · maman · mince · minces · moins · nez · oreille · oreilles · papa · pied · qu' · que · sympa · sympas · vieille · vieilles · vieux · visage · yeux · œil
  32 words

  Ik ben groter!

  Als we in het Nederlands twee dingen of mensen willen vergelijken, gebruiken we woorden als groter of kleiner. In het Frans plaats je gewoon plus (of moins!) voor het bijvoeglijk naamwoord.

  Frans Nederlands
  Ma fille est plus jeune que toi. Mijn dochter is jonger dan jij.
  Ma fille est moins vielle que toi. Mijn dochter is minder oud dan jij.
 • ••• 32 Voelen191 @ 100% 0
  assez · avoir · bois · dormez · dormir · dors · faim · fais · fatigué · fatiguée · fatiguées · fatigués · mal · malade · malades · moins de · parce qu' · parce que · plus de · sens · sent · sentent · sentez · sentons · soif · sommeil · sors · stressé · stressée · stressés · triste · tristes
  32 words

  Waarom? Parce que...

  Omdat is in het Frans parce que. Als er een klinker (of een stille h) volgt op de que, wordt het parce qu'.

  Frans Nederlands
  Je suis fatiguée parce que je dors mal. Ik ben moe omdat ik slecht slaap.
  Il est stressé parce qu'il a beaucoup de travail. Hij is gestrest omdat hij veel werk heeft.

  Fais plus de sport !

  Bevelen aan één persoon vorm je door de je-vorm van een werkwoord te nemen.

  Frans Nederlands
  Je fais du sport. Ik sport.
  Fais plus de sport, Louis ! Sport meer, Louis!
 • ••• 23 Boodschappen192 @ 100% 0
  acheter · achetons · biscuits · courses · d' · environ · faisons · gazeuse · là · là-bas · marché · nourriture · pommes de terre · préfèrent · préférez · préférons · quarante · riz · trente · vingt · œufs
  21 words

  Je suis végétarienne !

  In een negatieve zin (dus, een zin met ne... pas) worden du, de la en des gewoon de of d'.

  Frans Nederlands
  Je mange de la viande. Ik eet vlees.
  Je ne mange pas de viande. Ik eet geen vlees.
  Je mange des œufs. Ik eet eieren.
  Je ne mange pas d'œufs. Ik eet geen eieren.

  Où sont-ils ?

  Zoek je iets? Onthoud dat de de in près de samensmelt met le en les!

  Frans Nederlands
  Les fruits sont près des légumes. Het fruit ligt dicht bij de groenten.
  La pomme est près des céréales. De appel is dicht bij de ontbijtgranen.

  Là-bas !

  In het Frans kan (daar) heel dicht of heel ver zijn, maar met là-bas (daarginds/daar) benadruk je dat iets niet dicht bij jou is.

  Frans Nederlands
  Les tomates sont . De tomaten liggen daar.
  Les pommes de terre sont là-bas. De aardappelen liggen daarginds. (verder dan de tomaten)
 • ••• 23 Winkelen 2201 @ 100% 0
  aussi · beau · beaux · bel · belle · belles · botte · bottes · celle · celles · celui · ceux · chapeau · chapeaux · chemise · chemises · ci · jaune · jaunes · lunettes · manteau · manteaux · marron · même · mêmes · noir · noire · noires · noirs · nouveau · nouveaux · nouvel · nouvelle · nouvelles · orange
  35 words

  X

  Als een woord op -eau eindigt, wordt het meervoud gevormd door er een x aan toe te voegen (in plaats van een s!).

  Frans Nederlands
  le beau manteau de mooie jas
  les beaux manteaux de mooie jassen

  Celui-ci ou celui-là ?

  Ik wil dit hier! Ik wil die daar! Het woord dat je in deze zinnen gebruikt in het Frans verandert naargelang het geslacht en getal van het woord waarnaar het verwijst.

  mannelijk vrouwelijk
  enkelvoud celui-ci, celui-là celle-ci, celle-là
  meervoud ceux-ci, ceux-là celles-ci, celles-là
 • ••• 23 Stad 3202 @ 100% 0
  Champs-Élysées · Eiffel · Louvre · Versailles · célèbre · célèbres · droit · entre · prenez · puis · reste · restes · restez · tour · tourne · tournes · tournez · tournons · tout · va · à côté · à pied
  22 words

  Attention !

  Als je iemand iets wil laten doen gebruik je de gebiedende wijs (ook wel imperatief genoemd). Voor -er werkwoorden (marcher, tourner...) neem je de je-vorm.

  Frans Nederlands
  Ne reste pas ici ! Blijf hier niet!

  Als je tegen meer dan één persoon praat, of beleefd wil zijn, gebruik je de vous-vorm.

  Frans Nederlands
  Restez dans la voiture ! Blijf in de auto!

  Quel beau bébé !

  Als je onder de indruk bent van iets, kan je in het Frans dingen als "Quel beau musée !" of "Quelle belle maison !" zeggen.

  Frans Nederlands
  Quel gentil chien ! Wat een lieve hond!
  Quelle belle maison ! Wat een mooi huis!
 • ••• 23 Routine 2211 @ 100% 0
  adulte · adultes · brosser · coiffe · coiffer · coiffes · coiffez · coucher · devons · dis · disent · dit · dites · doit · doivent · fait · font · lever · lit · lèves · moins · peut · promener · promenons · promènent · préparer · réveiller
  27 words

  Qu'est-ce que tu fais ?

  Dit is een belangrijke zin als je een nieuwsgierig persoon bent! Een veelvoorkomende manier om vragen te stellen die met Wat...? beginnen, is Qu'est-ce que...?.

  Frans Nederlands
  Qu'est-ce que tu aimes ? Wat vind je leuk?
  Qu'est-ce que vous faites le samedi ? Wat doen jullie op zaterdag?
  Qu'est-ce qu'il lit ? Wat leest hij?

  Dat is niet faire!

  Het werkwoord faire is ietsje anders dan de andere werkwoorden die op -re eindigen. Let vooral op de vous-vorm en de ils/elles-vorm.

  Lire (lezen) Faire (doen/maken)
  je lis je fais
  tu lis tu fais
  il / elle lit il / elle fait
  nous lisons nous faisons
  vous lisez vous faites
  ils / elles lisent ils / elles font

  Tu ne te lèves pas ?

  Als je ne... pas (niet) wil gebruiken in een zin met me, te, etc., zorg er dan voor dat de ne voor de me/te/... komt, en de pas na het werkwoord.

  Frans Nederlands
  Tu ne te lèves pas tard. Je staat niet laat op.
  Je ne me couche pas tôt. Ik ga niet vroeg slapen.
  Nous ne nous réveillons pas avant sept heures. We worden niet voor zeven uur wakker.
 • ••• 23 Vrije Tijd221 @ 100% 0
  aimerais · apporte · apporter · apportez · apportons · basket · bibliothèque · bibliothèques · copain · copains · copine · copines · football · fête · guitare · inviter · jamais · jouer · librairie · match · occupé · occupées · peindre · peuvent · piano · pique-nique · plus · pouvons · rien · sais · savoir · si · tennis · tout le monde · violon · vois
  36 words

  Jouer (spelen)

  Als je een instrument speelt, gebruik je in het Frans jouer de.

  Frans Nederlands
  Tu joues de la guitare ? Speel je gitaar?
  Je joue du piano. Ik speel piano.

  Als je een sport doet, gebruik je jouer à.

  Frans Nederlands
  Nous jouons au football. We spelen voetbal.
  Il aime jouer au basket. Hij speelt graag basketbal.

  Je ne t'aime plus.

  Het woord pas in ne... pas kan vervangen worden door jamais, rien of plus.

  Frans Nederlands
  Tu ne manges pas. Je eet niet.
  Tu ne manges rien. Je eet niets.
  Tu ne manges jamais. Je eet nooit.
  Tu ne manges plus. Je eet niet meer.
 • ••• 23 Mening222 @ 100% 0
  actrices · algérien · algérienne · connais · connaissent · connaissez · connaissons · connaît · d'accord · du tout · film · films · genre · groupe · géniales · japonais · japonaise · japonaises · marocain · meilleur · meilleure · meilleures · meilleurs · préféré · préférée · qu' · que · raison · super · série · séries · sûr · sûre · sûrs · tableau · tort · tunisien · tunisienne
  38 words

  Ik kan Frans spreken!

  Het werkwoord savoir betekent in de eerste plaats weten.

  Frans Nederlands
  Je ne sais pas ! Ik weet het niet!
  Il ne sait pas si elle vient. Hij weet niet of ze komt.

  Daarnaast kan het ook kunnen betekenen. Je gebruikt het voor vaardigheden die je hebt moeten leren.

  Frans Nederlands
  Je sais parler espagnol. Ik kan Spaans praten.
  Je sais nager. Ik kan zwemmen.

  Hieronder vind je nog eens de vervoeging van savoir (weten) en connaître (kennen), twee onregelmatige werkwoorden.

  savoir (weten) connaître (kennen)
  je sais je connais
  tu sais tu connais
  il/elle sait il/elle connaît
  nous savons nous connaissons
  vous savez vous connaissez
  ils/elles savent ils/elles connaissent

  Je pense que tu as raison !

  Om je mening uit te drukken kan je in het Frans je pense que... (ik denk dat, ik vind dat) gebruiken. De woordvolgorde na que blijft hetzelfde als in een normale zin.

  Frans Nederlands
  Je pense que ce film est intéressant. Ik denk dat deze film interessant is. (= Ik vind deze film interessant.)
  Ils pensent que ce film est meilleur. Ze denken dat deze film beter is. (= Ze vinden deze film beter.)
 • ••• 23 Vrienden 2231 @ 100% 0
  Allemagne · Australie · anniversaire · appeler · appelez · appelles · invite · invitent · invites · m' · on · petit ami · petite amie · rencontrer · sait · savent · savez · savons · venez · viens · vous · voyez · voyons
  23 words

  Tu me comprends ?

  In het Nederlands komen woorden als mij normaal gezien na het werkwoord (vb. Hij kent mij.), maar in het Frans komen ze voor het werkwoord!

  Frans Nederlands
  Elle me voit. Ze ziet mij.
  Elle te voit. Ze ziet jou.
  Elle nous voit. Ze ziet ons.
  Elle vous voit. Ze ziet u/jullie.

  On adore la musique !

  On is een speciaal woord - het kan, afhankelijk van de context, een paar verschillende betekenissen krijgen. Na on wordt altijd de il/elle-vorm van het werkwoord gebruikt.

  1. Algemene uitspraken. In het Nederlands gebruiken we in die gevallen ze, je of men.

  Frans | Nederlands On pense que la terre est ronde. | Men denkt dat de aarde rond is.

  1. Een andere manier om we te zeggen.
  Frans Nederlands
  On voyage ensemble. We reizen samen.

  Je sais que c'est ton anniversaire !

  In het Nederlands zouden we "Ik weet niet waar het hotel is." zeggen. De Franse vertaling lijkt hier goed op, maar het werkwoord komt meteen na woorden als waar, wanneer, etc.

  Vous savez où est l'hôtel ? | Weet u waar het hotel is? Nous savons quand part le train ? | Weten we wanneer de trein vertrekt?

 • ••• 23 Natuur232 @ 100% 0
  attraper · bateau · bateaux · bruit · campagne · chantent · chevaux · chouettes · cochons · entendre · gros · lapins · oiseau · oiseaux · parcs · pêcher · rapide · rivière · souris · village · villages · week-ends
  22 words

  Het kleinst

  Om te zeggen dat iets het kleinst of het mooist is, moet je rekening houden met het geslacht van het ding. Gebruik le plus, la plus, of les plus voor een bijvoeglijk naamwoord.

  Frans Nederlands
  C'est le plus petit chien. Het is de kleinste hond.
  C'est la plus belle femme du monde. Het is de mooiste vrouw ter wereld.
  Ces chiens sont les plus rapides. Deze honden zijn het snelst.
 • ••• 23 Familie 3241 @ 100% 0
  cadeau · cadeaux · cent · cinquante · grand frère · grande sœur · grands-parents · nous appelons · oncle · ouvrez · ouvrir · passe · passez · petit frère · petite sœur · petite-fille · petits-enfants · petits-fils · quatre-vingt · quatre-vingts · regarder · ressemble · ressemblent · ressemblez · s'appellent · soixante · tante · vous appelez
  28 words
 • ••• 23 School 2242 @ 100% 0
  adorer · adores · aide · aider · aidons · cahier · cahiers · classe · crayon · crayons · devoirs · dire · disons · l' · la · langue · langues · le · les · lycée · mot · mots · papier · phrase · phrases · quelques · trouve · trouvent · trouvons · utiliser · utilisez · écrivons
  32 words
 • ••• 23 Eten 2243 @ 100% 0
  aimer · assiette · assiettes · aucun · aucune · boissons · boivent · boulangeries · buvons · chaudes · chocolats · couteau · couteaux · cuisiner · cuisinons · en train · encore · fourchette · fourchettes · froids · gâteaux · limonade · mangez · sans · tout · toutes
  26 words
 • ••• 23 Routine 3251 @ 100% 0
  après-midis · attendent · attendez · attendons · ceci · cela · conduire · conduis · conduisez · d'abord · ensuite · ferme · fermer · fermons · informations · jusqu' · jusque · lave · lave · laver · laves · met · mets · mettent · mettez · mettons · mettre · rentres · sort · sortent · sortez · sortons
  32 words
 • ••• 23 Reizen 4261 @ 100% 0
  Chine · africaine · africaines · africains · avions · bien sûr · changer · cherche · cherchent · chercher · cherchez · châteaux · connaître · coûter · entier · européen · européens · hôtels · lieux · monde · pardon · part · partez · partons · passeports · photo · taxis · ticket · tickets · valises · voilà · vouloir · vérifier
  33 words
 • ••• 23 Gezondheid262 @ 100% 0
  arrêter · asseyez · assieds · buvez · corps · couchez · courent · courez · courir · courons · cours · crois · croit · dos · faut · fumer · hôpitaux · inquiets · inquiète · inquiètes · lève · mal · mieux · sentir · tête
  25 words
 • ••• 23 Wonen271 @ 100% 0
  appartements · argent · autre · autres · centime · centimes · cents · cinquième · dollar · dollars · huitième · maisons · mille · million · millions · murs · neuvième · payer · premier · préférer · quatrième · septième · seulement · sixième · étage
  25 words
 • ••• 23 Op Het Werk 3281 @ 100% 0
  arriver · attend · attends · chose · choses · commencer · commençons · conversation · conversations · demande · demandent · demander · donne · donnent · donner · donnons · enchantée · entreprises · envoie · envoient · envoies · envoyer · envoyez · envoyons · minute · minutes · pars · partent · répond · répondre · réponds · réponse · venons · viens · écrire · écrivez
  36 words
 • ••• 23 Herinneringen282 @ 100% 0
  aimais · années · avais · avais · avait · barbe · différente · différents · habitais · montre · montrent · montrer · montrez · quand · simple · souvenez · souvenir · souvenir · souvenirs · souvenons · souviens · travaillais · vie · vies · voulais · voulait · étais · était · étudiais · être
  30 words
 • ••• 23 Ontspanning291 @ 100% 0
  Notre-Dame · Noël · Pâques · avait · ballon · faisait · férié · gens · heureux · hier · poupées
  11 words
 • ••• 23 Thuis 3292 @ 100% 0
  bientôt · boîte · boîtes · canapé · canapés · conduisons · conduit · dansent · dansons · dort · entend · entendent · entendez · nagez · nettoie · nettoient · nettoies · nettoyer · oublier · piscine · répondent · répondez · répondons · sol · sous · voient · voit
  27 words
 • ••• 23 Reizen 5301 @ 100% 0
  au-dessus · aéroports · bas · conduisent · degré · degrés · dixième · dorment · dormons · ennuyeux · entendons · gares · haut · longtemps · montre · par exemple · pars · partie · parties · possible · tee-shirts · zéro
  22 words
 • ••• 23 Stad 4311 @ 100% 0
  Bruges · Gand · bizarre · bizarres · descend · descendent · descendez · descendons · descendre · descends · escalier · escaliers · immédiatement · quelqu'un · rapidement · rez-de-chaussée · vend · vendent · vendez · vendons · vendre · vends
  22 words
 • ••• 23 Weekend312 @ 100% 0
  Loire · autour · carte · chanson · chansons · excellent · excellente · excellentes · fleuve · fleuves · lac · long · mer · moment · pendant · pâtes
  16 words
 • ••• 23 Werk 4321 @ 75% 25
  agréable · agréables · chanteuse · congolais · congolaise · danseur · danseuse · indien · indienne · ingénieurs · opéra · opéras · paresseuse · paresseuses · paresseux · photographes · polonais · polonaise · responsables · russe · timide · timides
  22 words
 • ••• 23 School 3322 @ 75% 25
  activités · biologie · chimie · début · exercice · exercices · grammaire · grâce · géographie · histoire · manuel · manuels · mathématiques · physique · prof · semestre · vocabulaire · étagère · étagères
  19 words
 • ••• 23 Familie 4323 @ 75% 25
  bijou · bijoux · devenez · devenir · devenons · deviennent · deviens · devient · malheureusement · mamie · papy · revenez · revenir · revenons · reviennent · reviens · revient · tout de suite
  18 words
 • ••• 23 Parijs331 @ 50% 50
  Montmartre · Quartier latin · Sacré-Cœur · Seine · arrondissement · arrondissements · au bout · capitales · cathédrale · cathédrales · centre-ville · est · guide · guides · hôtel de ville · kilomètre · kilomètres · monument · monuments · mètres · nord · office · ouest · place · plan · poste · quartier · retourne · retourner · retournons · sud · tellement · timbre · tourisme · traverse · traverser · voudrions
  37 words
Cached // 2023-01-250.038

Basis 1 1 · 2020-09-30 ^

Welkom en bienvenue!

Wist je al dat Frans een officiële taal is in wel 29 verschillende landen? Laten we beginnen met de basis. Welkom en bienvenue (welkom in het Frans)!

Geslacht

Franse zelfstandige naamwoorden hebben een geslacht. Er zijn mannelijke en vrouwelijke woorden. Mannelijke woorden gebruiken un, vrouwelijke une.

Frans Nederlands
un garçon een jongen
une fille een meisje
un homme een man
une femme een vrouw
un chien een hond
une pizza een pizza

Ik denk, dus...

In het Nederlands zeggen we ik ben en jij bent. In het Frans ziet dat er als volgt uit!

onderwerp werkwoord (être)
je (ik) suis (ben)
tu (jij) es (bent)
il/elle (hij/zij) est (is)

Bonjour ! 1 · 2020-09-30 ^

Hallo!

Net als in het Nederlands hangen sommige begroetingen af van het tijdstip. 's Morgens en 's middags zeg je bonjour, maar 's avonds zeg je bonsoir.

Frans Nederlands
Bonjour ! Goeiemorgen! Goeiedag!
Bonsoir ! Goedenavond!

Tegen vrienden kan je ook salut zeggen. Salut kan je gebruiken om hoi te zeggen, maar ook als je weggaat.

Frans Nederlands
Salut ! Hoi! / Doei!

Accenten

Een accent op een letter zorgt ervoor dat de letter anders wordt uitgesproken.

Frans Uitspraak
je doffe e, de e in "ze"
é lange ee als in geen
è e als in erg / ai als in het Engelse air

Als de laatste letter van een woord een e (zonder accent!) is, wordt die meestal niet uitgesproken.

Frans Uitspraak
bonne "bon"

Basis 2 1 · 2020-09-30 ^

Werkwoorden

In het Nederlands veranderen werkwoorden vaak - ik werk, hij werkt, wij werken. In het Frans gebeurt dit ook, maar iets meer dan in het Nederlands.

onderwerp werkwoord (parler)
je parle
tu parles
il / elle parle

Let op! De -s in parles wordt niet uitgesproken, dus al deze vormen worden op dezelfde manier uitgesproken.


Geslacht

In het Frans veranderen bijvoeglijke naamwoorden afhankelijk van het geslacht. Vrouwelijke bijvoeglijke naamwoorden eindigen meestal op -e.

Frans Nederlands
Julien est français. Julien is Frans.
Marie est française. Marie is Frans.
Il est néerlandais. Hij is Nederlands.
Elle est néerlandaise. Ze is Nederlands.

De extra -e op het einde kan de uitspraak wat veranderen, dus luister goed!

Mensen 1 · 2020-09-30 ^

J'habite à Paris !

In het Frans zijn er twee woorden voor in. Voor steden gebruik je à, en voor veel landen gebruik je en.

Frans Nederlands
J'habite à Paris. Ik woon in Parijs.
J'habite à Bruxelles. Ik woon in Brussel
J'habite en France. Ik woon in Frankrijk.
J'habite en Belgique. Ik woon in België.

Familie 1 · 2020-09-30 ^

Ma famille !

In het Nederlands zeggen we "mijn moeder" en "mijn vader". In het Frans wordt dat "ma mère" en "mon père", omdat woorden zoals "mijn" en "jouw" veranderen afhankelijk van het geslacht van het woord dat erop volgt.

mannelijk vrouwelijk
mon père (mijn vader) ma mère (mijn moeder)
ton frère (jouw broer) ta sœur (jouw zus)
son fils (zijn/haar zoon) sa fille (zijn/haar dochter)

Fille

Fille kan zowel meisje als dochter betekenen. Let op de context van de zin om te weten wat het woord betekent.

Frans Nederlands
C'est une fille. Het is een meisje.
C'est la fille de Julia. Het is de dochter van Julia.
C'est la fille d'Anna. Het is de dochter van Anna.
C'est ma fille. Het is mijn dochter.

De wordt d' als het volgende woord met een klinker begint.

Reizen 1 · 2020-09-30 ^

Le, la of l'?

Le gebruik je voor mannelijke woorden.

Frans Nederlands
le garçon de jongen

La gebruik je voor vrouwelijke woorden.

Frans Nederlands
la femme de vrouw

Als een woord met een klinker begint of met een h die je niet uitspreekt, gebruik je l' in de plaats van le of la.

Frans Nederlands
l'homme de man

Tu as un passeport ?

De meeste Franse werkwoorden veranderen op een regelmatige manier, maar sommige werkwoorden doen gewoon hun eigen ding en zijn onregelmatig.

onderwerp werkwoord (aller)
je (ik) vais (ga)
tu (jij) vas (gaat)
il (hij) / elle (zij) va (gaat)

Als het werkwoord met een klinker begint, verander je je naar j'.

onderwerp werkwoord (avoir)
j' (ik) ai (heb)
tu (jij) as (hebt)
il (hij) / elle (zij) a (heeft)

G

De uitspraak van de g verandert als er een e, i of n op volgt.

Frans uitspraak
gants [g] als in "goal"
mange [zj] als in giraf
giraffe [zj] als in giraf
compagne [nj] als in oranje

Activiteiten 1 · 2020-09-30 ^

Nous

Na nous (wij) eindigen werkwoorden normaal op -ons.

Frans Nederlands
nous voulons we willen
nous avons we hebben
nous habitons we wonen

Willen

onderwerp werkwoord (vouloir)
je (ik) veux (wil)
tu (jij) veux (wil)
il (hij) / elle (zij) veut (wil)
nous (wij) voulons (willen)

Bij "veux" en "veut" wordt de laatste letter (x en t) niet uitgesproken, ze klinken dus hetzelfde.


Au !

In het Frans zal je nooit à met le erna zien. Een à met een le wordt altijd au.

Frans Nederlands
Tu vas au restaurant. Je gaat naar het restaurant.
Elle va au zoo. Ze gaat naar de dierentuin.

Au klinkt als een lange oo, en dus niet als -auw.

Ça va ? 2 · 2020-10-05 ^

Ça va ?

Je kan ça va vragen om te vragen hoe het gaat met iemand, en om die vraag te beantwoorden. Het werkt net iets anders dan in het Nederlands, dus hieronder zie je de letterlijke vertaling en een iets natuurlijkere vertaling.

Frans letterlijk Nederlands
Salut, ça va ? Dag, gaat het? Dag, (hoe) gaat het?
Ça va, et toi ? Het gaat, en jij? Het gaat (goed), en met jou?

Mensen 2 1 · 2020-09-30 ^

Meervoud

Om over meer dan één ding te praten in het Frans, voeg je een s toe aan het woord.

enkelvoud meervoud
un chat deux chats

Le, la en l' worden les.

enkelvoud meervoud
le garçon les garçons
la femme les femmes
l'homme les hommes

Nemen

Het werkwoord prendre (nemen) heeft een s als uitgang na je en tu.

onderwerp werkwoord (prendre)
je (ik) prends (neem)
tu (jij) prends (neemt)
il (hij) / elle (zij) prend (neemt)

Ze

Als je het over één vrouw, meisje, of ander vrouwelijk woord hebt, gebruik je elle (zij/ze).

Als je het over meer dan één persoon of ding hebt, gebruik je ils of elles (zij/ze). Elles gebruik je voor groepen die enkel uit vrouwen bestaan, ils gebruik je voor groepen die uit mannen bestaan. Bij gemengde groepen gebruik je ook ils.

Frans Nederlands
Ils sont étudiants. Ze zijn studenten.
Elles sont étudiantes. Ze zijn studentes.

Familie 2 1 · 2020-09-30 ^

Bijvoeglijke naamwoorden

Als je over een zelfstandig naamwoord in het meervoud praat, plak je ook een s aan het bijvoeglijk naamwoord!

Frans Nederlands
La femme est contente. De vrouw is blij.
Les femmes sont contentes. De vrouwen zijn blij.

J'aime mes parents !

In het Nederlands zeggen we "mijn broer" en "mijn broers". In het Frans veranderen woorden als mijn en jouw als je meer dan een broer hebt.

enkelvoud meervoud
mon frère mes frères
ta sœur tes sœurs
sa voiture ses voitures

Restaurant 1 · 2020-09-30 ^

Je voudrais un verre d'eau !

Als een woord met een klinker begint, gebruik je d' in plaats van de. Het klinkt veel beter!

Frans Nederlands
un fromage d'Italie een kaas uit Italië

Bij hoeveelheden gebruiken we de/d', terwijl we dat in het Nederlands niet doen.

Frans Nederlands
un verre d'eau een glas water
une bouteille d'eau een fles water

Stad 1 · 2020-09-30 ^

Un vélo vert !

In het Frans komen bijvoeglijke naamwoorden normaal na het zelfstandig naamwoord dat ze beschrijven. Een groene fiets wordt dus un vélo vert.

Frans Nederlands
une université française een Franse universiteit
le thé vert de groene thee
le restaurant mexicain het Mexicaanse restaurant

Où ?

Let erop dat ou (of) en (waar) op dezelfde manier uitgesproken worden.

Frans Nederlands
est le restaurant, à Paris ou à Bordeaux ? Waar is het restaurant, in Parijs of in Bordeaux?

Reizen 2 2 · 2020-11-03 ^

J'aime voyager !

Voyager, aller en manger zijn infinitieven. In het Nederlands eindigen infinitieven meestal op -en: reizen, eten, etc.


J'aime la France !

Als je in het Nederlands zegt dat "de treinen groot zijn", of dat "je van de wijn houdt", bedoel je specifieke treinen of een bepaalde wijn.

In het Frans kan je le, la en les gebruiken voor specifieke dingen, maar ook voor algemene uitspraken, waar we in het Nederlands geen de of het zouden gebruiken.

Frans Nederlands
Les trains sont grands. Treinen (in het algemeen) zijn groot. OF De treinen zijn groot.

Bij het woord dat volgt op aimer hoort er ook altijd een le, la of les.

Frans Nederlands
Tu aimes le vin ? Hou je van wijn ?

Ook landen krijgen le, la of les.

Frans Nederlands
La France est un pays. Frankrijk is een land.
Le Japon est mon pays. Japan is mijn land.

Au & Aux

We hebben al geleerd dat au een combinatie is van à en le. Als een woord in het meervoud staat, gebruiken we aux in plaats van à les.

à + le = au

à + les = aux

Frans Nederlands
Tu vas au supermarché ? Ga je naar de supermarkt?
Je vais aux États-Unis. Ik ga naar de Verenigde Staten.

Ils aiment voyager !

Als je over meer dan een persoon praat (ze/zij), eindigen werkwoorden vaak op -nt.

Frans Nederlands
Ils vont au Mexique. Ze gaan naar Mexico.
Ils veulent un taxi. Ze willen een taxi.

Thuis 1 · 2020-09-30 ^

Il y a...

Il y a kan zowel er is als er zijn betekenen.

Frans Nederlands
Il y a une fleur blanche. Er is een witte bloem.
Il y a trois arbres. Er zijn drie bomen.

Des

Un en une worden des als het over meer dan één ding hebt. In het Nederlands kunnen we gewoon "katten" zeggen, maar in het Frans moet je des chats zeggen.

enkelvoud meervoud
un arbre des arbres
une lettre des lettres

Op Het Werk 1 · 2020-09-30 ^

Tu écris une lettre ?

Let erop dat écrire (schrijven) voor sommige uitgangen een v krijgt.

onderwerp werkwoord (écrire)
j' écris
tu écris
il / elle écrit
ils / elles écrivent

Eten 1 · 2020-09-30 ^

Werkwoorden

Werkwoorden die op -er eindigen, zoals aimer en manger, volgen (ongeveer) allemaal hetzelfde patroon voor uitgangen!

onderwerp werkwoord (préparer)
je prépare
tu prépares
il / elle prépare
nous préparons
ils / elles préparent

Wat is dit?

Het woord voor deze/dit verandert in het Frans afhankelijk van het geslacht van het woord dat erop volgt.

mannelijk vrouwelijk
enkelvoud ce cette
meervoud ces ces
Frans Nederlands
ce gâteau deze taart
cette pomme deze appel
ces verres deze glazen

Gewoontes 1 · 2020-09-30 ^

Dagen van de week

Frans Nederlands
lundi maandag
mardi dinsdag
mercredi woensdag
jeudi donderdag
vendredi vrijdag
samedi zaterdag
dimanche zondag

Winkelen 1 · 2020-09-30 ^

Geslacht

Sommige bijvoeglijke naamwoorden hebben een speciale vorm na vrouwelijke woorden.

mannelijk vrouwelijk
blanc blanche
cher chère
bon bonne
gentil gentille
Frans Nederlands
un T-shirt cher een duur T-shirt
une robe chère een dure jurk

Du & Des

Herinner je je nog dat à en le samen au worden? Het woord de kan ook gecombineerd worden met le en les om iets nieuws te vormen.

de + le = du

de + les = des

Frans Nederlands
le prix du sac de prijs van de tas
le prix des oranges de prijs van de sinaasappels

Un, deux, trois !

Ben je klaar om te leren tellen in het Frans?

Frans Nederlands
zéro 0
un 1
deux 2
trois 3
quatre 4
cinq 5
six 6
sept 7
huit 8
neuf 9
dix 10

Mensen 3 1 · 2020-09-30 ^

Tu viens d'Italie ?

Bij het werkwoord venir (komen) verandert de klinker in de stam soms van e naar ie.

onderwerp werkwoord (venir)
je viens
tu viens
il / elle vient
nous venons
ils / elles viennent

Tu n'es pas français !

In het Nederlands zeggen we "Ik ben niet Italiaans." of "Hij woont niet in Amsterdam.". In het Frans heb je twee woorden nodig om niet te zeggen, ne en pas. Je plaatst de twee woorden rond het werkwoord.

Frans Nederlands
Je ne suis pas italien. Ik ben niet Italiaans.
Il ne va pas à Calais. Hij gaat niet naar Calais.

Als het werkwoord met een klinker begint, wordt ne n'.

Frans Nederlands
Tu n'es pas grand. Je bent niet groot.
Il n'est pas jeune. Hij is niet jong.

Stad 2 1 · 2020-09-30 ^

Bijvoeglijke naamwoorden

We hebben al geleerd dat bijvoeglijke naamwoorden veranderen afhankelijk van het geslacht (mannelijk of vrouwelijk) en het getal (enkelvoud of meervoud).

Hieronder zie je het patroon voor bijvoeglijke naamwoorden die eindigen op -eux.

mannelijk vrouwelijk
un pont dangereux une rue dangereuse
des ponts dangereux des rues dangereuses

Werkwoorden

Onthoud dat de meeste werkwoorden die op -er eindigen hetzelfde patroon volgen. Oefenen, oefenen en nog eens oefenen dus!

werkwoord (parler) werkwoord (écouter)
je parle j'écoute
tu parles tu écoutes
il / elle parle il / elle écoute
nous parlons nous écoutons
ils / elles parlent ils / elles écoutent

Vrienden 1 · 2020-09-30 ^

Jullie

Jullie is in het Frans vous. Na vous eindigen de meeste werkwoorden op -ez.

Frans Nederlands
vous mangez jullie eten
vous parlez jullie praten
vous cuisinez jullie koken
vous habitez jullie wonen

Mon amie !

We hebben al geleerd dat je ma, ta en sa gebruikt voor vrouwelijke woorden.

Frans Nederlands
ma femme mijn vrouw

Als het vrouwelijke woord met een klinker begint, moet je mon, ton en son gebruiken.

Frans Nederlands
mon amie mijn vriendin

Notre en votre

Net zoals mon frère mes frères wordt in het meervoud, veranderen ook de woorden notre (ons, onze) en votre (jullie).

Frans Nederlands
notre fils onze zoon
nos fils onze zonen
votre salade jullie salade
vos salades jullie salades

Mensen 4 1 · 2020-09-30 ^

Parles-tu français ?

In het Frans kan je vragen vormen door gewoon een vraagteken op het einde van de zin te plaatsen in de plaats van een punt en de intonatie te veranderen.

Frans Nederlands
Tu parles chinois. Je spreekt Chinees.
Tu parles chinois ? Spreek je Chinees?

Je kan ook de woorden omdraaien en het werkwoord vooraan in de zin plaatsen. Vergeet niet om dan een koppelteken (-) tussen het werkwoord en het onderwerp te plaatsen!

Frans Nederlands
Tu parles chinois. Je spreekt Chinees.
Parles-tu chinois ? Spreek je Chinees?
Vous habitez au Québec. Jullie wonen in Quebec.
Habitez-vous au Québec ? Wonen jullie in Quebec?

Als de laatste letter van het werkwoord en de eerste letter van het onderwerp allebei een klinker zijn, plaats je er een -t- tussen.

Frans Nederlands
Il parle allemand. Hij spreekt Duits.
Parle-t-il allemand ? Spreekt hij Duits?
Elle habite aux Pays-Bas. Ze woont in Nederland.
Habite-t-elle aux Pays-Bas ? Woont ze in Nederland?

Vragen

Sommige vragen vragen naar meer informatie dan gewoon een oui of non. Voor deze vragen begin je best met het vraagwoord, en gebruik je dan de omgekeerde volgorde die je hierboven geleerd hebt.

Frans Nederlands
est-elle ? Waar is ze?
Quand travailles-tu ? Wanneer werk je?

Hoe vaak?

In het Frans komen woorden zoals "vaak", "elke dag", enzovoort meestal helemaal aan het begin van de zin of meteen na het werkwoord.

Frans Nederlands
Chaque vendredi, nous mangeons ici. Elke vrijdag eten we hier.
Je vais souvent au musée. Ik ga vaak naar het museum.

Thuis 2 1 · 2020-09-30 ^

Hoe laat is het?

Als je wil zeggen hoe laat het is, begin je in het Frans je zin met il est.

Frans Nederlands
Il est cinq heures. Het is vijf uur.
Il est trois heures et quart. Het is kwart over drie.

Reizen 3 1 · 2020-09-30 ^

Goedenavond, mevrouw!

Tu (jij/je) gebruik je bij vrienden, familie en kinderen. Vous gebruik je voor meerdere personen (jullie), maar ook in formele situaties als je beleefd wil zijn (u). Bij volwassenen die je niet kent gebruik je dus best vous.

Frans Nederlands
Tu aimes le vin ? Vind je de wijn lekker?
Madame, voyagez-vous avec votre fille ? Mevrouw, reist u met uw dochter?
Monsieur, voulez-vous du café ? Meneer, wilt u koffie?

Welke welke is welke?

Om een vraag met welke te stellen, gebruik je quel voor mannelijke woorden en quelle voor vrouwelijke.

Frans Nederlands
Quel train va à Paris ? Welke trein gaat naar Parijs?
Quelle voiture as-tu ? Welke auto heb je?

Quel en quelle kunnen ook wat betekenen als er geen zelfstandig naamwoord na komt. Je gebruikt quel en quelle in de plaats van que als je al weet waar het specifiek over gaat.

Frans Nederlands
Quelle est votre profession ? Wat is uw beroep?
Quelle est la nationalité de Paul ? Wat is de nationaliteit van Paul?

Activiteiten 2 1 · 2020-09-30 ^

Geen stilte meer!

Veel medeklinkers worden niet uitgesproken als ze op het einde van een Frans woord staan. Als het volgende woord met een klinker of met een klankloze h begint, wordt de medeklinker wel uitgesproken!

Frans Uitspraak
grand d wordt niet uitgesproken
grand arbre d wordt wel uitgesproken
les s wordt niet uitgesproken
les enfants s wordt wel (als z) uitgesproken

Er zijn wel uitzonderingen, zo wordt de t in et nooit uitgesproken.

Frans Uitspraak
un homme et une femme t wordt niet uitgesproken
Je pars et il arrive. t wordt niet uitgesproken

Ontbijt 1 · 2020-09-30 ^

Du thé ou du café ?

Sommige zelfstandige naamwoorden zijn ontelbaar - normaal plaats je er geen getal voor. Meestal zeg je "Ik wil honing.", en niet "Ik wil een honing."

In het Frans gebruik je bij deze woorden du, de la, de l' of des!

Frans Nederlands
Il boit du vin. Hij drinkt wijn.
J'achète des pâtes. Ik koop pasta.
Elle veut de l'eau. Ze wil water.

J'adore le chocolat !

Na aimer, adorer, préférer en détester (werkwoorden die te maken hebben met iets wel of niet leuk vinden) gebruik je altijd le, la, l' of les.

Frans Nederlands
Il adore le chocolat. Hij is dol op chocolade.
Je déteste le miel. Ik haat honing.

Vakantie 1 · 2020-09-30 ^

Cet

Als een woord met een klinker of een (klankloze) h begint, veranderdt ce in cet.

Frans Nederlands
ce garçon deze jongen
cet é deze zomer
cet homme deze man

Wat ga je dit weekend doen?

Om te zeggen dat je iets gaat doen, gebruik je een vorm van aller met een infinitief!

Frans Nederlands
Je vais voyager. Ik ga reizen.
Nous n'allons pas partir. We gaan niet vertrekken.
Tu vas visiter Paris ? Ga je Parijs bezoeken?

Avec toi ❤️

Vergeet niet dat je na voorzetsels als avec of de de vormen moi, toi, etc. moet gebruiken!

Frans Nederlands
Tu voyages avec moi ? Reis je met mij?

Hieronder zie je hoe die vormen eruit zien:

Onderwerp Tonique
je moi
tu toi
il lui
elle elle
nous nous
vous vous
ils eux
elles elles

School 1 · 2020-09-30 ^

Je ne comprends pas !

Alle werkwoorden die eindigen op -prendre (bv. apprendre, comprendre) gebruiken hetzelfde patroon uitgangen. We gebruiken prendre (nemen) als voorbeeld.

onderwerp werkwoord
je prends
tu prends
il / elle prend
nous prenons
vous prenez
ils / elles prennent

Est-ce que

In het Frans kan je al ja-neevragen vragen vormen met intonatie (Tu veux du lait ?) en inversie (Veux-tu du lait ?). Je kan zo'n vraag ook laten beginnen met est-ce que.

Frans Nederlands
Est-ce que tu veux du lait ? Wil je melk?
Est-ce qu'Anne comprend ? Begrijpt Anne het?

Op Het Werk 2 1 · 2020-09-30 ^

J'ai besoin de café !

Gebruik J'ai besoin de... om Ik heb ... nodig te zeggen.

Nederlands Frans
J'ai besoin de toi. Ik heb je nodig.
J'ai besoin d'un stylo. Ik heb een balpen nodig.

Finir

Veel werkwoorden die op -ir eindigen volgen een gelijkaardig patroon. Laten we even naar finir kijken.

onderwerp werkwoord (finir)
je finis
tu finis
il / elle finit
nous finissons
vous finissez
ils / elles finissent

Leur vs. leurs

In het Nederlands zeggen we "hun stoel" of "hun stoelen" - hun blijft hetzelfde - maar in het Frans wordt er een -s toegvoegd aan leur als het woord in het meervoud staat!

enkelvoud meervoud
leur collègue leurs collègues
leur idée leurs idées

Hotel 1 · 2020-09-30 ^

Bijvoeglijke naamwoorden

We hebben geleerd dat Franse bijvoeglijke naamwoorden gewoonlijk na het zelfstandig naamwoord komen. In sommige gevallen komt het bijvoeglijk naamwoord wel voor het zelfstandig naamwoord te staan.

Deze woorden hebben meestal te maken met:

 • schoonheid

 • leeftijd

 • goedheid

 • grootte

Frans Nederlands
C'est une nouvelle boulangerie. Het is een nieuwe bakkerij.
Ils ont de très bons croissants. Ze hebben heel goede croissants.
C'est un petit hôtel. Het is een klein hotel.

Combien de ?

Gebruik combien de... om Hoeveel... ? te vragen.

Frans Nederlands
Combien de journaux voulez-vous ? Hoeveel kranten willen jullie?
Vous voulez rester combien de nuits ? Hoeveel nachten willen jullie blijven?

Getallen

De getallen 17 t.e.m. 19 worden gevormd door een combinatie van andere getallen. 10 (dix) en 7 (sept) worden samen 17 (dix-sept) !

getal Frans
10 dix
11 onze
12 douze
13 treize
14 quatorze
15 quinze
16 seize
17 dix-sept
18 dix-huit
19 dix-neuf
20 vingt

Clé & Clef

Het woord voor sleutel kan op twee manieren gespeld worden. Clef is de oudste spelling en clé een nieuwere die dichter bij de uitspraak ligt, maar ze zijn allebei even correct en worden hetzelfde uitgesproken.

Routine 1 · 2020-09-30 ^

Wat doe je?

Om "Wat doe je?" te vragen, kan je Que fais-tu ? zeggen, of als je heel informeel wil zijn, Tu fais quoi ?

Frans Nederlands
Tu fais quoi aujourd'hui ? Wat doe je vandaag?
Que fais-tu ce matin ? Wat doe je deze ochtend?

Je me réveille toujours tard !

Herinner je je nog die m' in zinnen zoals "Je m'appelle Charlotte ?" Letterlijk betekent het iets als "Ik noem mezelf Charlotte."

onderwerp wederkerend
je me
tu te
il / elle se
nous nous
vous vous
ils /elles se

Veel Franse werkwoorden hebben wederkerende voornaamworden zoals me en te, soms zelfs bij werkwoorden waar we ze in het Nederlands niet gebruiken!

Frans Nederlands
Elle s'habille. Ze kleed zich aan.
Ils se préparent vite. Ze maken zich snel klaar.
Tu te laves. Je wast je.
Il se couche tard. Hij gaat laat slapen.
Je me réveille tôt. Ik sta vroeg op.

Elle se brosse les cheveux.

In het Nederlands zeggen we "Hij poetst zijn tanden." of "Ik was mijn gezicht.", maar in het Frans gebruik je normaal le, la, l' of les in plaats van mijn of zijn voor lichaamsdelen.

Frans Nederlands
Elle se brosse les cheveux. Ze borstelt haar haar.
Je me brosse les dents. Ik poets mijn tanden.

Weer 1 · 2020-09-30 ^

Quel temps fait-il ?

Als we in het Nederlands over het weer praten, beginnen we veel zinnen met het. In het Frans beginnen veel uitdrukkingen die met het weer te maken hebben met il!

Frans Nederlands
Il fait chaud. Het is warm.
Il fait beau. Het is mooi weer.
Il neige. Het sneeuwt.
Il pleut. Het regent.

En avril

Als je wil zeggen in welke maand of seizoen iets gebeurt, gebruik je en!

Frans Nederlands
Je voyage en avril. Ik reis in april.
En août, il fait chaud. In augustus is het warm.
En automne, il fait froid. In de herfst is het koud.

Een uitzondering is printemps (lente)!

Frans Nederlands
Il pleut au printemps. Het regent in de lente.

Smoesjes!

In het Nederlands zeggen we "Het is te koud om te zwemmen." In het Frans gebruiken we in zo'n zinnen pour.

Frans Nederlands
Il fait trop froid pour nager. Het is te koud om te zwemmen.
Il y a trop de vent pour sortir. Er is te veel wind om uit te gaan.

Mensen 5 1 · 2020-09-30 ^

Ik ben groter!

Als we in het Nederlands twee dingen of mensen willen vergelijken, gebruiken we woorden als groter of kleiner. In het Frans plaats je gewoon plus (of moins!) voor het bijvoeglijk naamwoord.

Frans Nederlands
Ma fille est plus jeune que toi. Mijn dochter is jonger dan jij.
Ma fille est moins vielle que toi. Mijn dochter is minder oud dan jij.

Voelen 1 · 2020-09-30 ^

Waarom? Parce que...

Omdat is in het Frans parce que. Als er een klinker (of een stille h) volgt op de que, wordt het parce qu'.

Frans Nederlands
Je suis fatiguée parce que je dors mal. Ik ben moe omdat ik slecht slaap.
Il est stressé parce qu'il a beaucoup de travail. Hij is gestrest omdat hij veel werk heeft.

Fais plus de sport !

Bevelen aan één persoon vorm je door de je-vorm van een werkwoord te nemen.

Frans Nederlands
Je fais du sport. Ik sport.
Fais plus de sport, Louis ! Sport meer, Louis!

Boodschappen 1 · 2020-09-30 ^

Je suis végétarienne !

In een negatieve zin (dus, een zin met ne... pas) worden du, de la en des gewoon de of d'.

Frans Nederlands
Je mange de la viande. Ik eet vlees.
Je ne mange pas de viande. Ik eet geen vlees.
Je mange des œufs. Ik eet eieren.
Je ne mange pas d'œufs. Ik eet geen eieren.

Où sont-ils ?

Zoek je iets? Onthoud dat de de in près de samensmelt met le en les!

Frans Nederlands
Les fruits sont près des légumes. Het fruit ligt dicht bij de groenten.
La pomme est près des céréales. De appel is dicht bij de ontbijtgranen.

Là-bas !

In het Frans kan (daar) heel dicht of heel ver zijn, maar met là-bas (daarginds/daar) benadruk je dat iets niet dicht bij jou is.

Frans Nederlands
Les tomates sont . De tomaten liggen daar.
Les pommes de terre sont là-bas. De aardappelen liggen daarginds. (verder dan de tomaten)

Winkelen 2 1 · 2020-09-30 ^

X

Als een woord op -eau eindigt, wordt het meervoud gevormd door er een x aan toe te voegen (in plaats van een s!).

Frans Nederlands
le beau manteau de mooie jas
les beaux manteaux de mooie jassen

Celui-ci ou celui-là ?

Ik wil dit hier! Ik wil die daar! Het woord dat je in deze zinnen gebruikt in het Frans verandert naargelang het geslacht en getal van het woord waarnaar het verwijst.

mannelijk vrouwelijk
enkelvoud celui-ci, celui-là celle-ci, celle-là
meervoud ceux-ci, ceux-là celles-ci, celles-là

Stad 3 1 · 2020-09-30 ^

Attention !

Als je iemand iets wil laten doen gebruik je de gebiedende wijs (ook wel imperatief genoemd). Voor -er werkwoorden (marcher, tourner...) neem je de je-vorm.

Frans Nederlands
Ne reste pas ici ! Blijf hier niet!

Als je tegen meer dan één persoon praat, of beleefd wil zijn, gebruik je de vous-vorm.

Frans Nederlands
Restez dans la voiture ! Blijf in de auto!

Quel beau bébé !

Als je onder de indruk bent van iets, kan je in het Frans dingen als "Quel beau musée !" of "Quelle belle maison !" zeggen.

Frans Nederlands
Quel gentil chien ! Wat een lieve hond!
Quelle belle maison ! Wat een mooi huis!

Routine 2 1 · 2020-09-30 ^

Qu'est-ce que tu fais ?

Dit is een belangrijke zin als je een nieuwsgierig persoon bent! Een veelvoorkomende manier om vragen te stellen die met Wat...? beginnen, is Qu'est-ce que...?.

Frans Nederlands
Qu'est-ce que tu aimes ? Wat vind je leuk?
Qu'est-ce que vous faites le samedi ? Wat doen jullie op zaterdag?
Qu'est-ce qu'il lit ? Wat leest hij?

Dat is niet faire!

Het werkwoord faire is ietsje anders dan de andere werkwoorden die op -re eindigen. Let vooral op de vous-vorm en de ils/elles-vorm.

Lire (lezen) Faire (doen/maken)
je lis je fais
tu lis tu fais
il / elle lit il / elle fait
nous lisons nous faisons
vous lisez vous faites
ils / elles lisent ils / elles font

Tu ne te lèves pas ?

Als je ne... pas (niet) wil gebruiken in een zin met me, te, etc., zorg er dan voor dat de ne voor de me/te/... komt, en de pas na het werkwoord.

Frans Nederlands
Tu ne te lèves pas tard. Je staat niet laat op.
Je ne me couche pas tôt. Ik ga niet vroeg slapen.
Nous ne nous réveillons pas avant sept heures. We worden niet voor zeven uur wakker.

Vrije Tijd 1 · 2020-09-30 ^

Jouer (spelen)

Als je een instrument speelt, gebruik je in het Frans jouer de.

Frans Nederlands
Tu joues de la guitare ? Speel je gitaar?
Je joue du piano. Ik speel piano.

Als je een sport doet, gebruik je jouer à.

Frans Nederlands
Nous jouons au football. We spelen voetbal.
Il aime jouer au basket. Hij speelt graag basketbal.

Je ne t'aime plus.

Het woord pas in ne... pas kan vervangen worden door jamais, rien of plus.

Frans Nederlands
Tu ne manges pas. Je eet niet.
Tu ne manges rien. Je eet niets.
Tu ne manges jamais. Je eet nooit.
Tu ne manges plus. Je eet niet meer.

Mening 1 · 2020-09-30 ^

Ik kan Frans spreken!

Het werkwoord savoir betekent in de eerste plaats weten.

Frans Nederlands
Je ne sais pas ! Ik weet het niet!
Il ne sait pas si elle vient. Hij weet niet of ze komt.

Daarnaast kan het ook kunnen betekenen. Je gebruikt het voor vaardigheden die je hebt moeten leren.

Frans Nederlands
Je sais parler espagnol. Ik kan Spaans praten.
Je sais nager. Ik kan zwemmen.

Hieronder vind je nog eens de vervoeging van savoir (weten) en connaître (kennen), twee onregelmatige werkwoorden.

savoir (weten) connaître (kennen)
je sais je connais
tu sais tu connais
il/elle sait il/elle connaît
nous savons nous connaissons
vous savez vous connaissez
ils/elles savent ils/elles connaissent

Je pense que tu as raison !

Om je mening uit te drukken kan je in het Frans je pense que... (ik denk dat, ik vind dat) gebruiken. De woordvolgorde na que blijft hetzelfde als in een normale zin.

Frans Nederlands
Je pense que ce film est intéressant. Ik denk dat deze film interessant is. (= Ik vind deze film interessant.)
Ils pensent que ce film est meilleur. Ze denken dat deze film beter is. (= Ze vinden deze film beter.)

Vrienden 2 1 · 2020-09-30 ^

Tu me comprends ?

In het Nederlands komen woorden als mij normaal gezien na het werkwoord (vb. Hij kent mij.), maar in het Frans komen ze voor het werkwoord!

Frans Nederlands
Elle me voit. Ze ziet mij.
Elle te voit. Ze ziet jou.
Elle nous voit. Ze ziet ons.
Elle vous voit. Ze ziet u/jullie.

On adore la musique !

On is een speciaal woord - het kan, afhankelijk van de context, een paar verschillende betekenissen krijgen. Na on wordt altijd de il/elle-vorm van het werkwoord gebruikt.

 1. Algemene uitspraken. In het Nederlands gebruiken we in die gevallen ze, je of men.

Frans | Nederlands On pense que la terre est ronde. | Men denkt dat de aarde rond is.

 1. Een andere manier om we te zeggen.
Frans Nederlands
On voyage ensemble. We reizen samen.

Je sais que c'est ton anniversaire !

In het Nederlands zouden we "Ik weet niet waar het hotel is." zeggen. De Franse vertaling lijkt hier goed op, maar het werkwoord komt meteen na woorden als waar, wanneer, etc.

Vous savez où est l'hôtel ? | Weet u waar het hotel is? Nous savons quand part le train ? | Weten we wanneer de trein vertrekt?

Natuur 1 · 2020-11-29 ^

Het kleinst

Om te zeggen dat iets het kleinst of het mooist is, moet je rekening houden met het geslacht van het ding. Gebruik le plus, la plus, of les plus voor een bijvoeglijk naamwoord.

Frans Nederlands
C'est le plus petit chien. Het is de kleinste hond.
C'est la plus belle femme du monde. Het is de mooiste vrouw ter wereld.
Ces chiens sont les plus rapides. Deze honden zijn het snelst.

42 skills with tips and notes

 
0.069